Новини
З 06 по 20 листопада триватиме додатковий набір на навчання для здобуття ОС “Бакалавр” на основі 11 класів, ОКР “Молодший спеціаліст” та ОС “Бакалавр”
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Члени циклової комісії

Голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладач української мови і літератури
Сорочинська Світлана Петрівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
16 Серпня 1971
Дані про освіту

Вища, Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Я.Франка, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури, у 1993 році.

Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі.
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, 2019 р;
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020 р.
Основні публікації за напрямом:
 • Сорочинська С.П. «Щоб раділа з мене Україна-мати» / С.П.Сорочинська, Н.М.Лайчук // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2016. №2. с. 12 URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/60516/(дата звернення: 28.12. 2016).
 • Сорочинська С.П. «Генії української культури» / С.П.Сорочинська, Н.М.Лайчук// Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2016. №01/03. с.20 (URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/60516/(дата звернення: 20.01. 2016).
 • Сорочинська С.П. Особливості вивчення державної мови сільською молоддю у вищих аграрних закладах. Роль аграрних ВНЗ у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення /   Л. В. Ємець,  С.П. Сорочинська, Б.В. Ємець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, НМЦ «Агроосвіта»,  м. Київ, 11. 2016.   С. 19-22.
 • Сорочинська С.П. Визначення ролі філологічних дисциплін в освітній підготовці фахівців з органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека / Л.В. Ємець, С.П. Сорочинська   // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції,  м. Житомир, 24.05.2018.  С.196-200.
 • Особливості вивчення та практичного використання слів різних лексичних груп у мовленні майбутніх фахівців економічної галузі / Л.В. Ємець, С.П. Сорочинська, О.В. Зайцева // Вісник ЖАТК. 2018. №1.
 • Ємець Л.В., Сорочинська С.П Особливості розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін та за допомогою гурткової роботи. Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць.  Вип.2.  Житомир: ЖАТК. 2019.
Участь у конференціях і семінарах
 • Студентська  науково-дослідницька конференція  «Література  рідного краю», 2015 р.
 • Студентська наукова конференція «Літературна Житомирщина», 2017 р.
 • Міжвузівська конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.О.Сухомлинського», доповідь «Літературна спадщина В.Сухомлинського»,  2018 р.
 • Органічне виробництво і продовольча безпека VI міжнародна науково-практична конференція, ЖНАЕУ, м. Житомир, 24.05.2018.
 • Міжвузівська конференція «Український Гомер ХХ століття» (До 125-ї річниці з дня народження О.П.Довженка), доповідь «Великий зодчий українського кінематографу», 2019 р.
 • Використання слів різних лексичних груп у мовленні майбутніх фахівців економічної галузі.
Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста

Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 27.02.2020.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження великого каменяра «Франковими стежками», ЖАТК, 2017 р.
 • Матеріали студентської наукової конференції «Поетичне слово Житомирщини», 2018 р.
 • Досвід педагогічної діяльності «Виховання у студентів національної свідомості засобом слова» (досвід педагогічної діяльності), ЖАТК, 2018 р.
 • Матеріали студентської наукової конференції «Літературна Житомирщина», ЖАТК, 2019 р.
 • Посібник «Теоретико-літературні поняття для підготовки студентів до ЗНО з української літератури», НМЦ «Педагогічний ОСКАР-2020».
Науково-практичні компетенції

Формування читацької компетентності студентів у процесі вивчення української літератури; виховання національно-патріотичної свідомості засобом слова.

Викладач зарубіжної літератури
Василюк Галина Дмитрівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
01 Березня 1959
Дані про освіту

Вища, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація: філолог.

Відомості про підвищення кваліфікації

КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної  педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, свідоцтво № 0213973/1151-17 (06 березня – 28 квітня 2017 року).

Основні публікації за напрямом
 • Стаття «Тема селянства в творчості Оноре де Бальзака». Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (Бердичів,15-16 травня 2019 р.). Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 492с.
 • Стаття «Формування соціальної компетентності студентів на заняттях з дисципліни «Зарубіжна література», Вісник ЖАТК, 2019, № 2. (у співавторстві).
 • Житомирському агротехнічному коледжу – 90: славний шлях до успіху: монографія. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018.284с.( у співавторстві).
 • «Франковими стежками». Збірник позааудиторних заходів до 160-річчя Івана Франка ( у співавторстві), 2017 рік.
 • Онлайн публікації ( підтверджені сертифікатами) на сайті Всеосвіти https://vseosvita.ua/:
 • Розробка уроку ” Оповідання Франца Кафки “Перевтілення”.11.01.2020.
 • Директорська контрольна робота з дисципліни “Зарубіжна література”.  09.08.2019.
 • Комплексна контрольна робота з дисципліни “Зарубіжна література”.  09.08.2019.
 • Слайдова презентація відкритого засідання гуртка “Секрети сімейного щастя” 09.08.2019.
 • Матеріали до організації гуртка “Секрети сімейного щастя”. 09.08.2019.
 • Відкрите засідання гуртка “Секрети сімейного щастя”. Інтерактивні матеріали 09.08.2019.
Участь у конференціях і семінарах
 • Член організаційного комітету  I-V обласної історико-краєзнавчої конференції (2015, 2016, 2017, 2019, 2020 рр.)
 • «Франковими стежками», ЖАТК, 2017р.
 • Григорій Сковорода в сучасному науковому дискурсі, ЖАТК, 2018 р.
 • Міжвузівська конференція «Український Гомер XX століття», 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 220-річчю з дня народження Оноре де Бальзака (Бердичів,15-16 травня 2019 р.).
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Григорій Сковорода в сучасному науковому дискурсі. Збірник студентських науково-дослідних робіт ( у співавторстві), ЖАТК, 2018р.
 • «Франковими стежками». Збірник позааудиторних заходів до 160-річчя Івана Франка ( у співавторстві), 2017 рік.
 • Матеріали Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції (2015, 2016, 2017, 2019, 2020 рр.).
 • Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції ( у співавторстві), Бердичів, 2019 р.
Науково-практичні компетенції та пошуки

Нестандартні заняття з дисципліни «Зарубіжна література»; релаксація на заняттях літератури; зарубіжні письменники та поети про Україну.

Викладач української мови і літератури
Ємець Леся Валентинівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
26 Червня 1976
Дані про освіту
 • Вища, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка , спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, у 2000 році.
 • Коростишівське педагогічне училище ім. І.Я. Франка, у 1995 році.
Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020 р.

Основні публікації за напрямом
 • Ємець Л.В. Особливості вивчення державної мови сільською молоддю у вищих аграрних закладах. Роль аграрних ВНЗ у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення /  Л. В. Ємець,  С. П.  Сорочинська,     Б. В.  Ємець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, НМЦ «Агроосвіта»,  м. Київ,  23. 11. 2016.   С. 19-22.
 • Ємець Л.В. Визначення ролі філологічних дисциплін в освітній підготовці фахівців з органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека / Л.В. Ємець, С.П. Сорочинська  // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції,  м. Житомир, 24.05.2018.  С.196-200.
 • Ємець Л.В. Творчість на заняттях української літератури  та поза ними / Л.В. Ємець, Н.М. Лайчук // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2018. №1. с. 39. (URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/60516/(дата звернення: 15.12. 2018).
 • Ємець Л.В. Особливості вивчення та практичного використання слів різних лексичних груп у мовленні майбутніх фахівців економічної галузі / Л.В. Ємець, С.П. Сорочинська, О.В. Зайцева // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. Вип.1.  Житомир: ЖАТК. 2018.
 • Ємець Л.В., Сорочинська С.П Особливості розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін та за допомогою гурткової роботи. Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. Вип.2.  Житомир: ЖАТК. 2019.
 • Ємець Б.В. Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях / Б.В Ємець, С.В. Пустовіт, О.С. Поліщук, Л.В. Ємець //  Вісник ЖНАЕУ. 2016. №1(53). С. 317-324
 • Ємець Б.В., Ємець Л.В. Способи зменшення розміру економіко-технічного збитку, що наноситься навколишньому середовищу шкідливими викидами ДВЗ. Регулювання, значення та ефективність міжнародного науково-економічного співробітництва / Б.В. Ємець, Л.В. Ємець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 19.01.2019. С.
 • Ємець Б. В., Ємець Л. В. Обгрунтування використання біодизельного трактора в органічному виробництві. Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп. учасн. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. Житомир, 2019.
 • Yemets B., Yemets L. IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern  Economic  Area: Conference Proceedings,  August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 132 pages.
Участь у конференціях і семінарах
 • Роль аграрних ВНЗ у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення Міжнародна науково-практична конференція, НМЦ «Агроосвіта»,  м. Київ,  23. 11. 2016.
 • Органічне виробництво і продовольча безпека VI міжнародна науково-практична конференція, ЖНАЕУ, м. Житомир, 24.05.2018.
 • Регулювання, значення та ефективність міжнародного науково-економічного співробітництва.Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 19.01.2019.
 • Органічне виробництво і продовольча безпека. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ЖНАЕУ, Житомир, 2019.
 • IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern  Economic  Area: Conference Proceedings,  August 23th, Riga, Latvia: Baltija Publishing.
 • Використання слів різних лексичних груп у мовленні майбутніх фахівців економічної галузі. Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 27.02.2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Досвід педагогічної діяльності «Розвиток творчого потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін та в позааудиторній роботі», ЖАТК, 2019..
 • Посібник «Теоретико-літературні поняття для підготовки студентів до ЗНО з української літератури», НМЦ «Педагогічний ОСКАР-2020».
 • Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження великого каменяра «Франковими стежками», ЖАТК.
 • Матеріали студентської наукової конференції «Літературна Житомирщина».
Науково-практичні компетенції

