Калініченко Олександр Анастасійович  - кандидат сільськогосподарських наук, доцент; доктор біологічних наук, професор.

Дата народження: 05 січня 1936 р.

Дані про освіту: Українська ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарська академія за спеціальністю: «Лісове господарство».

Відомості про підвищення кваліфікації: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. Інститут міжнародної освіти та підвищення кваліфікації.

Посада: професор кафедри Агрономії та лісового господарства.

Основні публікації за напрямом: 1. Kovalchuk A., Kalinichenko A. A., Krasnov V., Levitsky V., Milano F., Orlov O., Samolyuk I., Yanchuk V. Application of the prediction of ecosystem contamination for the exposure dose calculation in post-catastrophe period // 6-th International Scientific Conference SATERRA (Mittweida, November 11-16, 2015). – Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. – № 7. – P. 17-20. 

2. Orlov O., Kalinichenko A. A. Mushrooms as important sources of internal exposure doses: direction of public relation activity // 6-th International Scientific Conference SATERRA (Mittweida, November 11-16, 2016). – Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. – 2017. – № 7. – P. 34-37.

3. Kovalchuk A., Kalinichenko A. A., Levitsky V., Orlov O., Samolyuk I., Yanchuk V. DRUADAN – the modeling software for assessment the contamination of boreal forest ecosystems by 137Cs // 6-th International Scientific Conference SATERRA (Mittweida, November 11-16, 2017). – Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. – 2017. – № 7. – P. 30-33.

4. Orlov A., Kalinichenko A. A., Zhdanova N., Kurchenko I., Sokolova E. Ecological role of endophytic fungi in nutrition and uptake of radionuclides by berry plants of the Ericaceae family // Botanica Lithuanica. – 2018. – № 10 (3). – P. 217-222.

5. Калініченко О. А., Орлов О. О. Актуальні завдання вивчення флори судинних рослин природного заповідника «Древлянський» (Житомирська область) // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. – Мат. Всеукраїн. наук.-практ. конф. (м. Умань, 1-2 червня 2019 р.). – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – С. 110-112.

6. Смоляр Н.О., Калініченко О. А., Орлов О.О. Жировик Лезеля – Liparis loeselii (L.) Rich. // Судинні рослини смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції. – Наукове видання. – Колектив авторів. За ред. проф. В.А. Соломахи. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. – С. 54-55.

7. Калініченко О. А. Декоративна дендрологія. Навч. посібник. – К. Вища школа, 2019. – 199 с.

8. Орлов О.О., Якушенко Д .М., Калініченко О. А. Рододендрон жовтий – Rhododendron lutum Sweet // Судинні рослини смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції. – Наукове видання. – Колектив авторів. За ред. проф. В.А. Соломахи. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. – С. 96-97.

9. Мостепанюк В. А., Калініченко О. А., Орлов О.О., Ейсмонт В.С., Вишневський В.С. Довідник лісовпорядника. – Житомир: ПП «Рута», 2019. – 884 с.

10. Орлов О.О., Калініченко О. А. Ревізований перелік рідкісних та зникаючих видів судинних рослин Житомирської області, які потребують охорони // Збірник наук. праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938-2016 рр.): Сучасні фітозологічні дослідження в Україні. – Київ: Талком, 2019. – С. 63-69.

11. Krasnov V., Kalinichenko A. A., Orlov A. Multiyear monitoring of radiocontamination of wild berry plants from the Ericaceae family in Ukraine // Botanica Lithuanica. – 2019. – № 10 (3). – P. 209-215.

Участь у конференціях і семінарах:1. Калініченко О. А., Орлов О.О., Ірклієнко С.П., Бузун В.О. та ін. Тимчасові рекомендації по проведенню еколого-лісівничих заходів в лісах 30-км зони ЧАЕС / Під заг.ред. В.П.Краснова. – Київ, 2014. – 37 с. 

2. Калініченко О. А.,Калетник М.М., Савущик М.П., Краснов В.П., Давидов М.М., Орлов О.О. та ін. Інструкція з відбору та підготовки зразків для радіометричного контролю продукції лісового господарства / М.М. Калетник, М.П. Савущик, В.П. Краснов, О.О. Орлов та ін. – Київ: Державний комітет лісового господарства України, 2012. – 21с.

3. Калініченко О. А., Краснов В.П., Шелест З.М., Орлов О.О. та ін. Радіоекологія лісових насінників в Центральному Поліссі України / Під ред. О. А. Калініченка. – Житомир: Волинь, 2018. – 128 с.

4. Калиниченко А. А., Белоногова Т.В., Будрюнене Д.К., Буткус В.Ф., Орлов А.А. и др. Дикорастущие ягодники (аннотированная библиография, 1981-1991 гг.) / Под ред. А. А.Калиниченка. – Харьков, 2018. – 194 с.

5. Калініченко О. А.. Принципи проектування захисних лісових насаджень на ярах та пісках. / О. А. Калініченко // Вісник сільськогосподарської науки. – 2014. - №8. – С. 68 – 82.

6. Калініченко О. А. Введення грунтополіпшуючих порід в лісові культури. / О. А. Калініченко Лісове господарство, лісова. паперова і деревообробна промисловість. 2016. - №2 – С. 35 – 42.

7. Калініченко О. А. Горіх чорний – в лісові культури. / О. А. Калініченко // Лесное хозяйство. – 2017. - №11 С. 23 – 29.

8. Калініченко О. А.. Шляхи поліпшення продуктивності і якості лісів України. / О. А. Калініченко // Техніка. – 2017. - №3. С. 24 – 29.

9. Калініченко О. А. У злагоді з природою. / О. А. Калініченко // Лісовий і мисливський журнал. – 2018. - №6. С. 6 – 12.

10. Калініченко О. А. У роки лісорозведення. / О. А. Калініченко // Лісовий і мисливський журнал – 2018. - №3. С 12-16.

11. Калініченко О. А., Вишневський А. В. Динаміка приросту сосни звичайної в суборах ДП «Зарічненське ЛГ» Рівненської області /О. А. Калініченко А. В. Вишневський, Д.С. Юхневич// Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ліс, наука, молодь» м. Житомир, ЖНАЕУ, 22 листопада 2019 р. С.124-129.

12. Калініченко О. А., Вишневський А. В. Динаміка розвитку поперечного раку дуба в деревостанах ДП «Клесівське ЛГ» Рівненської області /О. А. Калініченко, А. В. Вишневський, В. І. Боровик// Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ліс, наука, молодь» м. Житомир, ЖНАЕУ, 22 листопада 2019 р. С. 223-224

13. Калініченко О. А., Вишневський А. В. Радіальний приріст соснових деревостанів у борових умовах ДП «Зарічненське ЛГ» Рівненської області /О. А. Калініченко, А. В. Вишневський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів» м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, 10 жовтня 2019 р. С. 42-43.

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collectio: 1. Kovalchuk A., Kalinichenko A. A., Krasnov V., Levitsky V., Milano F., Orlov O., Samolyuk I., Yanchuk V. Application of the prediction of ecosystem contamination for the exposure dose calculation in post-catastrophe period // 6-th International Scientific Conference SATERRA (Mittweida, November 11-16, 2015). – Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. – № 7. – P. 17-20. 

2. Orlov O., Kalinichenko A. A. Mushrooms as important sources of internal exposure doses: direction of public relation activity // 6-th International Scientific Conference SATERRA (Mittweida, November 11-16, 2016). – Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. – 2017. – № 7. – P. 34-37.

3. Kovalchuk A., Kalinichenko A. A., Levitsky V., Orlov O., Samolyuk I., Yanchuk V. DRUADAN – the modeling software for assessment the contamination of boreal forest ecosystems by 137Cs // 6-th International Scientific Conference SATERRA (Mittweida, November 11-16, 2017). – Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. – 2017. – № 7. – P. 30-33.

