Відділення
«Агроінженерія»
Житомирського агротехнічного коледжу

 

На мальовничій околиці Житомира серед зеленого розмаїття екзотичних дерев розташований один з найстаріших аграрних навчальних закладів зі своїми традиціями – Житомирський агротехнічний коледж.

Житомирський агротехнічний коледж

В 1951 році відкрито відділення «Механізація сільського господарства».

Відділення «Механізація сільського господарства» здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (технік-механік). Термін навчання: 3 роки 10 місяців – на базі 9 класів, 2 роки 10 місяців – на базі 11 класів. Також здійснюється підготовка фахівців за скороченим терміном навчання, які закінчили ПТУ та отримали кваліфікацію тракториста-машиніста.

Необхідно зазначити, що абітурієнтимають право навчатися на основі державного замовлення (які успішно склали вступні випробування за умовами конкурсу) та за контрактом.

У сучасних умовах розвитку економіки та ведення господарства важливого значення набуває підвищення якості підготовки молодших спеціалістів аграрними вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації за спеціальностями «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». Тому майбутні фахівці цього напрямку повинні мати відповідну підготовку – теоретичні знання та практичні навички техніка-механіка, майстра своєї справи. Спеціалістів цієї категорії нині бракує народному господарству, а професія, пов’язана з технікою, працею на землі, завжди була у великій повазі суспільства.

Очолює відділення Борак Костянтин Вікторович – кандидат технічних наук, випускник відділення «Механізація сільського господарства» Житомирського агротехнічного коледжу.

Борак К.В.

Завідуючий відділенням Борак Костянтин Вікторович

Матеріально-технічна база відділення складається з 38 кабінетів, 13 лабораторій, парку автомобілів, тракторів та сільськогосподарських машин, навчально-виробничих майстерень, автотрактородрому та сучасного гуртожитку.

Майбутня професійна діяльність наших студентів пов’язана з галуззю механізації виробничих процесів виробництва продукції рослинництва та тваринництва, переробки продукції та її зберігання, експлуатації та технічного сервісу машин і обладнання сільськогосподарських підприємств.

Для навчання та здобуття професії в коледжі створені всі належні умови. Поруч з вами завжди будуть досвідчені та мудрі наставники.

Підготовку спеціалістів на випускній цикловій комісії здійснюють 3 кандидати наук, 6 викладачів вищої категорії, 1 викладач має звання «Заслужений вчитель України», 2 викладача мають звання «Викладач-методист», 5 викладачів І категорії та 2 викладача ІІ категорії, 3 спеціалісти.

На даний час на відділенні «Механізація сільського господарства» навчається 334 студенти денної форми навчання.

З часу відкриття відділення підготувало більше 7 тисяч молодших спеціалістів та більше 600 бакалаврів.

Навчальним планом передбачено змістовна гуманітарна, фундаментальна, фахова і комп’ютерна підготовка студентів.

Науково-педагогічні працівники під час проведення занять у сучасних лекційних аудиторіях та лабораторіях, оснащених мультимедійними установками та підключених до мережі Internet, використовують новітні технології навчання.

Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню та формуванню у студентів професійних вмінь і навичок.

В процесі навчання проводяться теоретичні, практичні та наукові конференції, конкурси на «Кращий механізатор коледжу» та «Кращий водій коледжу».

     

Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів та молодих науковців
«Перспективи та тенденції розвитку конструкцій
сільськогосподарських машин та знарядь»

     

Проведення конкурсу «Кращий водій коледжу»

     

Проведення конкурсу «Кращиймеханізатор коледжу»

За період навчання студенти отримують робітничі професії – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А», «В», «С» та водій автомобільного транспорту категорії «В», «С».

На відділенні постійно проводяться практичні заняття на виробництві, екскурсії допровідних підприємств та проводяться різноманітні виставки новітніх технологій та сільськогосподарської техніки.

Студенти відділення щороку беруть участь у міжнародній агропромисловій виставці «АГРО», що проводиться у місті Києві.

     

Практичне заняття на базі агрофірми «Єрчики»
Попільнянського району

Екскурсія студентів на виставку «АГРО» м.Київ

Відділення «Механізація сільського господарства» має славні традиції, живе активним сучасним життям. Свідченням тому є вагомі здобутки в навчанні, спорті, технічній творчості та художній самодіяльності.

Технічна творчість студентів

Особлива увага приділяється фізичному вихованню та розвитку студентів, напевно, саме завдяки цьому студенти відділення є неоднократними призерами обласних та всеукраїнських змагань з багатьох видів спорту: легкої атлетики, волейболу, міні-футболу настільного тенісу та ін. Вкотре відділення «Механізація сільського господарства» займає перші місця на спартакіадах коледжу.

     

Спортивні змагання студентів та викладачів відділення

Перевагами навчання у ЖАТК є те, що технік-механік може працювати в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, фермерських господарствах, у підрозділах УМВС України, Службі безпеки України, у Збройних силах України, підприємствах технічного сервісу на посадах механіка виробництва, механіка автомобільної колони (гаража), механіка дільниці, механіка цеху, техніка з механізації трудомістких процесів, інспектора з охорони праці. Таким чином, навчання у нашому коледжі дає право не лише працювати у сфері виробництва, а й управління, стати керівником підрозділу, колективного господарства, великого підприємства тощо.Високий рівень професійної підготовки на відділенні підтверджують його випускники, що працюють на керівних посадах різних рівнів.

Ось чому наше відділення серед кращих. У нас працюють найдосвідченіші викладачі та майстри виробничого навчання, яких ми любимо і поважаємо; навчаються найкращі студенти, серед яких відмінники навчання, іменні стипендіати, активні учасники художньої самодіяльності коледжу.

Наше відділення – одна єдина велика сім’я

Підготовлено викладачами
Шмалюк М.І.,
Милишевський О.В.