Заслухавши та обговоривши питання:

1. Затвердження складу педагогічної ради та вибори секретаря педагогічної ради на 2019-2020 н.р.

2. Основні пріоритети розвитку коледжу та підвищення якості знань у 2019-2020 навчальному році на вимогу Закону України  «Про вищу освіту» і «Про фахову передвищу освіту».

3. Про результати вступної кампанії 2019 року.

4. Про затвердження структури 2019 – 2020 н.р., режиму роботи та основних організаційних засад діяльності коледжу.

5. Різне. Про переведення студентів на індивідуальний план навчання.

Головним завданням педагогічного колективу у 2019 – 2020 н.р. необхідно вважати вдосконалення навчально-виховного процесу в світлі рішень та вимог Закону України «Про вищу освіту», «Фахову передвищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, концепції національного та патріотичного виховання, регіональних освітянських програм та інших нормативних документів по становленню вищої освіти в Україні.

Педагогічна рада коледжу ухвалила:

По І питанню:

1. Обрати і затвердити секретарем педагогічної ради Можарівську Інну Миколаївну.

Педагогічна рада 05.09.2019 р.

По ІІ питанню:

1.Основним завданням педагогічного колективу на 2019 – 2020 н.р. є підвищення якості навчального процесу, шляхом впровадження новітніх освітніх інноваційних технологій. Відповідальні: педагогічний колектив (протягом 2019/2020 н.р.)

2. Сприяти виховуванню студентів на традиціях і звичаях українського народу, його історичної та культурної спадщини, формувати у студентів високу патріотичну свідомість, готовність до виконання громадських і конституційних обов’язків. Відповідальні: педагогічний колектив (протягом 2019/2020 н.р.)

3. Забезпечити у 2019 – 2020 навчальному році соціально-психологічній службі коледжу психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, захист психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу, профілактику протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури студентів, батьків, педагогічних працівників, надання психологічної допомоги дітям з особливими потребами. Відповідальні: заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог. (протягом навчального року).

 1. Відповідальні: адміністрація коледжу (протягом навчального року)
 2. Відповідальні: заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувачі відділеннями.
 3. Відповідальні: Залевський Р.А., Мельничук В.В., Левченко В.Б., Романюк А.А., Гнатюк Т.О. (до 01.01.2020р.)
 4. Відповідальні: Руденко В.Г., Рябчук О.П., Мельничук С.В. (квітень 2020р.) 
 5. Відповідальні: Руденко В.Г., Веремій Т.Б.

(до 01.01.2020р.) 

 1. Відповідальні: Залевський Р.А., Левченко В.Б. (до 01.01.2020р.)
 2. Відповідальні: Гавриловський В.П., Кучмій О.П., Трофімчук В.Б. (до 01.01.2020р.)
 3. Відповідальні: Гавриловський В.П., завідуючі відділеннями  (до вересня 2020р.)
 4. Відповідальні: Гавриловський В.П., Рубанець Д.О. (до кінця навчального року)
 5. Відповідальні: Можарівська І.М., Головач О.П. (до кінця навчального року)
 6. Відповідальні: Зибіна І.Є., зав. кафедрами, голови циклових комісій (протягом року)
 7. Відповідальні: викладачі (постійно)
 8. Відповідальні: викладачі (постійно)
 9. Відповідальні: Можарівська І.М., завідувачі кафедрами, голови циклових комісій (червень 2020р.)
 10. Відповідальні: викладачі коледжу (відповідно до графіка)
 11. Відповідальні: Можарівська І.М. (березень 2020р.)

Продовжити практику проведення у коледжі науково-практичних конференцій за участі науковців обласного та всеукраїнського рівня, науково-студентських конференцій, теоретичних та історико-краєзнавчих конференцій. Викладачам коледжу більш активно публікувати статі у фахових, періодичних та міжнародних виданнях, віснику «ЖАТК». Відповідальні: викладачі (протягом року)

 1. Відповідальні: Можарівська І.М., члени редколегії «Вісник ЖАТК» (січень-лютий 2020р.)

22. Протягом навчального року підготувати матеріали для проходження Державної атестація в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності (Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року за № 688/33659, № 689/33660.

Подати матеріали для проходження Державної атестація в частині провадження коледжем наукової (науково-технічної) діяльності до 05 вересня 2020 року. Відповідальні: Борак К.В., Можарівська І.М., завідувачі відділеннями.

Забезпечувати всебічний, моральний, духовний та фізичний розвиток студентської молоді шляхом залучення їх до участі в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, навчання в школі місцевого самоврядування, волонтерській та громадській діяльності. Покращити результативність участі коледжу у Всеукраїнських спортивних іграх ВНЗ Відповідальні: Можарівський Р.В., викладачі фізичного виховання та керівники гуртків художньої самодіяльності (протягом навчального року)

 1. Затвердити перспективний план профорієнтаційної роботи на 2019 – 2020 навчальний рік в жовтні 2019 року. Відповідальні: Іванцов П.Д (листопад 2019р.)
 2. Відповідальні: завідувачі кабінетами, завідувачі гуртожитками (постійно)
 3. Відповідальні: завідуючі кабінетами, лабораторіями, майстри виробничого навчання (до 01.11.2019р. методкабінет)

27. Мінімізувати внутрішній паперовий документообіг.

По ІІІ питанню:

1. Інформацію про результати вступної кампанії 2019 року прийняти до відома.

Педагогічна рада 05.09.2019 р.

По ІV питанню:

1. Затвердити структуру 2019 – 2020 н.р., режиму роботи та основних організаційних засад діяльності коледжу.

            Педагогічна рада 05.09.2019 р.

По V питанню:

1. Перевести на індивідуальний план відвідування занять студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  групи БЦІ-42г Бежана Михайла Миколайовича, Тарасюк Анну Сергіївну.

2. Перевести на індивідуальний план відвідування занять: студента спеціальності 208 «Агроінженерія» групи Аі-32 Мишуту Олександра Олександровича; студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» групи Аі-1бстн Іващенка Богдана Миколайовича, Халімовського Святослава Анатолійовича; студента скороченого терміну навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» групи Аі-35стн Войтюка Кирила Михайловича.

3. Перевести на індивідуальний план відвідування занять студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» групи ФОП-31 Матвєєву Діану Федорівну, Бучинського Назарія Сергійовича.

4. Перевести на індивідуальний план відвідування занять студентів спеціальності 201 «Агрономія»: групи А-34стн Помінчука Романа Васильовича; групи А-41 Кицак Анну Дмитрівну; групи А-42 Парфенюка Івана Володимировича; студентів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія»: групи А-31б стн Мосьпана Олександра Васильовича, Гарбара Олександра Олександровича, Зубленка Юрія Васильовича, Татьянчука Богдана Євгеновича, Башинського Володимира Олександровича; групи А-41б стн Голощука Дмитра Олександровича, Басістого Дмитра Вікторовича, Гюбнера Дмитра Борисовича, Каменчука Максима Олександровича, Петренка Богдана Сергійовича.

Педагогічна рада 05.09.2019 р.