Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.2019 року № 280-и у період з 13.05.2019 року по 15.05.2019 року в Житомирському агротехнічному коледжі розпочала роботу експертна комісія з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» І (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Експертна комісія у складі:

Голова комісії – Лебединський Ігор Леонідович, завідувач кафедри електроенергетики Сумського державного університету, кандидат технічних наук, доцент;

Член комісії – Кацадзе Теймураз Луарсабович – доцент кафедри електричних мереж та систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук.