З метою закріплення теоретичних знань студентами та передачею практичного досвіду молодим викладачам було проведено практичне заняття по навчальній практиці з дисципліни «Технічні культури» для студентів третього та четвертого курсів освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «Агрономія». Тема заняття «Облік врожаю картоплі та оцінка її якості».

Відкрите заняття було проведено згідно навчального плану та робочої програми, в польових умовах та лабораторії на основі польових дослідів, які були закладені студентами вищезазначеного курсу для виконання в подальшому дипломних робіт.

В умовах польового навчального комплексу, де вивчали вплив різних видів та норм органічних і мінеральних добрив на продуктивність районованих сортів картоплі, студентами відпрацьовувались завдання з визначення густоти посадки рослин картоплі, обліку врожаю і визначення вмісту крохмалю в картоплі. Також в умовах лабораторії студенти і викладачі агрономічного відділення визначали якість картоплі окремих сортів методом дегустації та візуальної оцінки. За результатами засідання дегустаційної комісії були встановлені кращі сорти картоплі.

По закінченні відкритого уроку за участі дирекції коледжу та викладачів було проведено обговорення і підсумки заняття.

І.М.Євтушок,
доцент циклової комісії кафедри «Агрономія та лісове господарство»