Члени циклової комісії

Завідувач відділенням «Будівництво та цивільна інженерія
Пилипчук Наталія Володимирівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
17 Листопада 1960
Дані про освіту
 • вища
 • Український орден Дружби народів інститут інженерів водного господарства в 1985 році;
 • Національний аграрний університет-педагогічний факультет в 2000 році, Житомирський сільськогосподарський технікум в 1980році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Житомирський національний агроекологічний університет;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Основні публікації за напрямом: 

1) Пилипчук Н.В., Веремій Л.П., Вакуленко О.Л. «Динамічні характеристики якості стічної води протягом року на очисних спорудах ТОВ «КЕС»». ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», – Житомир: ЖДТУ, 2015р. – с. 27.

2) Пилипчук Н.В. «Енергозберігаючі технології, що використовуються у виробничому господарстві та на виробництві». ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція. «Вода – неоцінений скарб», – Житомир: ЖАТК, 2018р. – с. 37.

3) Вірковський А.А., Пилипчук Н.В., Борисюк Б.В. Екологічні ризики та управління водними ресурсами басейну Дніпра Житомирської області. І Всеукраїнська науково-практична конференція. «Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття», – Житомир: ЖНАУ, 2018р.

4) Славов В.П., Войцицький А.П., Дідух М.І., Трохименко В.З., Пилипчук Н.В., Насінник І.І. «Еколого-технологічні основи водопостачання та водовідведення». Навч. посібник, – Житомир: ЖНАЕУ, 2017р.– с. 220.

5) Світельський М.М., Пилипчук Н.В., Прищепа М.О. «Внутрішньо-клітинний обмін кальцію риб при гіперкальцинічних умовах водного середовища». Збірник наукових праць «Вісник НУВГП» випуск №1(89), серія Сільськогосподарські науки, 2020р.

Участь у конференціях і семінарах
 • ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», – Житомир: ЖДТУ, 15.05.2015р;
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція. «Вода – неоцінений скарб», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2018р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття», – Житомир: ЖНАУ, 2018.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Славов В.П., Войцицький А.П., Дідух М.І., Трохименко В.З., Пилипчук Н.В., Насінник І.І. «Еколого-технологічні основи водопостачання та водовідведення». Навчальний посібник, – Житомир: ЖНАЕУ, 2017р., – 220с.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Мультимедійні презентаційні матеріали для викладання лекцій з дисципліни «Геологія і гідрогеологія» для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Рекомендації до оформлення дипломного проекту на тему «Водовідведення населеного пункту»студентами спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Рекомендації до оформлення та виконання дипломного проекту на тему«Водовідведення населеного пункту» для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В., Мірошніченко Н.Л. Наскрізна програма навчальних практик зі спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Веремій Т.Б., Пилипчук Н.В. Методичні рекомендації з розрахунку економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта». 2015р.
Досвід практичної роботи за спеціальністю

Інженер-гідрометр Житомирського управління осушувальних систем (1985-1991р.р).

Голова циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
Палій Діана Миколаївна
Кваліфікація
Викладач спеціальних дисциплін
Дата народження
12 Липня 1970
Дані про освіту
 • Вища,
 • Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціаліст, спеціальність «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну» в 1993 році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти;
 • Житомирський національний агроекологічний університет.
Основні публікації за напрямом
 • Палій Д.М., Палій В.П. «Аналіз деяких чинників ефективності магнітної протинакипної обробки води». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 2017р. – с. 23-25.
 • Палій Д.М. «Гідравлічні аспекти балансування води в системах опалення». ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 2018. – с. 33-35.
 • Палій Д.М., Палій В.П. «Процес виховання та його структура». Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми коледжі». №4(44) 2017. Видавництво НМЦ «Агроосвіта» – с. 82-85.
 • Палій Д.М., Палій В.П. «Проведення лекцій на основі мультимедійних технологій». Навчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта».№1(48) 2019. Видавництво НМЦ «Агроосвіта» – с. 62-63.
 • Палій Д.М «Інтерактивні методи в лекційно-семінарській формі навчання» навчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта».№1, 2020. Видавництво НМЦ «Агроосвіта» – с. 94-95.
 • Палій Д.М. «Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві газопроводів в умовах сільських населених пунктів». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 2020р. – с. 91-96.
Участь у конференціях і семінарах
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті»,– Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2018р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 11.03.20р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Палій Д.М. Робочі зошити для практичних занять з дисципліни «Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві», із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Палій Д.М. Методичні рекомендації для виконання «Організаційно-будівельної частини» дипломних проектів із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2016р.
 • Палій Д.М., Магнушевська Т.М. Методичні рекомендації для виконання «Економічної частини» дипломних проектів із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2016р.
 • Палій Д.М., Ксюковський В.Л. Типова навчальна програма з дисципліни: «Основи будівельної справи» для спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізації «Організація і технологія ведення фермерського господарства». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2017р.
 • Палій Д.М. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Інженерно-технічне устаткування будівель» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за ОП «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2019р.
 • Палій Д.М., Маньківський О.В. Звіти-щоденники проходження виробничо-технологічної та переддипломної практик із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за ОП «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2019р.
 • Маньківський О.В. Палій Д.М. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Теплотехніка» та «Теплотехніка з основами гідравліки»для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». ЖАТК, 2020р.
Досвід практичної роботи за спеціальністю
 • Машиніст баштового крану V розряду БУМ «Житомироблагробуд» (1988р),
 • Інженер виробничо-технічного відділу ЖОПТМ «Теплокомуненерго» (1993-1994),
 • Районний інженер Житомирської квартирно-експлуатаційної частини (1995-2004),
 • Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства управління ЖКГ Житомирської міської ради (2004),
 • Головний спеціаліст відділу економіки будівельного комплексу управління економіки виробництва Житомирської облдержадміністрації (2004-2005).
Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні курсового проектування.

Викладач спеціальних дисциплін
Беляк Артур Валерійович
Кваліфікація
Викладач другої категорії
Дата народження
09 Січня 1990
Дані про освіту
 • Вища,
 • Рівненський національний університет водного господарства та природокористування в 2014 році;
 • Житомирський агротехнічний коледж в 2010 році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти.
Основні публікації за напрямом
 • Беляк А.В. «Система локального очищення води на базі мембранної зворотно-осмотичної установки серії «ТОТЕМ». ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 2018р. – с. 25-26.
 • Прищепа М.О., Беляк А.В. «Динаміка мікробіологічних показників якості води на водоканалі м. Коростень» журнал «Вісник ЖАТК: збірник наукових праць». – Вип. 1.- Житомир: ЖАТК, 2018р. – с. 72-76.
 • Беляк А.В. «Дослідження механізму управління якістю води у шламонакопичувачах. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 2020р. – с.17-20.
Участь у конференціях і семінарах
 • I Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода для життя», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2016р.;
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2018р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 11.03.20р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Маньківський О.В., Беляк А.В. Методичні рекомендації для виконання розрахунково-технічної частини дипломних проектів» із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2016р.
 • Беляк А.В. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Газові мережі та устаткування» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ЖАТК. 2018р.
 • Беляк А.В. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Газові мережі та устаткування» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ЖАТК, 2019р.
 • Беляк А.В. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Газові мережі та устаткування» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ЖАТК. 2020р.
Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні курсового проектування.

Викладач спеціальних дисциплін
Гнатюк Олена Федорівна
Кваліфікація
Викладач першої категорії
Дата народження
09 Травня 1989
Дані про освіту
 • вища,
 • Рівненський національний університет водного господарства та природокористування в 2013 році;
 • Житомирський державний технологічний університет в 2017 році;
 • Житомирський агротехнічний коледж у 2008 році.
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Основні публікації за напрямом
 • Гнатюк О.Ф. «Стічні води і методи їх очищення». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 2017р.– с. 37.
 • Гнатюк О.Ф. «Автоматизація процедури управління будівельними та транспортними машинами». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці і дизайну» Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну. (Держ. Реєстр. УкрІНТЕІ №100 від 4. 03. 2019р.), 2019р.– с. 11.
 • Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. «Методи ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів». ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів: ЧНТУ, 2019р.– с.103.
 • Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. «Особливості проектування технологічних процесів в умовах автоматизованого виробництва». І Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», – Вінниця: ВНАУ, 2019р. – с. 278-280.
 • Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. «Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин», фаховий журнал «Техніка, енергетика та транспорт в АПК», – Вінниця: ВНАУ, 2019р.
 • Veselovska N.R., Malakov O.I., Manzhos E.O., Hhnatyuk E.F. «Test planning of service ability of flexible production systems equipment considering planning and monitoring of agricultural equipment»// SCOPUS InterPartner-2020, Odessa. (подано до друку).
 • Іскович-Лотоцький Р.Д, Веселовська Н.Р., Іванчук Я.В., Гнатюк О.Ф. «Дослідження вібрації в мобільних сільськогосподарських машинах». Фахове видання ВНАУ «Вібрації в техніці та технологіях» № 175-178. С, 2020р., – с. 145-148.
Участь у конференціях і семінарах
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті». – Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці і дизайну», Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ. – Немирів, 4-5.04.2019р.;
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК». – Вінниця, 28-29.11.2019р.;
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів: ЧНТУ, 14-16.05.2019р.
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту». – Вінниця: ВНАУ, 13-15.05.2019р.
 • ХХV Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці». – Київ. 23-26.06.2020.;
 • ХХІ Міжнародна науково-технічної конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». – Київ. 23-26.06.2020р.;
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів. квітень 2020р.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції». – Вінниця. 14-15.05.2020р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Гнатюк О.Ф. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація устаткування і систем газопостачання» із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2016р.
 • Гнатюк О.Ф. Методичні рекомендації для виконання експлуатаційної частини дипломних проектів із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2017р.
 • Гнатюк О.Ф. Звіт-щоденник проходження навчальної практики «Експлуатація систем газопостачання» із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2018р.
Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні дипломного проектування.