Пошуки форм та методів розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін  та в позааудиторній роботі.

Викладач української мови і літератури
Ковалець Валентина Петрівна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії
Дата народження
07 Грудня 1978
Дані про освіту
 • Вища, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та українознавство», кваліфікація: вчитель української мови і літератури , зарубіжної літератури та українознавства, у 2001 році.
 • Закінчила факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка, присвоєно кваліфікацію психолога у 2013 році.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації таперепідготовки спеціалістів, 2017 р.
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020р.
Основні публікації за напрямом
 • Сертифікат на публікацію матеріалу в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». Розробка заходу «Шануймо наших земляків» (№02/2018, грудень 2018)
 • Ковалець В. П. Українська хата та її інтер’єр/ В.П. Ковалець//Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, м.Житомир, 13.04.2019. С.11-14.
Участь у конференціях і семінарах
 • Міжвузівська наукова конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини Василя Сухомлинського» доповідь «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку», 15.11.2018 р.
 • П’ята Житомирська обласна студентсько-учнівська історико-краєзнавча конференція. Виступ на тему: «Українська хата та її інтер’єр», 13.04.2019 р. Член організаційного комітету П’ятої обласної історико-краєзнавчої конференції ( 2019р.)
 • Участь у конференції «Гомер ХХ ст.». Доповідь на тему: «Митець і в калюжах повинен бачити зорі… (Біографія О. Довженка) , 2019 р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • «З досвіду роботи циклової комісії філологічних дисциплін» ( 2012 р.) ;
 • «Поетичне слово Житомирщини» ( 2018 р.)
Науково-практичні компетенції

Формування комунікативної компетентності студентів на заняттях  української мови й літератури та в позааудиторній роботі

Викладач української мови і літератури
Лайчук Наталія Миколаївна
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
14 Січня 1965
Дані про освіту

Вища, Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка , спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури , у 1986 році.

