Федій Всеволод Савелійович - доктор технічних наук.

Федій В.С. є визнаним професіоналом:

з досвідом дослідницької роботи - 40 років стажу роботи на наукових посадах, що відповідають та є спорідненими навчальним дисциплінам. А саме, обіймав посади від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника відділу перетворення і стабілізації електромагнітних процесів інституту електродинаміки АН УССР.

з досвідом інноваційної роботи - за час роботи в інституті електродинаміки АН УССР було підготовлено та опубліковано 2 монографії та отримано 41 авторське свідоцтво.

Федій Всеволод Савелійович - автор 83 наукових статей. Підготував двох кандидатів наук. Федій В.С. має високий рівень наукової та професійної активності, а саме – опубліковано наукові статті у фахових виданнях; організаційна робота на посаді завідувача кафедри спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Житомирського агротехнічного коледжу; наявність патентів кількістю 2 досягнення; видання 3 конспектів лекцій та 2 методичних вказівок для самостійної роботи студентів.

Соколовський Олег Феліксович - кандидат технічних наук, доцент.

Соколовський О.Ф. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахомбільше 9 років працював на керівних посадах заступника декана факультету, декана факультету інформаційних та телекомунікаційних систем, завідувача кафедри електротехнічних систем Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова, завідувача відділення електрифікації та автоматизації сільського господарства Житомирського агротехнічного коледжу.

з досвідом інноваційної роботи - за останні 10 років видав 30 наукових та навчально-методичних праць, 2 навчальних-методичні посібники.

Соколовський Олег Феліксович - аавтор 35 опублікованих праць.

У тому числі: навчально-методичних праць – 35, з яких навчальних посібників - 7, методичних рекомендацій і вказівок – 3, програм автоматизації – 15.

Під його керівництвом студент Затворницький А.С. був переможцем І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013р.

Напрям наукової діяльності – енергозбереження в системах автоматизованого електропривода.

Лавріщев Олександр Олександрович - викладач вищої категорії, аспірант.

Лавріщев О.О. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахом працював старшим майстром у Центрі професійної освіти м.Житомир. Останні сім років обіймає посаду завідувача відділенням «Електрифікація та інформаційні системи» Житомирського агротехнічного коледжу.

Лавріщев Олександр Олександрович автор 12 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 4 (основи автоматики, вступ до фаху, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, мікроконтролери), методичних розробок – 2 (щоденники з технологічної та переддипломної практик), опубліковано статей – 5, співавтор посібника – 1.

Новосилецький Юрій Леонідович - викладач вищої категорії.

Новосилецький Юрій Леонідович автор 23 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 3 (монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок, експлуатація та ремонт електрозахисної апаратури, охорона праці в галузі), методичних вказівок для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальних дисциплін – 5, методичних розробок – 5 (методичні вказівки для курсового та дипломного проектування, збірки тестових завдань з дисциплін професійного циклу), співавтор посібників – 5, співавтор тестових онлайн-завдань для Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» при МОН України, опубліковано статей -5, організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

Мельничук Веніамін Володимирович - викладач вищої категорії, викладач-методист.

Мельничук В.В. є визнаним професіоналом:

з досвідом роботи управлінської роботи за фахом працював завідувачем заочного відділенням Житомирського агротехнічного коледжу. На протязі 8 років займає посаду голови циклової комісії спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агротехнічному коледжі».

Мельничук Веніамін Володимирович автор 13 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей -5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 5 (електротехнології, електричне освітлення та опромінення, основи електроніки та мікросхемотехніки, економіка та організація агроенергосервісу, теоретичні основи електротехніки), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1, методичні розробки -2 (методичні вказівки для виконання курсового та дипломного проектування).

Дурас Марія Володимирівна - спеціаліст II категорії, аспірант.

Дурас Марія Володимирівна автор 11 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей – 5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 2 (основи енергозбереження, автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1 (основи енергозбереження), методичні розробки – 3 (методичні розробки для виконання курсового та дипломного проектування, лабораторний практикум з автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування), організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

Лавріщев О.О.Лавріщев Олександр Олександрович
Дата народження: 28.12.1980р.
Місце народження: Німеччина, м. Потсдам
Освіта:
школа– Овруцька ЗОШ №2 І-ІІІ рівня

ВУЗ – Житомирський технологічний коледж, Автоматизація
ВУЗ – Житомирський інженерно-технологічний інститут, ФІКТ, Автоматизоване управління технологічними процесами
Сімейний стан: одружений
У ЖАТК працює з: 2006р.
Педагогічний стаж роботи: 15 років
Посада: завідувач відділенням
Відділення: "Електрифікація та інформаційні системи"
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Основні дисципліни, які викладає: основи автоматики, схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Хобі та захоплення: рок, метал музика, фантастика, історія середньовіччя


Відділення "Електрифікація та інформаційні системи" створене в 1993 році.

