З 06.06. по 11.06.2019 року в Житомирському агротехнічному коледжі працювала державна екзаменаційна комісія щодо атестації випускників І (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство». До її складу ввійшли - голова державної екзаменаційної комісії Сірик Сергій Григорович - головний лісничий Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство»; заступник голови державної екзаменаційної комісії - директор Житомирського агротехнічного коледжу Тимошенко Микола Михайлович, кандидат економічних наук, доцент; секретар комісії, кандидат сільськогосподарських наук - Безверха Любов Миколаївна, а також члени державної екзаменаційної комісії: кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри Лісового господарства Левченко Валерій Борисович та завідувач відділення «Агрономія», кандидат сільськогосподарських наук Залевський Роман Антонович.

У процесі роботи державної екзаменаційної комісії випускники показали досить високий рівень теоретичних та практичних знань з фахових навчальних дисциплін за освітньою програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство», що виносились на випускні екзамени.

Під час захисту випускних дипломних робіт та проектів всі випускники продемонстрували високий кваліфікаційний та науковий рівень своїх робіт, які були підготовлені за матеріалами лісівничих, лісопатологічних, природоохоронних, екологічних та мисливствознавчих досліджень. Що важливо, окремі з випускних робіт було рекомендовано для впровадження у виробництво.

За результатами роботи державної екзаменаційної комісії, усім випускникам спеціальності 205 «Лісове господарство» зі спеціалізаціями «Таксація лісу», «Лісовпорядкування» була присвоєна кваліфікація «Бакалавр лісового господарства» та надано рекомендації для подальшого вступу до магістратури.

Незабаром випускники-лісівники нашого коледжу зможуть повною мірою себе реалізувати як в лісогосподарських, так і мисливських господарствах Житомирської та інших областей нашої держави.

В. Б. Левченко, кандидат сільськогосподарських наук,

доцент, завідувач кафедри лісового господарства