завідувачка кафедри "Агрономія та лісове господарство"
Цуман Наталія Василівна
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук
Освіта:
 • Освіта вища, у 1990 р. закінчила Український Дружби Народів інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідромеліорація», в 1991 р. закінчила спецфакультет Національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю ”Радіобіологія ”.
 • Кандидатську дисертацію на тему “Застосування сапропелю на меліорованих радіоактивно забруднених дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся” захистила у 1997 р. в Інституті гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук за спеціальністю 06.01.2 «Меліорація та зрошуване землеробство». 
Досвід роботи:
 • З 1990 по 1999 працювала заступником директора з наукової роботи та на посаді керівника Рівненського радіоекологічного центру при Сарненській дослідній станції Рівненської області. 
 • З 1999 по 2006 рік працювала на посаді головного державного інспектора – начальника інспекції якості по Сарненському району Рівненської обласної адміністрації. 
 • З 2006 року по 2020 рік працювала в Житомирському національному агроекологічному університеті на кафедрі грунтознавства та землеробства на посаді доцента. 
 • З 2010 по 2012 рік навчалась в докторантурі з відривом від виробництва за спеціальністю «Екологія».
Сфера наукових інтересів:
 • ґрунтознавство та землеробство;
 • органічне виробництво;
 • меліорація земель;
 • охорона земель;
 • екологія;
 • радіоекологія. 

В 1990-1996 роках приймала участь в міжнародному проекті з питань радіоактивного забруднення грунтів та рослин Західного Полісся України (Міжнародний проект МАГАТЕ- ЕSP-11 під керівництвом академіка Пристера Б. С.).

Протягом 2010-2015 та 2015-2020 років була виконавцем державної програми НААН з питань екологічного меліоративного землеробства в зоні Полісся України 

З 2014 по 2019 роки була експертом і виконавцем  Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ «Практика відновлення родючості ґрунтів громад та запобігання їх деградації в умовах ландшафту Житомирського та Київського Полісся» http://zelena.org.ua/node/154

Була нагороджена знаком Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності ім. Вернадського рішенням Президії МАНЕБ №226 від 25.10.2012 року «За заслуги в екології», посвідчення ЭЗ№296;

За участь у Проекті ПМГ ГЕФ “Діяльність місцевих громад у вирішенні проблеми деградації земель, забруднених радіонуклідами” в зоні Полісся нагороджена в 2016 році медаллю «Працюємо разом заради процвітання України» Малий грант ПРООН/ГЕФ «Практики відновлення родючості ґрунтів громад та запобігання їх деградації в умовах ландшафту Житомирського та Київського Полісся» протягом 2014−2020 років. Співвиконавець Цуман Н.В https://polissiauniver.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%92.-%D0%93.-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf

В 2017 року отримала І місце в номінації «Наукова діяльність» у конкурсі «Кращі ініціативи жінок України для економічного розвитку місцевих громад», Міжнародна амбасада жінок-підприємців, Верховна Рада України.  https://ccwea.org.ua/book_online.pdf, http://znau.edu.ua/tidings/top-news/vikladach-zhnaeu-peremozhets-konkursu-krashchi-initsiativi-zhinok-ukrajini-dlya-ekonomichnogo-rozvitku-mistsevikh-gromad

На даний час надалі займається дослідженнями з питань сучасного сільськогосподарського використання, агрохімічного стану грунтів, їх якості та водного режиму.

В 2019 році опубліковано монографію “Екологічні проблеми ландшафтного меліоративного землеробства в зоні Полісся України”. (Київ145 с.) та практикум “Грунтознавство та охорона земель” (Цуман Н. В., Борисюк Б. В. Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС. 2019. 255 с. https://oldiplus.ua/downloads/599.pdf)/

