Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.2019 року № 280и у період з 13.05.2019 року по 15.05.2019 року в Житомирському агротехнічному коледжі проводила роботу експертна комісія з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» І (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Експертна комісія у складі провела перевірку документації навчального закладу в цілому та кафедри «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки». Представники комісії ознайомились з навчальною базою, провели комплексні контрольні роботи відповідно до затвердженого графіку їх проведення.