Пилипчук Наталія Володимирівна: – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Число, місяць рік народження: 17 листопада 1960 року.

Дані про освіту: вища, Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства в 1985 році,

Національний аграрний університет-педагогічний факультет в 2000 році, Житомирський сільськогосподарський

технікум в 1980році.

Посада: завідувач відділенням «Будівництво та цивільна інженерія».

Маньківський Олександр Віталійович – викладач першої категорії.

Число, місяць рік народження: 31 березня 1961 року.

Дані про освіту: вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут в 1985 році.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

Науково-практичні компетенції: впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні

дипломного проектування.

Палій Діана Миколаївна – викладач вищої категорії.

Число, місяць рік народження: 12 липень 1970 року.

Дані про освіту: вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціаліст, спеціальність

«Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну» в 1993 році.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

Науково-практичні компетенції: впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні

курсового проектування.

Беляк Артур Валерійович – викладач другої категорії.

Число, місяць рік народження: 09 січня 1990 року.

Дані про освіту: вища, Рівненський національний університет водного господарства та

природокористування у 2014 році, Житомирський агротехнічний коледж у 2010 році.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

Науково-практичні компетенції: впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні курсового

проектування.

Гнатюк Олена Федорівна – викладач другої категорії.

Число, місяць рік народження: 09 травня 1989 року.

Дані про освіту: вища, Рівненський національний університет водного господарства та

природокористування у 2013 році, Житомирський державний технологічний університет в 2017 році.

Житомирський агротехнічний коледж у 2008 році.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

Науково-практичні компетенції: впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні

дипломного проектування.

Васильчук Анатолій Антонович – викладач вищої категорії.

Число, місяць рік народження: 17 лютого 1965 року.

Дані про освіту: вища, Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства в 1989 році.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

Науково-практичні компетенції: новітні технології складання топографічних планів місцевості.

Мірошніченко Наталія Людиславівна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Число, місяць рік народження: 03 жовтня 1959 року.

Дані про освіту: вища, Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства

в 1983 році, Національний аграрний університет-педагогічний факультет в 2002 році,

Житомирський сільськогосподарський технікум в 1978році.

Посада: викладач спеціальних дисциплін.

Кількість публікацій: 3.

Прищепа Марія Опанасівна – викладач вищої категорії, методист.

Число, місяць рік народження: 01 березня 1949 року.

Дані про освіту: вища, Український інститут інженерів водного господарства в 1972 році, Київську

сільськогосподарську академію в 1986 році. Працює в коледжі з 1972 року.

Посада: Голова циклової комісії.

Науково-практичні компетенції: впровадження інноваційних технологій навчання (бінарні та інтегровані заняття).

Кількість публікацій: 3.

Робота викладачів циклової комісії спрямована на пошуки нових форм і методів роботи для успішної реалізації науково-методичної проблеми «Підвищення якості викладання філологічних дисциплін через оптимальне поєднання традиційних та сучасних технологій та забезпечення міжпредметної інтеграції».

Першочерговими завданнями викладачі циклової комісії вважають впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання і виховання; активізацію роботи зі створення навчально-методичної бази кабінетів; впровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного та методичного досвіду; стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності.

Лазаренко Інеса Станіславівна - голова циклової комісії філологічних дисциплін, спеціаліст вищої

категорії, викладач-методист.

У 1986 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за

спеціальністю «Іноземна мова (французька, англійська)». У Житомирському агротехнічному коледжі

працює викладачем англійської мови з 1994 року.

Сфера наукових інтересів: організація самостійної роботи студентів, комунікативна компетентність

особистості в умовах міжкультурного спілкування; використання інформаційних технологій в освітньому

просторі; психологічні особливості поведінки в юнацькому віці.

Є співавтором 1 друкованого навчального посібника, автором 1 та співавтором 7 навчально-методичних

посібників, є співавтором 11 наукових публікацій.

