м. Житомир, вул. Покровська, 96

До уваги студентів та викладачів!

Надаємо список електронних підручників та навчальних посібників! Всі матеріали можна отримати в бібліотеці коледжу

Підручники та навчальні посібники PDF (НМЦ)

Агроінженерія

 • Трактори та автомобілі. Ч. 3. Шасі: Навч. посібник / А.Т. Лебедєв,В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко та ін.; За ред. проф. А.Т. Лебедєва. —К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.
 • Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. — К.: Вища освіта, 2005. — 464 с.: іл.
 • Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В. В. Практикум з теоретичної механіки. Навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Статика. Кінематика – Вінниця: Нова Книга, 2006 – 384 с.
 • Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. посібник / О. В. Дацишин, О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик,Ю. П. Рогач; За ред. О. В. Дацишина — К.: Мета, 2003. — 288 с.: іл.
 • Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: Підручник / О. М. Царенко, Д. Г. Войтюк,В. М. Швайко та ін.; За ред. С. С. Яцуна. — К.: Мета, 2003. — 448 с.: іл.
 • Машини та обладнання переробних виробництв. Навч. посібник / О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, Д.С. Чубов та ін.; за ред. О.В. Дацишина. – К.: Вища освіта, 2005. – 159 с.: іл.
 • Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: Підручник / Є.Л. Жулай, Б.В. Зайцев, Ю.М. Лавріненко, О.С. Марченко, Д.Г. Войтюк; За ред. Є.Л. Жулая. – К.: Вища освіта, 2001. – 288 с.: іл.
 • Гідропривід сільськогосподарської техніки: Навчальне видання / О.М. Погорілець, М.С. Волянський, В.Д. Войтюк,С.І. Пастушенко; За ред. О.М. Погорільця. — К.: Вища освіта,2004. — 368 с.: іл.
 • Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування: Навчальний посібник /Барало О.В., Самойленко П.Г.,Гранат С.Є., Ковальов В.О. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с.
 • Експлуатація машин і обладнання: Навчальний посібник / Ружицький М.А.,
  Рябець В.І., Кіяшко В.М. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 617 с.
 • Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції: Навчальний посібник / О.В.Якубовський, Р.Я.Натуркач,М.Л.Гордецька. – К., 2008. – 364 с.
 • Експлуатація машин і обладнання: Навчальний посібник / Ружицький М.А., Рябець В.І., Кіяшко В.М. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 617 с.
 • Загальна електротехніка з основами автоматики: Навчальний посібник / Т.В.Левченко. – К., 2010. – 358 с.
 • Технічний сервіс в агропромисловому комплексі: навчальний посібник / Коновалюк О.В., Кіяшко В.М., Колісник М.В. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 404 с
 • Сучасні трактори.Навчально-наочний посібник Василенко Н.Г., Гапченко О.І., Денисюк В.М.
 • Електричні машини і апарати: навчальний посібник / Ю.М. Куценко,В.Ф. Яковлєв та ін. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 449 с.
 • Електроніка та мікросхемотехніка: Навчальний посібник / За ред. проф. В.Ф. Яковлєва. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 329 с.
 • Електротехнологія. Навчально-методичний посібник із контрольними завданнями. Укладач: Кашенко П.С.
 • Монтаж електрообладнання і систем керування / За заг. ред. проф. Яковлєва В.Ф. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 348 с.
 • Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк,В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. — К.: Вища освіта,2004. — 544 с.; іл.
 • Трактори і автомобілі: Навчальний посібник / В.С.Бучок. – К.:Аграрна освіта, 2008. – 331 с.
