м. Житомир, вул. Покровська, 96

Забезпечення прав студентів, які потребують соціального захисту, є пріоритетом в роботі соціально-психологічної служби коледжу. Відповідно до законодавчих актів України, Конвенції ООН про права дитини, Положення про психологічну службу в закладі освіти проводиться постійний моніторинг та виявлення дітей з сімей, які відносяться до категорії  «соціально незахищених», що потребують соціального супроводу і патронажу. Діти цих категорій перебувають під постійною увагою соціально-психологічної служби, отримують повний пакет соціального забезпечення.  

На сьогодні в закладі навчаються:  38 чол. студентів  сиріт та позбавлених батьківського піклування;  24 – студентів з інвалідністю; 126 – студе нтів напівсиріт; 130 – з малозабезпечених сімей; 152 – з багатодітних сімей; 260 – виховуються в неповних сім’ях; 42 – діти учасників бойових дій.

Зокрема, студенти пільгових категорій, які зараховані на денну форму навчання за державним замовленням і яким з урахуванням рейтингу не призначено академічну стипендію (крім дітей-сиріт та осіб з їх числа), мають право отримувати соціальну стипендію, розмір якої для дітей-сиріт та осіб з їх числа становить 2360 грн., а для решти пільгових категорій – 890 грн. Діти-сироти і особи з їх числа можуть отримувати одночасно і академічну стипендію (у разі її призначення) і соціальну стипендію.

Відповідно до законодавства, стипендіальний фонд України передбачає два види стипендій – соціальні (для соціально незахищених громадян, пільговиків) і академічні (за досягнення в навчанні). 

Крім того, важливим критерієм при визначенні права студента на соціальну стипендію є матеріальний стан сім’ї. Так, відповідно до внесених у законодавство змін, соціальні стипендії надаються студентам вищого навчального закладу, виходячи з рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Урядом було удосконалено порядок виплати соціальних стипендій. Так, Кабінет Міністрів України 23 січня 2019 року прийняв Постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 та від 28 грудня 2016 р. №1045». Постанова розширила категорії одержувачів соціальних стипендій, з наданням права на отримання соціальних стипендій всім у  часникам бойових дій, в тому числі особам, визнаним потерпілими учасниками Революції гідності, особам з інвалідністю, отриманої внаслідок війни та учасникам здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях і їх    дітям, які є студентами вищих навчальних закладів. 

Згідно «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на держзабезпеченні (крім сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування), не знаходяться в академічній відпустці і належать до однієї з наступних категорій:

Перелік  категорій  та документів для призначення соціальної стипендії студентам пільгових категорій денної форми навчання за державним замовленням

 1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (на весь період навчання):
 • заява;
 • копія паспорта (1, 2 сторінка та реєстрація);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія студентського квитка;
  • копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
  • копія свідоцтва про смерть батьків (або одного з них) та / або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (обох батьків або одного з них).

Примітка: Цій категорії студентів поряд з соціальною стипендією також може виплачуватися академічна стипендія ( у разі її призначення).

 1. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (на весь період навчання та період дії посвідчення):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія студентського квитка;
  • копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та вкладки.

Примітка: До цієї категорії студентів відносяться особи, зазначені у статтях 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 1. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки (на весь період навчання):
 • заява;
  • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія студентського квитка;
  • довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.
 1. Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (на весь період навчання):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія студентського квитка;
  • довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи;
  • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (для батьків-інвалідів);
  • копія довідки МСЕК (для батьків-інвалідів);
  • копія про смерть батька (матері).
 1. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій (на весь період навчання):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія свідоцтва про народження; 
  • копія студентського квитка;
  • копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
 1. Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.
 1. Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія свідоцтва про смерть батька (матері);
 • документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (померлим);
 • копія довідки МСЕК (для померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва).
 1. Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія свідоцтва про смерть батька (матері);
 • копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
 1. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 1. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей:
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України.
 1. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – III групи (на весь період навчання та період дії висновку і довідки МСЕК):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія медичного висновку про дитину – інваліда віком до 18 років, або копія довідки МСЕК (на період дії довідки);
 • копія пенсійного посвідчення (у разі наявності). 
 1. Студенти із малозабезпечених сімей (на весь період навчання та період дії довідки):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (довідка як правило видається на 6 місяців). 
 1. Особи з інвалідністю внаслідок війни (на весь період навчання):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.
 1. Діти осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
 • заява;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

Для призначення соціальної стипендії студенти пільгових категорій повинні до 5 числа поточного місяця подати соціальному педагогу (кабінет номер 225) необхідний пакет документів або довідки про подальше  призначення соціальних виплат. 

Примітки:
 1. Соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її призначенням.
 2. Студентам категорій, зазначених у пунктах 2-14, які набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором згідно письмової заяви.
 3. Виплата соціальної стипендії продовжується:

– дітям-інвалідам та особам з інвалідністю за умови подання підтверджуючих  документів не пізніше, ніж через шість місяців з дня їх видачі;

 –  студентам з малозабезпечених сімей за умови подання відповідної довідки не  пізніше, ніж через три місяці з дня її видачі.

Шваб І.М., соціальний педагог