Навчально-ознайомлювальна практика є невід’ємною складовою навчання майбутніх енергетиків. Щороку студенти під керівництвом викладача спеціальних дисциплін Дурас М.В. відвідують різноманітні підприємства та установи міста Житомира та Житомирського району.

Для групи Е-22 практика розпочалась з екскурсії до музею ПрАТ ЕК «Житомиробленерго», де вони мали змогу ознайомитись з історією розвитку електроенергетики області.

Житомирський завод металевих конструкцій привітав студентів наступним. Студенти відвідали цехи та ознайомились з повним циклом обробки металу. Наразі завод працює над металоконструкціями для стадіону «Полісся».

Завершальним етапом тижневої практики стала екскурсія на тепличний овочевий комбінат «Станишівка». Студенти мали змогу ознайомитись з сучасним обладнанням для крапельного живлення овочів. Детально розглянули будову та принцип дії змішувача добрив. Екскурсію проводили головний агроном комбінату та головний енергетик.

Підготували: Анушкевич Ю.В., Герасимчук Т.М.,

Люльчак Д.К., Дурас М.В.

6 вересня 2018 р., у Житомирському агротехнічному коледжі, відбулося перше у новому 2018 – 2019 н.р. засідання педагогічної ради. З доповіддю «Завдання та перспективи розвитку коледжу на 2018 – 2019 н.р.», виступив Тимошенка М.М. – директор коледжу. У виступі було зазначено, що кваліфікація науково-педагогічного персоналу, інформаційне забезпечення, матеріально-технічні ресурси навчального закладу – безперечно, все це важливо, але все ж таки головне – це якість підготовленого фахівця. Тому основним завданням коледжу на 2018/2019 н.р. продовжує залишатися досягнення вищої якості вищої освіти, що передбачає не лише засвоєння студентами певної суми знань, умінь та компетенцій, але й перш за все, виховання патріотів України, готових до військової служби та захисту країни, молоді, що поважає чинне законодавство та засади демократичної, правової держави. Стрижнева ідея роботи – підготовка конкурентоспроможного, сучасного патріота, інноватора, розвинену особистість, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну.

Особливий наголос у виступі директора було зроблено на вдосконаленні матеріально-технічної і навчальної бази коледжу, досягненнях в науково-методичній і виховній роботі. Так, середній показник успішності по коледжу 96,7%, а середній показник якості навчання 51,2%. У коледжі навчається 1580 студентів денної та 183 студенти заочної форми навчання. Навчальний процес забезпечують 130 викладачів, з них штатних 114, серед них: 3 доктори (2 штатних), 36 кандидатів наук (26 штатних), 8 аспірантів, 31 викладач-методист, 64 - вищої категорії, 25 - першої категорії; 2 «Заслужених працівника». У 2018 р. навчальним закладом випущено 338 випускників, 16 студентів (4,7%) отримали диплом з відзнакою. Велика кількість випускників продовжує навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Завдяки планомірній роботі з комп’ютеризації навчального процесу у коледжі на один персональний комп’ютер припадає в середньому 8 студентів, при нормативі 8; всього комп’ютерів 176. Все це свідчить про те, що система навчання в коледжі є конкурентноспроможною та привабливою, особливо для дітей з малозабезпечених сімей та сімей з середнім рівнем достатку, зокрема, у минулому році у коледжі навчалося 35 студентів-сиріт, 23 студентів з інвалідністю.

Тимошенко М.М. окреслив і пріоритетні завдання коледжу. Так, основним завданням педагогічного колективу на 2018 – 2019 н.р. є підвищення якості навчального процесу, шляхом впровадження новітніх освітніх інноваційних технологій і відповідного кадрового забезпечення. створення нових структурних підрозділів, що відкриє перспективи щодо перетворення коледжу у потужний науково-освітній заклад. Провести акредитацію ОС «Бакалавр» за спеціальностями 141 «Електроенергетика електротехніка та електромеханіка», 205 «Лісове господарство», 208 «Агроінженерія» (квітень-травень 2019 р.). Здійснити підготовку ліцензійних справ: ОС «Молодший бакалавр» всі спеціальності (до 1 квітня 2019р.); ліцензування 274 «Автомобільний транспорт» або 275 «Транспортні технології» (спеціалізація автомобільний транспорт) (до 1 грудня 2018р.). Вивчити питання (вересень-жовтень 2018 р.) щодо можливості ліцензування робітничої професії «Монтажник сантехнічного обладнання». Провести розширення ліцензійного обсягу ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальність 208 «Агроінженерія» на 30 осіб (до 1 грудня 2018р.). Збільшити ліцензійній обсяг ОС «Бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» на 20 осіб (до 1 грудня 2018р.).