Опубліковано наукові статті на актуальну для зони Полісся тематику:
 • Трофименко П.І., Цуман Н.В, Трофименко Н. В. Дискретна оцінка емісійно-асиміляційних потоків діоксиду вуглецю на органогенних меліорованих ґрунтах агроландшафтів Полісся України. Меліораціяі родючість ґрунтів. Таврійський науковий вісник № 112. 2020. С. 233-240. http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/issue-112-2020
 • Zatserkovny V.I. i, Tsuman N.V., Trofymenko P.I., Bondar O.I.and A.D. Balayev. Аgro-environmental monitoring of the application of mineral and organic fertilizers on dried polish terrace soils. European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Monitoring 2019, Nov 2019, Volume 2019, p.1–5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903259/
 • Захарчук Н. А., Доля М.М., Положенець В. М., Журавська І. А., Цуман Н. В., Станкевич С. В., Немерицька Л. В., Рожкова Т. О.,Чайка О. В., Попова Л. В. Отримання сортів картоплі, стійких до фузаріозного в’янення шляхом клітинної селекції. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10 (1). С.289-291,doi:10.15421/2020-45 http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7939
 • V. Patyka1, V. M. Polozhenets1, M. M. Dolya1, R. M. Mamchur1, N. V. Tsuman2, T.M. Tymoshchuk2, L. L. Dovbysh2, I. A. Zhuravska3, L. V. Nemerytska3, T. O. Galagan4, S. V. Stankevych5, I. V. Zabrodina5, L. V. Golovan5, I. V. Klymenko6. The estimation of metagenome and functionally polymorphisms of soil procaryote. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 410-414, doi: 10.15421/2020_116. https://www.ujecology.com/archive/uje-volume-10-issue-2-year-2020.html
Директор Житомирського агротехнічного коледжу
Тимошенко Микола Михайлович
Кваліфікація
Доктор економічних наук, доцент
Педагогічний стаж
25 років
Дата народження
27 Квітня 1958
Дані про освіту
 • Вища, Житомирський сільськогосподарський інститут (вчений агроном),
 • Державна агроекологічна академія України (економіст-бухгалтер),
 • Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України» спеціальність «Лісове господарство», кваліфікація спеціаліста з лісового господарства.
Науково-практичні інтереси
 • Економіка та управління національних господарством
 • рослинництво
 • технології вирощування сільськогосподарських культур
 • лісознавство
 • лісівництво
Кількість публікацій

Має понад 120 наукових праць.

Доцент кафедри Агрономії та лісового господарства ЖАТК
Орлов Олександр Олександрович
Кваліфікація
Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології лісу та меліорації, член-кореспондент Лісівничої академії наук, член Товариства лісівників України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки
Педагогічний стаж
32 роки
Дата народження
03 Липня 1958
Дані про освіту

Вища – Вінницький державний педагогічний інститут.

Науково-практичні інтереси
 • Радіобіогеохімія лісу
 • радіаційна екологія
 • лісова типологія
 • лісознавство
 • лісівництво
 • екологія лісу
 • лісова ентомологія
 • охорона фіторізноманіття
 • створення об’єктів природно-заповідного фонду

Кількість публікацій

Автор/співавтор 530 наукових праць, в т.ч. 2-х державних гігієнічних нормативів на вміст техногенних радіонуклідів у продукції лісового господарства, 5-и редакцій «Рекомендацій з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення лісів», які на сьогоднішній день впроваджені у лісовому господарстві України

Завідувач відділення „Агрономія” Житомирського агротехнічного коледжу
Залевський Роман Антонович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, викладач вищої категорії
Педагогічний стаж
8 років
Дата народження
06 Вересня 1978
Дані про освіту
 • 1995-1999 р. Житомирська агроекологічна академія України, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю „Радіоекологія”;
 • 2000 р. Житомирська агроекологічна академія України, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю „Економіст-бухгалтер”;
 • 2017 р. Житомирський національний агроекологічний університет, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 201 „Агрономія”;
 • з 2019 р- по теперішній час Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, навчання за спеціальністю 205 „Лісове господарство” магістерського рівня.
Науково-практичні інтереси
 • Екологічні аспекти поведінки важких металів у навколишньому середовищі
 • історія розвитку та сучасний стан лісогосподарської справи в Україні і світі
Кількість публікацій

41

Викладач спеціальних дисциплін кафедри «Агрономії та лісового господарства» ЖАТК
Немерицька Людмила Вікторівна
Кваліфікація
Кандидат біологічних наук, доцент
Педагогічний стаж
24 роки
Дата народження
14 Серпня 1972
Дані про освіту

Житомирський державний інститут ім. І. Франка, спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація «Вчитель біології і хімії середньої школи», 1995 р

Науково-практичні інтереси

Еколого-фітосанітарне обґрунтування моніторингу комплексу хвороб при ресурсоощадних технологіях вирощування картоплі та інших овочевих культур в Поліссі України.

