ekogerbЕкономічне відділення в Житомирському агротехнічному коледжі відкрито в 1999 році за ініціативою Зорі Аркадія Євдокимовича. Перший набір проводився на спеціальності «Економіка підприємств» та «Бухгалтерський облік» в кількості 130 чоловік. Перший завідуючий відділенням Даниленко Олексій Львович.

В 2000 році розпочався набір на спеціальності «Фінанси» та «Комерційна діяльність». На 1 вересня 2002 р. на всіх спеціальностях навчалося 870 студентів. Відділення розділено на обліково-фінансове: спеціальності «Бухгалтерський облік» і «Фінанси», завідуюча відділенням Лебідь Марія Марківна та економічно-комерційне: спеціальності «Економіка підприємств» і «Комерційна діяльність» завідуючий відділенням Гавриловський Петро Степанович.

Перший випуск фахівців зі спеціальності «Бухгалтерський облік» в кількості – 50 осіб. відбувся в 2001р. зі спеціальності «Фінанси» в кількості - 58 осіб. 2002 році.

З 2009 р. по 31 серпня 2017 року економічне відділення очолювала Лебідь Марія Марківна.

З 1 вересня 2017 року економічне відділення очолює кандидат економічних наук, доцент Муляр Тамара Станіславівна

За весь період роботи відділення випущено спеціалістів: 3760 осіб з них: бухгалтерів - 1114 осіб, економістів – 1108 осіб, комерсантів – 417 осіб, фінансистів - 1121 осіб. 23% випускників отримали дипломи з відзнакою. Продовжують навчання в вищих навчальних закладах III-IVрівня акредитації 40-45% випускників, працевлаштовуються 50-55% випускників.

Для підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» на відділенні створено необхідну матеріально-технічну базу, яка щорічно оновлюється. В освітньому процесі використовується спеціалізовані кабінети («Філософії», «Іноземної мови», «Правознавства», «Історії України» та «Всесвітньої історії», «Соціології», «Української мови» (за професійним спрямуванням), «Культурології», «Економічної теорії», «Бухгалтерського обліку», «Економічного аналізу та статистики», «Обліку, аудиту» та «Податкової системи», «Фінансів і ціноутворення», «Комерційної діяльності» та «Товарознавства», «Менеджменту», «Маркетингу» та «Підприємницької діяльності», «Екології» та «Безпеки життєдіяльності», «Охорони праці»), лабораторії («Інформатики і комп’ютерної техніки» та «Інформаційних систем та технологій»), методичний кабінет, спортивно-оздоровчий комплекс.

Підготовку фахівців на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за різними спеціальностями забезпечує 23 викладачі, 22 працюють в коледжі на постійній основі, з них 7 викладачів (35%) «Спеціаліст вищої категорії» викладач-методист та 7 викладачів (35%) «Спеціаліст вищої категорії». Серед викладачів відділення відмінник освіти Лебідь Марія Марківна, викладачі з великим практичним досвідом роботи: Соботницька Катерина Никонівна, Маєвська Антоніна Петрівна, Муляр Тамара Станіславівна.

Для поглиблення професійних знань проводяться зустрічі з спеціалістами підприємств, податкової служби, банків. Виробнича практика проводиться на основі заключених договорів в підприємствах м. Житомира та області.

На відділенні забезпечується високий рівень підготовки спеціалістів: 20-25 % випускників отримують дипломи з відзнакою, 40-45 % студентів навчаються на «добре» і «відмінно», відділення займає І-ІІ місце по результатах успішності серед відділень коледжу.

Кращими кураторами відділення є Оліфір Ірина Андріївна, Маєвська Антоніна Петрівна, Головач Олена Петрівна, Левченко Оксана Федорівна.

На відділенні склалися добрі традиції в організації виховної роботи: проводяться щорічно урочисті посвяти в студенти, урочисті випуски спеціалістів, вечори відпочинку, конкурси „Квітів", тематичні виховні години зустрічі з ветеранами війни і праці та багато інших заходів.

Студенти відділення активні учасники художньої самодіяльності: народного духового оркестру, хору, ансамблю, танцювального колективу які є лауреатами фестивалю «Софіївські зорі» та членами збірних команд коледжу по волейболу, баскетболу, настільному тенісу.

Випускники відділення працевлаштовуються на підприємствах різних форм власності у державних установах і організаціях: банках, казначействах, податкових службах, підприємствах промисловості, сільського господарства, торгівлі та інших організаціях.

Після завершення навчання випускники відділення можуть обіймати наступні посади:

за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Керівник структурного підрозділу банку;
 • Фінансовим менеджером на підприємствах, у страхових компаніях, комерційних банках та інших фінансових установах;
 • Спеціалістом контрольно-ревізійного відділу на підприємствах та державних фінансових установах, бухгалтером незалежним аудитором;
 • Фахівець у сфері консалтингової, страхової, банківської та рекламної діяльності

за спеціальністю «Облік і оподаткування»

 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • інспектор
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • ревізор
 • аудитор
 • контролер
 • працівник державної фіскальної служби
 • митний інспектор
 • інспектор податкової служби
 • інспектором з експорту

за спеціальністю «Економіка»

 • економіст
 • фахівець з економічних питань та інвестиційної діяльності
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері виробництва
 • спеціаліст у сфері праці та зайнятості
 • технік з нормування праці
 • технік з планування
 • технік з праці
 • хронометражист

за спеціальністю «Маркетинг»

 • директор малої торгівельної фірми
 • керуючий магазином
 • агент торгівельний і комерційний
 • завідувач складу
 • торговельний брокер
 • товарознавець продовольчих і непродовольчих товарів
 • промоутер
 • мерчендайзер
 • супервайзер
 • менеджер з продажу

за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • організатор з постачання
 • організатор із збуту
 • брокер (посередник) з цінних паперів
 • дилер (продавець) цінних паперів
 • комерсант
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі
 • аукціоністами (ліцитатор)
 • торгівельний брокер (маклер, ріелтор з нерухомості)
 • помічник керівника малого підприємства

Випускники відділення можуть продовжувати навчання за спеціальністю в таких навчальних закладах:

 • Житомирський державний технологічний університет (денна і заочна форма)
 • Житомирський національний агроекологічний університет (денна і заочна форма)
 • Національний університет державної податкової служби України (заочна форма) м. Житомир, (денна форма) м. Ірпінь та інші навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації