Житомирський агротехнічний коледж

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади

директора Верхівнянської філії

Житомирського агротехнічного коледжу

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення (до 20 лютого 2019 року включно).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією; 

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності);

-довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.  № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); 

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 

- копію паспорта, засвідчену претендентом; 

- копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім'я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовується заборони, визначсені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очиення влади". за формою. затвердженою постановою Кабінетів Міністрів України від 16 жовтня 2014р. №563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст.2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендентів відповідно до зазначеного Закону.

Документи надсилати на адресу: 10031, м. Житомир, вул. Покровська 96, Житомирський агротехнічний коледж. тел (0412) 25-31-06

Вибори директора Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного коледжу відбудуться 27 лютого 2019 року.