Професія для кожної людини – це її життя, її світ, в якому вона живе і вдосконалюється, який вона пізнає протягом цілого життя. Сьогодні затребуваність випускників будівельного напрямку, особливо сантехнічних спеціальностей, ніхто не ставить під сумнів. Саме належна теоретична і практична підготовка, практикоорієнтовані вміння та навички дають можливість молодшому спеціалісту з успіхом виконувати функції, як керівника середньої ланки, так і кваліфікованого робітника.

З метою підвищення якості знань та професійної компетентності студентів з 21.10.19 по 27.10.19р в коледжі організовано та проведено тиждень циклової комісії «Будівництво та цивільна інженерія».

Упродовж тижня викладачами та студентами було організовано різноманітні заходи спрямовані на удосконалення теоретичних знань і практичної підготовленості студентів по спеціальності, розвиток позитивного ставлення до своєї професії та прагнення до постійного удосконалення, так як сучасний фахівець повинен бути творчою особистістю, вміло ставити перед собою завдання, вирішувати його, бути не тільки виконавцем але й виступати з ініціативою, а також постійно вдосконалювати отримані знання.

21.10.19р. (понеділок), студентами відділення «Будівництво та цивільна інженерія» у фойє ІІ поверху організована виставка стінгазет, в яких було відображено актуальні проблеми та сучасні аспекти використання газу та води , вирішення проблем енергозаощадження, збереження навколишнього середовища в Україні та ін...

Цього ж дня – викладач Мірошнічеко Н.Л. провела відкрите лекційне заняття із студентами групи БЦІ-21 з дисципліни «Інженерна геодезія» на тему: «Вимірювання горизонтальних кутів». Мета заняття: сформувати знання студентів з будови, призначення теодоліта та способів вимірювання горизонтальних кутів на місцевості.

22.10.19р. (вівторок) – викладачами Маньківським О.В. та Беляком А.В. проведено позааудиторний захід по підведенню підсумків та захисту звітів за результатам проходження виробничо-технологічної практики студентами груп БЦІ-41г, БЦІ-42г. Мета заходу: систематизація і аналіз результатів проходження виробничо-технологічної практики студентами. Формування умінь знаходити рішення у виробничих ситуаціях. Спрямування набутих практичних навичок та знань для роботи над курсовими та дипломними проектами, та в подальшому, роботі за фахом.

Під час доповідей по результатам проходження технологічної практики студентами груп VІ-го курсу формуються мультимедійні презентації з використанням фото та відеоматеріалів їх участі у виконанні виробничих процесів, що пов’язані з монтажем та експлуатацією систем газопостачання і цей матеріал обов’язково супроводжується описом та аналізом виробничих процесів. Студенти мають можливість не тільки обмінятися набутим виробничим досвідом, а провести дискусію.

Найкращими та змістовними визначено доповіді студентів: Тарасюк Світлани, Пузовикової Ірини, Кручко Наталії, та Хильчука Олександра.

23.10.19р.(середа) – викладач Гнатюк О.Ф. провела олімпіаду з дисципліни: «Експлуатація устаткування і систем газопостачання» із студентами груп БЦІ-41г, БЦІ-42г. Мета заходу: розвиток творчих інтересів, встановлення рівня професійної підготовки студентів та їх можливостей вирішувати самостійно конкретні завдання в галузі газопостачання.

Переможцями визнано таких студентів:

Тарасюк Світлана група БЦІ-41г – І місце; Кручко Наталія БЦІ-42г – ІІ місце; Гримашевич Олексій група БЦІ-41г – ІІІ місце.

24.10.19р. (четвер) – викладач Палій Д.М. провела відкрите лекційне заняття із студентами групи БЦІ-31в з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд» на тему: «Місцеві установки для підігріву води». Мета заняття: розширити знання про особливості влаштування та використання сучасних місцевих газових та електричних установок для нагрівання води.

Цього ж дня викладачами Прищепою М.О. та Пилипчук Н.В. проведено позааудиторний захід по підведенню підсумків та захисту звітів за результатам проходження виробничо-технологічної практики студентами груп БЦІ-43в. Мета заходу: сформування у студентів інтересу до обраної спеціальності, узагальнення та розширення знань студентів, усвідомлення значення вивчення спеціальних дисциплін для здобуття фахових вмінь, що необхідні для подальшого використання для самостійного вирішення конкретних виробничих завдань за обраною спеціальністю.

Найкращими та змістовними визначено доповіді студентів: Расквасова Олександра, Пастухової Анастасії, Трохименко Діани, Давидович Вікторії, Галкіної Ольги, Когут Вероніки та Сірої Тетяни.

25.10.19р. (п’ятниця) – викладач Прищепа М.О. провела відкрите лекційне заняття із студентами групи БЦІ-31в з дисципліни «Геологія і гідрогеологія» на тему: «Геологічна діяльність поверхневих текучих вод». Метою заняття було: ознайомлення з процесами, які відбуваються при геологічній діяльності поверхневих текучих вод, так як техніку з обслуговування систем водопостачання та водовідводу доводиться стикатися в своїй професійній діяльності з цими явищами і йому необхідно знати закони цих процесів в своїй практичній діяльності.

Завершився тиждень засіданням викладачів відділення «Будівництво та цивільна інженерія» підведенням підсумків проведених заходів, їх ретельним аналізом з зазначенням набутого позитивного досвіду та планування заходів на майбутнє.

Заходи, що проведені протягом тижня, дали можливість використати сучасні інноваційні та традиційні методи і технології у навчально-виховному процесі, вдосконалити творчі здібності студентів, поглибити їх позитивне ставлення до своєї професії та прагнення до постійного професійного удосконалення, як майбутніх фахівців будівельного комплексу зокрема в газовому та водопровідно-каналізаційному господарстві.

Логічним продовженням організаційно-ознайомчих заходів на відділенні було проведення за ініціативи завідувачки відділення Пилипчук Н.В під керівництвом викладачів Палій Д.М, Мірошніченко Н.Л. та Прищепи М.О. із студентами групи БЦІ-43в та БЦІ-31в заняття на виробничому майданчику, поблизу паркової зони міста Житомира, де виконуються роботи по реконструкції дюкера через річку Тетерів, що виконує

Студенти мали унікальну можливість ознайомитись з особливостями виконання сонації сталевого двох-ниткового підводного переходу водопроводу через водну перешкоду з використанням сучасних будівельних технологій, а саме протяжки нижче дна ріки довгомірних (понад 160 метрів) поліетиленових трубних плітей діаметром 315 міліметрів в існуючі (частково зруйновані довготривалою корозією) сталеві водопроводи.

Шановні студенти – учасники тижня циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», ми, викладачі циклової комісії, щиро вдячні вам, за активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів тижня.

Циклова комісія спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Голова циклової комісії Палій Д.М.)

Навчальних закладів чимало, на якому ж зупинити свій вибір? Обирай без вагань – справжнє молодіжне студентське містечко, наш мальовничий куточок мікрорайону Крошня (колишній маєток графа Аршиневського) - Житомирський агротехнічний коледж. Саме він є центром освіти, науки та культури в регіоні, входить до першої п’ятірки найкращих вищих навчальних закладів України аграрного профілю, із вагомими здобутками, стрімко наближається до свого 100-річного ювілею.

Хочеш отримати вищу освіту? Тоді тобі до нас. Коледж готує фахівців для всіх галузей народного господарства - за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра. Тут готують агрономів, фермерів, інженерів, програмістів, економістів, працівників електроенергетики, водо-газопостачання, лісового господарства. До того ж - ти можеш здобути робітничу спеціальність, проходити виробничу практику на провідних підприємствах України, стажуватися за кордоном. Здобувачі вищої освіти мають можливість проходити військову кафедру та по закінченні коледжу отримати офіцерське звання.

Наш навчальний заклад, де зазвичай вирує життя близько 2 тисяч студентів, має свою біографію, свої традиції, свою особливу ауру. Впродовж багатьох років створює неабияке конкурентне середовище на теренах області та залучає до своїх лав лише талановиту молодь, якій ми допомагаємо стати успішними та затребуваними у цьому житті.

У коледжі активно діє студентське самоврядування, є різні спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, проводяться різноманітні конкурси та олімпіади. На території навчального закладу функціонує своя їдальня та кафетерій (обід коштує 25-30 грн.), діти 100% забезпечені гуртожитком.

Житомирський агротехнічний коледж із задоволенням прийме тебе у свою команду, своє дружне родинне середовище, зрозуміє тебе, підтримає і дасть можливість успішно навчатися, постійно прагнути до своїх мрій. А ще - проявляти свої здібності, доводити свою досконалість, зацікавленість в обраній професії, весело і з користю проводити кожний день. У нас щороку розкриваються сотні талантів і сповна реалізовуються потенційні можливості наших студентів. Тож будь певен - у тебе все вийде.

Ми працюємо для кожного з вас, сповідуємо головні принципи та цінності студентства, дбаємо, щоб вам у нас було зручно і комфортно. Щоб повсюди панувала атмосфера взаєморозуміння і поваги, щоб ви отримували міцні знання, цікаві захоплення і море радості. Нехай ця простора, ошатна будівля стане для вас рідним домом, а кожен з вас буде щасливий і задоволений, що обрав наш коледж, вподобав перелік доступних та найпопулярніших серед студентів спеціальностей, яких навчають саме тут.

Дорогі друзі, бажаємо вам зробити свій правильний вибір. Аби ви змогли досягти успіху, впевненості в собі і задоволення від обраної професії. Бо те, до чого прагне сучасна молодь – сповна можна реалізувати у нас. Двері Житомирського агротехнічного коледжу відчинені, ми чекаємо на вас!

Вступити до нашого навчального закладу можливо як за результатами ЗНО, так і за вступними іспитами. Прийом заяв з 13 по 22 серпня – як в електронному, так і паперовому вигляді.

Наша адреса: м.Житомир, вул.. Покровська (Щорса), 96.

Приймальна комісія: Тел. 068-376-21-55; 063-752-13-19; (0412) 26-24-06

М.М.Тимошенко, директор коледжу,

доктор економічних наук

Дочірні категорії