4. Orlov A., Kalinichenko A. A., Zhdanova N., Kurchenko I., Sokolova E. Ecological role of endophytic fungi in nutrition and uptake of radionuclides by berry plants of the Ericaceae family // Botanica Lithuanica. – 2018. – № 10 (3). – P. 217-222.

5. Krasnov V., Kalinichenko A. A., Orlov A. Multiyear monitoring of radiocontamination of wild berry plants from the Ericaceae family in Ukraine // Botanica Lithuanica. – 2018. – № 10 (3). – P. 209-215.

6. Калініченко О. А., Орлов О. О. Актуальні завдання вивчення флори судинних рослин природного заповідника «Древлянський» (Житомирська область) // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. – Мат. Всеукраїн. наук.-практ. конф. (м. Умань, 1-2 червня 2019 р.). – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – С. 110-112.

7. Смоляр Н.О., Калініченко О. А., Орлов О.О. Жировик Лезеля – Liparis loeselii (L.) Rich. // Судинні рослини смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції. – Наукове видання. – Колектив авторів. За ред. проф. В.А. Соломахи. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. – С. 54-55.

8. Калініченко О. А. Декоративна дендрологія. Навч. посібник. – К. Вища школа, 2019. – 199 с.

9. Орлов О.О., Якушенко Д .М., Калініченко О. А. Рододендрон жовтий – Rhododendron lutum Sweet // Судинні рослини смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції. – Наукове видання. – Колектив авторів. За ред. проф. В.А. Соломахи. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. – С. 96-97.

10. Мостепанюк В. А., Калініченко О. А., Орлов О.О., Ейсмонт В.С., Вишневський В.С. Довідник лісовпорядника. – Житомир: ПП «Рута», 2019. – 884 с.

11. Орлов О.О., Калініченко О. А. Ревізований перелік рідкісних та зникаючих видів судинних рослин Житомирської області, які потребують охорони // Збірник наук. праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938-2016 рр.): Сучасні фітозологічні дослідження в Україні. – Київ: Талком, 2019. – С. 63-69.

12. Krasnov V., Kalinichenko A. A., Orlov A. Multiyear monitoring of radiocontamination of wild berry plants from the Ericaceae family in Ukraine // Botanica Lithuanica. – 2019. – № 10 (3). – P. 209-215.

Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданняхвключених до переліку наукових фахових видань України: 1. Калініченко А. А. Интродукция дальневосточніх древесніх растений на Украину // Бюл. л. бот. сада. – 2015. Вып. 84. – С. 9 – 14. 

2. Калиниченко О. А. Придатність різних районів України для зростання деревних рослин Далекого Сходу // Інтродукціия і акліматизація рослин на Україні. – К.: Наукова думка. 2015. Вип., 6 – с. 45 – 57.

3. Калиниченко А. А. Методологическая схема интродукции и адаптации дальневосточных растений на Украине // Лесоводство и лесоведение / УСХА. – К., 2016. Вып. 132. – с. 43 – 48.

4. Калиниченко А. А. Оценка адаптации и целесобразности интродукции древесных растений // Бюл. гл. бот. сад. – 2016. – Вып. 108. – с. 23 – 67.

5. Калиниченко А. А. Арборифлора и видовой состав лесов лесов Украины // Совершенствование лесного хазяйства и защитного лесоразведения: сб. науч. р. // УСХА. – К.: 2017. – с. 76 – 79.

6. Калиниченко А. А. Интродуценты лесов Украины // Лесной журнал. – 2018. №6 – с. 114 – 116.

7. Калініченко О. А. Філо та флоро генетичний склад ботанічного саду НАУ, його наукове та навчальне значення // Вісник аграрної науки. К.: Аграрна наука. 2018. – с. 94 – 96.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 1. Калініченко О. А. Декоративна

дендрологія. Навч. посібник. – К. Вища школа, 2018. – 199 с.

 

 Санін Віктор Арсеньєвич - доктор сільськогосподарських наук, професор, викладач вищої категорії.

 Дата народження: 23 березня 1928 року

 Дані про освіту: Московська ордена Леніна сільськогосподарська академія ім. К. А. Тімірязєва, 1947-   1952 р., «Захист рослин від сільськогосподарських шкідників та хвороб», спеціальність «Вчений   агроном».

 Відомості про підвищення кваліфікації: Харківський національний аграрний університет ім. В.В.   Докучаєва.

Посада: викладач спеціальних дисциплін відділення „Агрономія”

Основні публікації за напрямом: 1. Основи наукових досліджень в агрономії : підруч. / М. М. Тимошенко та ін. Житомир : Рута, 2019. 121 с.

2. Забур’яненість та продуктивність посівів пшениці озимої залежно від агротехнологій з елементами біологізації в умовах Полісся / М. М. Кравчук, Р. Б. Кропивницький, В. А. Санін, М. Ю. Боцян. Наукові горизонти, Scientific Horizons. 2018. № 7–8 (70). С. 42–49.

3. Санін В. А. Авіахімметод боротьби з шкідниками і хворобами рослин : довідник по захисту рослин. Київ : Урожай, 1962.

4. Санін В. А. Хімічна боротьба з гороховим зерноїдом : навч. посіб. Київ : Урожай, 1962.

5. Санін В. А. Колорадський жук і методи боротьби з ним. Київ : Урожай, 1975. 92 с.

6. Санін В. А. Справочник по пестицидам. Киев : Урожай, 1977. 432 с.

7. Санін В. А. Малообъемное и ультромалообъемное опрыскивание. Киев : Урожай, 1978. 144 с.

8. Санін В. А. Применение ультромалообъемного опрыскивания растений картофеля для защиты от фитофтороза и колорадского жука : рекомендации. Москва : Агропромиздат, 1989.

9. Санін В. А. Безпілотні літальні апарати у сільському господарстві. Пропозиція. 2014. № 13. С. 3–18.

10. Санін В. А. Технологія вирощування та захист озимого ріпаку. Київ : Національний аграрний університет, 2006. С 46.

11. Санін В. А. Інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку в Україні. Київ : ТОВ «Уніварсал друк», 2006. С. 100.

12. Санін В. А. Технологія застосування пестицидів та агрохімікатів на польових культурах за допомогою самоходного оприскувача ОСА-600. Київ: Колобіг, 2007. С. 14.

13. Санін В. А. Протруювання насіння – складова успіху. Київ : Агроексперт, 2009. № 7. С.100–101.

14. Санін В. А. Протруювання насіння – стан, проблеми і досягнення. Київ : Карантин і захист рослин, 2010. №12. С.10-12.

15. Санін В. А. Українскій машині немає конкурентів. Пропозиція. 2010. С.6.

 Участь у конференціях і семінарах: Забур’яненість та продуктивність посівів пшениці озимої залежно від агротехнологій з елементами біологізації в умовах Полісся / М. М. Кравчук, Р. Б. Кропивницький, В. А. Санін, М. Ю. Боцян. Наукові горизонти, Scientific Horizons. 2018. № 7–8 (70). С. 42–49

 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 1. Санін В. А. Авіахімметод боротьби з шкідниками і хворобами рослин : довідник по захисту рослин. Київ : Урожай,1962.

2. Санін В. А. Хімічна боротьба з гороховим зерноїдом : навч. посіб. Київ : Урожай, 1962.

3. Санін В. А. Колорадський жук і методи боротьби з ним. Київ : Урожай, 1975. 92 с.

4. Санін В. А. Справочник по пестицидам. Киев : Урожай, 1977. 432 с.