 • Довідникова книга з електроенергетики: навчальний посібник/ П.В. Волох, М.П. Цоколенко, Л.В. Ревенко, В.А. Грічаненко та ін. –К. : Аграрна освіта, 2014. – 506 с.
 • Сільськогосподарські машини та їх використання: Навчальний посібник / Боженко В.О. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 420 с.
 • Вища математика: навчальний посібник / В.І. Казановський, А.Г. Африканова, Н.А. Виштакалюк, О.Л. Дрозденко. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 367 с
 • Проектування систем електрифікації та автоматизації АПК: Підручник. – К., 2008. – 330 с.І.І.Мартиненко , В.П. Лисенко, Л.П. Тищенко , І.М. Болбот, П.В. Олійник
 • Сільськогосподарські машини : навч. посіб. / Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., Волянський М.С. , Мартишко В.М. , Гуменюк Ю.О. – Київ : «Агроосвіта», 2017. – 180 с.
 • Теоретична  механіка.  Ч. І.  Статика. Кінематика/[Литвинов О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В., Березовий М.Г.]. К. : Агроосвіта, 2013. – 576 с.
 • Теоретична  механіка.  Ч. ІІ.  Динаміка.  Основи  аналітичної механіки  / [Литвинов О.І.,  Михайлович Я.М.,  Бойко А.В., Березовий М.Г.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 576 с.
 • Деталі  машин :  підручник  /    [Міняйло  А.В.,  Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І. та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 448 c.
 • Електроніка і мікропроцесорна техніка / Сенько В.І., Лисенко В.П., Юрченко О.М., Лукін В.Є., Руденський А.А. — К. : «Агроосвіта», 2015. — 676 с.
 • Електропостачання  агропромислового  комплексу  :
  підруч. /  Козирський  В.В.,  Каплун  В.В.,  Волошин  С.М. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 448 с.
 • Ремонт машин та обладнання : підручник / [Сідашенко О.І. та ін.].; за ред. проф. О.І. Сідашенка, О.А. Науменка. – К. : Агроосвіта, 2014. – 665 с.
 • Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві / За заг. ред. В.А. Дідура. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 233с.
 • Механізація,  електрифікація  та  автоматизація  сільськогосподарського  виробництва  :  підруч.  у  2  т  :  Т  1 /  А.В.  Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін. ; за ред. А.В. Рудя. – К. : Агроосвіта, 2012. – 584 с.; іл.
 • Механізація,  електрифікація  та  автоматизація  сільськогосподарського  виробництва  :  підруч.  у  2  т  :  Т  2 /  А.В.  Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін. ; за ред. А.В. Рудя. – К. : Агроосвіта, 2012. – 434 с.; іл.
 • Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства: Навч. посібник / За ред. А.С. Опальчука. —К.: Вища освіта, 2006. — 287 с.: іл.
 • Комп’ютери та комп’ютерні технології : навч. посіб. Ч. 1. Програмування в математичному пакеті MathCAD /
  В.П. Лисенко. І.М. Болбот. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 229 с.
 • Теплотехніка: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: Фірма “ІНКОС”, 2005. – 400с.; Б.Х. Драганов, О.С. Бессараб, А.А. Долінський, В.О. Лазоренко, А.В. Міщенко, О.В. Шеліманова (за ред. Б.Х. Драганова)
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання (2-е видання доповнене і перероблене): Підручник / За ред. Сірого І.С. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 353 с.
 • Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку : підручник / Д.Г. Войтюк, Л.В. Аніскевич, В.М. Барановський та ін. ; за ред. Д.Г. Войтюка. — 2-ге вид., перероб. та допов. — Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2019. — 508 с.
 • Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції: Навчальний посібник / О.В.Якубовський, Р.Я.Натуркач,М.Л.Гордецька. – К., 2008. – 364 с.

