Заслухавши та обговоривши питання:

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу у І семестрі 2018-2019 н.р.

2. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень студентів І-ІІ курсів з української мови та літератури в контексті проведення ЗНО та ДПА. Проблеми та шляхи їх вирішення.

3. Затвердження правил прийому на 2019 рік.

4. Затвердження іменних стипендіатів за підсумками І семестру 2018 – 2019 н.р.

Педагогічна рада коледжу ухвалила:

По 1 питанню

1. Адміністрації, завідувачам кафедр та головам циклових комісій постійно проводити моніторинг якості навчання, з’ясувати причини і рівень невідповідності результатів знань, а також здійснювати попередній, поточний та підсумковий контроль для отримання інформації про поточне засвоєння навчального матеріалу, із коригуванням підсумкового контролю. Відповідальні: адміністрація, завідувачі кафедр, голови циклових комісій (протягом навчального року)

2. Для якісної організації навчального процесу більше уваги приділяти контролю за проведенням навчальних занять, консультацій, контрольних та взаємних відвідувань занять, запроваджувати використання при поточному контролі успішності студентів творчих завдань, що дасть змогу зберегти системний підхід до вивчення дисциплін.Відповідальні: завідувачі кафедр, голови циклових комісій, викладачі (протягом навчального року)

3. Активізувати роботу кафедр, циклових комісій з невстигаючими студентами, зокрема завідувачам кафедр, головам циклових комісій більш відповідально відноситись до своїх обов’язків, спрямовуючи роботу кожного викладача на пошук та удосконалення творчої активності, підтримуючи ініціативу викладачів, які впроваджують у навчальний процес інноваційні підходи, активні і нестандартні форми і методи навчання, розвивають самостійність, критичність мислення студентів. Відповідальні: завідувачі кафедр, голови циклових комісій, викладачі (протягом навчального року)

4. З метою покращення організації навчального процесу щосеместрово планувати та проводити директорські контрольні роботи, їх результати обговорювати на засіданнях кафедр, циклових комісій та педагогічної ради. Відповідальні: завідувачі кафедр, голови циклових комісій, викладачі (протягом навчального року)

5. Забезпечити стовідсотково методичне забезпечення усіх дисциплін кафедр, циклових комісій. Відповідальні: викладачі (протягом навчального року)

6. Розвивати сучасні технології навчання, впроваджувати їх у навчальний процес. Створювати власні програмні продукти. Відповідальні: викладачі (протягом навчального року)

7. Максимально використовувати сучасні можливості мультимедійної техніки, збільшуючи кількість спеціалізованих аудиторій з сучасними навчальними програмами засобами, застосовувати в навчальному процесі інноваційні технології під час занять різного типу. Відповідальні: адміністрація, Левченко О.В., викладачі (протягом навчального року)

8. Активізувати роботу кураторів груп з батьками студентів та студентським активом з метою покращення успішності та недопущення пропусків занять без поважних причин. Відповідальні: куратори навчальних груп, студентська рада( постійно).

9. Кафедрам і цикловим комісіям на засіданнях вивчати та застосовувати сучасні системи контролю якості знань студентів, а навчальній частині активніше проводити моніторинг якості освіти. Відповідальні: навчальна частина, викладачі (постійно)

10. Заслуховувати невстигаючих студентів на спільних засіданнях кафедр, циклових комісій та студентської ради. Відповідальні: викладачі, студентська рада (за потребою)

По 2 питанню

1. З метою якісної підготовки студентів до ЗНО з української мови організувати роботу підготовчих курсів для студентів ІІ курсу, вчасно комплектувати групи, кількістю не більше 20 чоловік. Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, викладачі української мови та літератури  (жовтень місяць кожного навчального року).

2. Проводити підготовчі курси для студентів ІІ курсів в аудиторіях з мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками, де є доступ до інтернету. Відповідальні: адміністрація (вересень, жовтень поточного року).

3. Під час розподілу педагогічного навантаження не розподіляти години української мови і літератури між двома викладачами, тому що це споріднені, взаємопов’язані дисципліни, які вимагають системного, комплексного підходу до їх викладання відповідно до вимог і завдань ЗНО з цих дисциплін, які складають один сертифікат. Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, завідувачі кафедр, голови ц/к  (під час розподілу годин педнавантаження).

4. Залучати психолога проводити зі студентами ІІ курсів тренінги, техніки на подолання страху, хвилювань перед ЗНО, для саморегулювання емоцій. Відповідальні: психолог коледжу (під час підготовки до ЗНО).

По 3 питанню

1. ЗатвердитиПравила прийому на 2019 рік.

Педагогічна рада (17.01.2019р.)

По 4 питанню

1. Рекомендувати для отримання стипендії Президента України – кандидатуру студентки ІІІ курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – Пузовикову Ірину Юріївну.

Педагогічна рада (17.01.2019р.) 

Ще одна приємна перемога на кінець 2018 року і початок 2019 року! Студент 4 курсу відділення "Агроінженерія", Безверхий Андрій отримав перемогу (1 місце) у конкурсі "Краща аграрна практика -2018", що проводиться за підтримки ДУ НМЦ " Агроосвіта" та компанії "Клуб аграрного бізнесу". У конкурсі приймали участь 125 студентів аграрних ЗВО України (університети, інститути, коледжі, технікуми). 15 - кращих, обраних комісією, вийшли до фіналу конкурсу, де онлайн голосуванням визначали переможця за кількістю набраних голосів. Найбільшу кількість голосів отримав наш конкурсант і посів 1-ше місце.

Вітаємо тебе, Андрію, з перемогою! Зичимо тобі подальших перемог на професійній ниві.

Р.s. Дякуємо всім, хто віддав свій голос за нашого конкурсанта!

Зимові канікули в Житомирському агротехнічному коледжі триватимуть з 30 грудня 2018 р. по 20 січня 2019 р. Початок занять 21 січня 2019 року на 8.30.

У теплому родинному колі в День Святого Миколая 38 студентів-сиріт отримали солодкі подарунки від директора коледжу Тимошенка М. М., студпрофкому та народного депутата України Розвадовського В. Й.