До складу циклової комісії спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК" входять досвідчені викладачі:

Мельничук Веніамін

Мельничук Веніамін Володимирович – голова комісії, спеціаліст вищої категорії.

Новосилецький Юрій Леонідович

Новосилецький Юрій Леонідович – спеціаліст вищої категорії.

Логвінов Геннадій Степанович

Логвінов Геннадій Степанович – спеціаліст першої категорії.

Дурас Марія Володимирівна

Дурас Марія Володимирівна – спеціаліст другої категорії.

У 2004 році на базі відділення було відкрито ще одну спеціальність – "Обслуговування програмних систем та комплексів", яка забезпечує потреби народного господарства нашого регіону в техніках-програмістах.

Діяльність молодого та енергійного колективу циклової комісії спеціальності "Обслуговування програмних систем та комплексів" направлена на впровадження інноваційних технологій навчання, створення навчально-методичного забезпечення дисциплін. До складу комісії входять:

Можаровський Сергій Володимирович

Можаровський Сергій Володимирович – голова комісії, спеціаліст вищої категорії.

Лавріщев Олександр Олександрович

Лавріщев Олександр Олександрович – спеціаліст вищої категорії.

Устименко Ярослав Іванович

Устименко Ярослав Іванович – спеціаліст першої категорії.

Устименко Людмила Миколаївна

Устименко Людмила Миколаївна – спеціаліст першої категорії.

Габрійчук Наталя Ігорівна

Габрійчук Наталія Ігорівна – спеціаліст.

Студентами спеціальності "Обслуговування програмних систем та комплексів" було розроблено web-сторінку коледжу zhatk.zt.ua. Викладачі та студенти циклової комісії сьогодні надають допомогу щодо обслуговування та підтримки сайту.

Силами колективу відділення "Електрифікація та інформаційні системи" вдосконалено існуючу комп’ютерну мережу коледжу: вона стала об’єднаною, з'явився доступ до інформаційних ресурсів Internet.

Велика увага на відділенні приділяється розвитку творчих здібностей студентів. При лабораторіях "Основи електроніки", "Електропостачання". "Електричне освітлення", "Електропривод сільськогосподарських машин", "Автоматизація технологічних процесів", "Електротехнологія" діють гуртки технічної творчості, в яких студенти розвивають свої таланти, створюють нестандартне обладнання, забезпечують лабораторії новими навчальними стендами та макетами. Матеріальна база відділення значно поповнюється за рахунок технічних розробок студентів: протягом останніх трьох років випускники спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК" підготували більше 20 різноманітних пристроїв, які використовуються для проведення лабораторних та практичних робіт.

Сьогодні на відділенні створені всі умови для отримання студентами необхідної теоретичної та практичної підготовки. З метою максимально можливого наближення лабораторій та аудиторій до сучасних виробничих умов та використання комп’ютерних технологій модернізовано п’ять лабораторій спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК", обладнано чотири комп’ютерні аудиторії для підготовки фахівців спеціальності "Обслуговування програмних систем та комплексів".

Проект лабораторних стендів з основ електроніки та мікросхемотехніки, які підприємство "Електровимірювач" виготовляє серійно для навчальних закладів України, підготували фахівці циклової комісії "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК".

 

Випускники спеціальності 5.11010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК" можуть займати наступні посади:

 • інженера-електрика на правах головного енергетика сільськогосподарського підприємства і виробничого підприємства;
 • старшого техніка-електрика на правах інженера-електрика;
 • інспектора РЕМ;
 • диспетчера РЕМ;
 • електромонтера РЕМ;
 • інженера з охорони праці сільськогосподарського підприємства;
 • техніка-електрика сільськогосподарського підприємства.

 

Випускники спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів" можуть займати наступні посади:

 • системний адміністратор;
 • cпеціаліст з обслуговування баз даних;
 • технік-програміст;
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • інженер з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • фахівець у галузі інформаційних технологій для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
 • розробник Web-сайтів;
 • оператор обчислювальних машин.