Професія для кожної людини – це її життя, її світ, в якому вона живе і вдосконалюється, який вона пізнає протягом цілого життя. Сьогодні затребуваність випускників будівельного напрямку, особливо сантехнічних спеціальностей, ніхто не ставить під сумнів. Саме належна теоретична і практична підготовка, практикоорієнтовані вміння та навички дають можливість молодшому спеціалісту з успіхом виконувати функції, як керівника середньої ланки, так і кваліфікованого робітника.

       З метою підвищення якості знань та професійної компетентності студентів з 21.10.19 по 27.10.19р в коледжі організовано та проведено тиждень циклової комісії «Будівництво та цивільна інженерія».

       Упродовж тижня викладачами та студентами було організовано різноманітні заходи спрямовані на удосконалення теоретичних знань і практичної підготовленості студентів по спеціальності, розвиток позитивного ставлення до своєї професії та прагнення до постійного удосконалення, так як сучасний фахівець повинен бути творчою особистістю, вміло ставити перед собою завдання, вирішувати його, бути не тільки виконавцем але й виступати з ініціативою, а також постійно вдосконалювати отримані знання.

      21.10.19р. (понеділок), студентами відділення «Будівництво та цивільна інженерія» у фойє ІІ поверху організована виставка стінгазет, в яких було відображено актуальні проблеми та сучасні аспекти використання газу та води , вирішення проблем енергозаощадження, збереження навколишнього середовища в Україні та ін...

     Цього ж дня – викладач Мірошнічеко Н.Л. провела відкрите лекційне заняття із студентами групи БЦІ-21 з дисципліни «Інженерна геодезія» на тему: «Вимірювання горизонтальних кутів». Мета заняття: сформувати знання студентів з будови, призначення теодоліта та способів вимірювання горизонтальних кутів на місцевості.

      22.10.19р. (вівторок) – викладачами Маньківським О.В. та Беляком А.В. проведено позааудиторний захід по підведенню підсумків та захисту звітів за результатам проходження виробничо-технологічної практики студентами груп БЦІ-41г, БЦІ-42г. Мета заходу: систематизація і аналіз результатів проходження виробничо-технологічної практики студентами. Формування умінь знаходити рішення у виробничих ситуаціях. Спрямування набутих практичних навичок та знань для роботи над курсовими та дипломними проектами, та в подальшому, роботі за фахом.

      Під час доповідей по результатам проходження технологічної практики студентами груп VІ-го курсу формуються мультимедійні презентації з використанням фото та відеоматеріалів їх участі у виконанні виробничих процесів, що пов’язані з монтажем та експлуатацією систем газопостачання і цей матеріал обов’язково супроводжується описом та аналізом виробничих процесів. Студенти мають можливість не тільки обмінятися набутим виробничим досвідом, а провести дискусію.

      Найкращими та змістовними визначено доповіді студентів: Тарасюк Світлани, Пузовикової Ірини, Кручко Наталії, та Хильчука Олександра.

     23.10.19р.(середа) – викладач Гнатюк О.Ф. провела олімпіаду з дисципліни: «Експлуатація устаткування і систем газопостачання» із студентами груп БЦІ-41г, БЦІ-42г. Мета заходу: розвиток творчих інтересів, встановлення рівня професійної підготовки студентів та їх можливостей вирішувати самостійно конкретні завдання в галузі газопостачання.

    Переможцями визнано таких студентів:

    Тарасюк Світлана група БЦІ-41г – І місце; Кручко Наталія БЦІ-42г – ІІ місце; Гримашевич Олексій група БЦІ-41г – ІІІ місце.

     24.10.19р. (четвер) – викладач Палій Д.М. провела відкрите лекційне заняття із студентами групи БЦІ-31в з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд» на тему: «Місцеві установки для підігріву води». Мета заняття: розширити знання про особливості влаштування та використання сучасних місцевих газових та електричних установок для нагрівання води.

     Цього ж дня викладачами Прищепою М.О. та Пилипчук Н.В. проведено позааудиторний захід по підведенню підсумків та захисту звітів за результатам проходження виробничо-технологічної практики студентами груп БЦІ-43в. Мета заходу: сформування у студентів інтересу до обраної спеціальності, узагальнення та розширення знань студентів, усвідомлення значення вивчення спеціальних дисциплін для здобуття фахових вмінь, що необхідні для подальшого використання для самостійного вирішення конкретних виробничих завдань за обраною спеціальністю.

     Найкращими та змістовними визначено доповіді студентів: Расквасова Олександра, Пастухової Анастасії, Трохименко Діани, Давидович Вікторії, Галкіної Ольги, Когут Вероніки та Сірої Тетяни.

     25.10.19р. (п’ятниця) – викладач Прищепа М.О. провела відкрите лекційне заняття із студентами групи БЦІ-31в з дисципліни «Геологія і гідрогеологія» на тему: «Геологічна діяльність поверхневих текучих вод». Метою заняття було: ознайомлення з процесами, які відбуваються при геологічній діяльності поверхневих текучих вод, так як техніку з обслуговування систем водопостачання та водовідводу доводиться стикатися в своїй професійній діяльності з цими явищами і йому необхідно знати закони цих процесів в своїй практичній діяльності.

      Завершився тиждень засіданням викладачів відділення «Будівництво та цивільна інженерія» підведенням підсумків проведених заходів, їх ретельним аналізом з зазначенням набутого позитивного досвіду та планування заходів на майбутнє.

