Відділення
«Агроінженерія»
Житомирського агротехнічного коледжу

 

На мальовничій околиці Житомира серед зеленого розмаїття екзотичних дерев розташований один з найстаріших аграрних закладів вищої освіти зі своїми традиціями – Житомирський агротехнічний коледж. Найбільшим підрозділом в структурі коледжу за чисельністю здобувачів освіти, кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою є відділення «Агроінженерія».

Відділення «Агроінженерія» Житомирського агротехнічного коледжу здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за денною та заочною формами навчання за І (бакалаврським рівнем вищої освіти), освітнім ступенем «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодшого спеціаліста» за спеціальностями 208 «Агроінженерія» та 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». 

За період свого існування відділення підготувало більше 20 тисяч фахівців, які працюють у галузі агропромислового виробництва, переробній та інших галузях економіки. Вони обіймають високі посади в органах влади, обласних і районних державних адміністраціях, конструкторських і проектних організаціях, освітніх і науково-дослідних закладах.

Відділення проводить підготовку фахівців аграрного комплексу не тільки для нашої країни. Так, в різні часи на відділенні навчалися і студенти з інших країн.

Особлива гордість відділення - випускники, які досягли значних успіхів у науковій діяльності (д.п.н. Манько, к.т.н. Мельник М.В., к.т.н. Заболотько О.О., к.с.- г.н. Борисюк Б.В., к.т.н Міненко С.В., к.т.н Борак К.В., к.т.н. Куликівський В.Л.), зробили вагомій внесок у розвиток агропромислового комплексу (Ющенко О.М., власник ПП «Галекс-агро», Нестеренко С.М., генеральний директор ОАО «Северная нефть», Павлушко М.І., директор ПСП «Бігунь», Рудюк П.М., директор ПСП ім.. Шевченка, Хаюк В.В., директор ТОВ «Агротехкомплекс», Дідківський І.А., директор СТОВ «Племзавод Корстишівський», Шнайдрук С.В., голова СФГ«Шар», Музичук М.С., головний інженер-механік ПАФ« Єрчики»,  Нехай С.С., директор ПСП« Колос», Дзюняк В.М., директор ПАТ «Аграрні системні технології», Бортун І.В., директор СТОВ «Бондарівське») та інші. Займаються розбудовою нашої країни та регіону на державній службі (Гундич І.П. голова Житомирської ОДА).

Великий внесок у розбудову матеріально-технічної бази та створення потужних традицій з забезпечення якісної підготовки кадрів на відділенні «Агроінженерія» зробили: заступник директора Гуз Володимир Лукич, завідувачі відділення Ілющенко Олександр Дмитрович, Журавель Василь Семенович; викладачі Пушкін Євгеній Олександрович, Бондарчук Євген Олександрович, Кочубей Володимир Онисимович, Каневський Ростислав Володимирович. Завдяки їхніх плідній праці відділення було і залишається  лідером з підготовки інженерів-механіків та техніків-механіків для аграрного комплексу в Поліському регіоні.

На базі відділення проводились Всесоюзні, Республіканські та обласні семінари, наради та конференції, відділення відвідували різноманітні делегації для ознайомлення з передовим досвідом.      


Директор Юрчук В.М., заступник директора Гуз В.Л. та заслужений вчитель Пушкін Є.О. знайомлять з технічними розробками студентів делегації керівників області на чолі з депутатом Верховної Ради СРСР, Героєм Соціалістичної Праці, Першим секретарем Житомирського обласного комітету Кавуном В.М. 

Доброю традицією на відділенні було і залишається проведення конкурсу фахової майстерності з робітничих спеціальностей «Водій категорій «В» та «С», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Конкурс фахової майстерності з робітничої спеціальності «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», (на фото провідний викладач Журавель В.С., заступник директора Гуз В.Л. та завідувач відділення Ілющенко О.Д.)

Завдяки клопіткій праці адміністрації та викладачів відділення в різні роки були побудовані: навчальна лабораторія сільськогосподарських машин, ремонтно-навчальна майстерня, лабораторний корпус і автотрактородром.

