Члени комісії

Спеціаліст другої категорії
Габрійчук Наталя Ігорівна
Кваліфікація
Спеціаліст другої категорії
Освіта
 • Житомирський державний технологічний університет, 2013р.; спеціальність «Програмне забезпечення систем», професійна кваліфікація: спеціаліст з програмного забезпечення систем,
 • Житомирський державний технологічний університет, 2014р.; спеціальність «Економіка підприємства», професійна кваліфікація: спеціаліст з економіки підприємства.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 981482 від 29 жовтня 2013р.
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 981482 від 22 лютого 2019р.
Основні публікації за напрямом
 • Можаровський С.В., Габрійчук Н.І., Можаровська Л.В. «Технології для створення та відображення 3D графіки в браузері» // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип.2. – Житомир: ЖАТК, 2020. – С.38-42.
Спеціаліст другої категорії
Можаровська Людмила Володимирівна
Кваліфікація
Спеціаліст другої категорії
Дата народження
10 Жовтня 1988
Освіта
 • Житомирський агротехнічний коледж, 2007р., спеціальність «Економіка підприємства», професійна кваліфікація: молодший спеціаліст з економіки підприємства.
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2012р.; спеціальність «Інформатика», професійна кваліфікація: інженер-програміст, викладач інформатики у ВНЗ.
 • Житомирський державний технологічний університет, 2015р.; спеціальність «Економіка підприємства», професійна кваліфікація: спеціаліст з економіки підприємства.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНАЕУ, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 980369 від 14 грудня 2016р.
Основні публікації за напрямом
 • Можаровський С.В., Габрійчук Н.І., Можаровська Л.В. «Технології для створення та відображення 3D графіки в браузері» // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип.2. – Житомир: ЖАТК, 2020. – С.38-42.
Голова циклової комісії "Комп'ютерні науки"
Можаровський Сергій Володимирович
Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії
Дата народження
01 Лютого 1975
Освіта
 • спеціаліст, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1997р.; професійна кваліфікація: вчитель математики і фізики.
 • спеціаліст, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2009р.; професійна кваліфікація: вчитель інформатики.
Відомості про підвищення кваліфікації
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ «Укоопспілки» «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 117376 від 22.11.2014р.
 • Міністерство освіти і науки України Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №1624796 від 16.12.2016р.
 • Центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНАЕУ, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 980370 від 14.12.2016р.
Основні публікації за напрямом
 • Можаровський С.В., Чирчик С.В. «Проблеми діагностики якості вищої дизайн-освіти». //Ніжинський державний університет імені миколи гоголя. Психолого-педагогічні науки, – 2015. – № 3.
 • Можаровський С.В., Габрійчук Н.І., Можаровська Л.В. «Технології для створення та відображення 3D графіки в браузері» // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип.2. – Житомир: ЖАТК, 2020. – С.38-42.
Спеціаліст першої категорії
Устименко Людмила Миколаївна
Кваліфікація
Спеціаліст першої категорії
Дата народження
13 Серпня 1982
Освіта
 • спеціаліст, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004р.; професійна кваліфікація: вчитель фізики, математики, астрономії, безпеки життєдіяльності
 • спеціаліст, Житомирський державний технологічний університет, 2005р; професійна кваліфікація: програмне забезпечення автоматизованих систем
Відомості про підвищення кваліфікації

Центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНАЕУ, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 980367  від 14 грудня 2016р.;

Спеціаліст першої категорії
Устименко Ярослав Іванович
Кваліфікація
Спеціаліст першої категорії
Дата народження
08 Вересня 1982
Освіта
 • спеціаліст, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004р.; професійна кваліфікація: вчитель фізики, математики, астрономії, безпеки життєдіяльності
 • магістр, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2005р.; професійна кваліфікація: викладач фізики
 • спеціаліст, Житомирський державний технологічний університет, 2005р; професійна кваліфікація: програмне забезпечення автоматизованих систем
Відомості про підвищення кваліфікації

Центр якості освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки ЖНАЕУ, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 980366  від 14 грудня 2016р.