5. Санін В. А. Малообъемное и ультромалообъемное опрыскивание. Киев : Урожай, 1978. 144 с.

6. Основи наукових досліджень в агрономії : підруч. / М. М. Тимошенко та ін. Житомир : Рута, 2019. 121 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Санін В. А. Применение ультромалообъемного опрыскивания растений картофеля для защиты от фитофтороза и колорадского жука : рекомендации. Москва :Агропромиздат, 1989.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або

професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: 1. Санін В. А. Технологія вирощування та захист озимого ріпаку. Київ : Національний аграрний університет, 2006. С 46.

2. Санін В. А. Інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку в Україні. Київ : ТОВ «Уніварсал друк», 2006. С. 100.

3. Санін В. А. Технологія застосування пестицидів та агрохімікатів на польових культурах за допомогою самоходного оприскувача ОСА-600. Київ: Колобіг, 2007. С. 14.

4. Санін В. А. Протруювання насіння – складова успіху. Київ : Агроексперт, 2009. № 7. С.100–101.

5. Санін В. А. Протруювання насіння – стан, проблеми і досягнення. Київ : Карантин і захист рослин, 2010. №12. С.10–12.

6. Санін В. А. Українскій машині немає конкурентів. Пропозиція. 2010. С.6.

7. Санін В. А. Безпілотні літальні апарати у сільському господарстві. Пропозиція. 2014. № 13. С. 3–18.

 

 Левченко Валерій Борисович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

 Дата народження: 27 листопада 1974 р.

 Дані про освіту: Державна агроекологічна академія України.

 Відомості про підвищення кваліфікації:Житомирський національний агроекологічний університет

 Посада: завідувач кафедри Агрономії та лісового господарства.

 Основні публікації за напрямом: 1. Левченко В. Б., Шульга І. В. Основні аспекти технології лісовідновлення на торфових грунтах в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ». / Науково-теоретичний збірник. Вісник ЖНАЕУ Випуск №1 (47), т 1 2015 р. С. 97 – 105. 

2. Левченко В. Б., Шульга І. В. Досвід створення культур сосни звичайної та ялини звичайної в умовах радіоактивного забруднення лісогосподарських підприємств Житомирської області. / Науково-теоретичний збірник. Вісник ЖНАЕУ Випуск №1 (55), т 3. 2016 р. С. 201 – 209.

3. Левченко В. Б., Шульга І. В. Болота як саморегулююча система в природі. / Innovative solutions in modern science. № 7(7), (Scopus). Dubai-2016. C. 98-115.

4. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП „Малинське лісове господарство” Житомирської області // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський // Агропромислове виробництво Полісся. – 2016. – №9. – С. 40-46.

5. Левченко В. Б., Шульга І. В. Чисельність бобра річкового в умовах Поліського біосферного заповідника // В. Б. Левченко, І. В. Шульга // Збалансоване природокористування. - 2016. - №4. – С. 75 – 79.

6. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А., Коломієць В. І., Сохальська Г. В. Досвід проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський, В. І. Коломієць, Г. В. Сохальська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2017. – №10. – С. 120 - 126.

7. Левченко В. Б., Шульга І. В. Екологічне оцінювання ареалу золотушника канадського в умовах Житомирського району // В. Б. Левченко, І. В. Шульга // Збалансоване природокористування. - 2017. - №3. – С. 72 – 80.

8. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalewski R. A. Entomologizes factory in the process of spreading common pine root sponge under the conditions of ship timber forestry of state enterprise “Zhytomyr Forestry” // V. B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski / Innovative solutions in modern science – 2018. - № 1(20), (Scopus). Dubai-2018. s. 16 – 32.

9. Левченко В. Б., Шульга І. В., Старунська Л. В. Сертифікація робочих місць з питань охорони праці працівників лісового господарства, як складова частина лісової сертифікації в Україні // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Л. В. Старунська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2018. – №11. – С. 134 - 145.

10. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalevky R. A., Bezverkha L. M. Influence of climatic conditions on the state of fire hazard in forest edatopas of Zhytomyr Oblast Department of Forestry and Hunting and forecast of changes in climatic conditions for the period up to 2050. // V. B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski, L. M. Bezverkha / Innovative solutions in modern science – 2018. - № 8 (27), (Scopus). Dubai-2018. s. 27 – 53.

11. Levchenko V. B., Shulga I. V. Perspectives of lisotathological monitoring by materials of resistance of fusion scanning of forests by the example of Zhytomir regional management of forest and horticultural holding. // V. B. Levchenko, I. V. Shulga / Innovative solutions in modern science – 2019. - № 2 (29), (Scopus). Dubai-2019. s. 15 – 45.

12. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Екологічні та лісокультурні аспекти науково обґрунтованої технології лісовідновлення в умовах Пилипівського лісництва державного підприємства «Житомирське лісове господарство» // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський / Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Житомир: ЖАТК, 2019. – с. 53 – 62.

13. Левченко В. Б., Романюк А. А. Математична модель гідрофізичних процесів в лісових болотних екоценозах Житомирського Полісся. // В. Б. Левченко, А. А. Романюк / Науковий огляд. – 2019. - №6 (59), (Scopus). Київ-2019. С. 13-27.

14. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Безверха Л. М. Лісова таксація. Методичні вказівки для проведення курсового проектування студентам освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 60 с.

15. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Курс лекцій з навчальної дисципліни дендрологія розділ: «Голонасінні», для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 32 с.

16. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Курс лекцій з навчальної дисципліни дендрологія розділ: «Покритонасінні», для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господ.

Участь у конференціях і семінарах: 1. Левченко В. Б. Кільцева гниль бульб картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України. / Левченко В. Б. // Органічне виробництво і продовольча безпека. III міжнародна науково-практична конференція. 23 квітня 2015 р. – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015 р. С. 615 – 621. 

2. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив фунгіцидів на стійкість сіянців сосни звичайної та дуба звичайного щодо збудників хвороб грибкового походження у посівних відділеннях лісових розсадників. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. (16 квітня 2015 р.)/За загальною редакцією проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2015 р. С. 55 – 58.

3. Левченко В. Б., Болюх О. Г. Вплив фунгіцидів на резистентність сіянців сосни звичайної та дуба звичайного до збудників хвороб у посівних відділеннях лісових розсадників. / Левченко В. Б., Болюх О. Г. // Наукові читання-2015. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2015. С. 48 – 51.

4. Левченко В. Б. Оцінка дії пестицидів дерозал та енжіопроти збудника перенаспорозу дуба звичайного та шкідників лісових насаджень в умовах ДП «Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б. // Інноваційний розвиток АПК України: проблеми та їх вирішення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті декана агрономічного факультету М. Ф. Рибака (19-20 листопада 2015 р. м. Житомир). С. 92-97.

5. Левченко В. Б., Шульга І. В. Еколого-патологічна та ентомологічна характеристика хвороб і шкідників сіянців сосни звичайної в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України (17-18 листопада 2015 р., м. Житомир). С. 36-39.

6. Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. Синергетика хвороб і шкідників сіянців сосни звичайної в лісо насіннєвому комплексі Житомирського військового лісгоспу. / Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. // Ліс, наука, молодь. Збірник матеріалів учасників всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів і молодих вчених (26 листопада 2015 року, м. Житомир). – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. С. 78-80.

7. Левченко В. Б., Косянчук Є. С. Антропогенне використання болотних екосистем Житомирського Полісся. / Левченко В. Б., Косянчук Є. С. // Екологія людини-2015. Збірник матеріалів учасників 9-ї всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів і молодих вчених (30 листопада 2015 року, м. Житомир). С. 30-35.

8. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП «Малинське лісове господарство» Житомирської області. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Житомирський агротехнічний коледж, Інститут сільського господарства Полісся, Громадська рада при Мінприроди України ГО «Радіобіологічне товариство України», Експертний центр «УКРЕКОБІОКОН», Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області. Збірник статтей науково-практичної конференції, м. Житомир, 20-21 січня 2016 року. – Житомир вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 226 с. С. 113-116.

9. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив органічних кислот та фунгіцидів на резистентність сіянців сосни звичайної та дуба звичайного до збудників фузаріозу і перенаспорозу в умовах тимчасових і базового розсадників ДП «Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Наукові читання-2016. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. С. 181 – 188.

10. Левченко В. Б., Шульга І. В. Фзіологічна активність харчових добавок груп «В» та «Е» а також їх вплив на гомеостаз людського організму. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // 4-та Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2016. С. 251 – 255.

11. Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. Науково-обгрунтована система захисту сіянців сосни звичайної та дуба звичайного в умовах Житомирського лісового господарства / Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. // «Наука. Молодь. Екологія – 2016» Матеріали 12 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Житомир, 27 травня 2016 року. Житомир. – Видавництво «Житомирський національний агроекологічний університет», 27 травня 2016. С. 12-16.

12. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Рівне 6-8 липня 2016 року. - Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. С. 133-139.

13. Левченко В. Б., Довгалець І. М. Бурштин-цілющий мінерал Поліських боліт. / Левченко В. Б., Довгалець І. М. // Ліс, наук, молодь: Матеріали 4-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 15-ти річчю факультету лісового господарства, 23 листопада 2016 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 18-21.

14.Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП „Малинське лісове господарство” Житомирської області. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся». Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 22-23 лют.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 1. Левченко В. Б. Фізіологія рослин. Частина 1: навч.-метод. посіб. / В. Б. Левченко, Л. Т. Стройванс, В. М. Дема; за наук. ред. В. Б. Левченко. – ЖНАЕУ, 2010. - 64 с. 

2. Левченко В. Б. Екологічні особливості боліт Житомирського Полісся: навч.-метод. посіб. / В. Б. Левченко, І. В Шульга, Ю. В. Остапчук; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир. 2014. - 40 с.

3. Левченко В. Б. Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області: науков.-практ. посіб. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. – 65 с.

4. Левченко В. Б., Шудренко І. В., Катковський А. В. Основи охорони праці. Практикум для студентів вищих навчальних закладів: навч.-метод. посіб. / І. В. Шудренко, В. Б. Левченко, А. В. Катковський; за наук. ред. І. В. Шудренко. – Видавець: О. О. Євенок, 2017. – 104 с.

5. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Горопаха М. В., Іванцов П. Д., Коломієць В. І. Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. А. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць; за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка: - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 234 с.

6. Вакулюк П. Г., Тимошенко М. М., Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Розвиток лісогосподарської справи на Україні. / П. Г. Вакулюк, М. М. Тимошенко, В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; Навчальний посібник / за ред. к. с.-г. н., проф. П. Г. Вакулюка: - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. - 212 с.

7. Левченко В. Б., Романюк А. А., Залевський Р. А., Матяш Г. М. Метеоролгія, агролісокліматологія та основи синоптичного аналізу. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк, Р. А. Залевський, Г. М. Матяш; Підрувник / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 304 с.

8. Левченко В. Б., Шульга І. В., Шкатула В. П., Котков В. І. Світове лісове господарство. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, В. П. Шкатула, В. І. Котков / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 302 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Горопаха М. В., Іванцов П. Д., Коломієць В. І. Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. А. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць; за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка: - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 234 с. 

2. Левченко В. Б. Екологічні особливості боліт Житомирського Полісся: навч.-метод. посіб. / В. Б. Левченко, І. В Шульга, Ю. В. Остапчук; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир. 2014. - 40 с.

3. Левченко В. Б. Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області: науков.-практ. посіб. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. – 65 с.

4. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Безверха Л. М. Лісова таксація. Методичні вказівки для проведення курсового проектування студентам освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 60 с.

5. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Безверха Л. М. Основи гідротехнічної меліорації. Методичні рекомендації виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 45 с.

6. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Курс лекцій з навчальної дисципліни дендрологія розділ: «Голонасінні», для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 32 с.

7. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Курс лекцій з навчальної дисципліни дендрологія розділ: «Покритонасінні», для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 58 с.

8. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Дендрологія. Методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт студентам освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 30 с.

9. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Індивідуальні завдання з дендрології для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 20 с.

10. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М. Дендрологія. Робочий зошит для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 27 с.

11. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М. Фенологічні спостереження з дендрології. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної практики для проведення фенологічних спостережень за деревами та чагарниковими рослинами для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 11 с.

12. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М. Дендрологія. Визначник хвойних деревних та чагарникових порід за морфологічними ознаками. Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 28 с.

13. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М. Дендрологія. Визначник листяних деревних та чагарникових порід за морфологічними ознаками. Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 46 с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або

професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: 1.Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив фунгіцидів на стійкість сіянців сосни звичайної та дуба звичайного щодо збудників хвороб грибкового походження у посівних відділеннях лісових розсадників. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. (16 квітня 2015 р.)/За загальною редакцією проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2015 р. С. 55 – 58. 

2. Левченко В. Б., Болюх О. Г. Вплив фунгіцидів на резистентність сіянців сосни звичайної та дуба звичайного до збудників хвороб у посівних відділеннях лісових розсадників. / Левченко В. Б., Болюх О. Г. // Наукові читання-2015. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2015. С. 48 – 51.

3. Левченко В. Б. Оцінка дії пестицидів дерозал та енжіопроти збудника перенаспорозу дуба звичайного та шкідників лісових насаджень в умовах ДП «Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б. // Інноваційний розвиток АПК України: проблеми та їх вирішення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті декана агрономічного факультету М. Ф. Рибака (19-20 листопада 2015 р. м. Житомир). С. 92-97.

4. Левченко В. Б., Шульга І. В. Еколого-патологічна та ентомологічна характеристика хвороб і шкідників сіянців сосни звичайної в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України (17-18 листопада 2015 р., м. Житомир). С. 36-39.

5. Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. Синергетика хвороб і шкідників сіянців сосни звичайної в лісо насіннєвому комплексі Житомирського військового лісгоспу. / Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. // Ліс, наука, молодь. Збірник матеріалів учасників всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів і молодих вчених (26 листопада 2015 року, м. Житомир). – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. С. 78-80.

6. Левченко В. Б., Косянчук Є. С. Антропогенне використання болотних екосистем Житомирського Полісся. / Левченко В. Б., Косянчук Є. С. // Екологія людини-2015. Збірник матеріалів учасників 9-ї всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів і молодих вчених (30 листопада 2015 року, м. Житомир). С. 30-35.

7. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП «Малинське лісове господарство» Житомирської області. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Житомирський агротехнічний коледж, Інститут сільського господарства Полісся, Громадська рада при Мінприроди України ГО «Радіобіологічне товариство України», Експертний центр «УКРЕКОБІОКОН», Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області. Збірник статтей науково-практичної конференції, м. Житомир, 20-21 січня 2016 року. – Житомир вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 226 с. С. 113-116.

8. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив органічних кислот та фунгіцидів на резистентність сіянців сосни звичайної та дуба звичайного до збудників фузаріозу і перенаспорозу в умовах тимчасових і базового розсадників ДП «Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Наукові читання-2016. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. С. 181 – 188.

9. Левченко В. Б., Шульга І. В. Фзіологічна активність харчових добавок груп «В» та «Е» а також їх вплив на гомеостаз людського організму. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // 4-та Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2016. С. 251 – 255.

10. Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. Науково-обгрунтована система захисту сіянців сосни звичайної та дуба звичайного в умовах Житомирського лісового господарства / Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. // «Наука. Молодь. Екологія – 2016» Матеріали 12 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Житомир, 27 травня 2016 року. Житомир. – Видавництво «Житомирський національний агроекологічний університет», 27 травня 2016. С. 12-16.

11. Левченко В. Б., Шульга І. В. Лісокультурна справа в Україні. // В. Б. Левченко, І. В. Шульга. Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Рівне 6-8 липня 2016 року. - Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. С. 133-139. 12. Левченко В. Б., Довгалець І. М. Бурштин-цілющий мінерал Поліських боліт. / Левченко В. Б., Довгалець І. М. // Ліс, наук, молодь: Матеріали 4-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 15-ти річчю факультету лісового господарства, 23 листопада 2016 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 18-21.

13. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП „Малинське лісове господарство” Житомирської області. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся». Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 22-23 лютого 2017 року. Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. С. 108-112.

14. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив перспективних фунгіцидів на стійкість посад

 

 Тимошенко Микола Михайлович - доктор економічних наук, доцент.

 Дата народження: 27 квітня 1958 р.

 Дані про освіту: 1.Житомирський сільськогосподарський інститут (вчений агроном), Державна   агроекологічна академія України (економіст-бухгалтер),

2.Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України» спеціальність «Лісове господарство», кваліфікація спеціаліста з лісового господарства.

Відомості про підвищення кваліфікації: 1.Житомирський національний агроекологічний університет

2. Укрцентркадриліс Держлісагенство України

 Посада: директор Житомирського агротехнічного коледжу.

 Основні публікації за напрямом: 1. Тимошенко М.М. Розвиток кадрового потенціалу аграрного сектору Житомирської області / Г.В. Осовська, М.М. Тимошенко // Polityki unijne dwa lata po akcesji – wybrane problemy: матеріали наук. конф. – Zielona Gora: Uniwersytet zielonogorski, 2007. – C. 63-68. 

2. Тимошенко М.М. Ефективність діяльності працівників апарату управління як показник результативності роботи сільськогосподарських підприємств / М.М. Тимошенко // Вісн. Харківського нац.-техн. ун-ту сільського госп. – Економічні науки. – 2007. – Вип. 66. – С. 234-240.

3. Тимошенко М.М. Забезпеченість сільськогосподарських підприємств поліського регіону кадрами управління / М.М. Тимошенко, Г.В. Осовська // Экономические инновации [Региональные экономические системы ы экономическом, социальном и экологическом пространстве ] – Одесса: ИПРЭЭИ, 2007 – выпуск 29 – С. 320-324.

4. Тимошенко М.М. Оцінка ефективності діяльності працівників апарату управління в організаціях / М.М. Тимошенко // Агросвіт. – 2009. – № 10. – С. 41-44.

5. Тимошенко М.М. Регулювання експортно-імпортної діяльності в аграрному секторі економіки України / М.М. Тимошенко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки” – К.: ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», 2013 – №3 – С.34-38.

6. Тимошенко М.М. Значення якості наукових досліджень і навчально-методичних публікацій у навчально-виховному процесі вищої школи / В.Г. Куян, М.М. Тимошенко, І.М. Євтушок, М.С. Чепіков // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Педагогічні науки]– Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 2014 – Випуск 1(73) – С.74-78.

7. Тимошенко М.М. Стан колективного-договірного регулювання аграрних соціально-трудових відносин / Є.О. Ланченко, М.М. Тимошенко // Наукові праці ПДАА – Полтава: ПДАА, 2012 – С. 166-170.

8. Тимошенко М.М. Стан та перспективи торгівлі України зерном на світовому ринку / М.М. Тимошенко // Інноваційна економіка – К, 2012 – №6(32) – 298 – 302.

9. Тимошенко М. М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей / М. М. Тимошенко, І. М. Можарівчська // Професійно-прикладні дидактики. – Кам’янець- Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 159–167.

10. Гудзь В.П. Екологічні проблеми землеробства: Підручник / В.П. Гудзь, М.Ф. Рибак, М.М. Тимошенко, А.С. Малиновський // – Житомир: ЖНАЕУ, 2010 – 708 с.

11. Ланченко Є.О. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Є.О. Ланченко, М.М. Тимошенко // – Ніжин: ПП Лисенко М.М. , 2011 – 288 с.

12. Участь у міжнародному науковому Україно-Німецькому проекті по проведенню сертифікаційної оцінки лісів Житомирської області.

13. Довідник для сільського та селищного голови / В.К. Терещенко, О.М. Бородіна, В.П. Васільєв та інші // – К.: НУБіП України, 2014 – 530 с.

14. Тимошенко М.М. Стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області / О. Осовський, М. Тимошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (до 20-річчя факультету міжнародного бізнесу та менеджменту) – Тернопіль: ТНЕУ Економічна думка, 2008 – С.352-355.

15. Тимошенко М.М. Формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств / М.М. Тимошенко // Формування стратегії розвитку регіонального АПК: матеріали 4-ої міжфак. конф. молодих вчених. – Житомир: Вид-во ЖНАУ, 2008. – С. 43-45.

16. Тимошенко М.М. Проблеми маркетингової діяльності особистих селянських господарств / Є.О. Ланченко, М.М. Тимошенко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення ринку продовольства». – Полтава: ПДАА, 2012 – С. 69-70.

17. Формування системи забезпечення сталого розвитку сільських територій: монографія / Тимошенко М. М. та ін.; за ред. В. К. Терещенка. Ніжин, 2013. 316 с. (Здобувачем визначено основні аспекти формування механізму сталого розвитку сільських територій).

18. Тимошенко М.М. Перспективні напрямки підвищення зносостійкості деталей машин, що працюють в умовах абразивного зношування / В.І. Дворук, М.М. Тимошенко, К.В. Борак / Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь» 2018 – Житомир: ЖАТК – С.5-6.

19. Тимошенко М. М. Стратегія сталого розвитку сільських територій України та економічний механізм її реалізації: [монографія]. Житомир, 2018. 332 с.

20. Tymoschenko M. M. The economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects: [monograph]. London, 2018. P. 103–117. (Здобувачем визначено реалізацію стратегії сталого розвитку сільських територій: місце та роль особистих селянських господарств населення).

21. Соколова А. О., Голій О. В., Маковецький В. Ф., Тимошенко М. М. та ін. Стратегічні орієнтири розвитку Хотешівської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області: [монографія]. Луцьк, 2017. 124 с. (Здобувачем висвітлено необхідність розвитку підприємництва та диверсифікація господарської діяльності в сільській місцевості).

22. Тимошенко М. М. Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine: [monograph]. Poland, 2018. P. 242–258. (Здобувачем визначено реалізацію

Участь у конференціях і семінарах: 1. Тимошенко М. М. Досвід державної фінансової підтримки розвитку аграрного сектору: регіональні пріоритети. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: IV Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Дніпро, 12–13 квітня 2018 року: тези доповіді. Дніпро, 2018. Ч. І. С. 396–400. 

2. Тимошенко М. М. Особливості та проблеми землекористування сільських територій Західного Полісся. Модернізація та суспільний розвиток економіки держави та регіонів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 25–26 травня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 32–35.

3. Тимошенко М. М. Багатофункціональний сільський розвиток: сутність та напрями. Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 28 листопада 2017 року: тези доповіді. Житомир, 2017. С. 115–116.

4. Тимошенко М. М. Екотехнопарки як ефективний напрям вирішення екологічних проблем сільських територій. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: IV Міжнародна науково-практична конференція, м. Тернопіль, 30 листопада 2017 року: тези доповіді. Тернопіль, 2017. Частина 2. С. 156–159.