Лабораторний корпус після будівництва

Автотрактородром після будівництва

Лабораторія сільськогосподарських машин

Крім удосконалення матеріально-технічного забезпечення, викладачі відділення велику увагу завжди приділяли освітньому процесу та позааудиторній роботі студентів. На відділенні завжди діяв гурток технічної творчості, особливо якісно він працював під керівництвом заслуженого вчителя України Пушкіна Є.О.: під його керівництвом виготовлено велику кількість макетів, стендів та експериментальних сільськогосподарських машин.

Заняття гуртка технічної творчості проводить заслужений учитель України Пушкін Є.О.

Студенти відділення випробовують власноруч виготовлений експериментальний міні-трактор

Сьогодні відділення «Агроінженерія» – це оптимальне поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду, актуальних прикладних наукових досліджень і давніх традицій.

Протягом існування відділення його очолювали: Ілющенко Олександр Дмитрович (1964-1999 рр.),  Журавель Василь Семенович (1999-2014рр.).  З вересня 2014 року по вересень 2018 року кандидат технічних наук  Борак Костянтин Вікторович. 

       

             Ілющенко О.Д.

           (з 1964 по 1999 рр.)

                Журавель В.С.

               (з 1999 по2014 рр.)

                             Борак К.В.

                (з 2014 р. по вересень 2018)

Нині очолює відділення Руденко Віталій Григорович  – викладач вищої категорії, випускник відділення «Механізація сільського господарства» Житомирського агротехнічного коледжу.

Завідуючий відділенням Руденко Віталій Григорович

У сучасних умовах розвитку економіки та ведення господарства важливого значення набуває підвищення якості підготовки молодших спеціалістів аграрними закладами вищої освіти  за спеціальностями 208 «Агроінженерія» та «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». Тому майбутні фахівці цих спеціальностей повинні мати відповідну підготовку – теоретичні знання та практичні навички інженера-механіка, техніка-механіка, майстра своєї справи. Спеціалістів цієї категорії нині бракує народному господарству, а спеціальність , пов’язана з технікою, працею на землі, завжди була у великій повазі суспільства.

Підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» забезпечує випускова кафедра, яку очолює кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Герук Станіслав Миколайович.

Освітній процесі проведення наукових досліджень на випусковій кафедрі  забезпечують 20 науково-педагогічних працівників, з яких 7 - кандидати технічних наук, 2 викладачі вищої категорії, викладачі методисти,  4 викладачі вищої категорії, 4  викладачі І –ї категорії, 1  викладач ІІ–ї категорії, 2 спеціалісти.

Кафедра має понад 10 навчально-наукових лабораторій, парк навчальних машин, ремонтну майстерню та навчальний полігон.

Кафедра є центром розробки програмного та науково-методичного забезпечення підготовки різних спеціальностей.

Науково-педагогічний склад кафедри «Агроінженерія» (квітень, 2018 рік)

Крім навчальної та методичної роботи, колектив кафедри постійно брав і бере  активну участь у проведенні наукових досліджень.

Науково-дослідницька робота кафедри ведеться за такими основними напрямками:

- розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності (к.т.н., доцент Герук С.М.);

- ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексах (к.т.н., доцент Лімонт А.С.);

- триботехнічні основи підвищення зносостійкості деталей та робочих органів сільськогосподарських машин (к.т.н. Борак К.В.);

- удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив (к.т.н., Хоменко С.М.);

- управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва (к.т.н. Макарчук О.В.).

Молоді наукові дослідники відділення  Руденко В.Г., Герасимчук Д.В., Добранський С.С., Бучко І.О.   активно проводять наукові дослідження  в галузі та використовують їх результати для написання наукових робіт. 

Викладач Добранський С.С. проводить виготовлення дослідного зразка для дослідження триботехнічних характеристик ґрунтового середовища (жовтень 2017 року)

Інноваційність наукових розробок підтверджена більш як 30 патентами.