Агрономія

 • Агроекологія: Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін. — К.: Вища освіта, 2006. — 671 с.: іл.
 • Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту. Ч. 1. Закритий ґрунт. Гіль Л.С., Пашковський А.І., Суліма Л.Т.; Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2008 – 368 с.
 • Гіль Л. С., Пашковський А. І., Суліма Л. Т. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту .
  Ч. 2. Відкритий ґрунт. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2008 – 312 с. .
 • Зінченко О. І. та ін. Рослинництво: Підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко; За ред. О. І. Зінченка. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.: іл.
 • Зінченко О.І., Коротєєв А.В., Каленська С.М. та ін. Рослинництво / За ред. О.І. Зінченка. Практикум. – Вінниця: Нова Книга, 2008 – 536 с.
 • Фітофармакологія: Підручник / М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін, В.П. Туренко та ін.; За ред. професорів М.Д. Євтушенка, Ф.М. Марютіна. — К.: Вища освіта, 2004. — 432 с.: іл.
 • Основи агрономії: Навчальний посібник / Демкова В.В., Скатерна Л.В. 2009. – 179 с.
 • Основи агрономії: Навчальний посібник / Левицька Ю.М., Шевніков М.Я., Бакума А.В. – К.: Аграрна освіта, 2008.
 • Макрушин М. М., Макрушина Є. М., Петерсон Н. В., Мельников М. М. Фізіологія рослин. /За редакцією професора М. М. Макрушина. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 416 с.
 • Зінченко О. І. Кормовиробництво: Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с.: іл.
 • Практикум із землеробства: Навч. посібник / М.С. Кравченко, О.М. Царенко, Ю.Г. Міщенко та ін.; За ред. М.С. Кравченка і З.М. Томашівського. — К.: Мета, 2003. — 320 с., іл.
 • Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Практикум: Навч. посібник. — К.: Вища освіта, 2004. — 272 с.: іл.
 • Технологія в галузях рослинництва: Навчальний посібник / Бадьорна Л.Ю., Бадьорний О.П., Стасів О.Ф. – К.: Аграрна освіта, 2009.
 • Кормовиробництво: Навчальний посібник /Л.М. Єрмакова, Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков / За редакцією Л.М. Єрмакової. – К., 2008. – 396 с.
 • Агрохімія: підручник /Г.М. Господаренко. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 406 с.
 • Насінництво з основами селекції: Навчальний посібник / М.М.Донець. – К., 2007. – 337 с.
 • Подпрятов Г.І., Рожко В.І., Скалецька Л.Ф. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва: підручник. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 393 с.
 • Фізіологія рослин з основами мікробіології: Навчальний посібник / Петренко С.Д., Петренко О.В.. – К.: Аграрна освіти, 2009. – 301 с.
 • Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарсь-
  ких рослин: Підручник. — К.: Вища освіта, 2006. — 463 с.: іл.
 • Геоінформаційні системи в агросфері : навч. посіб. / [Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Морозов О.В., Пічура В.І.]. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 269 с.
 • Моніторинг  шкідників  сільськогосподарських  культур  :  підручник  / [Довгань  С.В.,  Доля  М.М.,  Мороз  М.С.,  Борзих  О.І., Ющенко Л.П.]. — К. : Агроосвіта, 2014. – 279 с.
 • Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : підручник / [Покозій Й.Т., Писаренко В.М., Довгань С.В. та ін.] ; за ред. Й.Т. Покозія. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 223 с.
 • Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.1 / [Мельник C.І., Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д.]. − К. : Аграрна освіта, 2010. – 282 с.
 • Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Ч.2 / [Мельник C.І., Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д.]. − К. : Аграрна освіта, 2010. – 405 с
 • Родентологія : навч. посіб. / Бондарева Л.М., Леженіна І.П., Лапа С.В., Васильєва Ю.В. – К. : Агроосвіта, 2015. — 292 с.
 • Система еколого-економічних критеріїв прийняття лісогосподарських рішень : навч.-метод. посіб. / Блажкевич Т.П., Волочков В.В., Крамаренко Л.Д. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 169 с.
 • Технічна ентомологія / [уклад. М.С. Мороз]. — К. : «Агроосвіта», 2015. — 105 с.
 • Технологія вирощування і використання  організмів у біологічному захисті  рослин  :  навч.  посіб. [для  студ.  вищ.  навч.  закл.] / [Стефановська  Т.Р., Кава Л.П., Підліснюк В.B., Томчак А.]. — К. : «Агроосвіта», 2014. — 254 с.
 • Агротехнологія і технологічні карти вирощування сільськогосподарських  культур  :  навч.  посіб./ Петров  П. В.,  Посполітак Т. Є., Юркевич Є. О.  – К. : Аграрна освіта, 2009. –  268 с.
 • Атлас бур’янів, комах-шкідників та хвороб польових культур. Укладачі: Петренко С.Д.; Петренко О.В.

