Герук Станіслав Миколайович - завідувач кафедри «Агроінженерія», кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інженерної академії України.

Герук Станіслав Миколайович народився 27 серпня 1951 року. В 1973 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Фізика, електротехніка», а у 1984 – Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі Білоруського інституту механізації сільського господарства. У лютому 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологический процесс и основные параметры машины с активными рабочими органами для поверхностной обработки почвы».

2005 – рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри технічного сервісу та інженерної екології.

2009 – обрано член-кореспондентом Інженерної академії України.

Працював на посадах головного конструктора Кам’янець-Подільського заводу сільгоспмашин та генерального директора Науково-виробничого підприємства «ГЛАМІС». Брав безпосередню участь у розробці конструкцій ряду сільськогосподарських машин , агрегатів та знарядь, як для малогабаритних так і енергонасичених тракторів; аераторів; емульгаторів; поточних технологічних ліній з переробки плодоовочевої сировини; широкополосних електродів електрофільтрів для коксохімічних, хімічних, цементних підприємств, ТЕЦ, які були впроваджені у виробництво, а також проекту заводу з виготовлення базальтового волокна та джгута з нього.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації складає більше 15 років.

З 2004 по 2012 роки – завідувач кафедри «Технічного сервісу та інженерної екології», заступник декана факультету механізації сільського господарства з наукової роботи ЖНАЕУ.

В 2012 – 2015 роках – пр.овідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, завідувач аспірантури та докторантури.

З 2015 року – викладач ЖАТК

Сфера наукових інтересів: розробка технологічних процесів і обґрунтування основних параметрів машин та засобів сільськогосподарського виробництва, підвищення їх надійності та довговічності.

Герук С.М. є співавтором понад 220 наукових та навчально-методичних праць, 9-х навчальних посібників, монографії, 2-х авторських свідоцтв СРСР та 25 патентів України.

Під керівництвом Герука С.М. захищено 7 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

Борак Костянтин Вікторович - кандидат технічних наук, завідувач відділення «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 80 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 25 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 6 статей опубліковані в закордонних виданнях, 4 патенти на винаходи, 28 опублікованих доповідей на конференціях та 17 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності - підвищення надійності сільськогосподарської техніки.

Хоменко Сергій Михайлович- кандидат технічних наук, викладач кафедри «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 8 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2014 року. Автор 78 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 37 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань,12 патентів на винаходи, 10 опублікованих доповідей на конференціях та 19 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності - удосконалення технічних засобів для внесення твердих органічних добрив.

Лімонт Анататолій Станіславович – кандидат технічних наук, загальний стаж 59 років, педагогічний стаж – 47 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 01 вересня 2014 року. Автор понад 200 наукових навчально-методичних робіт що видані у фахових виданнях України та за її межами, 2 авторських свідоцтва та 2 патенти на винахід.

Напрямок наукової діяльності – ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в аграрному та лісовому комплексі.

Лімонт А.С. є визнаним професіоналом:

з досвідом управлінської роботи за фахом: більше 10 років працював на керівних посадах: завідувач машино-тракторним парком радгоспу ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, старший інженер радгоспу №4, ім. Тельмана, Осакарівського району, Карагандинська область, головного інженера радгоспу «Тракторист», Осакарівського району, Карагандинська область, завідувач лабораторією Поліського відділення УНДІМЕСГ м.Коростень, п/в Грозіно.

з досвідом практичної роботи за фахом:більше 10 років працював за професіями, що відповідають за змістом навчальним дисциплінам, які він викладає.

з досвідом інноваційної роботи: за останні 10 років працював над працями спрямованими на створення об’єктів інтелектуальної власності, старшим науковим співробітником Поліського відділення УНДІМЕСГ (1970-1976рр.), керівником групи науково-технічної інформації і пропаганди Житомирського філіалу інституту «Укрсільгосппроект» (1977р.), старшим науковим співробітником науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР(1977-1980рр.) видав 2 посібники з грифом МОН має 2 патенти на винахід підготував понад 200 наукових праць, що видані у фахових виданнях України та за її межами.

Макарчук Олексій Васильович - кандидат технічних наук, викладач кафедри «Анроінженерія». Науково-педагогічний та педагогічний стаж – 7 років. У Житомирському агротехнічному коледжі працює з 2015 року. Автор 48 наукових і навчально-методичних робіт, з яких 15 статей опубліковані у виданнях включених до переліку наукових фахових видань, 4 опублікованих доповідей на конференціях та 27 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності - управління проектами і програмами сільськогосподарського виробництва.