Білоруський державний аграрний технічний університет (Республіка Білорусь, м. Мінск) - є провідною установою вищої освіти з підготовки агроінженерних кадрів, що традиційно проводить міжнародні науково-практичні конференції.

Зокрема у програмі конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в сільському господарстві» було заявлено понад 180 доповідей та участь провідних вчених з наукових інституцій і установ вищої освіти Білорусі, Казахстану, України, Польщі та Росії.

Програмою конференції було передбачено роботу чотирьох тематичних секцій, які охоплюють всі основні напрями наукового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва зокрема: проектування і виробництво сучасних сільськогосподарських машин нового покоління, мобільна енергетика, автоматизація, електроніка та енергозбереження, технічне забезпечення інноваційних технологій виробництва продукції рослинництва, інноваційні технології підготовки фахівців АПК.

Такий широкий інтерес наукової громадськості до даної конференції викликаний актуальністю її тематики потребою у галузі агроінженерних розробок.

На конференції широко розглянуто всебічні аспекти розвитку сучасної сільськогосподарської техніки, починаючи з проведення досліджень, спрямованих на встановлення нових закономірностей взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з ґрунтом, кормами, зерном та іншими сільськогосподарськими матеріалами, а також питання вдосконалення методів їх проектування.

Значна увага в доповідях була зосереджена проблемам ефективного застосування нової техніки, включаючи і такий найважливіший елемент системи організації використання сільськогосподарських машин, як підготовка висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів.

В роботі конференції прийняли участь представники кафедри «Агроінженерія» нашого коледжу, які були представлені статтею «Експериментальні дослідження ґрунтообробних дисків фірми BELLOTA» ( автори Борак К.В., к.т.н.; Герук С.М., к.т.н., доц., с.н.с. та апірант ННЦ «ІМЕСГ» Руденко В.Г.). Стаття була заслухана у пленарній частині конференції та була обговорена з великим зацікавленням, так як, має значну практичну цінність.

В процесі роботи конференції була укладена угода між Житомирським агротехнічним коледжем та Білоруським державним аграрним технічним університетом (Республіка Білорусь) «Про науково-технічну співпрацю». Сторони спільно розвиватимуть свій науковий та інноваційний потенціал, в тому числі проводити спільні наукові дослідження. Співпрацювати в навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній та виховній роботі та взаємному обміну досвідом з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування на виробництві, брати участь у спільних наукових та інноваційних проектах.

С.М.Герук

Завідувач кафедри «Агроінженерія»