Кількість публікацій

127 наукових, навчально-методичних праць та винаходів.

Викладач спеціальних дисциплін кафедри «Агрономії та лісового господарства» ЖАТК, викладач спеціальних дисциплін кафедри «Агрономії та лісового господарства» ЖАТК
Журавська Інна Анатоліївна
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
Педагогічний стаж
15 років
Дата народження
16 Липня 1982
Дані про освіту

Житомирський державний технологічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація «Інженер-еколог», 2004 р.

Науково-практичні інтереси

Обґрунтування комплексної системи захисту овочевих культур від основних хвороб в умовах Полісся України.

Кількість публікацій

78 наукових, навчально-методичних праць та винаходів.

Викладач вищої категорії кафедри Агрономії та лісового господарства
Безверха Любов Миколаївна
Педагогічний стаж
4 роки
Дата народження
17 Серпня 1987
Дані про освіту

Диплом спеціаліста (з відзнакою) ТМ № 37643358, Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина», присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Лікар ветеринарної медицини») 19 лютого 2010 року;

Вчена ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія

Диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК № 025610 видано на підставі рішенням Атестаційної колегії від 22 грудня 2014 року, рішенням спеціалізованої вченої ради Білоцерківського національного аграрного університету присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності біотехнологія;

Кількість публікацій

15 статей у фахових виданнях (3 з них входять до науково-метричної бази Scopus); 3 патенти на корисну модель; 14 науково-методичних розробок.

Викладач кафедри Агрономії та лісового господарства ЖАТК
Зінченко Володимир Олександрович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Педагогічний стаж
30 років
Дата народження
25 Липня 1949
Дані про освіту

Вища – Житомирський сільськогосподарський інститут

Науково-практичні інтереси

Управління міграцією радіонуклідів у системі “грунт – рослина”, наукове обґрунтування застосування регуляторів росту рослин та органо-мінеральних добрив у землеробстві, оптимізація ґрунтової родючості в умовах Полісся України; раціональне використання не відновлюваних природних ресурсів і еколого-економічні аспекти енергозбереження для України.

Кількість публікацій

Має більше 130 наукових праць, 6 авторських патентів на наукові винаходи, що на сьогоднішній день впроваджені в  України

Муляр Олександр Дмитрович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Педагогічний стаж
18 років
Дата народження
19 Лютого 1959
Дані про освіту:
 • У 1981 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут зі спеціальності «Агрономія», присвоєна кваліфікація вченого агронома.
 • У 2016 р. закінчив Житомирський національний агроекологічний університет зі спеціальності «Механізація сільського господарства», та здобув кваліфікацію інженера – механіка.
 • Кандидатську дисертацію зі спеціальностей 06.01.14. «Технічні культури» та 18.05.2003 «Обробка, зберігання зерна та іншої продукції рослинництва» захистив у 1989 р. в Українській ордена Трудового Червоного Прапора   сільськогосподарській академії м. Києва.
Сфера наукових інтересів:
 • технології виробництва продукції рослинництва,
 • інженерна екологія,
 • раціональне машиновикористання і застосування нової високопродуктивної техніки в сільському господарстві.
Навчальні дисципліни:
 • технології виробництва продукції рослинництва,
 • машиновикористання в рослинництві,
 • механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва,
 • інженерна екологія.
Трудова діяльність:
 • 2011-2016 рр. – декан інженерно-технічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем.
 • 2005-2011 рр. – заступник декана факультету механізації сільського господарства з навчальної роботи, доцент кафедри машиновикористання Державного агроекологічного університету м. Житомир.
 • 1999-2005 рр. – викладач спеціальних предметів відділення «Агрономія» Житомирського агротехнічного коледжу.
 • 1983-1999 рр. – головний агроном – заступник директора по виробництву хмелерадгоспу «Райгородок»  Бердичівського району Житомирської області.
 • 1982-1983рр. – агроном по захисту рослин, агроном-насіннєвод, агроном з кормовиробництва хмелерадгоспу «Райгородок»  Бердичівського району Житомирської області.
 • 1976-1981 рр. – навчання в Житомирському с/г інституті.
Публікації:

Більше 100 одноосібних і в співавторстві науково-методичних праць, в т. ч. 1 підручник та 10 навчальних посібників, 2 патенти.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Муляр А. Д. Передовой опыт возделывания гречихи в хмелесовхозе «Райгородок» Бердичевского района / А. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТИ, 1986 – 3с. – (Информ. лист. №6-86).
 2. Влияние ручной и химической рамовки на урожайность, содержание альфа-кислот в шишках хмеля сорта «Полесский» и их потери при хранении / А.Д. Муляр / Интенсификация технологии производства и хранения технических культур на Украине: сб. науч. тр. УСХА. – К., 1988. – С.65-69 (Фахове видання).
 3. Муляр А. Д. Влияние агротехнических приемов ускоренного формирования густоты стеблестоя на урожайность, технологические качества и сохраняемость шишок хмеля: автореферат дис. на соискание учен. степени канд. с.-г. наук / А. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТИ, 1989. – 22с.
 4. Коротин П. М. Интенсивная технология возделывания гречихи в Северной Лесостепи УССР / П. М. Коротин, А. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТИ, 1990. – 3с. – (Информ. лист. №49-90).
 5. Годований А. О. Експертиза технології вирощування і рекомендації по підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 50-100% / А. О. Годований, О. Д. Муляр, – Житомир: ЖЦНТІ, 2003 – 1с. – (Інформ. лист. №12).
 6. Орієнтовні технолочні карти вирощування сільськогосподарських культур Житомирщини / Уклад. А. Є. Зоря, М. Й. Кочубей, О. Д. Муляр [та ін.]. – Житомир: ОП «Житомирська облдрукарня», 2004. – 58с.
 7. Дереча О. А. Ресурсозберігаюча технологія вирощування озимої пшениці / О. А. Дереча, А. О. Годований, О. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТІ, 2005 – 2с. – (Інформ. лист. №32).
 8. Годований А. О. Агроекологічно доцільна технологія вирощування ячменю /А. О. Годований, О. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТІ, 2005. – 2с. – (Інформ. лист. №34).
 9. Годований А. О. Прогресивна технологія вирощування хмелю (Інститут хмелярства) /А. О. Годований, О. Д. Муляр. – Житомир: ЖЦНТІ, 2005 – 2с. – (Информ. лист. №31).
 10. Муляр О. Д. Тестові завдання для контролю знань студентів з дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва». Розд. 2. «Сільськогосподарські машини» по темах «Ґрунтообробні машини» (для студентів напрямів підготовки 6.130100 «Агрономія» і 6.091902 «Механізація сільського господарства») / О. Д. Муляр – Житомир, 2006 – 34с.
 11. Муляр О. Д. Тестові завдання для контролю знань студентів з дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва». Розд. 2. Сільськогосподарські машини по темах «Посівні та садильні машини» (для студентів напрямів підготовки 6.130100 «Агрономія» і 6.091902 «Механізація сільського господарства») /О. Д. Муляр. – Житомир, 2006. – 37с.
 12. Муляр О. Д. Тестові завдання для контролю знань студентів з дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» (Розділ 2) «Сільськогосподарські машини» по темах «Машини для внесення мінеральних добрив та захисту рослин» (для студентів напрямів підготовки 6.130100 «Агрономія» і 6.091902 «Механізація сільського господарства») /О. Д. Муляр. – Житомир, 2006. – 34с.
 13. Муляр О. Д. Тестові завдання для контролю знань студентів з дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва». Розд. 2. Сільськогосподарські машини по темах «Складні зернозбиральні, кормозбиральні, картоплезбиральні, бурякозбиральні, льонозбиральні комбайни» (для студентів напрямів підготовки 6.130100 «Агрономія» і 6.091902 «Механізація сільського господарства»)
 14. Англійська мова: навч. посіб. /[С. Ю. Кондратюк, О. Д. Муляр, С. В. Журавель [та ін.] – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 136с.
 1. Основи землеробства: підручник / [ О. Ф. Смаглій, М. Ф. Рибак, О. Д. Муляр [та ін.]; за ред. О. Ф. Смаглія Житомир: вид. ВДНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008 – 512с.
 2. Фізико-механічні властивості коренеплодів цикорію – основа розробки технічних засобів збирання / С. І. Мельник, А. С. Малиновський, В. М. Стельмах, О. Ю. Романишин, О. Д. Муляр // Вісн. ЖНАЕУ – 2009. – №2 – С.191-201 (Фахове видання).
 3. Підвищення ефективності процесів газифікації конструктивним удосконаленням камер газифікації /О. Ю. Романишин, О. Д. Муляр, Н. М. Цивінкова [та ін.] // Сімферополь – Люблін, 2009 – С.42-46 (Фахове видання).
 4. Система сучасних і інтенсивних технологій: програма навч. дисциплін ОКР «Магістр» спеціальності «агрономія» у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики України / С. М. Каленська, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 11с.
 5. Технологія виробництва продукції рослинництва: підручник: в 2-х ч. / С. І. Мельник, О. Д. Муляр, М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов – К.: Агроосвіта,
 6. – Ч. 1. – 271с.
 7. Технологія виробництва продукції рослинництва: підручник: в 2-х ч. / С. І. Мельник, О. Д. Муляр, М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов – К.: Агроосвіта, 2010. – Ч. 2. – 427с.
 1. Муляр Т. С. Кластерный подход к развитию отрасли хмелеводства региона на примере Житомирской области / Т. С. Муляр, А. Д. Муляр. – // Управление социальным и экономическим развитием: инновационый и стратегический подходы: материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Гатчина 20-21 мая 2010 г.). – Гатчина, 2010. – С.289-298 (0,4 др.арк. Фахове видання).
 2. Муляр О. Д. Машиновикористання в рослинництві: навч. посіб. / О. Д. Муляр, С. Й. Корсак. – Житомир, 2010. – 168с.
 1. Оптимізація сушіння коренів цикорію / І. В. Нездвецька, С. М. Кухарець, О. Д. Муляр // Вісн. ЖНАЕУ. – 2010. – №1. – С. 319–325. (Фахове видання).
 2. Агрохімія: програма навч. практики ОКР «Бакалавр» спеціальності «Агрономія» у ВНЗ ІІІ– ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики України / А. В. Бикін, Л. І.  Мазуркевич, Н. П. Бордюжа, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 34 с.
 3. Муляр О. Д. Еволюція теорії іновацій та її розвиток в аграрній сфері виробництва. / Вісн. ЖНАЕУ – 2011. – №2 – С. 50-61 (Фахове видання).
 4. Програма навчальної практики з модуля «Трактори і автомобілі» навчальної дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» / А. В. Рудь, Я. Ю. Білокінь, О. Д. Муляр, І. О. Мошенко // Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки фахівців напряму 6.090101 «Агрономія») // К:. Аграрна освіта, 2012. – С. 50.
 5. Програма навчальної практики з модуля «Сільськогосподарські машини» навчальної дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» / Л. В. Аніскевич, А. В. Рудь, О. Д. Муляр, І. О. Мошенко // Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки фахівців напряму 6.090101 «Агрономія») // К:. Аграрна освіта, – 2012. – С. 55-59.
 6. Програма навчальної практики з агрохімії / А. В. Бикін, В. І. Філон, В. С. Залізовський, В. О. Козаков, С. М. Кравченко, О. Д. Муляр [та ін.]. // Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки фахівців напряму 6.090101 «Агрономія») // К:. Аграрна освіта, – 2012. – С. 66-96.
 7. Микитюк В. М. Збірник доповідей 1-ї науково-виробничої студентської конференції «Енергозбереження. Техніка для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Сучасний стан і перспективи розвитку» / В. М. Микитюк, І. Г. Грабар, О. Д. Муляр [та ін.] // Житомир – ЖНАЕУ. – 2012. – 120 с.
 8. Микитюк В. М. Тези доповідей учасників ХІV зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів/ В. М. Микитюк, О. В. Скидан, Л. П. Журавльова, В. В. Зіновчук, Т. О. Зінчук, В. В. Мойсієнко, В. А. Бурлака, Л. П. Горальський, О. Д. Муляр, Б. В. Борисюк // Житомир. – ЖНАЕУ. 2012. – 276с.
 1. Грабар І. Г. Збірник доповідей міжвузівської науково-технічної конференції, присвяченої 90-річному ювілею ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення теплового й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся» / І. Г. Грабар, Л. В. Лось, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр // Житомир. –ЖНАЕУ. 2013. – 112 с.
 2. Рослинництво з основами кормовиробництва: програма нормативної навч. дисципліни ОКР «бакалавр» напряму 6.090105 «Захист рослин» у ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики та продовольства України / С. М. Каленська, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Агроосвіта, 2013. – 36с.
 3. Історія агрономічної науки та техніки: програма вибіркової навч. дисципліни ОКР «бакалавр» напряму 06.090101 «Агрономія» у ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики та продовольства України / І. Д. Примак, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Агроосвіта, 2013. – 25с.
 4. Інженерна екологія: програма навч. дисципліни ОКР «Бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики та продовольства України / Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Аграрна освіта, 2013. – с.
 5. Водяницький Г. П. Методичний посібник до виконання магістерської роботи для студентів ОКР магістр спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» : метод. посіб. / Г. П., Водяницький, О. Д. Муляр – Житомир, 2014. – 68 с.
 1. Муляр О. Д. Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки фахівців за напрямом 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр», спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» ОКР «Спеціаліст» та спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» ОКР «Магістр» )/ О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Г. П. Водяницький, В. А. Мамчур, М. В. Мельник – Житомир – ЖНАЕУ. – 2014. – 74 с.
 2. Войцицький А. П. Інженерна екологія: навч. посібник / А. П. Войцицький, О. Д. Муляр, Л. Г. Кравець, І. В. Нездвецька. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2014. – 500 с.
 3. Грабар І. Г. Збірник доповідей другої науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ І. Г. Грабар, Л. В. Лось, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр // Житомир. –ЖНАЕУ. 2013. – 168 с.
 4. Пат. 77937 Україна, МПК А 01 D 41/02, A 01 D 41/04, A 01 D 45/02 Комбайн рослинозбиральний універсальний / Рижук С. М., Сухораба В. П., Лось Л. В., Малиновський А. С., Кухарець С. М., Муляр О. Д., Голубенко А. А., Микитюк В. М., Кулик А. Є.; заявник і патентовласник Житомирський національний агроекологічний університет – № а 2011 09738; заявл. 05.08.2011; публ. 11.03.2013, Бюл. № 5.
 5. Муляр О. Д. Збірник доповідей учасників третьої студентської науково-технічної конференції інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, Л. Г. Кравець, І. Г. Грабар, В.П. Журавльов, М. В. Мельник, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, В. В. Тимків // Житомир. – ЖНАЕУ. 2014. – 384с.
 6. Кравець Л. Г. Нормоконтроль дипломних проектів: навч.-метод. посібник / Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр – Житомир: ЖНАЕУ – 2013. – 112с.
 7. Водяницький Г. П. Методичний посібник до виконання дипломного проекту для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»: метод. посіб. / Г. П. Водяницький, О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, О. М. Ковалик – Житомир, 2014. – 89 с.
 8. Муляр О. Д. Збірник доповідей третьої науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Л. Г. Кравець, Л. В. Лось, М. В. Мельник, В. П. Журавльов, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, В. В. Тимків // Житомир. – ЖНАЕУ. 2014. – 176 с.
 9. Лось Л. В. Обґрунтування параметрів газогенератора, адаптованого до рослинної сировини / Л. В. Лось, О. Д. Муляр, С. М. Кухарець, Н. М. Цивенкова, А. А. Голубенко// Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 206 -216. (Фахове видання).
 10. Боголюбов В. М. Обґрунтування змістовних модулів навчальної дисципліни «Екологічна інженерія» /В. М. Боголюбов, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр, В. І. Дубовий, В. М. Мітін // Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 258-265. (Фахове видання).
 1. Муляр О. Д. Досвід підготовки фахівців інженерного профілю та основні завдання розвитку інженерно-технічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету / Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 476-486. (Фахове видання).
 2. Пат. 106313 Україна, МПК F 04 C 2/344, F 04 C 11/00 Вакуумний пластинчасто-роторний насос / Медвецький О. В., Муляр О. Д., Бушма С. В., Коновалов О. В.; заявник і патентовласник Житомирський національний агроекологічний університет – № а 2013 06021; заявл. 15.05.2013; публ. 11.08.2014, Бюл. № 15
 3. Муляр О. Д. Збірник доповідей учасників IV науково-технічної конференції студентів, магістрів і аспірантів «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Л Г. Кравець, Л. В. Лось, М. В. Мельник, В. П. Журавльов, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, Н. М. Цивенкова, М. Л. Заєць, А. А. Голубенко, О. Б. Плужніков// Житомир. –ЖНАЕУ. 2014. – 372 с.
 4. Муляр О.Д. та ін. Вісник ЖНАЕУ – №2 (45), т. 4 ч. 1, матеріали міжнародної конференції ім.  П.М. Василенка, 2014 – 430 с.
 5. Муляр О.Д. та ін. Вісник ЖНАЕУ – №2 (45), т. 4 ч. 2, матеріали міжнародної конференції ім. П.М. Василенка, 2014 – 534 с.
 6. Муляр О.Д. та ін. навчально-методичний комплекс «Інженерна екологія»//О.Д. Муляр, І.М. Бендера, Я.М. Михайлович, А.П. Войціцький, І.В. Нездведзька, О.В. Джежулей, О.І. Петрище// Кам’янець-Подільський, вид. «Абетка», 2016 – 308 с.

 

викладач спеціальних дисциплін кафедри «Агрономії та лісового господарства» ЖАТФК
Ільїнський Юрій Миколайович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.01 – загальне землеробство. «Вплив основного обробітку і удобрення на родючість дерново-підзолистого супіщаного ґрунту та продуктивність хмелю в умовах Полісся», № диплома ДК №015813.
Дата народження
26 Грудня 1974
Дані про освіту:
 • 1991-1994 р. Кіцманський радгосп-технікум, отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Організація і технологія виробництва продукції сільського господарства»;
 • 1995-2000 р. Державна агроекологічна академія України, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Агрономія»;
 • З 2003 р. по 2006 р. навчався у очній аспірантурі Інституту сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир)
Дисципліни які викладає:
 • «Вступ до спеціальності»;
 • «Технологія виробництва продукції рослинництва»;
 • «Рослинництво»;
 • «Технічні культури»;
 • «Насінництво і селекція».
Науково-практичні інтереси

Біологізація галузі рослинництва, одержання якісної і екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, пошук шліхів стабілізації галузі з наступним розширеним відтворенням потенціальної і ефективної родючості ґрунту. Теоретичне обґрунтування і розроблення агробіологічних основ внесення органічних та мінеральних добрив з використанням нетоварної частини урожаю, маси сидеральних культур та біодобрив, застосування екологічної системи захисту рослин від шкідливих організмів.

Член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (УТҐА).

Кількість публікацій

Наукових праць 35: із них наукових статей – 16; тез доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах – 6; навчально-методичні матеріали, рекомендації, посібники, монографії, стандарти – 13.

викладач спеціальних дисциплін кафедри «Агрономії та лісового господарства» ЖАТФК
Пасічник Ірина Олександрівна
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук. У 2013 році захистила дисертацію «Хіміко-технологічна оцінка сортів хмелю та їх придатності до використання в хлібопекарському виробництві» на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва.
Дата народження
24 Жовтня 1982
Дані про освіту:
 • У 2005 році закінчила  Житомирський Державний університет імені Івана Франка, одержала диплом спеціаліста за спеціальністю: «вчитель біології хімії, валеології та основ екології».
 • З 2008 року по 2011 рік навчалась у очній аспірантурі Інституту сільського господарства Полісся УААН.
 • У 2018 році пройшла курси роботи на газово-рідинному хроматографі «Brukker».
 • У 2019 році пройшла стажування з метрологічних питань у ДП «Житомирстандартметрологія».
 • Пройшла навчання з  питань «Вимоги стандарту ISO 17025:2005» та «Проведення верифікації, валідації, обрахунок невизначеності під час проведення аналітичних випробувань. Карта Шухарта»  на базі на базі ДП «УкрНДНЦ».
 • У 2020 році пройшла курси підвищення кваліфікації викладача з дисципліни «Технологія виробництва продуктів рослинництва» в Білоцерківському аграрному університеті»
 Дисципліни які викладає:
 • «Технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції»;
 • «Технологія виробництва продукції рослинництва»;
 • «Технологія закритого ґрунту»;
 • «Овочівництво закритого ґрунту».
Науково-практичні інтереси

Вивчення впливу умов вирощування, агрохімікатів, режимів післязбиральної обробки та зберігання на якість та безпечність продукції рослинництва. Дослідження новітніх технологій зберігання, переробки та використання хмелю й хмелепродуктів. Вдосконалення технологій вирощування овочевих та лікарських рослин, в т.ч. у культиваційних спорудах.

