Загострюючи увагу всього колективу викладачів Житомирського агротехнічного коледжу на розумінні колективної відповідальності за кінцевий результат нашої місії та професійності, викладач вищої категорії І.М. Євтушок зазначає, що тільки такі підходи до навчання увінчуються успіхом та гарними результатами.

Запланувавши проведення планового відкритого заняття, обмірковуючи ефективність його подачі для студентів, перед ним став вибір - якого ж зразка запропонувати студентам заняття з метою ширшого і більш фахового висвітлення програмного матеріалу. Ризикуючи отримати, можливо не зовсім позитивний результат від керівництва коледжу, все таки запропонував провести інтегроване заняття разом з директором та двома заступниками коледжу.

Наразі стався збіг тем занять за програмою та навчальним планом для третіх і четвертих курсів бакалаврів зі спеціальності “Агрономія”. А саме моя ідея була провести практичне заняття чи лекцію на колекційному розсаднику, в полі з достатньо великим асортиментом агрономічних можливостей. Тема занять передбачала поєднання наукової і практичної роботи в агрономії.

Маючи вже закладений мікроділяночний дослід з вивчення лучних та газонних трав у межах свого дослідного поля, я запропонував викладачам провести заняття на тему: “Методика проведення польових досліджень в луківництві”. Моя ідея була обговорена і прийнята, тому разом вирішили здійснювати мій задум, що головне - без зайвих амбіцій.

Першим заняття розпочав директор коледжу, доцент Тимошенко М. М. У вступі своєї дисципліни “Основи наукових досліджень у агрономії”, зважаючи на величезний практичний та науковий досвід, він наголосив на пріоритетах сільськогосподарської освіти і агрономії зокрема, ролі науки і наукових досліджень у сільськогосподарському виробництві. Широко розкрив загальні поняття наукових польових дослідів, їх класифікацію. У викладі свого матеріалу науковець і освітянин звертав особливу увагу студентів на необхідності досконалого вивчення агрономічного “ремесла”, щоразу пов’язуючи з необхідністю знань в науково-дослідній справі.

Затим тематику цього спрямування розкривали доцент Борак К.В. та викладач-методист Іванцов П.Д. Як заступник директора з навчальної роботи - Борак К.В. детальніше зупинився на сутності методики і методів досліджень в агрономії. Дотримуючись правил і вимог ведення занять такого зразка, він вів діалог зі студентами, а також обмінювався запитаннями-відповідями, які здебільшого увінчалися успіхом.

Доречним було включення у навчальний урок досліджень і науковий супровід Іванцова П.Д. Наразі зазначалося, що будь-яким польовим дослідженням передує агрохімічне обстеження грунтів дослідної ділянки. Тому на занятті ним було кваліфіковано розкрито методику відбору зразків грунту на зазначеній вище дослідній ділянці. Що характерно, цю роботу він виконував разом зі студентами. Викладач наголосив, що повний аналіз відібраних зразків був виконаний в “Інституті охорони грунтів України” за безпосередньої участі студентів. Як результат, за матеріалами агрохімічного обстеження грунтів були розроблені матеріали моніторингу грунтів нашого дослідного поля.

Продовжив заняття доцент “Кафедри агрономії та лісового господарства” Євтушок І.М. Тема практичного заняття передбачала викладення матеріалу з лучного кормовиробництва та підходів у створенні газонних травостоїв. Слід зазначити, що він більшою мірою зупинився на відпрацюванні практичних питань, які стосувалися способів поліпшення кормових угідь та визначення їх продуктивності в умовах дослідного поля. На прикладі умовного культурного пасовища з мінімально допустимими розмірами ділянок “загонів” розглядалася методика розрахунку щільності поголів’я худоби на випасі залежно від продуктивності угіддя. Ним було також зауважено на важливості набуття студентами знань у незвичній справі для агронома – фермера, технолога крупних виробництв – облаштування зелених газонів.

У результаті обговорення проведеного заняття були зроблені відповідні висновки. Доповідачі дуже задоволені аудиторією, активною участю студентів та присутніх викладачів.

Євтушок І. М.

к. с.-г. н, доцент