Переможець II туру регіонального конкурсу «Куратор року-2013».

Занесена до Книги Пошани ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів

«Агроосвіта», (2013 р.).

Лайчук Наталя Миколаївна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач української мови

та літератури. У 1986 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка

за спеціальністю «Українська мова і література». В коледжі працює з 1988 року.

Сфера наукових інтересів: роль літератури рідного краю у формуванні громадянської компетенції

як важливої складової загальних цілей сучасної освіти.

Є співавтором 4 наукових публікацій, співавтором 2 навчально-методичних посібників.

Учасник майстер-класу з питань підвищення професійної майстерності викладачів аграрних вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації України , Київ, НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення

діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Занесена до Книги Пошани ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів

«Агроосвіта», (2017 р.)

Коновалова Вікторія Анатоліївна: викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної мови

(англійської) з 1997 року. У 1992 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут

ім. І. Я. Франка (за спеціальністю «Математика і фізика»); у 1997 році – Перші Київські державні курси

іноземних мов за спеціальністю «Перекладач, Англійська мова»; у 2006 році – Інститут післядипломної освіти

ЖДУ ім. І. Я. Франка (за спеціальністю «Іноземна мова і література» (англійська). В коледжі працює з 1997 року.

Сфера наукових інтересів: організація самостійної роботи студентів, комунікативна компетентність особистості

в умовах міжкультурного спілкування; використання інформаційних технологій в освітньому просторі;

психологічні особливості поведінки в юнацькому віці.

Є співавтором 1 друкованого навчального посібника, 8 навчально-методичних посібників. Є співавтором 8

наукових публікацій.

Учасник педагогічного семінару «Інноваційна діяльність педагога – ознака сучасності освіти», Київ, НМЦ інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», 2016 р.; переможець II туру

регіонального конкурсу «Викладач року-2008».

Занесена до Книги Пошани ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів

«Агроосвіта», (2013 р.)

Семенюк Віталій Митрофанович - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчив Житомирський

державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Російська мова і література»

(у 1988 році) та Тернопільський державний педагогічний інститут ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Українська

мова і література» (у 1993 році). Працює в коледжі з 2002 року, викладач української мови та літератури.

Сфера наукових інтересів: дослідження життя і творчості українських письменників ХХ століття, зокрема П. Тичини, М. Рильського;

поетів Житомирщини – В.Б. Грабовського, М. Клименка, Бориса Тена.

Є автором 1 наукової публікації; співавтором 7 навчально-методичних посібників.

Сорочинська Світлана Петрівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач української

мови та літератури. У 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я.

Франка за спеціальністю «Українська мова і література». У коледжі працює з 2000 року.

Сфера наукових інтересів – виховання у студентів національної свідомості засобом слова; культура

усного професійного мовлення, лексичні норми мови професійного спілкування, генії української культури.

Є автором 1 та співавтором 4 наукових публікацій, автором 1 та співавтором 2 навчально-методичних посібників.

Ємець Леся Валентинівна, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та літератури. У 1995 році

закінчила Коростишівське педагогічне училище, у 2000 – Житомирський педагогічний університету ім. І. Я.

Франка за спеціальністю «Українська мова і література» . У коледжі працює з 2000 року.

Сфера наукових інтересів – використання творчих завдань з метою активізації та мотивації навчальної

діяльності студентів на заняттях з філологічних дисциплін; практичні методи вивчення фахової лексики на

заняттях з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)».

Є співавтором 5 наукових публікацій, автором 4 та співавтором 3 навчально-методичних посібників.

Ковалець Валентина Петрівна, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та літератури. У

2001році закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка за спеціальністю

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Українознавство». В коледжі працює

з 2001 року.

Сфера наукових інтересів: засоби розкриття загальнолюдської суті почуттів, мотивів, мрій, поривань

у творах українських письменників; дослідження впливу долі, життєвих злетів та падінь на творчість

українських письменників.

