Новини
Розпочато реалізацію розсади ранніх овочевих культур--Із 28 березня 2022 року ЖАТФК відновлює освітній процес за дистанційною формою навчання
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Члени циклової комісії

Завідувач відділенням «Будівництво та цивільна інженерія
Пилипчук Наталія Володимирівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
17 Листопада 1960
Дані про освіту
 • вища
 • Український орден Дружби народів інститут інженерів водного господарства в 1985 році;
 • Національний аграрний університет-педагогічний факультет в 2000 році, Житомирський сільськогосподарський технікум в 1980році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Житомирський національний агроекологічний університет;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Основні публікації за напрямом: 

1) Пилипчук Н.В., Веремій Л.П., Вакуленко О.Л. «Динамічні характеристики якості стічної води протягом року на очисних спорудах ТОВ «КЕС»». ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», – Житомир: ЖДТУ, 2015р. – с. 27.

2) Пилипчук Н.В. «Енергозберігаючі технології, що використовуються у виробничому господарстві та на виробництві». ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція. «Вода – неоцінений скарб», – Житомир: ЖАТК, 2018р. – с. 37.

3) Вірковський А.А., Пилипчук Н.В., Борисюк Б.В. Екологічні ризики та управління водними ресурсами басейну Дніпра Житомирської області. І Всеукраїнська науково-практична конференція. «Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття», – Житомир: ЖНАУ, 2018р.

4) Славов В.П., Войцицький А.П., Дідух М.І., Трохименко В.З., Пилипчук Н.В., Насінник І.І. «Еколого-технологічні основи водопостачання та водовідведення». Навч. посібник, – Житомир: ЖНАЕУ, 2017р.– с. 220.

5) Світельський М.М., Пилипчук Н.В., Прищепа М.О. «Внутрішньо-клітинний обмін кальцію риб при гіперкальцинічних умовах водного середовища». Збірник наукових праць «Вісник НУВГП» випуск №1(89), серія Сільськогосподарські науки, 2020р.

Участь у конференціях і семінарах
 • ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», – Житомир: ЖДТУ, 15.05.2015р;
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція. «Вода – неоцінений скарб», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2018р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття», – Житомир: ЖНАУ, 2018.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Славов В.П., Войцицький А.П., Дідух М.І., Трохименко В.З., Пилипчук Н.В., Насінник І.І. «Еколого-технологічні основи водопостачання та водовідведення». Навчальний посібник, – Житомир: ЖНАЕУ, 2017р., – 220с.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Мультимедійні презентаційні матеріали для викладання лекцій з дисципліни «Геологія і гідрогеологія» для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Рекомендації до оформлення дипломного проекту на тему «Водовідведення населеного пункту»студентами спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Рекомендації до оформлення та виконання дипломного проекту на тему«Водовідведення населеного пункту» для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В., Мірошніченко Н.Л. Наскрізна програма навчальних практик зі спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Веремій Т.Б., Пилипчук Н.В. Методичні рекомендації з розрахунку економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта». 2015р.
Досвід практичної роботи за спеціальністю

Інженер-гідрометр Житомирського управління осушувальних систем (1985-1991р.р).

Голова циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
Палій Діана Миколаївна
Кваліфікація
Викладач спеціальних дисциплін
Дата народження
12 Липня 1970
Дані про освіту
 • Вища,
 • Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціаліст, спеціальність «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну» в 1993 році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти;
 • Житомирський національний агроекологічний університет.
Основні публікації за напрямом
 • Палій Д.М., Палій В.П. «Аналіз деяких чинників ефективності магнітної протинакипної обробки води». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 2017р. – с. 23-25.
 • Палій Д.М. «Гідравлічні аспекти балансування води в системах опалення». ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 2018. – с. 33-35.
 • Палій Д.М., Палій В.П. «Процес виховання та його структура». Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми коледжі». №4(44) 2017. Видавництво НМЦ «Агроосвіта» – с. 82-85.
 • Палій Д.М., Палій В.П. «Проведення лекцій на основі мультимедійних технологій». Навчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта».№1(48) 2019. Видавництво НМЦ «Агроосвіта» – с. 62-63.
 • Палій Д.М «Інтерактивні методи в лекційно-семінарській формі навчання» навчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта».№1, 2020. Видавництво НМЦ «Агроосвіта» – с. 94-95.
 • Палій Д.М. «Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві газопроводів в умовах сільських населених пунктів». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 2020р. – с. 91-96.
Участь у конференціях і семінарах
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті»,– Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2018р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 11.03.20р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Палій Д.М. Робочі зошити для практичних занять з дисципліни «Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві», із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Палій Д.М. Методичні рекомендації для виконання «Організаційно-будівельної частини» дипломних проектів із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2016р.
 • Палій Д.М., Магнушевська Т.М. Методичні рекомендації для виконання «Економічної частини» дипломних проектів із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2016р.
 • Палій Д.М., Ксюковський В.Л. Типова навчальна програма з дисципліни: «Основи будівельної справи» для спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізації «Організація і технологія ведення фермерського господарства». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2017р.
 • Палій Д.М. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Інженерно-технічне устаткування будівель» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за ОП «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2019р.
 • Палій Д.М., Маньківський О.В. Звіти-щоденники проходження виробничо-технологічної та переддипломної практик із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за ОП «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2019р.
 • Маньківський О.В. Палій Д.М. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Теплотехніка» та «Теплотехніка з основами гідравліки»для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». ЖАТК, 2020р.
Досвід практичної роботи за спеціальністю
 • Машиніст баштового крану V розряду БУМ «Житомироблагробуд» (1988р),
 • Інженер виробничо-технічного відділу ЖОПТМ «Теплокомуненерго» (1993-1994),
 • Районний інженер Житомирської квартирно-експлуатаційної частини (1995-2004),
 • Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства управління ЖКГ Житомирської міської ради (2004),
 • Головний спеціаліст відділу економіки будівельного комплексу управління економіки виробництва Житомирської облдержадміністрації (2004-2005).
Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні курсового проектування.