Кафедра підтримує договірні зв’язки співпраці з ННЦ, «Інститутом механізації сільського господарства» УААН; Національним університетом біоресурсів та природокористування України м. Київ, Центральноукраїнським національним технічним університетом, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка, Житомирським національним агроекологічним університетом, Вінницьким національним технічним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Білоруським державним агротехнічним університетом, Сумським національним аграрним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом.

Представники відділення на щорічній Міжнародній науковій конференції "

Сучасні проблеми землеробської механіки" в Сумському національному аграрному університеті (жовтень 2016 р.)

На кафедрі щорічно проходить Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь».

Учасники ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» (29-30 березня 2017 року)

                           

Робота науково-педагогічних працівників кафедри  направлена на забезпечення підвищення якості знань здобувачів освіти. Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню та формуванню у студентів професійних вмінь і навичок.

Для закріплення теоретичних знань і практичних вмінь на викладачами кафедри щорічно проводяться конкурси «Кращий водій коледжу» та «Кращий механізатор коледжу». 

      

Проведення конкурсу «Кращий водій коледжу»

      

Проведення конкурсу «Кращиймеханізатор коледжу»

За період навчання студенти отримують робітничі професії – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»,  та водій автомобільного транспорту категорій «В», «С».

На відділенні постійно проводяться практичні заняття на виробництві, екскурсії до провідних підприємств та проводяться різноманітні виставки новітніх технологій та сільськогосподарської техніки.

Студенти відділення щороку беруть участь у міжнародній агропромисловій виставці «АГРО», що проводиться у місті Києві.

 

Завідувач кафедри Герук С.М., викладачі Шмалюк М.І., і Добранський С.С. на «Дні поля» (вересень 2017 року)

      

Практичне заняття на базі агрофірми «Єрчики»
Попільнянського району

Колектив відділення плідно співпрацює з представниками іноземних компаній: «John Deere, «Valtra Valmet» « Case», «Massey Ferguson». Однак не забуває про співпрацю з вітчизняними флагманами сільськогосподарського машинобудування  - ПАТ «Ельворті», ВАТ «Велес-Агро ЛТД», ВАТ «ХТЗ» ВАТ НПП «Білоцерковмаз» та ін. Під час виробничих практик на підприємствах цих викладачі та студенти знайомляться із сучасними світовими технологіями, новітньою технікою. Результатом співпраці є працевлаштування кращих випускників у названих фірмах.

Представники відділення на виробничих потужностях ПАТ «Ельворті»

Велика увага на відділенні приділяється оновленню матеріально технічної бази для проведення лабораторних та практичних занять. Так, за останні роки закуплено обладнання для ремонтної майстерні, лабораторії сільськогосподарських машин, лабораторії матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів.

Практичне заняття з дисципліни «Технічний сервіс та ремонт машин  в АПК» в сучасному шиномонтажному відділенні, викладач Сергійчук О.Д.

Практичне заняття з дисципліни «Матеріалознаство та технологія конструкційних матеріалів», викладач Борак К.В.

Студенти ІІІ-ІV курсів відділення «Агроінженерія» мають змогу пройти практичну підготовку в Німеччині, Франції, Польщі, Швейцарії, США, Норвегії, Нідерландах та в інших країнах. За період практики рівень умінь та навичок роботи з технікою у студентів значно зростає, молодь отримує досвід, який знадобиться під час навчання в коледжі і, звісно ж, допоможе в майбутньому – на виробництві.

Протягом останніх двох десятиліть на відділенні проходить обласний конкурс  фахової майстерності у таких номінаціях, як  «Водій категорії «С» та «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

 

Викладач Кочубей В.О. проводить оцінювання однієї із вправ обласного  конкурсуфахової майстерності «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 

Директор коледжу Тимошенко М.М. та викладачі відділення «Агроінженерія»

 з переможцями обласного  конкурсу фахової майстерності  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

Відділення «Агроінженерія» має славні традиції, живе активним сучасним життям. Свідченням тому є вагомі здобутки в навчанні, спорті, технічній творчості та художній самодіяльності.

Виховний процес є невід'ємною складовою освітньої діяльності і передбачає виховання майбутніх фахівців у кращих традиціях національної та світової культури з урахуванням загальнолюдських пріоритетів, програми відродження і розбудови національної економіки, культури, науки, духовної єдності нації.  

 

   

Учасник  конкурсу «Студент року – 2017» Левчук В.В. Студент відділення Шикалов В.Р. виконує обов’язки заступника директора коледжу у День самоврядування (2017 р.)

 

Відділення приділяє значну увагу пропаганді здорового способу життя як серед студентів, так i серед науково-педагогічних працівників, співробітників шляхом залучення їх до регулярних фізичних занять та участі у фізкультурно-масових i спортивних заходах.

    

Команда студентів та викладачів  перед фінальним і переможним  запливом  на спортивному фестивалі «Поліський дракон» (27 вересня 2016 року) Товариська гра між студентами та викладачами коледжу (жовтень 2016 року)

  

Змагання серед викладачів та студентів «Богатирські ігри» (жовтень 2016 рік)

Команда студентів та викладачів,  переможці на спортивному фестивалі «Поліський дракон» (27 вересня 2016 року)

 

Перевагами навчання у ЖАТК є те, що інженер-механік та технік-механік може працювати в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, фермерських господарствах, у підрозділах  МВС України, Службі безпеки України, у Збройних силах України, Національної гвардії, підприємствах технічного сервісу на посадах механіка виробництва, механіка автомобільної колони (гаража), механіка дільниці, механіка цеху, техніка з механізації трудомістких процесів, інспектора з охорони праці. Таким чином, навчання у нашому коледжі дає право не лише працювати у сфері виробництва, а й управління, бути керівником підрозділу, колективного господарства, великого підприємства тощо. Високий рівень професійної підготовки на відділенні підтверджують його випускники, що працюють на керівних посадах різних рівнів.

Ось чому наше відділення серед кращих. У нас працюють найдосвідченіші викладачі та майстри виробничого навчання, яких ми любимо і поважаємо; навчаються найкращі студенти, серед яких відмінники навчання, іменні стипендіати, активні учасники художньої самодіяльності коледжу.

Наше відділення – одна єдина велика сім’я!

 

Термін навчання та умови вступу :

Освітній ступінь «бакалавр»:

  • На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 4 роки.

Вступ здійснюється на основі широкого конкурсу  сертифікатів УЦОЯО.

  • На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (коледж, технікум)  навчання за  скороченим терміном навчання – 2 роки.

Вступ за спорідненими спеціальностями здійснюється на основі  фахового вступного випробування зі спеціальності.

Можливий вступ за неспорідненими спеціальностями на основі додаткового випробовування  та фахового вступного випробування зі спеціальності

 За результатами навчання здобувач освіти отримує диплом про вищу освіту державного зразка та отримує кваліфікацію бакалавра з агроінженерії, (інженера-механіка).

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Молодший спеціаліст»:

  • На основі повної загальної середньої освіти (11  класів) – 2 роки 10 місяців.

Вступ здійснюється на основі  конкурсу  2 сертифікатів УЦОЯО.

  • На основі базової  загальної середньої освіти ( 9 класів) – 3 роки 10 місяців.

Вступ здійснюється за результатами вступних екзаменів з «Української мови» та «Математики».

  • На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»  (ліцеї, училища)  навчання за  скороченим терміном навчання – 2 роки.

Вступ за спорідненими спеціальностями здійснюється на основі  фахового вступного випробування зі спеціальності.

За неспорідненими спеціальностями на основі додаткового випробовування та фахового вступного випробування зі спеціальності

За результатами навчання здобувач освіти отримує диплом про неповну вищу освіту державного зразка та отримує кваліфікацію техніка-механіка сільськогосподарського виробництва.

Необхідно зазначити, що абітурієнти мають право навчатися безкоштовно, на основі регіонального замовлення  та за кошти фізичних та юридичних осіб.

Студенти освітнього ступеня «бакалавр» мають можливість навчатися на військовій кафедрі, де ведеться підготовка офіцерів запасу для Збройних сил України. Після завершення циклу підготовки та складання військової присяги їм присвоюється офіцерське звання «молодший лейтенант».

 

Ми в соціальній мережі Facebook