Викладач вищої категорії, викладач-методист
Мірошніченко Наталія Людиславівна
Кваліфікація
Викладач спеціальних дисциплін
Дата народження
03 Жовтня 1959
Дані про освіту
 • вища,
 • Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства в 1983 році;
 • Національний аграрний університет-педагогічний факультет в 2002 році;
 • Житомирський сільськогосподарський технікум в 1978році.
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Основні публікації за напрямом
 • Городечна Д.В, Прищепа М.О., Мірошніченко Н.Л. «Екологічний моніторинг якості стічних вод на КП «Житомирводоканал». ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», – Житомир: ЖДТУ, 2015р. – с.49.
 • Мірошніченко Н.Л., Кирієнко М.О. «Сучасні методи очистки стічних». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», 2017р. – Житомир: ЖАТК. – с.10-11.
 • Мірошніченко Н.Л. «Проблеми прісної води в Україні». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 2020р. – с.85-88.
Участь у конференціях і семінарах
 • ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології»,  – Житомир: ЖДТУ, 15.05.2015р.;
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 11.03.20р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В., Мірошніченко Н.Л. «Наскрізна програма навчальних практик зі спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Мірошніченко Н.Л. Методичні рекомендації для виконання дипломного проекту на тему «Експлуатація систем водопостачання і водовідведення» із спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». ЖАТК, 2017р.
 • Мірошніченко Н.Л., Прищепа М.О. Звіти-щоденники проходження виробничо-технологічної та переддипломної практик із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». ЖАТК, 2019р.
 • Старунська Л.В., Прищепа М.О., Мірошніченко Н.Л. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проектуванні для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу». ЖАТК, 2020р.
Досвід практичної роботи за спеціальністю

Інженер-гідротехнік «Житомирське управління водного господарства» (1983-1985р.).

Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання (бінарні та інтегровані заняття).

Викладач спеціальних дисциплін
Прищепа Марія Опанасівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
01 Березня 1949
Дані про освіту
 • вища,
 • Український інститут інженерів водного господарства в 1972 році;
 • Київська сільськогосподарська академія в 1986 році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі.
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.
Основні публікації за напрямом
 • Городечна Д.В, Прищепа М.О., Мірошніченко Н.Л. «Екологічний моніторинг якості стічних вод на КП «Житомирводоканал». ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», – Житомир: ЖДТУ, 2015р. – с.49.
 • Прищепа М.О. Лайчук Д.О. «Екологічні проблеми питної води Житомирщини». І Всеукраїнська конференція «Вода для життя», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2016р. – с.10-11.
 • Прищепа М.О., Кирієнко М.О. «Сучасні методи очистки стічних». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК. 2017р. – с. 41-43.
 • Прищепа М.О., Головач О.П. «Екологічний стан навколишнього середовища Житомирської області». Міжнародна науково-практична конференція «Екологія та природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства (присвячена 110 річчю заснування Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету, 4.10.2018р.), {за заг. ред.: Боруцької Ю.З., Костишин Е.І.}. Львів: Екологічний коледж ЛНАУ, 2018р., – с. 135-138.
 • Прищепа М.О., Беляк А.В. «Динаміка мікробіологічних показників якості води на водоканалі м. Коростень» журнал «Вісник ЖАТК: збірник наукових праць». – Вип. 1.- Житомир: ЖАТК, 2018р. – с. 72-76.
 • Прищепа М.О. «Екологічні проблеми світу». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 2020р. – с.99-101.
 • Світельський М.М., Пилипчук Н.В., Прищепа М.О. «Внутрішньо-клітинний обмін кальцію риб при гіперкальцинічних умовах водного середовища». Збірник наукових праць «Вісник НУВГП» випуск №1(89), серія Сільськогосподарські науки, 2020р.
Участь у конференціях і семінарах
 • I Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода для життя», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2016р.;
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2018р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 11.03.20р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Мультимедійні презентаційні матеріали для викладання лекцій з дисципліни «Геологія і гідрогеологія» для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Рекомендації до оформлення дипломного проекту на тему «Водовідведення населеного пункту» студентами спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Рекомендації до оформлення та виконання дипломного проекту на тему «Водовідведення населеного пункту» для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В., Мірошніченко Н.Л. Наскрізна програма навчальних практик зі спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Мірошніченко Н.Л., Прищепа М.О. Звіти-щоденники проходження виробничо-технологічної та переддипломної практик із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». ЖАТК, 2019р.
 • Старунська Л.В., Прищепа М.О., Мірошніченко Н.Л. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проектуванні для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу». ЖАТК, 2020р.
Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання (бінарні та інтегровані заняття).