Робота викладачів циклової комісії спрямована на пошуки нових форм і методів роботи для успішної реалізації науково-методичної проблеми «Підвищення якості викладання філологічних дисциплін через оптимальне поєднання традиційних та сучасних технологій та забезпечення міжпредметної інтеграції».

Першочерговими завданнями викладачі циклової комісії вважають впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання і виховання; активізацію роботи зі створення навчально-методичної бази кабінетів; впровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного та методичного досвіду; стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності.

Лазаренко Інеса Станіславівна - голова циклової комісії філологічних дисциплін, спеціаліст вищої

категорії, викладач-методист.

У 1986 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за

спеціальністю «Іноземна мова (французька, англійська)». У Житомирському агротехнічному коледжі

працює викладачем англійської мови з 1994 року.

Сфера наукових інтересів: організація самостійної роботи студентів, комунікативна компетентність

особистості в умовах міжкультурного спілкування; використання інформаційних технологій в освітньому

просторі; психологічні особливості поведінки в юнацькому віці.

Є співавтором 1 друкованого навчального посібника, автором 1 та співавтором 7 навчально-методичних

посібників, є співавтором 11 наукових публікацій.

Переможець II туру регіонального конкурсу «Куратор року-2013».

Занесена до Книги Пошани ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів

«Агроосвіта», (2013 р.).

Лайчук Наталя Миколаївна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач української мови

та літератури. У 1986 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка

за спеціальністю «Українська мова і література». В коледжі працює з 1988 року.

Сфера наукових інтересів: роль літератури рідного краю у формуванні громадянської компетенції

як важливої складової загальних цілей сучасної освіти.

Є співавтором 4 наукових публікацій, співавтором 2 навчально-методичних посібників.

Учасник майстер-класу з питань підвищення професійної майстерності викладачів аграрних вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації України , Київ, НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення

діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Занесена до Книги Пошани ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів

«Агроосвіта», (2017 р.)

Коновалова Вікторія Анатоліївна: викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної мови

(англійської) з 1997 року. У 1992 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут

ім. І. Я. Франка (за спеціальністю «Математика і фізика»); у 1997 році – Перші Київські державні курси

іноземних мов за спеціальністю «Перекладач, Англійська мова»; у 2006 році – Інститут післядипломної освіти

ЖДУ ім. І. Я. Франка (за спеціальністю «Іноземна мова і література» (англійська). В коледжі працює з 1997 року.

Сфера наукових інтересів: організація самостійної роботи студентів, комунікативна компетентність особистості

в умовах міжкультурного спілкування; використання інформаційних технологій в освітньому просторі;

психологічні особливості поведінки в юнацькому віці.

Є співавтором 1 друкованого навчального посібника, 8 навчально-методичних посібників. Є співавтором 8

наукових публікацій.

Учасник педагогічного семінару «Інноваційна діяльність педагога – ознака сучасності освіти», Київ, НМЦ інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», 2016 р.; переможець II туру

регіонального конкурсу «Викладач року-2008».

Занесена до Книги Пошани ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів

«Агроосвіта», (2013 р.)

Семенюк Віталій Митрофанович - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчив Житомирський

державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Російська мова і література»

(у 1988 році) та Тернопільський державний педагогічний інститут ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Українська

мова і література» (у 1993 році). Працює в коледжі з 2002 року, викладач української мови та літератури.

Сфера наукових інтересів: дослідження життя і творчості українських письменників ХХ століття, зокрема П. Тичини, М. Рильського;

поетів Житомирщини – В.Б. Грабовського, М. Клименка, Бориса Тена.

Є автором 1 наукової публікації; співавтором 7 навчально-методичних посібників.

Сорочинська Світлана Петрівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач української

мови та літератури. У 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я.

Франка за спеціальністю «Українська мова і література». У коледжі працює з 2000 року.

Сфера наукових інтересів – виховання у студентів національної свідомості засобом слова; культура

усного професійного мовлення, лексичні норми мови професійного спілкування, генії української культури.

Є автором 1 та співавтором 4 наукових публікацій, автором 1 та співавтором 2 навчально-методичних посібників.

Ємець Леся Валентинівна, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та літератури. У 1995 році

закінчила Коростишівське педагогічне училище, у 2000 – Житомирський педагогічний університету ім. І. Я.

Франка за спеціальністю «Українська мова і література» . У коледжі працює з 2000 року.

Сфера наукових інтересів – використання творчих завдань з метою активізації та мотивації навчальної

діяльності студентів на заняттях з філологічних дисциплін; практичні методи вивчення фахової лексики на

заняттях з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)».

Є співавтором 5 наукових публікацій, автором 4 та співавтором 3 навчально-методичних посібників.

Ковалець Валентина Петрівна, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та літератури. У

2001році закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка за спеціальністю

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Українознавство». В коледжі працює

з 2001 року.

Сфера наукових інтересів: засоби розкриття загальнолюдської суті почуттів, мотивів, мрій, поривань

у творах українських письменників; дослідження впливу долі, життєвих злетів та падінь на творчість

українських письменників.

Є співавтором 1 навчально-методичного посібника.

Зайцева Олександра Віталіївна, викладач першої категорії, викладач іноземної мови (англійської).

У 2008 році закінчила Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Педагогіка

і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

Сфера наукових інтересів: використання інтерактивних та інноваційних технологій при викладанні

дисципліни, застосовування комунікативно спрямованих технологій творчої педагогічної діяльності з

урахуванням особливостей навчального матеріалу та творчих здібностей студентів.

Є співавтором 2 наукових публікацій, автором 1 навчально- методичного посібника.

Тіторенко Людмила Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови і літератури

та німецької мови. У 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім.

І. Я. Франка (за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова»). В коледжі працює з 2000 року.

Сфера наукових інтересів: мотивація навчальної діяльності студентівпри вивченні іноземної мови.

Є автором 1 та співавтором 1 навчально-методичного посібника.

Радзіцька Лариса Степанівна, спеціаліст першої категорії; викладач зарубіжної літератури. У 1998

роцізакінчила Житомирський державний педагогічний університет ім.І.Я.Франка за спеціальністю

«Українська мова та література».

Сфера наукових інтересів: дослідження творчого шляху письменників «срібного віку» та теми

«Оноре де Бальзак і Україна».

Є автором 1 наукової публікації, автором 2 та співавтором 1 навчально- методичних посібників.

Кирдан Тетяна Василівна, магістр педагогічної освіти, викладач другої категорії; викладач

іноземної мови (англійської).

У 2002 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка (за спеціальністю

«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька). Зарубіжна література»).

Сфера наукових інтересів – організація самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови

за професійним спрямуванням.

Пузовикова Людмила Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, викладач зарубіжної літератури. У 1995

році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка (за спеціальністю

«Російська мова і література»). У коледжі працює викладачем «Зарубіжної літератури» з 1998 року.

Є співавтором 1 наукової публікації та співавтором 1 навчально- методичного посібника.

Базилівська Катерина Василівна, спеціаліст другої категорії; викладач української мови та літератури.

У 2013 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка (за спеціальністю

«Українська мова та література»). В коледжі працює з 2013 року.

Є співавтором1 наукової публікації, співавтором 2 навчально- методичних посібників.