Члени циклової комісії

Голова циклової комісії «Агроінженерія»
Веремій Тамара Борисівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
20 Січня 1969
Дані про освіту
 • Житомирський технікум землевпорядкування, кваліфікація: бухгалтер;
 • Державний  агроекологічний університет, кваліфікація: бухгалтер-економіст;
 • Національний аграрний університет, кваліфікація: економіст-педагог.
Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет

Основні публікації за напрямом
 • Веремій Т.Б.. Основні аспекти методу портфоліо на заняттях. / Науково-теоретичний збірник. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск №4 (82). – 2015 р. С. 92 – 105.
 • ВеремійТ.Б., Герук С.М. Передумови кризи та оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств України /Фаховий журнал «Бізнес-навігатор»Випуск № 2(51) – 2019р.С.47– 51.
 • ВеремійТ.Б., Герук С.М. Сукманюк О.М.Збірник тез доповідей 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»-Житомир:Видавничий центр ЖАТК,2018.-С.284-289.
 • ВеремійТ.Б., Герук С.М.Збірник тез доповідей 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»-Житомир:Видавничий центр ЖАТК,2018.-С.294-297.
 • Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка та організація аграрного виробництва» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»,2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.
 • Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічних спеціальностей , 2019. Магнушевська Т.М. , Веремій Т.Б.
 • Електронний посібник з дисципліни «Економіка і організація аграрного виробництва» для студентів ІV курсу спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (2015р.)
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка і планування галузі» для студентів спеціальності 5.06010301 « Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» (2015р.)
 • Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів із спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (2015р.)
 • Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів із спеціальності 5.06010301 « Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» (2015р.)
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії
 • Веремій Т.Б. Економіка і організація аграрного виробництва. Електронний навчальний посібник.
 • Житомир: КП «Полісся», 2017. – 283 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Веремій Т.Б. Методичні рекомендації для виконання економічної частини курсових проектів. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 152 с.
 • Веремій Т.Б. Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 126 с.
 • Веремій Т.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і маркетинг» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Житомир: ЖАТК. 2018 р. – 228 с.

 

 

Завідувач відділення "Агроінженерія"
Руденко Віталій Григорович
Кваліфікація
Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії
Дата народження
03 Червня 1984
Дані про освіту
 • Вища, 2004р. – Житомирський агротехнічний коледж, кваліфікація: технік-механік;
 • 2007р. – Державний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік;
 • 2011р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер – педагог.
 • Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ «ІМЕСГ» НААН України.
Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет, центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНЕУ 2016р, підвищення кваліфікації з дисципліни “Експлуатація машин і обладнання”.

Основні публікації за напрямом
 • Руденко В. Г. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт» / В.Г. Руденко, К.В. Борак, А.В. Кравчук, С.С. Добранський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. Технічний сервіс машин для тваринництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – Випуск 181 – С. 143-147.
 • Руденко В.Г. Экспериментальные исследования почвообрабатывающих дисков фирмы Bellota/ В. Г. Руденко, К.В. Борак, С.Н. Герук, //Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 22-24 ноября 2017 г. – Минск: БГАТУ, 2017.- С. 39-46.
 • Руденко В.Г.Силова характеристика взаємодії дискового робочого органу з ґрунтом / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015.–205 с.
 • Руденко В. Г. Умови самоорганізації трибосистеми «робочий орган–ґрунт» / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко// Збірник тез доповідей XVI Міжнародної наукової конференції” . Сучасні проблеми землеробської механіки. – Київ: НУБІП України, 2015.– 450 с.
 • Руденко В.Г. terms of self-organization tribosystem “working tool – land” / С.М. Герук, К.В. Борак, В.Г. Руденко// Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ: НУБІП України, 2015.– 30-31 с.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
 • Руденко В.Г. Дослідження карбовібродугового методу зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин/ Руденко В.Г. Герук С.М.// Матеріали конференції підвищення надійності машин і обладнання. 1 а Міжнародна науково-практична конференція. – К: Центральноукраїнський національний технічний університет , кафедра експлуатації та ремонту машин, 2019. С. 107.
 • Руденко В. Г. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт» / В.Г. Руденко, К.В. Борак, А.В. Кравчук, С.С. Добранський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічний сервіс машин для рослинництва. Технічний сервіс машин для тваринництва. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – Випуск 181 – С. 143-147.
 • Руденко В.Г. Экспериментальные исследования почвообрабатывающих дисков фирмы Bellota/ В. Г. Руденко, К.В. Борак, С.Н. Герук, //Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 22-24 ноября 2017 г. – Минск: БГАТУ, 2017.- С. 39-46.
 • Руденко В.Г. Силова характеристика взаємодії дискового робочого органу з ґрунтом / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015.–205 с.
 • Руденко В. Г. Умови самоорганізації трибосистеми «робочий орган–ґрунт» / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Збірник тез доповідей XVI Міжнародної наукової конференції”. Сучасні проблеми землеробської механіки. – Київ: НУБІП України, 2015.– 450 с.
 • Руденко В.Г. Тerms of self-organization tribosystem “working tool – land” / С. М. Герук, К. В. Борак, В. Г. Руденко // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ: НУБіП України, 2015.– 30-31 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Руденко В.Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Експлуатація машин і обладнання» для студентів заочної форми навчання. Житомир: ЖАТК, 2016 р. – 104 с.
 • Руденко В.Г. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни Експлуатація машин і обладнання для студентів заочної форми навчання.. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 112 с.
 • Руденко В.Г. Конспект лекцій з дисципліни Машини та обладнання для переробки сількогосподарської продукції. Житомир: ЖАТК, 2018 р. – 328 с.
Сфера наукових інтересів

Підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь.

Викладач циклової комісії «Агроінженерія»
Шмалюк Микола Іванович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
30 Квітня 1978
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж,  кваліфікація: технік-механік.
 • Державна агроекологічна академія України,  кваліфікація інженер-механік;
 • Державний агроекологічний університет, кваліфікація: магістр з механізації сільськогосподарського виробництва
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки та торгівлі, Житомирський національний агроекологічний університет

Основні публікації за напрямом
 • Федорчук А., Шмалюк М.І. ROPA – ведучий в Європі виробник бурякозбиральних комбайнів та навантажувачів-очищувачів для цукрових буряків. // Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій та сільськогосподарських машин і знарядь (16-17 жовтня 2014р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Механізація сільського господарства»
 • Пустовіт С.В., Лукащук О.М., Шмалюк М.І. Методика визначення зусилля і деформації руйнування зерна. / Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся. Збірник доповідей учасників ІV науково-технічної конференції студентів, магістрів і аспірантів (присвячена 25-й річниці від дня заснування факультету). 4 грудня 2014р. / Житомирський національний агроекологічний університет. Інженерно-технічний факультет., 2014р.
 • Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Визначення зон деформації грунту при роботі дискових знарядь. / Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Кіровоградський національний технічний університет. Випуск 46, 2016. С. 100-104.
 • Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Дослідження зернівки на міцність та деформацію при різних прикладених навантаженнях. / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 180. Механізація сільськогосподарського виробництва, 2017. С. 352-354.
 • Пустовіт С.В., Шмалюк М.І., Милашевський О.В. Дослідження впливу завантаження очистки на вихід колосового вороху на повторний дообмолот. / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь (29-30 березня 2017р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Агроінженерія», 2017. – С. 49-50.
 • Шмалюк М.І., Добранський С.С., Милашевський О.В. Створення технічних засобів для поєднання технологічних операцій передпосівного обробітку грунту та сівби / Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь (29-30 березня 2017р) / Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Агроінженерія», 2017. – С. 255-257.
 • Пустовіт С.В., Котков В.І., Шмалюк М.І. Результати досліджень на якість робіт комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку грунту. / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Техніка та енергетика. Випуск 262, 2017. – С. 296-303.
 • Постова С.А., Шмалюк М.І. Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до участі у конкурсах науково-дослідних робіт. / Вісник Житомирського агротехнічного коледжу. Випуск 1, 2019. – С. 25-34.
 • Шмалюк М.І., Милашевський О.В., Постова С.А. Організація он-лайн тестувань студентів технічних спеціальностей коледжів. // Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (07-08 листопада 2019р.) / за заг. ред. Я.Б. Сікори. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2019. – Вип. 7. – С. 206-208.
Участь у конференціях і семінарах
 • Федорчук А., Шмалюк М.І. ROPA – ведучий в Європі виробник бурякозбиральних комбайнів та навантажувачів-очищувачів для цукрових буряків. // Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь. І Всеукраїнська науково-практична конференція студентівта молодих науковців. 16-17 жовтня 2014р. м. Житомир Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Механізація сільського господарства».
 • Пустовіт С.В., Лукащук О.М., Шмалюк М.І. Методика визначення зусилля і деформації руйнування зерна. // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся. ІV науково-технічна конференція студентів, магістрів і аспірантів (присвячена 25-й річниці від дня заснування факультету). 4 грудня 2014р. м. Житомир. Житомирський національний агроекологічний університет. Інженерно-технічний факультет.
 • Пустовіт С.В., Шмалюк М.І., Милашевський О.В. Дослідження впливу завантаження очистки на вихід колосового вороху на повторний дообмолот. / Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 березня 2017р. м. Житомир.
 • Шмалюк М.І., Добранський С.С., Милашевський О.В. Створення технічних засобів для поєднання технологічних операцій передпосівного обробітку та сівби. / Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 березня 2017р. м. Житомир.
 • Шмалюк М.І., Милашевський О.В., Постова С.А. Організація он-лайн тестувань студентів технічних спеціальностей коледжів. // Сучасні інформаційні технології в освіті та науці. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. 07-08 листопада 2019р. м. Житомир.
Викладач циклової комісії «Агроінженерія»
Добранський Сергій Станіславович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Дата народження
09 Лютого 1988
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж, Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація: інженер-механік; 
 • Житомирський національний агроекологічний університет, кваліфікація:  менеджер-економіст.
 • Продовжує навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету.
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі, Житомирський національний агроекологічний університет

Основні публікації за напрямом
 • Dvoruk V.I., Borak K.V., Dobransky S.S. Effect of doping chromium structural steel at its abrasive wear resistance after heat treatment / Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки/ В.І. Дворук, К.В. Борак, С.С. Добранский // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №2. – С. 24-28. 
 • Борак К.В. Взаємодія робочих органів дискових грунтообробних знарядь з грунтом / К.В. Борак, С.С. Добранський, О.В. Блезнюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Технічний сервіс машин для рослинництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2014. – Випуск 145. – С. 56-62.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №4. – С. 90-95.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Природа сил тертя та закономірності сталі при абразивному зношуванні // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – №4. – С. 48-53.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дифузійні процеси під час тертя // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції.Частина 2 АГРАРНАНАУКАТАОСВІТАПОДІЛЛЯ. AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION IN PODILYA.Подільськийдержавнийаграрно-технічнийуніверситет, 2017 р.
 • Дворук В.І.,БоракК.В., ДобранськийС.С.Дослідженнязносостійкостісталі 65Гзрізнимифізико-механічнимивластивостямипризношуваннівабразивніймасі // Загальнодержавнийміжвідомчийнауково-технічнийзбірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 46. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – с. 213-223.
 • Борак К.В., к.т.н., Руденко В.Г., Кравчук А.В., Добранський С.С. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган-грунт» // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 181. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2017. – 358 с.
 • А.С. Лімонт, С.С. Добранський Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч.І. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – 276 с.
Участь у конференціях і семінарах
 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентівта молодих науковців «Перші наукові кроки -2015 » 
 • Всеукраїнська науково-практична конференція. «Перспективи і тенденції розвитку АПК». Кіровоградський національний технічний університет, 2015р.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2016р.
 • Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.
 • XVII Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» на базі Сумського національний аграрного університету, 2016 р.
 • VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся». Житомирський національний агроекологічний університет, 2016 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2017р.
 • ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.
 • ІV Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2016 р.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин». – Харків: ХНТУСГ, 2016.
 • V Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2018 р.
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2018 р.
 • ХІХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018 р.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданняхвключених до переліку наукових фахових видань України
 • Dvoruk V.I., Borak K.V., Dobransky S.S. Effect of doping chromium structural steel at its abrasive wear resistance after heat treatment / Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після термічної обробки/ В.І. Дворук, К.В. Борак, С.С. Добранский // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №2. – С. 24-28. 
 • Борак К.В. Взаємодія робочих органів дискових грунтообробних знарядь з грунтом / К.В. Борак, С.С. Добранський, О.В. Блезнюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [“Технічний сервіс машин для рослинництва”]. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2014. – Випуск 145. – С. 56-62.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – №4. – С. 90-95.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Природа сил тертя та закономірності сталі при абразивному зношуванні // Міжнародний науковий журнал “Проблеми трибології”. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – №4. – С. 48-53.
 • Дворук В.І., Борак К.В., Добранський С.С. Дифузійні процеси під час тертя // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2 АГРАРНАНАУКАТАОСВІТАПОДІЛЛЯ. AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION IN PODILYA.Подільськийдержавнийаграрно-технічнийуніверситет, 2017 р.
 • ДворукВ.І., БоракК.В., ДобранськийС.С. Дослідженнязносостійкостісталі 65Гзрізнимифізико-механічнимивластивостямипризношуваннівабразивніймасі // Загальнодержавнийміжвідомчийнауково-технічнийзбірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 46. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – с. 213-223.
 • Борак К.В., к.т.н., Руденко В.Г., Кравчук А.В., Добранський С.С. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган-грунт» // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 181. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2017. – 358 с.
 • А.С. Лімонт, С.С. Добранський Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч.І. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – 276 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій
 • Дворук В.І., Добранський С.С. Закономіpності зносостійкості сталі пpи абpазивному зношуванні // Збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конфереції «Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся». Житомирський національний агроекологічний університет, 2016 р. 
 • Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Збірник тез ІV Міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2016р.
 • Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин». – Харків: ХНТУСГ, 2016.
 • Добранський С.С. Зношування та підвищення довговічності робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоградський національний технічний університет, 2016р.
 • Добранський С.С. Методи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж, 2016р.
 • Дворук В.І., Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2017 р.
 • Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Збірник тез V Міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». Вінницький національний технічний університет, 2017р.
 • Добранський С.С. Методи підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин // Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2018р.
 • Герук С.М., Герасимчук Д.В., Добранський С.С. Дослідження процесу викопування коренеплодів// Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж, 2018р.
 • Добранський С.С. Підвищення зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин методом електроерозійної обробки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ» Том 1. – Харків: ХНТУСГ, 2018р.
 • Сологуб М.В., Добранський С.С. Пeрeдумови риноку зeмлi в Українi // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ» Том 1. – Харків: ХНТУСГ, 2018р.
 • Добранський С.С. Сологуб М.В. Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти». Зб. наук.пр. / Ніжин, 2018р.
 • Добранський С.С. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти». Зб. наук.пр. / Ніжин, 2018р.
 • Добранський С.С., Бучко І.О., Аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки // матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН КРАМАРОВА Володимира Савовича (1906-1987) «КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 2019р.
 • Добранський С.С. Аналіз способів підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин // Міжнародна науково-практична конференції АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, м. Кам’янець-Подільський, Україна 2019р.
Сфера наукових інтересів

Підвищення довговічності ґрунтообробних знарядь і машин.

Викладач циклової комісії «Агроінженерія»
Герасимчук Дмитро Васильович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Дата народження
04 Листопада 1988
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж, Житомирський національний агроекологічний університет
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація: інженер-педагог.
 • Продовжує навчання в аспірантурі ННЦ«ІМЕСГ» НААН України.
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі, Житомирський національний агроекологічний університет 

Основні публікації за напрямом
 • Герук С.М., Герасимчук Д.В. «Тенденції розвитку конструкцій картоплезбиральної техніки» у загальнодержавному міжвідомчому науково-технінчному збірнику. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2016, вип. 46 – Кіровоград: КНТУ, 2016. – 318 с.
 • Герук С.М., Герасимчук Д.В. «Аналіз робочих органів машин для викопування коренебульбоплодів» у віснику Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 170. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Перта Василенка, 2016. – 246 с.
 • Герук С.М., Герасимчук Д.В., Добранський С.С. «Дослідження процесу викопування коренеплодів» у збірнику тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир, 2018. – 327с.
 • Герасимчук Д.В. «Огляд та аналіз знарядь для збирання кормобульбоплодів» у збірнику тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир, 2017. – 291с.
Сфера наукових інтересів

Інтенсивне вирощування сільськогосподарських культур  в умовах закритого ґрунту.

Викладач циклової комісії «Агроінженерія»
Поліщук Олександр Степанович
Кваліфікація
Спеціаліст першої категорії
Дата народження
14 Липня 1967
Дані про освіту

Житомирський державний сільськогосподарський інститут, кваліфікація

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет

Участь у конференціях і семінарах
 • Поліщук О. С., Горкуша Ю. С. Підвищення ефективності решітного очищення зерна машиною ОВС-25. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2014. – 92-93 с.
 • Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. V всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»: Збірник тез Луцьк, 2015.– 146-148 с.
 • ПоліщукО.С. Екологічна ефективність застосування водопаливної емульсії в автотракторних двигунах. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2016. – 81-83 с.
 • Поліщук О.С., Яцковець М.Ю. Транспортний процес при садінні картоплі. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2016. – 83-85 с.
 • Поліщук О.С. Розвиток конструкцій молотильно-сепарувальних систем зернозбиральних комбайнів. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2017.– 135-137 с.
 • Лімонт А., Поліщук О. Елементи пропускної спроможності прес-підбирачів і якість рулонів льонотрести. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва»: Збірник тез – Тернопіль, 2017.– 263-266 с.
 • Поліщук О.С. Особливості організації перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2018.– 285-287 с.
 • Поліщук О.С. Тенденції розвитку ротаційних косарок. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»: Збірник тез – Житомир, 2019.– 170-171 с.
Основні публікації за напрямом
 • Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. Сільськогосподарські машини: Збірник наук.ст. – Вип. 32. – Луцьк, 2015.– 258-265 с.
 • А. С. Лімонт, О. С. Поліщук, О. Б. Плужніков. Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: : Збірник наук.ст. – Вип. 46. – Кіровоград, 2016.– 166-175 с.
 • Б. В. Ємець, С. В. Пустовіт, О. С. Поліщук, Л. В. Ємець. Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях: Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник №1(53) . – Житомир, 2016.– 317-325 с.
 • Лімонт А.С., Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. – Вип. 37. – Луцьк, 2017.– 57-66 с.
 • Поліщук О.С. Машини для обробітку ґрунту. Посівні та садильні машини: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2014. – 75 с.
 • Поліщук О.С. Машини для внесення добрив, хімічного захисту рослин та заготівлі кормів: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2015. – 73 с.
 • Поліщук О.С. Комбайни зернозбиральні: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2016. – 55 с.
 • Транспортне забезпечення використання машинних агрегатів на збиранні цукрових буряків і силосних культур: методична розробка і завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2016. – 28 с.
 • Звіт-щоденник з навчальної практики з дисципліни «Машини і обладнання в АПК» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / О.С.Поліщук, Д.В.Герасимчук, С.С.Добранський. Житомир:ЖАТК, 2017. – 82 с.
 • Визначення експлуатаційних показників автомобілів в транспортних технологіях аграрного виробництва: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2017. – 28 с.
 • Основи теорії і розрахунку автотракторних двигунів “Основи теорії і розрахунку трактора і автомобіля”: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» освітній ступінь «Бакалавр» / О.П.Рябчук, О.С.Поліщук, С.В.Чередніченко. Житомир:ЖАТК, 2017. – 81 с.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених  до переліку наукових фахових видань України
 • Шейченко В.О, Лімонт А.С., Руденко В.Г., Поліщук О.С. Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести. Сільськогосподарські машини: Збірник наук.ст. – Вип. 32. – Луцьк, 2015.– 258-265 с.
 • А. С. Лімонт, О. С. Поліщук, О. Б. Плужніков. Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: : Збірник наук.ст. – Вип. 46. – Кіровоград, 2016.– 166-175 с.
 • Б. В. Ємець, С. В. Пустовіт, О. С. Поліщук, Л. В. Ємець. Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях: Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник №1(53) . – Житомир, 2016.– 317-325 с.
 • Лімонт А.С., Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. – Вип. 37. – Луцьк, 2017.– 57-66 с.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

Електронний підручник з дисципліни «Сільськогосподарські машини». ДУ НМЦ «Агроосвіта» 2016р. (http://nmcbook.com.ua/навчальні-посібники/агроінженерія/)

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок
 • Поліщук О.С. Машини для обробітку ґрунту. Посівні та садильні машини: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2014. – 75 с.
 • Поліщук О.С. Машини для внесення добрив, хімічного захисту рослин та заготівлі кормів: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2015. – 73 с.
 • Поліщук О.С. Комбайни зернозбиральні: методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ». – Житомир:ЖАТК, 2016. – 55 с.
 • Транспортне забезпечення використання машинних агрегатів на збиранні цукрових буряків і силосних культур: методична розробка і завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2016. – 28 с.
 • Звіт-щоденник з навчальної практики з дисципліни «Машини і обладнання в АПК» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / О.С.Поліщук, Д.В.Герасимчук, С.С.Добранський. Житомир:ЖАТК, 2017. – 82 с.
 • Визначення експлуатаційних показників автомобілів в транспортних технологіях аграрного виробництва: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / А.С.Лімонт, О.С.Поліщук. Житомир:ЖАТК, 2017. – 28 с.
 • Основи теорії і розрахунку автотракторних двигунів “Основи теорії і розрахунку трактора і автомобіля”: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» освітній ступінь «Бакалавр» / О.П.Рябчук, О.С.Поліщук, С.В.Чередніченко. Житомир:ЖАТК, 2017. – 81 с.
Сфера наукових інтересів

Ефективне використання машинно-тракторних агрегатів в АПК

Викладач циклової комісії «Агроінженерія»
Бучко Ігор Олександрович
Кваліфікація
Спеціаліст другої категорії
Дата народження
25 Березня 1989
Дані про освіту

Житомирський державний технологічний університет

Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет

Основні публікації за напрямом

Аспірант вечірньої форми навчання за науковою спеціальністю 131 – Прикладна механіка (спеціалізація – Тертя та зношування в машинах) кафедри загальної і прикладної фізики АКІ. Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Підвищення зносостійкості робочих органів посівних машин».

Участь у конференціях і семінарах
 • Добранський С.С., Бучко І.О. Аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки. Тези доповідей VI науково-технічної конференції (21-22 лютого 2019 року, м. Київ НУБіП).с. 153-155. 
 • Дворук В.І., Бучко І.О., Добранський С.С. Класифікація посівних машин та їх робочих органів, що взаємодіють з ґрунтом. Тези доповідей VI науково-технічної конференції (21-22 лютого 2019 року, м. Київ НУБіП).с. 272-273.
 • Бучко І.О. Удосконалення конструкції штангового обприскувача ОПШ-15. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. (16 травня 2019 року, м. Херсон: ІЗЗ НААН).с. 25-26.
Сфера наукових інтересів

Покращення експлуатаційних властивостей автомобіля та його керованості

Завідувач навчальною лабораторією «Сільськогосподарські машини та експлуатація машин і обладнання»
Сергійчук Олександр Дмитрович
Кваліфікація
Спеціаліст
Дата народження
09 Липня 1978
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж
 • Житомирський державний агроекологічний університет
Відомості про підвищення кваліфікації

Житомирський національний агроекологічний університет

Сфера наукових інтересів

Підвищення ресурсу експлуатації сільськогосподарських машин і знарядь.

Викладач циклової комісії «Агроінженерія»
Рябчук Павло Олександрович
Кваліфікація
Спеціаліст
Дата народження
04 Січня 1994
Дані про освіту
 • Житомирський агротехнічний коледж
 • Житомирський національний агроекологічний університет
Сфера наукових інтересів

Підвищення зносостійкості робочих органів, збиральних машин

Викладач спеціальних дисциплін відділення «Агроінженерія»
Кіриєнко Микола Олександрович
Дата народження
19 Травня 1996