Економіка і підприємництво

 • Ціноутворення: навч. посіб. / Д.І. Рижмань, Г.Я. Віннічук, І.М. Криворучко, В.М. Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 313 с.
 • Економічна теорія: навч. посіб. / Л.П. Гук. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 118 с.
 • Маркетинг: навчальний посібник / Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С. Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 326 с.
 • Банківські операції: Навчальний посібник / Сковира Л.А. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 371 с.
 • Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах: навчальний посібник / К.С. Опалко, Т.М. Кулик – К.: Аграрна освіта, 2011. – 313 с.
 • Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник друге вид., перероб. і допов./М.Ф. Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін. Вища освіта 2003
 • Менеджмент.Навчальний посібник/ За ред. С.І. Михайлова. -Вінниця: НОВА КНИГА, 2006- 416с.
 • Економіка підприємства: навчальний посібник / Д.І. Рижмань, Г.Я. Криворучко, Г.Я. Віннічук, М.Т. Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 531 с.
 • Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. В. С. Білоуська. — 2-ге вид. — К.: Мета, 2002. — 240 с.: іл.
 • Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: На- вч. посібник / В.І. Дробот, В.П. Мартьянов, М.Ф. Соловйов, А.В. Токар, В.Й. Шиян. — К.: Мета, 2003. — 336 с.: іл.
 • Біржове право. Укладачі: Гайдайчук Н.П., Кулєєв О.О.
 • П’ятниковська І.І. Практикум із дисципліни «Економіка підприємства»: Навчально-методичний осібник
 • Економічний аналіз: Навчальний посібник / Паланюк Н.А., Петренко В.Г. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 252 с.
 • Кручок С. І. Іпотечне кредитування: Навч. посібник. — К.: Мета, 2002. — 208 с.: іл.
 • Менеджмент і маркетинг. Навчальний посібник // М. І. Дуркач, Г. М. Базюк, І. В. Тринів, Я. С. Янишин. – К., 2009. – 179 с.
 • Організація виробництва: Навчальний посібник / Гордієнко О.В., Рудько О.І., Кулініч О.І. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 377 с.
 • Основи аграрної економіки: Підручник / В. П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О. А. Ковтун та ін. — К.: Вища освіта, 2003. — 399 с.: іл.
 • Основи бухгалтерського обліку і фінансування: Навчальний посібник О.М.Ступаченко, О.М.Хоменко. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 248 с.
 • Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / О.М. Шевель /. – К., 2009. – 156 с.
 • Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч.посібник / М. М. Ільчук, Т. Д. Іщенко, В. К. Збарський та ін.; За ред. М. М. Ільчука. —К.: Вища освіта, 2002. — 398 с.: іл.
 • Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: Навч. посібник / В. В. Зіновчук, Л. В. Молдаван, В. Б. Моссаковський та ін.; за ред. В. В. Зіновчука. — К.: Вища освіта, 2001. — 464 с.: іл.
 • Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник / За ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. — К.: Вища осві-
  та, 2006. — 543 с.: іл.
 • Підприємницька діяльність.Навчально-методичний посібник. Укладачі: Гордієнко О.В., Кулініч О.І., Петренко Ю.В.,Рудько О.І.,
 • Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами: Навч. посібник / М.Ф. Огійчук, Л.Г. Панченко, Л.О. Сколотій та ін.; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. — К.: Вища освіта, 2003. — 464 с.
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посіб. / О. В. Гордієнко, О.І. Кулініч, Ю.В. Петренко. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 291 с.
 • Фінанси: Навчальний посібник В.М.Пилявець, М.Т.Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 306 с.
 • Фінансове право: навч. посіб. / Л.О. Ковальчук, О.М. Ляхова, Л.І. Полюхович. – К., 2011. – 185 с.
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний посібник / Алєксєєнко С.А. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 418 с.
 • Інфраструктура товарного ринку : навчальний посібник / В.М. Пилявець, В.В. Озима, В.П. Заруба. – К. : Аграрна освіта, 2015. – 255 с.
 • Казначейська справа: навчальний посібник /К.С.Опалко, І.І.Булах, Н.О. Соколовська та ін. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 296 с.
 • Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: навч. посіб. /Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, Т.М. Царенко, Т.В. Сокольська. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 349 с.
 • Облік і звітність у бюджетних установах: навч. посіб. / Матвєєва Г.Г., Дєрікова С.Д., Біліченко О.О., Нечитайло М.Й., Рижмань Л.Д. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 412 с.
 • Страхові послуги: навч. посіб. / Мойсеєнко В.Ю., Шевчик В.П. Щербак О.О. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 334 с.
 • Товарна політика комерційних підприємств : навч. посіб. / Л.Д. Рижмань, Д.І. Рижмань. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 405 c.
 • Солодкий М.О. Біржовий ринок : навч. посіб. / М.О. Солодкий. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 565 с.
 • Економіка  сільського  господарства :  навч.  посіб. / [Збарський  В.К., Бабієнко  М.Ф.,  Кулаєць  М.М.,  Синявська  І.М.,  Хоменко  М.П.] ; за  ред.  проф.  В.К.Збарського. –  К. :  Агроосвіта, 2013. – 352 с.