Викладач спеціальних дисциплін
Беляк Артур Валерійович
Кваліфікація
Викладач другої категорії
Дата народження
09 Січня 1990
Дані про освіту
 • Вища,
 • Рівненський національний університет водного господарства та природокористування в 2014 році;
 • Житомирський агротехнічний коледж в 2010 році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти.
Основні публікації за напрямом
 • Беляк А.В. «Система локального очищення води на базі мембранної зворотно-осмотичної установки серії «ТОТЕМ». ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 2018р. – с. 25-26.
 • Прищепа М.О., Беляк А.В. «Динаміка мікробіологічних показників якості води на водоканалі м. Коростень» журнал «Вісник ЖАТК: збірник наукових праць». – Вип. 1.- Житомир: ЖАТК, 2018р. – с. 72-76.
 • Беляк А.В. «Дослідження механізму управління якістю води у шламонакопичувачах. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 2020р. – с.17-20.
Участь у конференціях і семінарах
 • I Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода для життя», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2016р.;
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2018р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 11.03.20р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Маньківський О.В., Беляк А.В. Методичні рекомендації для виконання розрахунково-технічної частини дипломних проектів» із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2016р.
 • Беляк А.В. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Газові мережі та устаткування» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ЖАТК. 2018р.
 • Беляк А.В. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Газові мережі та устаткування» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ЖАТК, 2019р.
 • Беляк А.В. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Газові мережі та устаткування» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ЖАТК. 2020р.
Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні курсового проектування.

Викладач спеціальних дисциплін
Гнатюк Олена Федорівна
Кваліфікація
Викладач першої категорії
Дата народження
09 Травня 1989
Дані про освіту
 • вища,
 • Рівненський національний університет водного господарства та природокористування в 2013 році;
 • Житомирський державний технологічний університет в 2017 році;
 • Житомирський агротехнічний коледж у 2008 році.
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Основні публікації за напрямом
 • Гнатюк О.Ф. «Стічні води і методи їх очищення». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 2017р.– с. 37.
 • Гнатюк О.Ф. «Автоматизація процедури управління будівельними та транспортними машинами». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці і дизайну» Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну. (Держ. Реєстр. УкрІНТЕІ №100 від 4. 03. 2019р.), 2019р.– с. 11.
 • Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. «Методи ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів». ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів: ЧНТУ, 2019р.– с.103.
 • Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. «Особливості проектування технологічних процесів в умовах автоматизованого виробництва». І Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», – Вінниця: ВНАУ, 2019р. – с. 278-280.
 • Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. «Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин», фаховий журнал «Техніка, енергетика та транспорт в АПК», – Вінниця: ВНАУ, 2019р.
 • Veselovska N.R., Malakov O.I., Manzhos E.O., Hhnatyuk E.F. «Test planning of service ability of flexible production systems equipment considering planning and monitoring of agricultural equipment»// SCOPUS InterPartner-2020, Odessa. (подано до друку).
 • Іскович-Лотоцький Р.Д, Веселовська Н.Р., Іванчук Я.В., Гнатюк О.Ф. «Дослідження вібрації в мобільних сільськогосподарських машинах». Фахове видання ВНАУ «Вібрації в техніці та технологіях» № 175-178. С, 2020р., – с. 145-148.
Участь у конференціях і семінарах
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті». – Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці і дизайну», Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ. – Немирів, 4-5.04.2019р.;
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК». – Вінниця, 28-29.11.2019р.;
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів: ЧНТУ, 14-16.05.2019р.
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту». – Вінниця: ВНАУ, 13-15.05.2019р.
 • ХХV Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці». – Київ. 23-26.06.2020.;
 • ХХІ Міжнародна науково-технічної конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». – Київ. 23-26.06.2020р.;
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів. квітень 2020р.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції». – Вінниця. 14-15.05.2020р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Гнатюк О.Ф. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація устаткування і систем газопостачання» із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2016р.
 • Гнатюк О.Ф. Методичні рекомендації для виконання експлуатаційної частини дипломних проектів із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2017р.
 • Гнатюк О.Ф. Звіт-щоденник проходження навчальної практики «Експлуатація систем газопостачання» із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». ЖАТК, 2018р.
Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання при проведенні дипломного проектування.