     Заходи, що проведені протягом тижня, дали можливість використати сучасні інноваційні та традиційні методи і технології у навчально-виховному процесі, вдосконалити творчі здібності студентів, поглибити їх позитивне ставлення до своєї професії та прагнення до постійного професійного удосконалення, як майбутніх фахівців будівельного комплексу зокрема в газовому та водопровідно-каналізаційному господарстві.

     Логічним продовженням організаційно-ознайомчих заходів на відділенні було проведення за ініціативи завідувачки відділення Пилипчук Н.В під керівництвом викладачів Палій Д.М, Мірошніченко Н.Л. та Прищепи М.О. із студентами групи БЦІ-43в та БЦІ-31в заняття на виробничому майданчику, поблизу паркової зони міста Житомира, де виконуються роботи по реконструкції дюкера через річку Тетерів, що виконує

    Студенти мали унікальну можливість ознайомитись з особливостями виконання сонації сталевого двох-ниткового підводного переходу водопроводу через водну перешкоду з використанням сучасних будівельних технологій, а саме протяжки нижче дна ріки довгомірних (понад 160 метрів) поліетиленових трубних плітей діаметром 315 міліметрів в існуючі (частково зруйновані довготривалою корозією) сталеві водопроводи.

Шановні студенти – учасники тижня циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», ми, викладачі циклової комісії, щиро вдячні вам, за активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів тижня.

Циклова комісія спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Голова циклової комісії Палій Д.М.)

 

Відділення «Водопостачання та газопостачання» створено в 1992 році на базі ліквідованого відділення «Гідромеліорації».

Очолює відділення з 1992 року – Шкатула Павло Іванович, який доклав багато зусиль для становлення та розвитку спеціальності. Під його керівництвом були створені лабораторії «Гідравліки», «Гідрології і гідрометрії», кабінети та аудиторії для проведення лекційних і практичних занять.

До складу циклової комісії «Водопостачання та газопостачання» входять досвічені викладачі:

Прищепа Марія Опанасівна – голова циклової комісії, викладач дисциплін: «Водовідведення», «Геології і гідрогеології», «Інженерної графіки», викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Пилипчук Наталія Володимирівна – викладач дисциплін «Водопостачання», «Гідротехнічні споруди», спеціаліст вищої категорії.

Шкатула Павло Іванович – викладач дисциплін «Гідравліка», «Гідрології і гідрометрії», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Мірошніченко Наталія Людіславівна – викладач дисциплін «Інженерна геодезія», «Охорона праці», викладач вищої категорії, старший-викладач.

Васильчук Анатолій Антонович – викладач дисциплін «Інженерна графіка», «Охорона природи та раціональне використання водних ресурсів», «Контроль якості води», спеціаліст першої категорії.

Крамер Наталя Миколаївна – викладач дисциплін «Експлуатація устаткування систем водопостачання та водовідводу», «Сантехнічне устаткування будівель і споруд», спеціаліст.

В 2002 році на базі відділення була створена ще одна спеціальність – «Обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Діяльність молодого та енергійного колективу направлена на впровадження інноваційних технологій навчання, створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, та створення матеріально-технічної бази спеціальності. До складу комісії входять:

Маньківський Олександр Віталійович – викладач дисциплін «Автоматика і телемеханіка системи газопостачання», «Газифіковані котельні агрегати», спеціаліст першої категорії.

Палій Діана Миколаївна – викладач дисциплін «Технологія і організація будівельно-монтажних робіт», «Охорона праці» - спеціаліст першоъ категорії.

Гнатюк Олена Федорівна – викладач дисциплін «Експлуатація устаткування і систем газопостачання», «Газові мережі та устаткування» - спеціаліст.

Студенти та викладачі циклової комісії відділення «Водопостачання та газопостачання» обладнали лабораторію «Автоматики і телемеханіки систем газопостачання», кабінетів « Газифікованих котельних агрегатів», «Охорони праці», «Технології і організації будівельно-матеріальних робіт», «Експлуатації устаткування і систем газопостачання». Викладачами відділення та студентами побудований навчальний полігон по спеціальності «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Велика увага на відділенні приділяється розвитку творчих здібностей студентів. При лабораторія та кабінетах діють гуртки технічної творчості, в яких студенти розвивають свої таланти, створюють нестандартне обладнання, забезпечують лабораторії новими навчальними стендами і макетами. Матеріальна база на відділення значно поповнюється за рахунок технічних розробок студентів.

На сьогоднішній день на відділенні створені всі умови для створення студентами необхідної теоретичної та практичної підготовки. З метою максимально наближення до сучасних виробничих умов використовуються лабораторії та виробничі цехи КП «Житомирського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Житомира, ВАТ «Житомиргазбуд» та «Житомиргаз».

Випускники спеціальності «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу» можуть займати посади:

1. Техніка-технолога по підготовці питної води.

2. Техніка-технолога по очистці стічних вод.

3. Техніка-контролера по обліку води.

4. Майстра по ремонту водопровідних і каналізаційних мереж.

5. Майстра по будівництву водопровідних і каналізаційних мереж.

6. Техніка-лаборанта хімводоочистки.

7. Оператора водоочистних споруд.

8. Техніка по проектуванню водопровідних каналізаційних мереж.

 

Випускники спеціальності «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» можуть займати посади:

1. Техніка по експлуатації газового обладнання.

2. Майстра по ремонту газових мереж.

3. Майстра по монтажу обладнання газових мереж.

4. Техніка-контролера.

5. Техніка по проектуванню газових мереж.