ekogerbЕкономічне відділення в Житомирському агротехнічному коледжі відкрито в 1999 році за ініціативою Зорі Аркадія Євдокимовича. Перший набір проводився на спеціальності „Економіка підприємств" та „Бухгалтерський облік" в кількості 130 чоловік. Перший завідуючий відділенням Даниленко Олексій Львович.

В 2000 році почався набір на спеціальності „Фінанси" та „Комерційна діяльність". На 1 вересня 2002р. на всіх спеціальностях навчалося 870 чол. студентів, відділення розділено на два: обліково-фінансове: спеціальності „Бухгалтерський облік" і „Фінанси", завідуюча відділенням Лебідь Марія Марківна та економічно-комерційне: спеціальності „Економіка підприємств" і „Комерційна діяльність" завідуючий відділенням Гавриловський Петро Степанович.

Перший випуск спеціалістів по спеціальності „Бухгалтерський облік" в кількості - 50 чол. відбувався в 2001р. по спеціальності „Фінанси" в кількості - 58 чол. 2002 році.

З 2009р. по даний час економічне відділення очолює Лебідь Марія Марківна.

За 13 років роботи відділення випущено спеціалістів: 1573 чоловік з них: Бухгалтерів - 700 чоловік, Економістів - 400 чоловік, Фінансистів - 690 чоловік, 23% випускників отримали дипломи з відзнакою. Продовжують навчання в Житомирському державому технологічному університеті, Національному агроекологічному університеті та інших вищих навчальних закладах 40-45% випускникі, працевлаштовані 50-55% випускників.

Плановий випуск спеціалістів в 2014 році 115 чоловік в т.ч. : Фінансистів - 51 чоловік, Економістів – 21 чоловік, Комерційна діяльність - 19 чоловік, Бухгалтерів - 24 чоловік.

Для підготовки спеціалістів на відділенні створено необхідну матеріально-технічну базу. Обладнані кабінети спеціальних дисциплін :

Бухгалтерський облік; Економічний аналіз; Контроль і ревізія; Статистика; Маркетинг; Фінанси підприємств; Інформаційні системи і технології, навчальна бухгалтерія, комп'ютерні класи і інші кабінети загальноосвітніх дисциплін загального використання. Підручниками по спеціальних дисциплінах забезпечені.

Серед викладачів відділення відмінники освіти Семенюк Валентина Іванівна, Лебідь Марія Марківна, викладачі з великим виробничим досвідом: Соботницька Катерина Никонівна, Маєвська Антоніна Петрівна, Веремій Тамара Борисівна.

Для поглиблення професійних знань проводяться зустрічі з спеціалістами підприємств, податкової служби, банків. Виробнича переддипломна практика проводиться на основі заключних договорів в підприємствах області.

На відділенні забезпечується високий рівень підготовки спеціалістів: 20-25 % випускників отримують дипломи з відзнакою, 40-45 % студентів навчаються на „добре" і „відмінно", відділення займає І-ІІ місце по результатах успішності серед відділень коледжу.

Кращими кураторами відділення є Веремій Тамара Борисівна, Маєвська Антоніна Петрівна, Головач Олена Петрівна, Левченко Оксана Федорівна, Оліфір Ірина Андріївна.

На відділенні склалися добрі традиції в організації виховної роботи: проводяться щорічно урочисті посвяти в студенти, урочисті випуски спеціалістів, вечори відпочинку, конкурси „Квітів", тематичні виховні години зустрічі з ветеранами війни і праці та багато інших заходів.

Студенти відділення активні учасники художньої самодіяльності та спортивних секцій. Студенти відділення є членами гуртків художньої самодіяльності коледжу: народного духового оркестру, хору, ансамблю, танцювального колективу які є лауреатами фестивалю „Софіївські зорі", є членами збірних команд коледжу по волейболу, баскетболу, настільному тенісу.

Випускники відділення працевлаштовуються на підприємствах усіх галузей народного господарства різних форм власності у державних установах і організаціях: банках, казначействах, податкових службах, підприємствах промисловості, сільського господарства, торгівлі та інших організаціях.

Після завершення навчання випускники відділення можуть обіймати наступні посади:

за спеціальністю «Фінанси і кредит»
- фінансист, бухгалтер підприємства в усіх галузях народного господарства
- менеджер, економіст в банках та кредитних установах
- бухгалтер в державних податкових органах, казначействі, відділах соціального забезпечення та інших організаціях

за спеціальністю «Бухгалтерський облік»
- бухгалтер підприємства в усіх галузях народного господарства
- бухгалтер в державних податкових органах, банках, казначействі, відділах соціального забезпечення та інших організаціях.

за спеціальністю «Економіка підприємства»
- економіст підприємства в усіх галузях народного господарства;
- економіст в державних і податкових установах, банках, казначействах і відділу соціального захисту населення та інших організаціях

за спеціальністю «Комерційна діяльність»
- директор малої торгівельної фірми
- керуючий магазином
- агент торгівельний і комерційний
- завідувач складу
- торговельний брокер
- товарознавець продовольчих і непродовольчих товарів
- промоутер
- мерчендайзер
- супервайзер
- менеджер з продажу

Випускники відділення можуть продовжувати навчання за спеціальністю в таких навчальних закладах:
~ Житомирський державний технологічний університет (денна і заочна форма);
~ Житомирський національний агроекологічний університет (денна і заочна форма);
~ Національний університет державної податкової служби України (заочна форма) м. Житомир, (денна форма) м. Ірпінь та інші навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації.