Левченко Валерій Борисович - кандидат сільськогосподарсьиких наук, доцент.

Число, місяць рік народження: 27 листопада 1974 року. .

Дані про освіту: вища, аспірантура Державної агроекологічної академії України.

Посада: завідувач кафедри агрономії та лісового господарства.

Науково-практичні інтереси: лісопатологія, лісозахист, підвищення

продуктивності лісів, лісознавсто, лісівництво.

Кількість публікацій: 83.

Залевський Роман Антонович - кандидат сільськогосподарських наук, викладач

вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 06 вересня 1978 року.

Дані про освіту: 1995-1999 р. Житомирська агроекологічна академія України,

спеціальність „Радіоекологія”, у 2000 р. отримав вищу освіту за спеціальністю

„Економіст-бухгалтер”, у 2017 р. отримав вищу освіту за спеціальністю

„Агрономія”.

Посада: завідувач відділення „Агрономія”.

Науково-практичні інтереси: поведінка важких металів у навколишньому середовищі,

лісогосподарська справа в Україні.

Кількість публікацій: 21.

Євтушок Іван Мусійович - кандидат сільськогосподарських наук, викладач

вищої категорії.

Число, місяць, рік народження: 21 травня 1953 року.

Викладав та продовжує викладати навчальні дисципліни:

“Кормовиробництво”, “Рослинництво”, “Радіоекологія”, “Система удобрення

технічних культур”,“Технічні культури”.

Сфера наукових інтересів: дослідження з вивчення впливу традиційних та нетрадиційних добрив на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах Полісся у т.ч. зони радіоактивного забруднення, а також поліпшення та створення кормових угідь, технології вирощування кормових культур.

Публікації: наукові – 39

методичні – 16.

Ходаківська Надія Іванівна - вища категорія, викладач-методист, Відмінник

освіти України.

Число, місяць рік народження: 19 жовтня 1952 року.

Дані про освіту: вища, Українськ сільськогосподарська академія.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

Науково-практичні інтереси: тваринництво, зоогігієна, ветеринарія,

бджільництво.

Кількість публікацій: 3.

Головня Валентин Іванович - викладач другої категорії.

Число, місяць рік народження: 02 січня 1952 року.

Дані про освіту: вища, Житомирський сільськогосподарський інститут.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

Науково-практичні інтереси: механізація сільського господарства.

Кількість публікацій: 6.

Коломієць Володимир Іванович - викладач I категорії.

Число, місяць рік народження: 16 серпня 1955 року.

Дані про освіту: вища, Житомирський сільськогосподарський інститут.

Посада: викладач.

Науково-практичні інтереси:ґрунтознавство, землеробство.

Кількість публікацій:9.

Слюсар Ліана Василівна - перша категорія.

Число, місяць рік народження:06 лютого 1961 року.

Дані про освіту:вища, Житомиський сільськогосподарський інститут.

Посада:викладач спеціальних дисциплін.

Науково-практичні інтереси:технологія зберігання і переробки продукції

рослинництва.

Кількість публікацій: 6.

Романюк Алла Андріївнати - методист; вища категорія.

Число,місяць рік народження:17 лютого 1960року.

Дані про освіту:1978-1982 рр. – навчання в Житомирському державному

педагогічному інституті ім. І. Франка.

Посада:викладач.

Науково-практичні інтереси:впровадження інноваційних технологій

навчання(вебінарні та інтегровані заняття).

Кількість публікацій:4.

Відділення „Агрономія” бере свій початок з часу заснування садово-городньої школи в 1928 році. Тоді працювало лише одне відділення „Плодоовочівництво”, а зараховувалось дві групи студентів. Приймали головним чином дітей сільської бідноти, що мали 7-річну освіту. Базою для проведення практичного навчання були радгоспи: основний – на Крошні, а філіал – в Кам’янці.

Вже в 1930 році відбувся перший випуск 29 техніків-садоводів. Навчальний заклад мав дослідне господарство, великий плодовий і колекційний сад, в якому особливе місце займали кращі мічурінські сорти. Територію прикрашало багато квітів. Ще до війни більше 600 випускників здобули професію агронома-плодоовочівника.Гордістю коледжу, відділення завжди були та залишаються його викладачі, студенти, робітники, службовці, випускники.У різний час на відділенні працювали кандидати с.-г. наук, заслужені вчителі, відмінники освіти, викладачі-методисти, викладачі вищої категорії. Серед них: Ткач М.К., Бондарчук М.О., Пшеничний В.С., Станішевський І.О., Чернецький І.П., Омельченко Л.Л., Ляхов В.О., Федоренко М.М., Мартинюк І.М., Карашевич Г.П., Янішевський Л.Ю., Янішевська Л.О., Штейн В.П., Вольницький М.Ф., Зоря А.Є., Чередніченко Н.В., Кочубей М.Й., Золотцева Я.Г., Муляр О.Д., Ткач С.М., Ярмоленко М.О., Сліпчук В.А., Кукса В.М., Кукса А.Я., Світельський М.М., Ковальчук В.І.

