1. Загальні положення

1.1. Науково-практична конференція молодих учених і студентів (далі –Конференція) у Житомирському агротехнічному коледжі направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності молодих учених та студентів вищих навчальних закладів.

1.2. Пропозиції щодо проведення Конференції подаються відповідно до Інструктивних рекомендацій, розроблених Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

2. Мета, завдання Конференції (семінару)

2.1. Метою конференції у Житомирському агротехнічному коледжі є залучення студентів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді.

2.2. Завданням конференції є:

 • встановлення творчих контактів та розширення міжнародних наукових зв’язків між молоддю регіонів України та молоддю інших країн;
 • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
 • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
 • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей медицини;
 • активізація науково-дослідної роботи студентів;
 • створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді.

3. Статус та учасники Конференції (семінару)

3.1. Міжнародна конференція проводиться разом із закордонними навчальними закладами або установами. Кількість країн-учасниць – не менше п’яти, а кількість учасників – 100 осіб і більше.

3.2. Всеукраїнська конференція проводиться спільними зусиллями вітчизняних вищих навчальних закладів і охоплює усі регіони України. Кількість учасників – 100 осіб і більше.

3.3. Міжвузівська конференція проводиться разом із навчальними закладами регіону. Кількість учасників 25 осіб і більше.

.4. Вузівська конференція проводиться кафедрою або цикловою комісією коледжу у Житомирському агротехнічному коледжі (окремо або у співпраці з іншими кафедрами та цикловими комісіями). Кількість учасників 25 осіб і більше.

3.5. У Конференції беруть участь студенти різних освітніх ступенів (молодший спеціаліст, бакалавр) віком до 35 років.

3.6. Якщо вищий навчальний заклад проводить декілька Конференцій, то тематика більшості із них повинна відповідати основному профілю підготовки у даному вищому навчальному закладі.

4. Вимоги щодо оформлення пропозицій до Плану конференцій

4.1. План проведення науково-практичних конференцій та семінарів формує заступник директора з навчально-методичної роботи відповідно до заявок (додаток 1) та інструкцій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, за пропозиціями, що надійшли від кафедр та циклових комісій. Надалі план оприлюднюється на офіційному сайті коледжу.

4.2. Назва Конференції повинна бути чітко сформульована, без скорочень, і відповідати проблематиці заходу. Необхідно також зазначити основні питання, що будуть запропоновані для обговорення учасникам Конференції.

4.3. Заявки подаються до заступника директора з навчально-методичної роботи. Термін подання – до 01 жовтня поточного року. Заявки, що надійшли пізніше цього терміну, не розглядаються.

5. Планування, організація та проведення Конференції(семінару)

5.1. Всеукраїнська конференція планується і проводиться спільними зусиллями декількох вітчизняних вищих навчальних закладів, а міжнародна – разом з закордонними навчальними закладами або установами при підтримці Міністерства освіти і науки, України; міжвузівська – разом із разом із навчальними закладами регіону; вузівська – кафедрами та цикловими комісіями коледжу.

5.2. Підготовку і проведення Конференції здійснює Організаційний комітет, до складу якого входять представники організаторів та співорганізаторів Конференції.

Організаційний комітет вирішує такі питання:

 • затверджує інформаційний лист, де зазначаються вимоги до участі та оформлення статей або тез Конференції, план підготовки і проведення Конференції;
 • розсилає інформаційний лист потенційним учасникам, а також розміщує його на сайті коледжу;
 • проводить відбір робіт для участі в Конференції;
 • готує регламент, програму, збірник статей, матеріалів, тез Конференції;
 • підводить остаточні підсумки Конференції та ін. (резолюція, рекомендації, рішення конференції

5.3. Звіт про проведення Конференції необхідно надсилати протягом місяця після проведення заходу до заступника директора з навчально-методичної роботи (форма подання звіту у додатку 2) та оперативно висвітлити на офіційному сайті коледжу (на протязі тижня)