З метою якісного удосконалення освітньо-професійної програми “Агроінженерія” початкового (короткого) циклу вищої освіти просимо всі зацікавлені сторони (стейкхолдери) надіслати зауваження та пропозиції до проєкту освітньої програми.

Дедлайн до 01 червня 2021 року.

Зауваження і пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів)