Магнушевська Тетяна Миколаївна - голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін, викладач вищої категорії

Освіта: Державний агроекологічний університет м. Житомир, Національний аграрний університет .

Спеціальність: «Облік і аудит», «Професійне навчання».

Кваліфікація: магістр за фаховим спрямуванням, економіст-педагог.

Сфера наукових інтересів: економіка підприємства.

Муляр Тамара Станіславівна - кандидат економічних наук, доцент, завідувачка економічним відділенням, викладач спеціальних економічних дисциплін

Освіта: Житомирський сільськогосподарський інститут, Житомирський національний агроекологічний університет.

Спеціальність: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», «Менеджмент організацій і адміністрування».

Кваліфікація: економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві,спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування.

Сфера наукових інтересів: менеджмент, стратегічне управління, антикризове управління, управління витратами аграрних підприємств, публічне управління та публічне адміністрування.

Лебідь Марія Марківна - викладач вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України .

Освіта: Дніпропетровський сільськогосподарський інститут.

Спеціальність: «Економіка і організація сільського господарства».

Кваліфікація: вчений агроном-економіст.

Сфера наукових інтересів: планування і організація виробництва, сучасні технології навчання.

Оліфір Ірина Андріївна - викладач вищої категорії.

Освіта: Національна академія державної податкової служби України.

Спеціальність: «Фінанси».

Кваліфікація: фінансист.

Сфера наукових інтересів: організація обліку та оподаткування в Україні та світі.

Соботницька Катерина Никонівна - викладач вищої категорії.

Освіта: Житомирський сільськогосподарський інститут.

Спеціальність: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

Кваліфікація: економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві.

Сфера наукових інтересів: дослідження історії розвитку бухгалтерського обліку.

Маєвська Антоніна Петрівна - викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта: Тернопільський фінансово-економічний інститут.

Спеціальність: «Фінанси і кредит».

Кваліфікація: економіст.

Сфера наукових інтересів: ціноутворення, фінанси.

Левченко Оксана Федорівна - викладач вищої категорії.

Освіта:Житомирський державний технологічний університет.

Спеціальність:«Облік та аудит».

Кваліфікація: економіст з обліку і аудиту.

Сфера наукових інтересів:Організація обліку в Україні.

Тржецяк Олена Борисівна - викладач вищої категорії.

Освіта: Житомирський державний технологічний університет.

Спеціальність: «Економіка підприємства».

Кваліфікація: магістр з економіки підприємства.

Сфера наукових інтересів: модель формування продуктивного стилю педагогічного спілкування викладачів економіки.

Ганузек Лілія Михайлівна - викладач першої категорії.

Освіта: Житомирський державний технологічний університет.

Спеціальність: «Менеджмент організацій».

Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій.

Сфера наукових інтересів: розвиток менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності.

Дмуховська Оксана Миколаївна - викладач першої категорії.

Освіта: Житомирський агроекологічний університет.

Спеціальність: «Облік та аудит».

Кваліфікація: бухгалтер-економіст.

Сфера наукових інтересів: банки, гроші та кредит.