Федій Всеволод Савелійович - доктор технічних наук.

Федій В.С. є визнаним професіоналом:

з досвідом дослідницької роботи - 40 років стажу роботи на наукових посадах, що відповідають та є спорідненими навчальним дисциплінам. А саме, обіймав посади від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника відділу перетворення і стабілізації електромагнітних процесів інституту електродинаміки АН УССР.

з досвідом інноваційної роботи - за час роботи в інституті електродинаміки АН УССР було підготовлено та опубліковано 2 монографії та отримано 41 авторське свідоцтво.

Федій Всеволод Савелійович - автор 83 наукових статей. Підготував двох кандидатів наук. Федій В.С. має високий рівень наукової та професійної активності, а саме – опубліковано наукові статті у фахових виданнях; організаційна робота на посаді завідувача кафедри спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Житомирського агротехнічного коледжу; наявність патентів кількістю 2 досягнення; видання 3 конспектів лекцій та 2 методичних вказівок для самостійної роботи студентів.

Соколовський Олег Феліксович - кандидат технічних наук, доцент.

Соколовський О.Ф. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахомбільше 9 років працював на керівних посадах заступника декана факультету, декана факультету інформаційних та телекомунікаційних систем, завідувача кафедри електротехнічних систем Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова, завідувача відділення електрифікації та автоматизації сільського господарства Житомирського агротехнічного коледжу.

з досвідом інноваційної роботи - за останні 10 років видав 30 наукових та навчально-методичних праць, 2 навчальних-методичні посібники.

Соколовський Олег Феліксович - аавтор 35 опублікованих праць.

У тому числі: навчально-методичних праць – 35, з яких навчальних посібників - 7, методичних рекомендацій і вказівок – 3, програм автоматизації – 15.

Під його керівництвом студент Затворницький А.С. був переможцем І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013р.

Напрям наукової діяльності – енергозбереження в системах автоматизованого електропривода.

Лавріщев Олександр Олександрович - викладач вищої категорії, аспірант.

Лавріщев О.О. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахом працював старшим майстром у Центрі професійної освіти м.Житомир. Останні сім років обіймає посаду завідувача відділенням «Електрифікація та інформаційні системи» Житомирського агротехнічного коледжу.

Лавріщев Олександр Олександрович автор 12 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 4 (основи автоматики, вступ до фаху, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, мікроконтролери), методичних розробок – 2 (щоденники з технологічної та переддипломної практик), опубліковано статей – 5, співавтор посібника – 1.

Новосилецький Юрій Леонідович - викладач вищої категорії.

Новосилецький Юрій Леонідович автор 23 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 3 (монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок, експлуатація та ремонт електрозахисної апаратури, охорона праці в галузі), методичних вказівок для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальних дисциплін – 5, методичних розробок – 5 (методичні вказівки для курсового та дипломного проектування, збірки тестових завдань з дисциплін професійного циклу), співавтор посібників – 5, співавтор тестових онлайн-завдань для Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» при МОН України, опубліковано статей -5, організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

Мельничук Веніамін Володимирович - викладач вищої категорії, викладач-методист.

Мельничук В.В. є визнаним професіоналом:

з досвідом роботи управлінської роботи за фахом працював завідувачем заочного відділенням Житомирського агротехнічного коледжу. На протязі 8 років займає посаду голови циклової комісії спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агротехнічному коледжі».

Мельничук Веніамін Володимирович автор 13 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей -5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 5 (електротехнології, електричне освітлення та опромінення, основи електроніки та мікросхемотехніки, економіка та організація агроенергосервісу, теоретичні основи електротехніки), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1, методичні розробки -2 (методичні вказівки для виконання курсового та дипломного проектування).

Дурас Марія Володимирівна - спеціаліст II категорії, аспірант.

Дурас Марія Володимирівна автор 11 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей – 5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 2 (основи енергозбереження, автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1 (основи енергозбереження), методичні розробки – 3 (методичні розробки для виконання курсового та дипломного проектування, лабораторний практикум з автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування), організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).