Викладач вищої категорії, викладач-методист
Мірошніченко Наталія Людиславівна
Кваліфікація
Викладач спеціальних дисциплін
Дата народження
03 Жовтня 1959
Дані про освіту
 • вища,
 • Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства в 1983 році;
 • Національний аграрний університет-педагогічний факультет в 2002 році;
 • Житомирський сільськогосподарський технікум в 1978році.
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Основні публікації за напрямом
 • Городечна Д.В, Прищепа М.О., Мірошніченко Н.Л. «Екологічний моніторинг якості стічних вод на КП «Житомирводоканал». ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», – Житомир: ЖДТУ, 2015р. – с.49.
 • Мірошніченко Н.Л., Кирієнко М.О. «Сучасні методи очистки стічних». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», 2017р. – Житомир: ЖАТК. – с.10-11.
 • Мірошніченко Н.Л. «Проблеми прісної води в Україні». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 2020р. – с.85-88.
Участь у конференціях і семінарах
 • ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології»,  – Житомир: ЖДТУ, 15.05.2015р.;
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 11.03.20р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В., Мірошніченко Н.Л. «Наскрізна програма навчальних практик зі спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Мірошніченко Н.Л. Методичні рекомендації для виконання дипломного проекту на тему «Експлуатація систем водопостачання і водовідведення» із спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». ЖАТК, 2017р.
 • Мірошніченко Н.Л., Прищепа М.О. Звіти-щоденники проходження виробничо-технологічної та переддипломної практик із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». ЖАТК, 2019р.
 • Старунська Л.В., Прищепа М.О., Мірошніченко Н.Л. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проектуванні для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу». ЖАТК, 2020р.
Досвід практичної роботи за спеціальністю

Інженер-гідротехнік «Житомирське управління водного господарства» (1983-1985р.).

Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання (бінарні та інтегровані заняття).

Викладач спеціальних дисциплін
Прищепа Марія Опанасівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
01 Березня 1949
Дані про освіту
 • вища,
 • Український інститут інженерів водного господарства в 1972 році;
 • Київська сільськогосподарська академія в 1986 році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі.
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.
Основні публікації за напрямом
 • Городечна Д.В, Прищепа М.О., Мірошніченко Н.Л. «Екологічний моніторинг якості стічних вод на КП «Житомирводоканал». ХІ Всеукраїнська наукова on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», – Житомир: ЖДТУ, 2015р. – с.49.
 • Прищепа М.О. Лайчук Д.О. «Екологічні проблеми питної води Житомирщини». І Всеукраїнська конференція «Вода для життя», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2016р. – с.10-11.
 • Прищепа М.О., Кирієнко М.О. «Сучасні методи очистки стічних». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК. 2017р. – с. 41-43.
 • Прищепа М.О., Головач О.П. «Екологічний стан навколишнього середовища Житомирської області». Міжнародна науково-практична конференція «Екологія та природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства (присвячена 110 річчю заснування Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету, 4.10.2018р.), {за заг. ред.: Боруцької Ю.З., Костишин Е.І.}. Львів: Екологічний коледж ЛНАУ, 2018р., – с. 135-138.
 • Прищепа М.О., Беляк А.В. «Динаміка мікробіологічних показників якості води на водоканалі м. Коростень» журнал «Вісник ЖАТК: збірник наукових праць». – Вип. 1.- Житомир: ЖАТК, 2018р. – с. 72-76.
 • Прищепа М.О. «Екологічні проблеми світу». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 2020р. – с.99-101.
 • Світельський М.М., Пилипчук Н.В., Прищепа М.О. «Внутрішньо-клітинний обмін кальцію риб при гіперкальцинічних умовах водного середовища». Збірник наукових праць «Вісник НУВГП» випуск №1(89), серія Сільськогосподарські науки, 2020р.
Участь у конференціях і семінарах
 • I Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода для життя», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2016р.;
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода – найбільша цінність на планеті», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2017р.;
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Вода – неоціненний скарб», – Житомир: ЖАТК, 22.03.2018р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми ведення сільського та лісового господарства в умовах глобальної зміни клімату», – Житомир: ЖАТК, 11.03.20р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Мультимедійні презентаційні матеріали для викладання лекцій з дисципліни «Геологія і гідрогеологія» для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Рекомендації до оформлення дипломного проекту на тему «Водовідведення населеного пункту» студентами спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В. Рекомендації до оформлення та виконання дипломного проекту на тему «Водовідведення населеного пункту» для студентів спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Прищепа М.О., Пилипчук Н.В., Мірошніченко Н.Л. Наскрізна програма навчальних практик зі спеціальності 5.06010301 «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. НМЦ ДУ «Агроосвіта», 2015р.
 • Мірошніченко Н.Л., Прищепа М.О. Звіти-щоденники проходження виробничо-технологічної та переддипломної практик із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення». ЖАТК, 2019р.
 • Старунська Л.В., Прищепа М.О., Мірошніченко Н.Л. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проектуванні для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу». ЖАТК, 2020р.
Науково-практичні компетенції

Впровадження інноваційних технологій навчання (бінарні та інтегровані заняття).