Майбутнє працевлаштування, у першу чергу, залежить від студента, його знань, умінь, мобільності, готовності навчатися впродовж життя. Тому особливої актуальності набуває питання вивчення передового досвіду та пошук провідних високоефективних установ, підприємств, організацій будь-якої форми власності в регіоні та області, а також зарубіжних країн з метою якісного проведення практик студентів відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів. Слід розширити закордонні бази практики та сприяти збільшенню обсягу студентів для проходження практики за кордоном. Відновити робітничу професію – 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» (до 1 грудня 2018р.) З метою профорієнтаційної роботи - проводити обласні конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних закладів(травень – червень 2019р.). Для проведення навчальних практик поновити матеріально-технічну базу шляхом закупівлі механізованих засобів обробітку грунту та оновлення сільськогосподарського інвентарю.

Спрямувати навчально-методичну роботу на вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості й активне використання інноваційних технологій.

Провести державну атестацію коледжу в частині провадження наукової діяльності з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань Постанова Кабінет Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 (до 1 червня 2019р.). Активізувати участь викладачів і студентів в науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності. Продовжити практику проведення у коледжі науково-практичних конференцій за участі науковців обласного та всеукраїнського рівня, науково-студентських конференцій, теоретичних та історико-краєзнавчих конференцій.

Сприяти виховуванню студентів на традиціях і звичаях українського народу, його історичної та культурної спадщини, формувати у студентів високу патріотичну свідомість, готовність до виконання громадських і конституційних обов’язків. Забезпечити у 2018 – 2019 навчальному році соціально-психологічній службі коледжу психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, захист психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу, профілактику протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури студентів, батьків, педагогічних працівників, надання психологічної допомоги дітям з особливими потребами. Сприяти подальшому розвитку студентського самоврядування та громадської активності студентів. Забезпечувати всебічний, моральний, духовний та фізичний розвиток студентської молоді шляхом залучення їх до участі в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, навчання в школі місцевого самоврядування, волонтерській та громадській діяльності.

В Житомирі 9 вересня 2018 року на майдані Соборному стартував третій Космічний напівмарафон, який проводився з нагоди святкування Дня міста. Учасників забігів привітали Житомирський міський голова Сергій Сухомлин та віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко. Цьогорічний Космічний Напівмарафон 2018 присвячений Герою України, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

З метою популяризації спорту серед студентської молоді участь в дистанції прийняли викладачі коледжу: Подкур В.О, Можаровський С.С, Добранський С.С, Герасимчук Д.В.

Запрошуємо викладачів та студентів коледжу до участі в наступних спортивних заходах в місті Житомирі.

З нагоди відзначення 1134-ої річниці від дня заснування міста Житомира 8 вересня 2018 року відбувся спортивний фестиваль з веслування на човнах «Поліський дракон».

Організатором виступила громадська організація «Федерація з веслування на човнах «Дракон» Житомирської області» за сприяння управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.

Проект реалізувався за рахунок коштів гранту Житомирського міського голови.Метою заходу була популяризація нового і перспективного виду спорту, залучення житомирян до занять фізичною культурою і спортом, а саме веслування на човнах «Дракон».

Єдиною командою, що представляла вищі навчальні заклади міста Житомир була збірна студентів та викладачів Житомирського агротехнічного коледжу «Колос». За підсумками змагань коледжани зайняли п'яте командне місце серед восьми команд учасниць в дистанції на 200 та 400м.

Вітаємо членів команди, а саме викладачів: Подкура В.О, Добранського С.С, Сологуб М.В, Борака К.В, Лавріщева С.С, Базилівську К.К та студентів Голумбовську О.А, Павловську М.Ф, Безпальчук Б.А, Лінкевич Л.С, Заїць Б.Ю, Генсіровську А.І, Янкову М.М, Данчук Д.М, Матвійчук А.І, Дев'ятка Д.В, Демянчука Я.А, Парфенюка І.В, Смика В.С, Богатчука Д.О, Радзівіла М.О, Радзівіла О.О.

Бажаємо нашим веслувальникам з Драгонботу легкої води та нових призових досягнень.