Лісове і садово-паркове господарство

 • Лісові меліорації : підруч. / Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю.,Дударець С.М., Малюга В.М. ; за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 282 с.
 • https://nmcbook.com.ua/

МЕДІАТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Електронні посібники та підручники (НМЦ)

Агрономія

 • Ботаніка: електронний посібник. 2020.Ботка
 • Основи підприємництва та агробізнесу: електронний посібник. 2019
 • Електронний практикум з навчальної практики Агрохімія. 2019
 • Землеробство: електронний підручник. 2020.
 • Фізіологія рослин з основами мікробіології: електронний підручник. 2020.
 • Агрохімія: електронний підручник. 2015.
 • Агрометеорологія: електронний підручник. 2020.
 • Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва: електронний підручник. 2016.
 • Технологія виробництва продукції рослинництва, Ч. 1: електронний підручник. 2018
 • Технологія виробництва продукції рослинництва, Ч. 2: електронний підручник. 2019.
 • Електронний лабораторний практикум з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва». 2020.
 • Електронний лабораторний практикум з навчальної практики «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва». 2020.
 • Захист рослин: електронний посібник. 2020.Ботка
 • Електронний атлас «Шкідники та хвороби декоративних рослин». 2020.
 • Латинська мова: електронний підручник. 2020.

Виробництво і переробка продукції тваринництва

 • Конярство.2016.
 • Технологія виробництва продукції птахівництва: електронний підручник. 2020.
 • Мікробіологія: електронний підручник. 2017.

Агроінженерія

 • Трактори і автомобілі. Ч. I : електронний підручник. 2020.
 • Трактори і автомобілі. Ч. IІ : електронний підручник. 2017.
 • Технічна механіка: електронний підручник. 2018.
 • Сільськогосподарські машини: електронний підручник. 2018.
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Експлуатація електроустаткування електричних станцій та електричних мереж: електронний посібник. 2020.Ботка
 • Загальноосвітній цикл
 • Хімія:електронний підручник. 2020.
 • Думаємо, пишемо, спілкуємося українською: навчально-методичній посібник. 2018.
 • Зарубіжна література: електронний посібник

Комп’ютерна інженерія

 • Інформатика та комп’ютерна техніка: електронний навч.-метод. посібник. 2019.

Менеджмент

 • Економіка аграрного підприємства: електронний посібник.2020.
 • Менеджмент: електронний підручник. 2015.
 • Маркетинг: електронний підручник.
 • Розміщення продуктивних сил. 2015.
 • Організація виробництва: електронний підручник.2017.

Фінанси, банківська справа та страхування

 • Гроші та кредит. Ч. I : електронний підручник.2020.
 • Гроші та кредит. Ч. II : електронний підручник.2020.
 • Фінанси підприємства: електронний підручник.2020.
 • Банківські операції.  Ч.I. 2015.
 • Банківські операції. Ч. II. 2015.