5. Тимошенко М. М. Обґрунтування механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: II Міжнародна науково-практична конференція. м. Одеса, 2–3 лютого 2018 року: тези доповіді. Херсон, 2018. C. 18–21.

6. Тимошенко М. М. Прогноз розвитку демографічної ситуації у сільській місцевості України. Economy and Society: Modern Vectors of Development: ІІ International scientific conference, Leipzig, Germany, 2018, April 27th: abstracts. P. 69–72.

7. Тимошенко М. М. Формування і реалізація стратегії сталого розвитку сільських територій. Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: матеріали International Scientific Conference Part 1, Lisbon, Portugal, 2017, December 22th: abstracts. P. 57–60.

8. Тимошенко Н. М. Научно-теоретические аспекты организации стратегического планирования на государственном уровне. Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: International Scientific-Practical Conference, Tbilisi, Georgia, 2018, February 23th: abstracts. P. 47–50.

9. Тимошенко М. М. Обслуговуюча кооперація як пріоритетний напрям розвитку сільських територій Західного Полісся. Кооперативні читання: 2017 рік: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 2 вересня 2017 року: тези доповіді. Житомир, 2017. С. 118–121.

10. Тимошенко М. М. Проблеми продовольчого самозабезпечення сільських домогосподарств Західного Полісся. Органічне виробництво і продовольча безпека: Міжнародна науково-практична конференція, м. Житомир, 24–25 травня 2018 року: тези доповіді. Житомир, 2018. С. 77–82.

11. Тимошенко М. М. Соціально-демографічні наслідки радіоактивного забруднення сільських територій. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Житомир, 26–27 квітня 2018 року: тези доповіді. Житомир, 2018. С. 128–133.

12. Тимошенко М. М. Методологічні засади оцінки екологічної складової сталого розвитку сільських територій. Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Полтава, 28 грудня 2017 року: тези доповіді. Полтава, 2017. С. 137–140.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Гудзь В.П. Екологічні проблеми землеробства: Підручник / В.П. Гудзь, М.Ф. Рибак, М.М. Тимошенко, А.С. Малиновський // – Житомир: ЖНАЕУ, 2010 – 708 с.
2. Ланченко Є.О. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Є.О. Ланченко, М.М. Тимошенко // – Ніжин: ПП Лисенко М.М. , 2011 – 288 с.
3. Тимошенко М. М. Стратегія сталого розвитку сільських територій України та економічний механізм її реалізації: [монографія]. Житомир, 2018. 332 с.
4. Tymoschenko M. M. The economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects: [monograph]. London, 2018. P. 103–117. (Здобувачем визначено реалізацію стратегії сталого розвитку сільських територій: місце та роль особистих селянських господарств населення).
5. Соколова А. О., Голій О. В., Маковецький В. Ф., Тимошенко М. М. та ін. Стратегічні орієнтири розвитку Хотешівської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області: [монографія]. Луцьк, 2017. 124 с. (Здобувачем висвітлено необхідність розвитку підприємництва та диверсифікація господарської діяльності в сільській місцевості).
6. Тимошенко М. М. Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine: [monograph]. Poland, 2018. P. 242–258. (Здобувачем визначено реалізацію стратегії сталого розвитку сільських територій: місце та роль особистих селянських господарств населення).

7. Тимошенко М. М., Соколова А. О., Петриканин Л. Ф. та ін. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку сільських територій Волинської області в умовах євроінтеграції: [монографія]. Луцьк, 2018. 148 с. (Здобувачем визначено стратегічні орієнтири та перспективні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій Волині в умовах євроінтеграційної перспективи).

8. Формування системи забезпечення сталого розвитку сільських територій: монографія / Тимошенко М. М. та ін.; за ред. В. К. Терещенка. Ніжин, 2013. 316 с. (Здобувачем визначено основні аспекти формування механізму сталого розвитку сільських територій).

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок: 1. Довідник для сільського та селищного голови / В.К. Терещенко, О.М. Бородіна, В.П. Васільєв та інші // – К.: НУБіП України, 2014 – 530 с. 

2. Непочатенко О. О., Тимошенко М. М. та ін. Стан та умови розвитку економіки в Україні: теорія, методологія, практика. Умань, 2018. 264 с. (Здобувачем висвітлено науково-методичні засади індикативної оцінки результативності реалізації стратегії сталого сільського розвитку).

3. Тимошенко М. М., Соколова А. О., Петриканин Л. Ф. та ін. Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій Волинської області на період до 2025 року: науково-методична розробка. Луцьк, 2018. 48 с. (Здобувачем висвітлено стратегічні альтернативи розвитку сільських територій Волинської області).

4. Тимошенко М. М. Стратегія сталого розвитку сільських територій України та економічний механізм її реалізації: [монографія]. Житомир, 2018. 332 с.

5. Tymoschenko M. M. The economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects: [monograph]. London, 2018. P. 103–117. (Здобувачем визначено реалізацію стратегії сталого розвитку сільських територій: місце та роль особистих селянських господарств населення).

6. Соколова А. О., Голій О. В., Маковецький В. Ф., Тимошенко М. М. та ін. Стратегічні орієнтири розвитку Хотешівської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області: [монографія]. Луцьк, 2017. 124 с. (Здобувачем висвітлено необхідність розвитку підприємництва та диверсифікація господарської діяльності в сільській місцевості).

7. Тимошенко М. М. Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine: [monograph]. Poland, 2018. P. 242–258. (Здобувачем визначено реалізацію стратегії сталого розвитку сільських територій: місце та роль особистих селянських господарств населення).

8. Тимошенко М. М., Соколова А. О., Петриканин Л. Ф. та ін. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку сільських територій Волинської області в умовах євроінтеграції: [монографія]. Луцьк, 2018. 148 с. (Здобувачем визначено стратегічні орієнтири та перспективні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій Волині в умовах євроінтеграційної перспективи).

9. Формування системи забезпечення сталого розвитку сільських територій: монографія / Тимошенко М. М. та ін.; за ред. В. К. Терещенка. Ніжин, 2013. 316 с. (Здобувачем визначено основні аспекти формування механізму сталого розвитку сільських територій).

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або

професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: 1. Тимошенко М.М. Стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області / О. Осовський, М. Тимошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (до 20-річчя факультету міжнародного бізнесу та менеджменту) – Тернопіль: ТНЕУ Економічна думка, 2008 – С.352-355. 

2. Тимошенко М.М. Формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств / М.М. Тимошенко // Формування стратегії розвитку регіонального АПК: матеріали 4-ої міжфак. конф. молодих вчених. – Житомир: Вид-во ЖНАУ, 2008. – С. 43-45.

3. Тимошенко М.М. Проблеми маркетингової діяльності особистих селянських господарств / Є.О. Ланченко, М.М. Тимошенко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення ринку продовольства». – Полтава: ПДАА, 2012 – С. 69-70.

4. Тимошенко М.М. Перспективні напрямки підвищення зносостійкості деталей машин, що працюють в умовах абразивного зношування / В.І. Дворук, М.М. Тимошенко, К.В. Борак / Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь» – Житомир: ЖАТК – С.5-6.

5. Тимошенко М. М. Досвід державної фінансової підтримки розвитку аграрного сектору: регіональні пріоритети. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: IV Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Дніпро, 12–13 квітня 2018 року: тези доповіді. Дніпро, 2018. Ч. І. С. 396–400. 5. Тимошенко М. М. Особливості та проблеми землекористування сільських територій Західного Полісся. Модернізація та суспільний розвиток економіки держави та регіонів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 25–26 травня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 32–35.

6. Тимошенко М. М. Багатофункціональний сільський розвиток: сутність та напрями. Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 28 листопада 2017 року: тези доповіді. Житомир, 2017. С. 115–116.

7. Тимошенко М. М. Екотехнопарки як ефективний напрям вирішення екологічних проблем сільських територій. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: IV Міжнародна науково-практична конференція, м. Тернопіль, 30 листопада 2017 року: тези доповіді. Тернопіль, 2017. Частина 2. С. 156–159.

8. Тимошенко М. М. Обґрунтування механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: II Міжнародна науково-практична конференція. м. Одеса, 2–3 лютого 2018 року: тези доповіді. Херсон, 2018. C. 18–21.

9. Тимошенко М. М. Прогноз розвитку демографічної ситуації у сільській місцевості України. Economy and Society: Modern Vectors of Development: ІІ International scientific conference, Leipzig, Germany, 2018, April 27th: abstracts. P. 69–72.

10. Тимошенко М. М. Формування і реалізація стратегії сталого розвитку сільських територій. Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: матеріали International Scientific Conference Part 1, Lisbon, Portugal, 2017, December 22th: abstracts. P. 57–60.

11. Тимошенко Н. М. Научно-теоретические аспекты организации стратегического планирования на государственном уровне. Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: International Scientific-Practical Conference, Tbilisi, Georgia, 2018, February 23th: abstracts. P. 47–50.

12. Тимошенко М. М. Обслуговуюча кооперація як пріоритетний напрям розвитку сільських територій Західного Полісся. Кооперативні читання: 2017 рік: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 2 вересня 2017 року: тези доповіді. Житомир, 2017. С. 118–121.

13. Тимошенко М. М. Проблеми продовольчого самозабезпечення сільських домогосподарств Західного Полісся. Органічне виробництво і продовольча безпека: Міжнародна науково-практична конференція, м. Житомир, 24–25 травня 2018 року: тези доповіді. Житомир, 2018. С. 77–82.

14. Тимошенко М. М. Соціально-демографічні наслідки радіоактивного забруднення сільських територій. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Житомир, 26–27 квітня 2018 року: тези доповіді. Житомир, 2018. С. 128–133.

15. Тимошенко М. М. Методологічні засади оцінки екологічної складової сталого розвитку сільських територій. Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Полтава, 28 грудня 2017 року: тези доповіді. Полтава, 2017. С. 137–140.

 Залевський Роман Антонович - кандидат сільськогосподарських наук, викладач вищої категорії.

 Дата народження: 06 вересня 1978 року

 Дані про освіту: 1.1995-1999 р. Житомирська агроекологічна академія України, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю „Радіоекологія”;

 2. 2000 р. Житомирська агроекологічна академія України, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю  „Економіст-бухгалтер”;

 3. 2017 р. Житомирський національний агроекологічний університет, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 201 „Агрономія”;

4. з 2019 р- по теперішній час Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, навчання за спеціальністю 205 „Лісове господарство” магістерського рівня.

Відомості про підвищення кваліфікації: Житомирський національний агроекологічний університет

Посада: завідувач відділення „Агрономія” Житомирського агротехнічного коледжу.

Основні публікації за напрямом: 1. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП „Малинське лісове господарство” Житомирської області // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський // Агропромислове виробництво Полісся. – 2016. – №9. – С. 40-46. 

2. Тишковський В.В. Вплив альтернативної системи удобрення на продуктивність фотосинтетичного потенціалу льону-довгунця в коротко ротаційних сівозмінах / В.В. Тишковський, Р.А. Залевський // Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області (20-21 січня 2016 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 182-185.

3. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А., Коломієць В. І., Сохальська Г. В. Досвід проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський, В. І. Коломієць, Г. В. Сохальська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2017. – №10. – С. 120 - 126.

4. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalewski R. A. Entomologizes factory in the process of spreading common pine root sponge under the conditions of ship timber forestry of state enterprise “Zhytomyr Forestry” // V. B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski / Innovative solutions in modern science – 2018. - № 1(20), (Scopus).Dubai-2018.s. 16 – 32.

5. Кравчук М.М. Забур’яненість та продуктивність посівів пшениці озимої залежно від агро технологій з елементами біологізації в умовах Полісся / М.М. Кравчук, Р.Б. Кропивницький, В.А. Санін, М.Ю. Боцян // Наукові горизонти, Scientific Horizons.-2018.-№ 7-8 (70). С. 42-49.

6. Левченко В.Б., Шульга І.В., Залевський Р.А., Старунська Л.В. Сертифікація робочих місць з питань охорони праці працівників лісового господарства, як складова частина лісової сертифікації в Україні// В.Б. Левченко, І.В. Шульга, Р.А. Залевський, В.І. Коломієць, Л.В. Старунська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2018. – №11. – С. 126 - 130.

7. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Безверха Л. М. Лісова таксація. Методичні вказівки для проведення курсового проектування студентам освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 60 с.

8. Вишневський Ф.О., Паламарчук Р.П., Довбиш Л.Л., Залевський Р.А. Динаміка вмісту гумусу в орному покриві орних земель Андрушівського району Житомирської області // Ф.О. Вишневський, Р.П.Паламарчук, Л.Л.Довбиш, Р.А.Залевський // Агроекологічний журнал. – 2018. - №2. – С. 44-49.

9. LevchenkoV. B., Shulga I. V., Zalevky R. A., Bezverkha L. M. Influence of climatic factors sn the field of fire risk in forest regions of the Zhytomyr regional management of Forest and horticultural horticulture and forecasting their changes to 2050. // V. B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski, L. M. Bezverkha / Innovative solutions in modern science – 2018. - № 8 (27), (Scopus).Dubai-2018.s. 26 – 53.

10. Немерицька Л. В. Вплив сухої фузаріозної гнилі на резистентність сортів картоплі / Л. В. Немерицька, Р. А. Залевський, Л. М. Безверха, І. А. Журавська // Органічне агровиробництво: освіта і наука: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. – Київ: Агроосвіта, 2018. – С. 183–185.

11. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Екологічні та лісокультурні аспекти науково обґрунтованої технології лісовідновлення в умовах Пилипівського лісництва державного підприємства «Житомирське лісове господарство» // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський / Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Житомир: ЖАТК, 2019. – с. 53 – 62.

12. Левченко В.Б. Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області: науков.-практ. посіб. / В.Б. Левченко, І.В. Шульга, Р.А. Залевський; за наук. ред. В.Б. Левченко. – Житомир. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. – 65 с.

13. Левченко В.Б., Залевський Р.А., Горопаха М.В., Іванцов П.Д., Коломієць В.І. Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство». / В.Б. Левченко, Р.А. Залевський, М.А. Горопаха, П.Д. Іванцов, В.І. Коломієць; за ред. к. с.-г. н., доц. В.Б. Левченка: - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 234 с.

14. Левченко В. Б., Тимошенко М. М., Шульга І. В., Залевський Р. А. Лісове господарство країн світу. Науковий посібник для фахівців лісового господарства, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, лісових технікумів, учителів біології та учнів загальноосвітніх шкіл. - Житомир. Видавництво Житомирського Державного університету імені Івана Франка, 2017. – 150 с.

15. Вакулюк П.Г., Тимошенко М.М., Левченко В.Б., Шульга І.В., Залевський Р.А. Розвиток лісогосподарської справи на Україні. / П.Г. Вакулюк, М.М. Тимошенко, В.Б. Левченко, І.В. Шульга, Р.А. Залевський; Навчальний посібник / за ред. к. с.-г. н., проф. П.Г. Вакулюка: - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. - 212 с.

