м. Житомир, вул. Покровська, 96

Щира подяка авторам за подаровану бібліотеці ЖАТК літературу!

Висловлюємо щиру подяку викладачам відділення “Агрономія” Левченку Валерію Борисовичу, Романюк Аллі Андріївні, Немерицькій Людмилі Вікторівні за подаровані примірники книги:

Лісопатологія з основами моніторингу : підручник / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, А. А. Романюк [та ін.] ; за ред. В. Б. Левченка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 268 с. : іл. – Бібліогр.: с. 254-256.

Висловлюємо щиру подяку Левченку Валерію Борисовичу за подаровані примірники книги:

Типологія лісу : навч. посібник / Г. І. Васенков, І. Д. Іванюк, Я. І. Макарчук, О. О. Орлов ; під ред. Г. І. Васенкова. – Житомир : Полісся, 2013. – 244 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 241-243.

Висловлюємо щиру подяку викладачам відділення “Агрономія” Левченку Валерію Борисовичу, Романюк Аллі Андріївні за подарований примірник книги:

Лісовпорядкування : навч. посібник : у 2-х ч. / за ред. В. А. Мостепанюка. – Житомир : О. О. Євенок, 2018 -. Ч. 1 : Інвентаризація земель лісогосподарського призначення / В. А. Мостепанюк, О. В. Дребот, В. С. Ейсмонт, Т. С. Гайдучок. – 632 с. : іл.

Лісовпорядкування : навч. посібник : у 2-х ч. / а ред. В. А. Мостепанюка. – Житомир : О. О. Євенок, 2018 – Ч. 2 : Проектування організації лісового господарства в експлуатаційних лісах / В. А. Мостепанюк, Ю. В. Сірук, В. С. Ейсмонт, Т. С. Гайдучок. – 372 с. : іл.

Лісовпорядкування : метод. рек. до вик. самост. роб. / уклад. В. А. Мостепанюк. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 141 с. – Бібліогр.: с. 139-141. Мостепанюк, Володимир Андрійович.

Практикум з лісовпорядкування : в 3-х ч. / В. А. Мостепанюк, В. С. Ейсмонт ; під ред. В. А. Мостепанюка. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019 – . Ч. 1 : Господарська інвентаризація земель лісогосподарського призначення (базове лісовпорядкування). – 539 с. : іл.

Мостепанюк, Володимир Андрійович. Практикум з лісовпорядкування : в 3-х ч. / В. А. Мостепанюк, В. С. Ейсмонт ; під ред. В. А. Мостепанюка. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019 – . Ч. 2 : Вивчення росту та стану насаджень при проведенні оперативної та вибірково математико-статичної інвентаризації. – 379 с. : іл.

Мостепанюк, Володимир Андрійович. Практикум з лісовпорядкування : в 3-х ч. / В. А. Мостепанюк, В. С. Ейсмонт ; під ред. В. А. Мостепанюка. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019 – . Ч. 3 : Проектування організації лісового господарства у експлуатаційних лісах. – 415 с.

Висловлюємо щиру подяку викладачам “Економічного відділення” Ганузек Лілії Михайлівні, Оліфір Ірині Андріївні за подаровані примірники книги:

Маркетингова діяльність підприємства  : навч. посібник / О. М. Буднік, О. В. Макушок, О. М. Овдіюк [та ін.] ; за ред.: В. В. Зіновчука, Л. В. Тарасовича. – Житомир : О. О. Євенок, 2019. – 464 с.

Висловлюємо щиру подяку Немерицькій Людмилі Вікторівні за заподаровані примірники книги:

Положенець, В. М. Генетика рослин  : навч. посібник / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька. – Житомир : Рута, 2010. – 153 с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-154.

Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся  : навч. посібник / В. М. Положенець, І. Л. Марков, П. О. Мельник, Л. В. Немерицька; ред. В. М. Положенць ; Держ. агроеколог. ун-т. – К. : Світ, 2002. – 200 с.

2021

Висловлюємо щиру подяку викладачам відділення Агрономія Левченку Валерію Борисовичу, Немерицькій Людмилі Вікторівні, Журавській Інні Анатоліївні, Безверхій Любові Миколаївні, Романюк Аллі Андріївні за подаровані примірники книги:

Лісова ентомологія : навч. практикум / В. Б. Левченко, Л. В. Немерицька , І.А. Журавська [та ін.] ; за ред. В. Б. Левченка. . – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2021. – 68 с.,іл. (20 прим.)