Сьогодні на відділенні «Агрономія» працюють: Борак К.В., Ходаківська Н.І., Іванцов П.Д., Романюк Е.В., Кіпчук Т.А., Романюк А.А., Мельничук В.В., Слюсар Л.В., Коломієць В.І., Сохальська Г.В., Борисевич Л.В., Зубрицька С.В., Головня В.І., Євтушок І.М., Муляр В.М., Чепіков М.С., Трембіцький В.А., Москальчук М.І.

Багато енергії та праці щодо становлення та розвитку відділення доклали його завідувачі: Л.Ю. Янішевський, М.Ф. Вольницький, С.М. Ткач, В.В. Мельничук. Нині відділення очолює Залевський Роман Антонович.


Сьогодні на відділенні навчається 322 студенти. Від нинішніх випускників вимагається знання новітніх світових технологій, наукового підходу до програмування врожаю, у вирішенні найважливішої проблеми сьогодення – розширеного відтворення родючості ґрунтів, більше самостійності, ініціативи, винахідливості, гнучкості розуму у вирішенні першочергових проблем тисячоліття.

На відділенні створено польовий навчальний комплекс, досвід роботи якого вивчався на рівні НМЦ, обласними методичними об’єднаннями, учасниками всеукраїнського семінару з практичного навчання у 2004 році, Республіканського методичного об’єднання в 2007 році.

Ми маємо дослідне поле та тепличне господарство, де вирощується розсада овочевих культур, квітів.

Практичне навчання студентів можна здійснювати протягом всього року.

Дослідне фітополе лікарських рослин та унікальна споруда фітобудинку дають можливість вивчати корисну та рідкісну флору, фауну Полісся та Лісостепу, рослин інтродуцентів із інших грунтово-кліматичних зон.

Деякі випускники після закінчення Житомирського національного агроекологічного університету та інших вищих навчальних закладів повернулися до коледжу і зараз працюють на відділенні: Борисевич Л.В., Старунська Л.В., Колесник Л.М., Коломієць В.І., Слюсар Л. В., Сохальська Г.В. Зубрицька С.В.

Викладачі відділення беруть активну участь у конкурсах „Викладач року” «Кращий гурток», «Куратор року» тощо.

У 2012 – 2013 н.р. студентка Кирийчук Аліна перемогла на рівні коледжу в конкурсі «Студент року – 2013» .

Гордістю відділення є іменні стипендіати: Назарук О., Баранівський П., Карплюк І., Марущак Т., Марченко Н., Дідченко В., Ткачук Т., Блек О., Мазурець Д., Гречко О., Бондар К., Дідок А., Стефаняк Ю., Перегуда М., Косар Н., Ковтун Ю., Кирийчук А.В.


Працевлаштування студентів спеціальності 5.09010103 «Виробництво та переробка продукції рослинництва»:

 • головний агроном господарства
 • агроном з захисту рослин
 • агрохімік
 • агроном-хмеляр
 • агроном-плодівник
 • агроном-овочівник
 • агроном-льонар
 • агроном-насіннєвод
 • агроном з кормовиробництва
 • завідувач відділку
 • завідувач підсобного сільського господарства
 • завідувач оранжереї
 • завідувач агрохімічного кабінету
 • завідувач дослідного поля
 • завідувач розсадника
 • технолог з агрономії
 • бригадир рільничої бригади
 • приймальник, здавальник харчової продукції
 • спеціаліст дорадницької служби
 • завідувач лабораторії якості сільськогосподарської продукції
 • фермер з вирощування сільськогосподарських культур


Працевлаштування студентів спеціальності 5.09010102 «Організація та технологія ведення фермерського господарства»:

 • фермер з виробництва та переробки продукції рослинництва
 • фермер з виробництва та переробки продукції тваринництва
 • фермер з вирощування змішаних сільськогосподарських культур
 • фермер-овочівник
 • фермер-хмеляр
 • фермер-льонар
 • фермер з вирощування технічних культур
 • завідувач фермерського господарства
 • завідувач відділку
 • бригадир рільничої бригади
 • фермер з вирощування лікарських рослин
 • завідувач тваринницької ферми
 • фермер з виробництва м’яса
 • фермер з виробництва молока
 • фермер з розведення сільськогосподарських тварин

Працевлаштування студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» (бакалаврат):

 • головний агроном господарства
 • завідувач дослідного поля
 • завідувач колекційно-дослідного поля
 • завідувач агрохімічної лабораторії
 • завідувач біологічної лабораторії
 • агроном-насіннєвод


Студенти цієї спеціальності мають можливість продовжити навчання на V курсі Житомирського національного агроекологічного університету та Національного університету біоресурсів та природокористування згідно договірних умов, укладених між навчальними закладами.

Залевський Роман Анатольович
Дата народження: 06.09.1978р.
Місце народження: м. Житомир
Освіта:
школа– Середня школа №5, м.Житомир
ВУЗ – Житомирський національний агро універститет
Сімейний стан: одружений
У ЖАТК працює з: 2014р.
Педагогічний стаж роботи: 3 років
Посада: завідувач відділенням
Відділення: "Агрономія"
Основні дисципліни, які викладає: основи екології та радіо-біології 
Хобі та захоплення: рок музика, фантастика, історія,філософія,альтернативна історія