Є співавтором 1 навчально-методичного посібника.

Зайцева Олександра Віталіївна, викладач першої категорії, викладач іноземної мови (англійської).

У 2008 році закінчила Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Педагогіка

і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

Сфера наукових інтересів: використання інтерактивних та інноваційних технологій при викладанні

дисципліни, застосовування комунікативно спрямованих технологій творчої педагогічної діяльності з

урахуванням особливостей навчального матеріалу та творчих здібностей студентів.

Є співавтором 2 наукових публікацій, автором 1 навчально- методичного посібника.

Тіторенко Людмила Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови і літератури

та німецької мови. У 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім.

І. Я. Франка (за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова»). В коледжі працює з 2000 року.

Сфера наукових інтересів: мотивація навчальної діяльності студентівпри вивченні іноземної мови.

Є автором 1 та співавтором 1 навчально-методичного посібника.

Радзіцька Лариса Степанівна, спеціаліст першої категорії; викладач зарубіжної літератури. У 1998

роцізакінчила Житомирський державний педагогічний університет ім.І.Я.Франка за спеціальністю

«Українська мова та література».

Сфера наукових інтересів: дослідження творчого шляху письменників «срібного віку» та теми

«Оноре де Бальзак і Україна».

Є автором 1 наукової публікації, автором 2 та співавтором 1 навчально- методичних посібників.

Кирдан Тетяна Василівна, магістр педагогічної освіти, викладач другої категорії; викладач

іноземної мови (англійської).

У 2002 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка (за спеціальністю

«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька). Зарубіжна література»).

Сфера наукових інтересів – організація самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови

за професійним спрямуванням.

Пузовикова Людмила Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, викладач зарубіжної літератури. У 1995

році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка (за спеціальністю

«Російська мова і література»). У коледжі працює викладачем «Зарубіжної літератури» з 1998 року.

Є співавтором 1 наукової публікації та співавтором 1 навчально- методичного посібника.

Базилівська Катерина Василівна, спеціаліст другої категорії; викладач української мови та літератури.

У 2013 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка (за спеціальністю

«Українська мова та література»). В коледжі працює з 2013 року.

Є співавтором1 наукової публікації, співавтором 2 навчально- методичних посібників.

         Студентами економічного відділення на День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів був проведений майстер-клас в національних традиціях по виготовленню весняних пташок з тіста. Емоції від проведення отримали всі і ті хто проводив, і хто приймав участь. Організаторами проведення майстер-класу були: Тржецяк О. Б., Дмуховська О. М., група ФОП-21.

21 квітня 2018 р. у Житомирському агротехнічному коледжі відбувся День відкритих дверей, в якому прийняли активну участь студенти економічного відділення. Гостям заходу студенти презентували казку «Ріпка» за економічним спрямуванням, а також професійну пісню «Бухгалтер». Вашій увазі пропонується фоторепортаж проведеного заходу.

                               

                               

                           

 

Професійний конкурс «Моя спеціальність –найкраща»

 

20.03.2018 року в Житомирському агротехнічному коледжі відбувся конкурс «Моя спеціальність –найкраща», у якому взяли участь студенти економічного відділення:

1. Волківська Анастасія, гр. ФБ-21

2. Куровський Олександр, гр. ФБ-21

3. Пустовіт Анна, гр. ФБ-21

4. Ставська Марія, гр. ФБ-21

5. Сорока Ірина, гр. ФБ-21

6. Гайченя Карина, гр. ФБ-21

7. Андріянова Тетяна, гр. ФБ-21

8. Алексійчук Вікторія, гр. ФБ-21

9. Давтян Арсен, гр. ЕМ-21

10. Кравчук Анастасія, гр. ЕМ-21

11. Савіцький Богдан, гр. Ф-31б

12. Демчук Катерина, гр. ЕМ-21

За підсумками професійного конкурсу відділення зайняло 2 місце. Члени команди були нагороджені грамотою та «солодкими призами».

«Родзинкою» виступу студентів відділення була дитяча казка «Ріпка», імпровізована за економічним спрямуванням.

 

Про наш коледж інформують відомі сайти. ​Житомирські викладачки показали, як зробити екологічну та дешеву побутову хімію. Фоторепортаж

Викладачки Житомирського агротехнічного коледжу 12 березня влаштували майстер клас «Розумна чистота», у якому розповіли, якими екологічними і дешевими аналогами можна замінити шкідливу магазинну побутову хімію.

Викладачі: хімії - Інна Насінник, економічної теорії - Олена Тржецяк та бухгалтерського обліку - Катерина Соботницька вдосконалили старовинні екологічні рецепти та прорахували їх вартість.

Запропоновані альтернативні домашні рецепти, за їх словами, абсолютно нешкідливі та не забруднюють навколишнє середовище, виготовляються зі звичайних продуктів і речовин, які є в кожному будинку і недорого коштують.

 

Одним з найнебезпечніших видів побутової хімії, за словами викладачок, є засоби для миття посуду. Вони не особливо токсичні, але постійно, по декілька разів на день потрапляють в їжу, бо важко відмиваються при митті посуду, навіть якщо посуд декілька разів омивається проточною водою. Щоб змити «хімію», посуд потрібно ополіскувати десятки разів. Замінити його можна домашнім засобом за 12 грн 75 коп. (за умови використання тари повторно), ось рецепт:

  • Мило господарське – 1 шматок,
  • Сода харчова- 250 гр.,
  • Вода – 2 склянки,
  • Гліцерин – 2 ст. ложки,
  • Ароматичне масло – за бажанням ( 10 – 15 крапель).

 

Спосіб приготування:

Мило натерти на дрібній тертці, додати 1 склянку води, збити. Додати ще склянку води і поступово в розчин додати соду та гліцерин, ароматичне масло. Ще раз збити - і засіб готовий. За консистенцією буде ближче до пасти.

До вказаного складу можна добавити гірчицю або заварну використану каву. Таким чином ми маємо три рецепти засобу для миття посуду.

Другим за шкідливістю є освіжував повітря, адже аерозолі викликають не лише алергічні реакції, а й головний біль, сухість в горлі та кашель. А замінити його можна абсолютно нетоксичним засобом, його склад: шкірка цитрусових, вода, горілка та пляшка – розпилювач.

Спосіб приготування:

Шкірку від цитрусових помішаємо в скляну банку і заливаємо 200 мл горілки. Закриваємо кришкою і настоюємо 3 дні. Зливаємо в пляшку – розпилювач, додаємо 100 мл води, збовтуємо. Можна розпилювати.

Ще з кількома корисними рецептами, які коштуватимуть не більше 30 грн, можна ознайомитись на фото:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повідомленням "Житомир info."

14-16 березня на спортивній базі Мирогощанського аграрного коледжу Рівненської області проходили Всеукраїнські зональні змагання з волейболу серед аграрних вищих навчальних закладів. У них взяла участь збірна команда Житомирського агротехнічного коледжу.

Наші хлопці з самого початку були налаштовані рішуче, адже на тренуваннях показували хорошу командну гру. Й інтуїція нас не підвела – ми блискуче перемогли команду з Володимира-Волинського з рахунком 2:0, затим виграли у господарів - волейболістів Мирогощанського коледжу - теж з рахунком 2:0.

І справжній спортивний азарт нас не полишав. Проте у фіналі ми відчули досить сильних суперників, яким до останнього не хотіли поступатися перемогою. Все ж у вирішальній грі за перше місце їм фортунило більше. Відтак наші хлопці з мінімальним рахунком 2:1 поступилися чемпіонам минулого року – команді Кам’янець-Подільського коледжу і посіли почесне друге місце.

Р.В.Можарівський,

керівник фізичного виховання

Дочірні категорії