Відомості про підвищення кваліфікації
 • Полтавський університет економіки і торгівлі
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
Основні публікації за напрямом
 • Лайчук Н.М. Генії української культури. Розробка виховного заходу /Н.М. Лайчук, С.П. Сорочинська // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2016. №1. с.20. URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/
 • Лайчук Н.М. Щоб раділа з мене Україна – мати. Розробка  виховного заходу / Н.М. Лайчук, С.П. Сорочинська //Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». №1. с.12. URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/
 • Лайчук Н.М. Творчість на заняттях української літератури та поза ними / Н.М. Лайчук ,Л.В. Ємець // Всеукраїнський  каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології,досвід».2018.№1.с.39. URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/
 • Лайчук Н.М. Шануймо наших земляків. Літературне краєзнавство в позааудиторній роботі / Н.М. Лайчук,  В.П. Ковалець // Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 2018. №2. с.29. URL: http://osvita.ua/publishing/open_lesson/
 • Лайчук Н.М. Бінарні заняття як форма досягнення позитивної атмосфери, співробітництва, порозуміння й доброзичливості викладачів та студентів.// сайт vseosvita. ua. 2020.
 • Лайчук Н.М. Рідна мово! Мово невмируща! Методична розробка поза-аудиторного заходу. // сайт vseosvita. ua. 2020.
Участь у конференціях і семінарах
 • Студентська науково-дослідницька конференція  «Література  рідного краю», 2015р.
 • Студентська науково-дослідницька конференція  «Іван Франко: інтелектуальний геній нації», 2016р.
 • Студентська наукова конференція «Літературна Житомирщина», 2017р.
 • Міжвузівська наукова конференція «Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.Сухомлинського», 2018р.
 • Міжвузівська наукова конференція «Український Гомер XX століття», 2019р.
 • Шоста Житомирська обласна  історико – краєзнавча  онлайн – конференція, 2020.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження Великого Каменяра «Франковими стежками», ЖАТК.
 • Матеріали науково-дослідницької конференції «Іван Франко: інтелектуаль-ний геній нації», ЖАТК, 2016.
 • Матеріали студентської наукової конференції «Літературна Житомир-щина», ЖАТК, 2017.
 • «Матеріали Шостої Житомирської обласної історико-краєзнавчої онлайн- конференції», Житомир,2020.
Науково-практичні компетенції

Пошуки форм та методів навчання, розвитку  потенціалу студентів на заняттях з філологічних дисциплін  та в позааудиторній роботі, за яких кожен студент відчує комфортні умови навчання, свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Викладач української мови і літератури
Семенюк Віталій Митрофанович
Кваліфікація
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
13 Лютого 1960
Дані про освіту
 • спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • ЖДПІ ім. І.Я. Франка (1988р.); спеціальність  «Російська мова і література», кваліфікація: вчитель російської мови і літератури.
 • Тернопільський ДПІ ім. В. Гнатюка (1993р.), спеціальність: «Українська мова і література», кваліфікація: учитель української мови і літератури
Відомості про підвищення кваліфікації

МІПКП «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 02. 10. 2017р. по 13.10. 2017р., підвищення кваліфікації з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК01597997\00661-17 від 13.10. 2017р.

Основні публікації за напрямком

І серед квітів найясніший цвіт (До 125 річниці з дня народження М.Т. Рильського.// Стаття, м. Київ, 2020, УОВЦ «Оріон».

Участь у конференціях і семінарах

Участь у міжвузівській конференції, присвяченій роковинам О. Довженка.

Наявність виданих навчально-методичних посібників

Посібник «Творчі портрети українських письменників», НМЦ «Педагогічний ОСКАР-2020». 2. Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження І.Я. Франка. 3. Сценарії літературних вечорів, присвячених М.Клименку, Олександру Олесю.

Науково-практичні компетенції

Міжпредметні зв’язки на заняттях української літератури, пошуки нових форм і методів розвитку творчих здібностей студентів на заняттях та в позааудиторній роботі.

Методист відділень
Пузовикова Людмила Анатоліївна
Кваліфікація
Cпеціаліст вищої категорії, викладач з дисципліни «Зарубіжна література»
Дата народження
09 Грудня 1971
Дані про освіту

Вища; спеціаліст , Житомирський державний педагогічний  інститут ім. Івана Франка, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація: вчитель російської мови і літератури, у  1995р.

Відомості про підвищення кваліфікації

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Основні публікації за напрямом
 • «Франковими стежками». Збірник позааудиторних заходів до 160 – річчя І. Франка (у співавторстві ). 2017р.
 • Стаття  «Формування  соціальної  компетентності  студентів  на заняттях з дисципліни «Зарубіжна література», Вісник ЖАТК, 2019, № 2  (у співав-торстві).
Участь в конференціях і семінарах
 • «Франковими стежками » ЖАТК 2017
 • Г. Сковорода в сучасному науковому дискурсі . ЖАТК , 2018р .
 • Міжвузівська конференція «Український Гомер ХХ ст.», 2019р.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання

Збірник позааудиторних заходів, присвячених 160-річчю з дня народження великого каменяра «Франковими стежками», ЖАТК.

