Новини
Розпочато реалізацію розсади ранніх овочевих культур--Із 28 березня 2022 року ЖАТФК відновлює освітній процес за дистанційною формою навчання
м. Житомир, вул. Покровська, 96
Проєкт стандарту фахової передвищої освіти зіспеціальності 051 «Економіка», підготовлений підкомісією науково-методичної комісіїсектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, та надано для громадського обговорення.

Розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення проєкт стандарту фахової передвищої освіти України: галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка».

Проєкт підготовлений членами підкомісії спільно з кураторами робочої групи зі спеціальності 051 «Економіка» Науково-методичної комісії №3 з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України у складі:

 • Войнаш Лідія Герасимівна, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директор Навчально-методичного центру «Укоопосвіта» (член сектору фахової передвищої освіти НМР МОН, куратор НМК 3. з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу);
 • Макарук Ігор Валентинович, заступник директора з навчальної роботи Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (член сектору фахової передвищої освіти, куратор  НМК 3 з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу);
 • Копайгородська Тетяна Григорівна(голова підкомісії), викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії економічних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій»;
 • Петченко Марина Валентинівна(заступник голови підкомісії), кандидат економічних наук, начальник наукового відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Трофимчук Наталія Володимирівна (секретарпідкомісії), викладач вищо їкатегорії, викладач-методист, старший викладач Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий колледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»
 • Авласенко Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, викладачвищої категорії, викладач-методист Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету;
 • Гурська Лариса Леонідівна, викладач вищої категорії Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»;
 • Муляр Тамара Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач економічного відділення Житомирського агротехнічного коледжу;
 • Нечитайло Наталія Володимирівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, завідувач економічного відділення Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу;
 • Поцелуйко Ірина Володимирівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії філологічних та економічних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледжтранспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»;
 • Яровий Ігор Миколайович, кандидат економічних наук, заступник директора з навчальної роботи Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету.

В ході робочих зустрічей по розробці проєкту стандарту члени науково-методичної комісії мали можливість вносити пропозиції, їх обговорювати, та формувати змістову його структуру. Після громадського обговорення, проєкт стандарту виноситься на розгляд Сектору фахової передвищої освіти.