У період з 11 по 26 червня поточного року на відділенні «Агроінженерія» розпочала свою роботу Державна екзаменаційна комісія з атестації студентів 4 курсу спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». Очолює комісію - кандидат технічних наук, доцент кафедри «Процеси, машини і обладнання в агроінженерії» Житомирського національного агроекологічного університету Заєць Максим Леонідович.

У результаті успішного захисту дипломних проектів випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» присвоюється кваліфікація техніка-механіка агропромислового виробництва.

У 2018 році на відділенні завершують навчання 77 студентів денної та 22 студенти заочної форми навчання.

Всім здобувачам освіти бажаємо творчих успіхів!!!