Науково-практичні компетенції

Пошуки нових і нестандартних форм та методів розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях  з «Зарубіжної літератури»  та в позааудиторній роботі

Викладач української мови та літератури
Соколовська Людмила Михайлівна
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дата народження
15 Квітня 1972
Дані про освіту

Вища, вчитель російської мови і літератури та української мови і літератури, Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1995 р., спеціальність “Російська мова і література та українська мова і література”.

Підвищення кваліфікації

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою “Інновації в педагогічному процесі вищої школи”, дисципліни “Українська мова”, “Українська література”, “Культурологія”. Свідоцтво № ПК 01597997/01480-19, реєстраційний номер 1480, видане 22.02.2019 р.

Основні публікації за напрямом:
 • Вісник ЖНАУ №1 (58), т.1, 2017 рік. Ст. 293. О.Ф. Соколовський, Л.М. Соколовська. Енергозберігаюче керування освітлювальною установкою.
 • “Вісник ЖАТК” №1, 2018 рік. Л.М. Соколовська. Світ природи у мистецькій творчості Тараса Шевченка.
 • “Вісник ЖАТК” №2, 2020 рік. Л.М. Соколовська. Використання міжпредметних зв’язків як важливий засіб підвищення якості знань студентів.
Участь у конференціях та семінарах
 • Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2015 рік. Стаття “Культурна діяльність Ю.І. Крашевського на Житомирщині”.
 • Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2016 рік. Стаття “З історії Свято-Василівського собору в Овручі”.
 • ІІІ Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2017 рік. Статті “Макарій Овруцький і Канівський як український релігійний діяч”, “З історії розвитку енергетики Житомирщини”.
 • Конференція в ЖАТК до дня народження Григорія Сковороди, 2017 рік. Стаття “Музика в житті та творчості Григорія Сковороди”.
 • ІV Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2018 рік. Стаття “Цикорій та його застосування в народній медицині Житомирщини”.
 • Міжвузівська наукова конференція до 100-річчя з дня народження Василя Сухомлинського, ЖАТК, 2018 рік. Стаття “Сімейне виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського”.
 • V Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція, 2019 рік. Стаття “Сергій Бржозовський – основоположник метеорологічних досліджень на Житомирщині”.
 • Міжвузівська наукова конференція “Український Гомер ХХ століття”, присвячена 125-річчю з дня народження О.П. Довженка, ЖАТК, 2019 рік Стаття “Фільм Олександра Довженка “Земля” – шедевр світового кінематографу”.
 • VІ Житомирська обласна історико-краєзнавча онлайн-конференція, 2020 рік. Стаття “Ніна Мірошниченко – королева ірисів”.
 • Наукова конференція до дня народження А.С. Макаренка, ЖАТК, 2020 рік. Стаття ” Реалізація індивідуального підходу в педагогічній спадщині А.С. Макаренка”.
Наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання
 • Методична розробка “Гурткова робота з культурології” (2011 р.).
 • Збірник позааудиторних заходів, присвячених 200-літтю з дня народження Т.Г. Шевченка “В сім’ї вольній, новій…”
 • Збірник матеріалів обласної науково-теоретичної учнівсько-студентської конференції (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2015 р.).
 • Збірник позааудиторних виховних заходів до 70-ої річниці Великої Перемоги (Базилівська К.В., Василюк Г.Д., Соколовська Л.М., Шваб І.М., 2015 р.).
 • Збірник матеріалів ІІ Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2016 р.).
 • Електронний посібник з дисципліни “Історія української культури” (Соколовська Л.М., Головач О.П., 2016).
 • Методична розробка “Сценарій літературно-музичного вечора “Газеті “Крошенка” – 10 років!” (Соколовська Л.М., Сорочинська С.П., 2017 р.).
 • Збірник матеріалів ІІІ Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2017 р.).
 • Збірник матеріалів ІV Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2018 р.).
 • Збірник матеріалів V Житомирської обласної історико-краєзнавчої конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2019 р.).
 • Збірник матеріалів VІ Житомирської обласної історико-краєзнавчої онлайн-конференції” (викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, 2020 р.).
Науково-практичні компетенції

Національно-патріотичне виховання студентської молоді

Викладач української мови і літератури за сумісництвом
Базилівська Катерина Василівна
Кваліфікація
Викладач другої категорії
Дата народження
11 Вересня 1990
Дані про освіту

Вища, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація: філолог, викладач української мови і літератури, у 2013 році.

Відомості про підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.