Члени циклової комісії

Голова циклової комісії, викладач української мови і літератури
Ємець Леся Валентинівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
26 Червня 1976
Дані про освіту
 • Вища, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка , спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, у 2000 році.
 • Коростишівське педагогічне училище ім. І.Я. Франка, у 1995 році.
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020 р.

Основні публікації за напрямом
 • Ємець Л.В. Особливості вивчення державної мови сільською молоддю у вищих аграрних закладах. Роль аграрних ВНЗ у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення /  Л. В. Ємець,  С. П.  Сорочинська,     Б. В.  Ємець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, НМЦ «Агроосвіта»,  м. Київ,  23. 11. 2016.   С. 19-22.
 • Ємець Л.В. Визначення ролі філологічних дисциплін в освітній підготовці фахівців з органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека / Л.В. Ємець, С.П. Сорочинська  // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції,  м. Житомир, 24.05.2018.  С.196-200.
 • Ємець Л.В. Творчість на заняттях української літератури  та поза ними / Л.В. Ємець, Н.М. Лайчук // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2018. №1. с. 39. (URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/60516/(дата звернення: 15.12. 2018).
 • Ємець Л.В. Особливості вивчення та практичного використання слів різних лексичних груп у мовленні майбутніх фахівців економічної галузі / Л.В. Ємець, С.П. Сорочинська, О.В. Зайцева // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. Вип.1.  Житомир: ЖАТК. 2018.
 • Ємець Л.В., Сорочинська С.П Особливості розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін та за допомогою гурткової роботи. Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. Вип.2.  Житомир: ЖАТК. 2019.
 • Ємець Б.В. Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях / Б.В Ємець, С.В. Пустовіт, О.С. Поліщук, Л.В. Ємець //  Вісник ЖНАЕУ. 2016. №1(53). С. 317-324
 • Ємець Б.В., Ємець Л.В. Способи зменшення розміру економіко-технічного збитку, що наноситься навколишньому середовищу шкідливими викидами ДВЗ. Регулювання, значення та ефективність міжнародного науково-економічного співробітництва / Б.В. Ємець, Л.В. Ємець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 19.01.2019. С.
 • Ємець Б. В., Ємець Л. В. Обгрунтування використання біодизельного трактора в органічному виробництві. Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп. учасн. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. Житомир, 2019.
 • Yemets B., Yemets L. IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern  Economic  Area: Conference Proceedings,  August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 132 pages.
Участь у конференціях і семінарах
 • Роль аграрних ВНЗ у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення Міжнародна науково-практична конференція, НМЦ «Агроосвіта»,  м. Київ,  23. 11. 2016.
 • Органічне виробництво і продовольча безпека VI міжнародна науково-практична конференція, ЖНАЕУ, м. Житомир, 24.05.2018.
 • Регулювання, значення та ефективність міжнародного науково-економічного співробітництва.Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 19.01.2019.
 • Органічне виробництво і продовольча безпека. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ЖНАЕУ, Житомир, 2019.
 • IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern  Economic  Area: Conference Proceedings,  August 23th, Riga, Latvia: Baltija Publishing.
 • Використання слів різних лексичних груп у мовленні майбутніх фахівців економічної галузі. Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 27.02.2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Досвід педагогічної діяльності «Розвиток творчого потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін та в позааудиторній роботі», ЖАТК, 2019..
 • Посібник «Теоретико-літературні поняття для підготовки студентів до ЗНО з української літератури», НМЦ «Педагогічний ОСКАР-2020».
 • Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження великого каменяра «Франковими стежками», ЖАТК.
 • Матеріали студентської наукової конференції «Літературна Житомирщина».
Науково-практичні компетенції

Пошуки форм та методів розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін  та в позааудиторній роботі.

Викладач зарубіжної літератури
Василюк Галина Дмитрівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
01 Березня 1959
Дані про освіту

Вища, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація: філолог.

Відомості про підвищення кваліфікації

КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної  педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, свідоцтво № 0213973/1151-17 (06 березня – 28 квітня 2017 року).

Основні публікації за напрямом
 • Стаття «Тема селянства в творчості Оноре де Бальзака». Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (Бердичів,15-16 травня 2019 р.). Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 492с.
 • Стаття «Формування соціальної компетентності студентів на заняттях з дисципліни «Зарубіжна література», Вісник ЖАТК, 2019, № 2. (у співавторстві).
 • Житомирському агротехнічному коледжу – 90: славний шлях до успіху: монографія. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018.284с.( у співавторстві).
 • «Франковими стежками». Збірник позааудиторних заходів до 160-річчя Івана Франка ( у співавторстві), 2017 рік.
 • Онлайн публікації ( підтверджені сертифікатами) на сайті Всеосвіти https://vseosvita.ua/:
 • Розробка уроку ” Оповідання Франца Кафки “Перевтілення”.11.01.2020.
 • Директорська контрольна робота з дисципліни “Зарубіжна література”.  09.08.2019.
 • Комплексна контрольна робота з дисципліни “Зарубіжна література”.  09.08.2019.
 • Слайдова презентація відкритого засідання гуртка “Секрети сімейного щастя” 09.08.2019.
 • Матеріали до організації гуртка “Секрети сімейного щастя”. 09.08.2019.
 • Відкрите засідання гуртка “Секрети сімейного щастя”. Інтерактивні матеріали 09.08.2019.
Участь у конференціях і семінарах
 • Член організаційного комітету  I-V обласної історико-краєзнавчої конференції (2015, 2016, 2017, 2019, 2020 рр.)
 • «Франковими стежками», ЖАТК, 2017р.
 • Григорій Сковорода в сучасному науковому дискурсі, ЖАТК, 2018 р.
 • Міжвузівська конференція «Український Гомер XX століття», 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 220-річчю з дня народження Оноре де Бальзака (Бердичів,15-16 травня 2019 р.).
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Григорій Сковорода в сучасному науковому дискурсі. Збірник студентських науково-дослідних робіт ( у співавторстві), ЖАТК, 2018р.
 • «Франковими стежками». Збірник позааудиторних заходів до 160-річчя Івана Франка ( у співавторстві), 2017 рік.
 • Матеріали Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції (2015, 2016, 2017, 2019, 2020 рр.).
 • Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції ( у співавторстві), Бердичів, 2019 р.
Науково-практичні компетенції та пошуки

Нестандартні заняття з дисципліни «Зарубіжна література»; релаксація на заняттях літератури; зарубіжні письменники та поети про Україну.

Викладач української мови і літератури
Ковалець Валентина Петрівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії
Дата народження
07 Грудня 1978
Дані про освіту
 • Вища, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та українознавство», кваліфікація: вчитель української мови і літератури , зарубіжної літератури та українознавства, у 2001 році.
 • Закінчила факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка, присвоєно кваліфікацію психолога у 2013 році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації таперепідготовки спеціалістів, 2017 р.
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020р.
Основні публікації за напрямом
 • Сертифікат на публікацію матеріалу в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». Розробка заходу «Шануймо наших земляків» (№02/2018, грудень 2018)
 • Ковалець В. П. Українська хата та її інтер’єр/ В.П. Ковалець//Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, м.Житомир, 13.04.2019. С.11-14.
Участь у конференціях і семінарах
 • Міжвузівська наукова конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини Василя Сухомлинського» доповідь «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку», 15.11.2018 р.
 • П’ята Житомирська обласна студентсько-учнівська історико-краєзнавча конференція. Виступ на тему: «Українська хата та її інтер’єр», 13.04.2019 р. Член організаційного комітету П’ятої обласної історико-краєзнавчої конференції ( 2019р.)
 • Участь у конференції «Гомер ХХ ст.». Доповідь на тему: «Митець і в калюжах повинен бачити зорі… (Біографія О. Довженка) , 2019 р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • «З досвіду роботи циклової комісії філологічних дисциплін» ( 2012 р.) ;
 • «Поетичне слово Житомирщини» ( 2018 р.)
Науково-практичні компетенції

Формування комунікативної компетентності студентів на заняттях  української мови й літератури та в позааудиторній роботі

Викладач української мови і літератури
Лайчук Наталія Миколаївна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
14 Січня 1965
Дані про освіту

Вища, Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка , спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури , у 1986 році.

Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
Основні публікації за напрямом
 • Лайчук Н.М. Генії української культури. Розробка виховного заходу /Н.М. Лайчук, С.П. Сорочинська // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2016. №1. с.20. URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/
 • Лайчук Н.М. Щоб раділа з мене Україна – мати. Розробка  виховного заходу / Н.М. Лайчук, С.П. Сорочинська //Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». №1. с.12. URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/
 • Лайчук Н.М. Творчість на заняттях української літератури та поза ними / Н.М. Лайчук ,Л.В. Ємець // Всеукраїнський  каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології,досвід».2018.№1.с.39. URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/
 • Лайчук Н.М. Шануймо наших земляків. Літературне краєзнавство в позааудиторній роботі / Н.М. Лайчук,  В.П. Ковалець // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2018. №2. с.29. URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/
 • Лайчук Н.М. Бінарні заняття як форма досягнення позитивної атмосфери, співробітництва, порозуміння й доброзичливості викладачів та студентів.// сайт vseosvita. ua. 2020.
 • Лайчук Н.М. Рідна мово! Мово невмируща! Методична розробка поза-аудиторного заходу. // сайт vseosvita. ua. 2020.
Участь у конференціях і семінарах
 • Студентська науково-дослідницька конференція  «Література  рідного краю», 2015р.
 • Студентська науково-дослідницька конференція  «Іван Франко: інтелектуальний геній нації», 2016р.
 • Студентська наукова конференція «Літературна Житомирщина», 2017р.
 • Міжвузівська наукова конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.Сухомлинського», 2018р.
 • Міжвузівська наукова конференція «Український Гомер XX століття», 2019р.
 • Шоста Житомирська обласна  історико – краєзнавча  онлайн – конференція, 2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження Великого Каменяра «Франковими стежками», ЖАТК.
 • Матеріали науково-дослідницької конференції «Іван Франко: інтелектуаль-ний геній нації», ЖАТК, 2016.
 • Матеріали студентської наукової конференції «Літературна Житомир-щина», ЖАТК, 2017.
 • «Матеріали Шостої Житомирської обласної історико-краєзнавчої онлайн- конференції», Житомир,2020.
Науково-практичні компетенції

Пошуки форм та методів навчання, розвитку  потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін  та в позааудиторній роботі, за яких кожен студент відчує комфортні умови навчання, свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Викладач української мови і літератури
Семенюк Віталій Митрофанович
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
13 Лютого 1960
Дані про освіту
 • спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • ЖДПІ ім. І.Я. Франка (1988р.); спеціальність  «Російська мова і література», кваліфікація: вчитель російської мови і літератури.
 • Тернопільський ДПІ ім. В. Гнатюка (1993р.), спеціальність: «Українська мова і література», кваліфікація: учитель української мови і літератури
Відомості про підвищення кваліфікації

МІПКП «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 02. 10. 2017р. по 13.10. 2017р., підвищення кваліфікації з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК01597997\00661-17 від 13.10. 2017р.

Основні публікації за напрямком

І серед квітів найясніший цвіт (До 125 річниці з дня народження М.Т. Рильського.// Стаття, м. Київ, 2020, УОВЦ «Оріон».

Участь у конференціях і семінарах

Участь у міжвузівській конференції, присвяченій роковинам О. Довженка.

Наявність виданих навчально-методичних посібників

Посібник «Творчі портрети українських письменників», НМЦ «Педагогічний ОСКАР-2020». 2. Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження І.Я. Франка. 3. Сценарії літературних вечорів, присвячених М.Клименку, Олександру Олесю.

Науково-практичні компетенції

Міжпредметні зв’язки на заняттях української літератури, пошуки нових форм і методів розвитку творчих здібностей студентів на заняттях та в позааудиторній роботі.

Методист відділень
Пузовикова Людмила Анатоліївна
Кваліфікація
Cпеціаліст вищої категорії, викладач з дисципліни «Зарубіжна література»
Дата народження
09 Грудня 1971
Дані про освіту

Вища; спеціаліст , Житомирський державний педагогічний  інститут ім. Івана Франка, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація: вчитель російської мови і літератури, у  1995р.

Відомості про підвищення кваліфікації

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Основні публікації за напрямом
 • «Франковими стежками». Збірник позааудиторних заходів до 160 – річчя І. Франка (у співавторстві ). 2017р.
 • Стаття  «Формування  соціальної  компетентності  студентів  на заняттях з дисципліни «Зарубіжна література», Вісник ЖАТК, 2019, № 2  (у співав-торстві).
Участь в конференціях і семінарах
 • «Франковими стежками » ЖАТК 2017
 • Г. Сковорода в сучасному науковому дискурсі . ЖАТК , 2018р .
 • Міжвузівська конференція «Український Гомер ХХ ст.», 2019р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання

Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження великого каменяра «Франковими стежками», ЖАТК.

Науково-практичні компетенції

Пошуки нових і нестандартних форм та методів розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях  з «Зарубіжної літератури»  та в позааудиторній роботі

Викладач української мови та літератури
Соколовська Людмила Михайлівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
15 Квітня 1972
Дані про освіту

Вища, вчитель російської мови і літератури та української мови і літератури, Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1995 р., спеціальність “Російська мова і література та українська мова і література”.

Підвищення кваліфікації

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою “Інновації в педагогічному процесі вищої школи”, дисципліни “Українська мова”, “Українська література”, “Культурологія”. Свідоцтво № ПК 01597997/01480-19, реєстраційний номер 1480, видане 22.02.2019 р.

Основні публікації за напрямом:
 • Вісник ЖНАУ №1 (58), т.1, 2017 рік. Ст. 293. О.Ф. Соколовський, Л.М. Соколовська. Енергозберігаюче керування освітлювальною установкою.
 • “Вісник ЖАТК” №1, 2018 рік. Л.М. Соколовська. Світ природи у мистецькій творчості Тараса Шевченка.
 • “Вісник ЖАТК” №2, 2020 рік. Л.М. Соколовська. Використання міжпредметних зв’язків як важливий засіб підвищення якості знань студентів.
Участь у конференціях та семінарах
 • Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2015 рік. Стаття “Культурна діяльність Ю.І. Крашевського на Житомирщині”.
 • Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2016 рік. Стаття “З історії Свято-Василівського собору в Овручі”.
 • ІІІ Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2017 рік. Статті “Макарій Овруцький і Канівський як український релігійний діяч”, “З історії розвитку енергетики Житомирщини”.
 • Конференція в ЖАТК до дня народження Григорія Сковороди, 2017 рік. Стаття “Музика в житті та творчості Григорія Сковороди”.
 • ІV Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2018 рік. Стаття “Цикорій та його застосування в народній медицині Житомирщини”.
 • Міжвузівська наукова конференція до 100-річчя з дня народження Василя Сухомлинського, ЖАТК, 2018 рік. Стаття “Сімейне виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського”.
 • V Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2019 рік. Стаття “Сергій Бржозовський – основоположник метеорологічних досліджень на Житомирщині”.
 • Міжвузівська наукова конференція “Український Гомер ХХ століття”, присвячена 125-річчю з дня народження О.П. Довженка, ЖАТК, 2019 рік Стаття “Фільм Олександра Довженка “Земля” – шедевр світового кінематографу”.
 • VІ Житомирська обласна історико-краєзнавча онлайн-конференція, 2020 рік. Стаття “Ніна Мірошниченко – королева ірисів”.
 • Наукова конференція до дня народження А.С. Макаренка, ЖАТК, 2020 рік. Стаття ” Реалізація індивідуального підходу в педагогічній спадщині А.С. Макаренка”.
Наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Методична розробка “Гурткова робота з культурології” (2011 р.).
 • Збірник позааудиторних заходів, присвячених 200-літтю з дня народження Т.Г. Шевченка “В сім’ї вольній, новій…”
 • Збірник матеріалів обласної науково-теоретичної учнівсько-студентської конференції (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2015 р.).
 • Збірник позааудиторних виховних заходів до 70-ої річниці Великої Перемоги (Базилівська К.В., Василюк Г.Д., Соколовська Л.М., Шваб І.М., 2015 р.).
 • Збірник матеріалів ІІ Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2016 р.).
 • Електронний посібник з дисципліни “Історія української культури” (Соколовська Л.М., Головач О.П., 2016).
 • Методична розробка “Сценарій літературно-музичного вечора “Газеті “Крошенка” – 10 років!” (Соколовська Л.М., Сорочинська С.П., 2017 р.).
 • Збірник матеріалів ІІІ Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2017 р.).
 • Збірник матеріалів ІV Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2018 р.).
 • Збірник матеріалів V Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2019 р.).
 • Збірник матеріалів VІ Житомирської обласної історико-краєзнавчої онлайн-конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2020 р.).
Науково-практичні компетенції

Національно-патріотичне виховання студентської молоді

Викладач української мови і літератури за сумісництвом
Базилівська Катерина Василівна
Кваліфікація
Викладач другої категорії
Дата народження
11 Вересня 1990
Дані про освіту

Вища, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація: філолог, викладач української мови і літератури, у 2013 році.

Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.