Участь у конференціях і семінарах: 1. Залевський Р.А. Динаміка надходження мікроелементів в середині ротації сівозміни / Р.А. Залевський, Б.В. Борисюк // II-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: зб. наук. ст., (Вінниця, 23-29 вересня 2009р.). – Вінниця, 2009 – С. 433-436

2. Залевський Р.А. Дослідження просторової динаміки рухомих фор Pb і верхньому горизонті орного шару сірого лісового легкосуглинкового ґрунту / Р.А. Залевський, Б.В. Борисюк, В.М. Мількевич // Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства і агрохімії. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2009. – С. 52-61 

3. Залевський Р.А. Особливості поглинання пшеницею озимою рухомих форм кадмію та свинцю залежно від норм добрив / Р. А. Залевський, Л.Л. Довбиш, Н.О. Рябцева, Л.В. Борисевич // Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся (22-23 лютого 2017р.). – Житомир: Вид-во „Експертний центр „Укрекобіокон”, 2016. – С.59-62.

4. Левченко В. Б., Моісєєва А. В., Залевський Р. А. Роль болотних екосистем в формуванні лісових ландшафтів в умовах урочища Висока Піч Житомирського військового лісгоспу / Левченко В. Б., Моісєєва А. В., Залевський Р. А. // Наука. Молодь. Екологія – 2017. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Житомир, 25 травня 2017 року. Житомир. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. C. 68 – 74.

5. Левченко В.Б., Шульга І.В., Залевський Р.А., Сохальська Г.В., Борисевич Л.В. Оцінка можливості вирощування екологічно-чистої сільськогосподарської продукції в 30-річний період після аварії на Чорнобильській АЕС в умовах Житомирської області / Левченко В.Б., Шульга І.В., Залевський Р.А., Сохальська Г.В., Борисевич Л.В. // «Радіоекологія – 2017». Збірник статей Науково – практичної конференції із міжнародною участю, м. Київ, 24 – 26 квітня 2017 року. – Житомир: Ви-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 145 – 151.

6. Левченко В.Б., Шульга І.В., Залевський Р.А. Сучасний стан та використання територій колишніх ракетно-операційних районів Житомирщини / Левченко В.Б., Шульга І.В., Залевський Р.А. // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: матеріали I Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Київ, 18-19 травня 2017 р.). – К.: ДІА, 2017. – С. 93 – 95.

7. Левченко В.Б., Шульга І.В., Залевський Р.А. Вивчення генезису сучасних лісорослинних умов по типу С4-С5 лісогосподарських підприємств Житомирського Полісся / Левченко В.Б., Шульга І.В., Залевський Р.А. // „Вода: проблеми та шляхи вирішення”. Збірник статей науково – практичної конференції із міжнародною участю, м. Рівне, 5-8 липня 2017 року. – Житомир: Видавництво ЕЦ „Укрекобікон”, - 2017. – С. 200 – 205.

8. Левченко В.Б., Залевський Р.А. Особливості вирощування екологічно-резистентного посадкового матеріалу сіянців сосни звичайної на свіжих зрубах в умовах Корабельного лісництва ДП „Житомирське ЛГ” / В.Б. Левченко, Р.А. Залевський // Міжнародна науково-практична конференція „Ефективність використання екологічного аграрного виробництва” Науково-методичний центр „Агро освіта” м. Київ 2 листопада 2017 року. – С. 74 – 78.

9. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А., Ткаченко М. В. Видобуток бурштину та ведення органічного сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на території Олевського району Житомирської області. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський, М. В. Ткаченко // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Органічне виробництво: освіта і наука». 1 листопада 2018 року, ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ. – Київ: «Агроосвіта», 2018. – с. 15 – 18.

10. Немерицька Л. В. Вплив сухої фузаріозної гнилі на резистентність сортів картоплі / Л. В. Немерицька, Р. А. Залевський, Л. М. Безверха, І. А. Журавська // Органічне агровиробництво: освіта і наука: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. – Київ: Агроосвіта, 2018. – С. 183–185.

11. Жижин М.П, Залевський Р.А., Орлов О.О., Тимошенко М.М. Дуалізм тренду розвитку природно-заповідної справи в Україні. // Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (28 березня 2019 р., м. Малин, Україна) .- Малин, 2019. - С.88-97.

12. Ключевич М.М., Дереча О.А., Дигера С.М., Плотницька Н.М., Залевський Р.А Перспективи формуванняі функціонування сталих урбофітоценозів Полісся України. / М.М. Ключевич, О.А. Дереча, С.М. Дигера, Н.М. Плотницька, Р.А. Залевський // Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – новітній міждисциплінарний напрям в Україні. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 25-26 квітня 2019 року. Житомир. – Вид-во ЖНАЕУ, 2019. C. 30 – 33.

13. Жижин М.П., Данилик І.М., Залевський Р.А., Тимошенко М.М. Тренд формування мережі національних парків // Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-й річниці національному природному парк «Синевир» (Україна, с. Синевир, 18-20 вересня 2019р). – Синевир.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 1. Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство» / В. Б. Левченко, та ін. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 234 с. 

2. Розвиток лісогосподарської справи на Україні : навч. посіб. / П. Г. Вакулюк та ін. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 212 с.

3. Метеорологія, агролісокліматологія та основи синоптичного аналізу : підруч. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк, Р. А. Залевський, Г. М. Матяш. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 304 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок:  1. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Безверха Л. М. Лісова таксація : методичні вказівки для проведення курсового проектування студентам освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». Житомир : ЖАТК, 2018. 60 с. 

2. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Безверха Л. М. Основи гідротехнічної меліорації : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство». Житомир : ЖАТК, 2018. 45 с.

3. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області : наук.-практ. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 65 с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або

професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій:1. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А., Ткаченко М. В. Видобуток бурштину та ведення органічного сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на території Олевського району Житомирської області. Органічне виробництво : освіта і наука : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (1 лист. 2018 р., м. Київ). Київ : Агроосвіта, 2018. С. 15–18. 

2. Оцінка можливості вирощування екологічно-чистої сільськогосподарської продукції в 30-річний період після аварії на Чорнобильській АЕС в умовах Житомирської області / В. Б. Левченко та ін. Радіоекологія–2017 : зб. ст. наук.–практ. конф. із міжнародною участю (24–26 квіт. 2017 р., м. Київ). Київ, 2017. С. 145–151.

3. Левченко В. Б., Моісєєва А. В., Залевський Р. А. Роль болотних екосистем у формуванні лісових ландшафтів в умовах урочища Висока Піч Житомирського військового лісгоспу. Наука. Молодь. Екологія–2017 : матер. XIII Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молод. вчених (25 трав. 2017 р., м. Житомир). Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. C. 68–74.

4. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Сучасний стан та використання територій колишніх ракетно-операційних районів Житомирщини. Збалансоване природо-користування : традиції, перспективи і інновації : матер. I Міжнар. наук.–практ. конф. (18–19 трав. 2017 р., м. Київ). Київ : ДІА, 2017. С. 93–95.

5. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Вивчення генезису сучасних лісорослинних умов по типу С4-С5 лісогосподарських підприємств Житомирського Полісся. Вода : проблеми та шляхи вирішення : зб. ст. наук.–практ. конф. із міжнародною участю (5–8 лип. 2017 р., м. Рівне). Рівне, 2017. С. 200–205.

6. Левченко В. Б., Залевський Р. А. Особливості вирощування екологічно-резистентного посадкового матеріалу сіянців сосни звичайної на свіжих зрубах в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ». Ефективність використання екологічного аграрного виробництва : Міжнар. наук.-практ. конф. (2 лист. 2017 р., м. Київ). Київ : Наук.-метод. центр «Агроосвіта», 2017. С. 74–78.