«Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання»
В. О. Сухомлинський

Сучасній молоді для успішного оволодівання обраною професією необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

Хорошою традицією в нашому коледжі є проведення тижня циклової комісії. Не виключенням є і цей навчальний рік. З 30 жовтня по 03 листопада в Житомирському агротехнічному коледжі проводився вже традиційний тиждень комісії загальноосвітніх дисциплін.

Викладачами та студентами були підготовлені та проведені цікаві заходи:

- позааудиторний захід на тему: «Математичний калейдоскоп», групи П-22, ОП-21, Ф-21 викладача: Бондарчук Т.І. розкрил цікаві факти з математики, зокрема з числами, а також маловідомі факти із життя вчених математиків.

- позааудиторний захід на тему: «Математична пекельня кухня», групи БЦІ-23, А-21, викладачів: Трофімчук О.Л., Хлуп`янець І.В. розкрили що в народі кухнею прийнято називати не тільки місце для приготування їжі. Це місце, де розробляються рецепти проектів, а саме: архітектурних, конструкторських, математичних, фізичних. Фантазували, творили свої кулінарні шедеври червона та синя команди. Перемогла синя команда.

- інтегроване заняття гуртків (біологія + інформатика) по темі: «Сучасні погляди на виникнення життя на Землі. Космічна біологія.» групи Ф-31б, БЦІ-23 викладачів: Максимова Т.М., Головач О.П. показало, що в нашому житті існує багатогранність сучасних поглядів на виникнення життя на Землі, а також дозволило познайомити оточуючих с таким сучасним витком знань як космічна біологія.

- засідання гуртка на тему: «Розв’язування компетентнісних задач з інформатики» групи Ф-21, Ф-31Б викладача Головач О.П. мало на меті показати роботи студентів в різних офісних програмах, які вони будуть використовувати в своїй професійній діяльності.

- інтегроване заняття гуртків(математика + історія України) «Історичні баталії трьох титанів математичної думки» групи Аі-11, Аі-12, Аі-13 викладачів Шкатула Г.Д., Подкур В.О. дало змогу студентам ознайомитися з культурно-історичною цінністю математики, розширити кругозір.

- інтегрований майстер-клас з дисциплін біологія та математична логіка на тему: «Формування гендерних логічних зв’язків в людському мозку» викладачів: Романюк А.А., Пустовіт Л.В. це ознайомлення з окремими питаннями курсу біології та математичної логіки, через низку інформаційних повідомлень та практичних тестів, розвиток логічного мислення, аналітичного підходу до життєвих ситуацій і вміння застосовувати отриманні знання у нестандартних випадках.

- інтегрований майстер-клас з дисциплін фізика, хімія, екологія на тему: «Формування інформаційно - комунікативних компетенцій та стійкого інтересу студентів до навчання на прикладі вивчення теми «Глобальні екологічні проблеми людства»» викладачів: Насінник І.І., Журавель С.С., Шафарчук С.П. розкрил енергетичну, сировинну та екологічну проблему з використанням інтерактивних та практичних досліджень

- інтегроване заняття гуртків (фізика + фізичне виховання) «Пізнай самого себе» групи Аі-11, Аі-12 викладачів Гаврилюк В., Кравчук А.В. розповіли про взаємозв’язок фізичного виховання та фізики та розкрили розуміння біофізичних функцій організму для фізичного розвитку збереження здоров’я.

Отже, проведення предметних тижнів сьогодні є однією з форм урізноманітнення роботи в навчальному закладі. Проведенню тижня загальноосвітніх дисциплін передувала велика підготовча діяльність протягом тривалого часу. Робота тижня була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності викладачів і студентів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку студентів.

Провідна роль в організації тижня належала викладачам, але його особливістю було широке залучення студенів різних груп коледжу.

Тиждень загальноосвітніх дисциплін – це час тісної співпраці викладача та студента. І кожен день був особливим, яскравим, незабутнім. Предметні тижні приносять незабутні враження викладачам і студентам, які брали безпосередню участь у заходах. Різноманітні заходи викликають зацікавленість, а також заохочують до вивчення дисциплін загальноосвітнього циклу.

О 14:30 в ауд.311 відбулось засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, на якому були підведені підсумки проведеного тижня.

Шановні студенти – учасники тижня циклової комісії загально освітніх дисциплін, ми, викладачі циклової комісії, щиро вдячні Вам за активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів нашого предметного тижня, а також за те, що зерно науки і знання проростає на благодатному ґрунті!

О.П.Головач,
голова циклової комісії