Член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (УТҐА).

Кількість публікацій

Наукових праць 37: із них наукових статей – 16; тез доповідей на науково-практичних конференціях – 10; науково та навчально-методичні матеріали – 9; два патенти на корисну модель та один стандарт.

Викладач спеціальних дисциплін
Мостепанюк Володимир Андрійович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Педагогічний стаж
32 роки
Дата народження
23 Серпня 1959
Дані про освіту:
 • У 1982 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію (м. Київ) зі спеціальності «Лісове господарство», присвоєна кваліфікація «інженер лісового господарства».
 • Кандидатську дисертацію зі спеціальностей 06.03.03. «Лісознавство, лісівництво та захисне лісорозведення; лісові пожежі та боротьба з ними» захистив у 1986 р. в Українському НІІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (м. Харків).
Сфера наукових інтересів:
 • лісовпорядкування,
 • моделювання управлінських систем та економіки,
 • раціональне лісокористування на засадах сталого розвитку.
Навчальні дисципліни:
 • лісівництво,
 • лісовпорядкування,
 • лісознавство,
 • лісовідновлення та лісові культури,
 • лісове товарознавство.
Трудова діяльність:
 • 1977-1982 рр.навчання в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ).
 • 1982-1985 рр. – навчання в аспірантурі Українського НІІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (м. Харків).
 • 1985 – 1990 рр. робота в Поліській агролісомеліоративній станції (м. Житомир).
 • 1990 – 2022 рр. – робота в Поліському національному університеті
 • 2022р. – викладач спеціальних дисциплін відділення «Агрономія» Житомирського агротехнічного фахового коледжу.
Публікації:

Більше 80 одноосібних і в співавторстві наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 3 довідники, 11навчальних посібників.

1. Мостепанюк В.А., Тарасевич О.В., Ейсмонт В.С., Вишневський В.С. Довідник лісовпорядника / під ред. В.А. Мостепанюка. – Житомир: ПП «Рута», 2016. 584 с.

2. Мостепанюк В.А., Ляшенко Р.Л., Ейсмонт В.С., Бондарчук Н.В. Правовий довідник лісовпорядника. Частина 1. / під ред. В. А. Мостепанюка. – Житомир: ПП «Рута», 2016. 710 с.
3. Мостепанюк В.А., Ляшенко Р.Л., Ейсмонт В.С., Бондарчук Н.В. Правовий довідник лісовпорядника. Частина 2. / під ред. В. А. Мостепанюка. – Житомир: ПП «Рута», 2016. 652 с.
4. Мостепанюк В.А., Орлов О.О., Ейсмонт В.С., Вишневський В.С. Довідник лісовпорядника / під ред. В. А. Мостепанюка. – Вид. 2-е, допов. – Житомир : ПП «Рута», 2017. 884 с.
5. Мостепанюк В.А., Дребот О.В., Ейсмонт В.С., Гайдучок Т.С. Лісовпорядкування : навч. посібник : у 2-х ч. Ч. 1. Інвентаризація земель лісогосподарського призначення / за ред. В.А. Мостепанюка. – Житомир : О.О. Євенок, 2018. 629 с.
6. Мостепанюк В.А., Сірчук Ю.В., Ейсмонт В.С., Гайдучок Т.С. Лісовпорядкування : навч. посібник : у 2-х ч. Ч. 2. Проектування лісового господарства в експлуатаційних лісах / за ред. В.А. Мостепанюка. – Житомир : О.О. Євенок, 2018. 372 с.
7. Мостепанюк В.А., Ейсмонт В.С. Практикум з лісовпорядкування : в 3-х ч. / під ред. к. с.-г. н., доц. В. А. Мостепанюка. – Житомир, 2019. – Ч. 1. Господарська інвентаризація земель лісогосподарського призначення (базове лісовпорядкування). 539 с.
8. Мостепанюк В.А., Ейсмонт В.С. Практикум з лісовпорядкування : в 3-х ч. / під ред. к. с.-г. н., доц. В. А. Мостепанюка. – Житомир, 2019. – Ч. 2. Господарська інвентаризація земель лісогосподарського призначення (базове лісовпорядкування). 379 с.
9. Мостепанюк В.А., Ейсмонт В.С. Практикум з лісовпорядкування : в 3-х ч. / під ред. к. с.-г. н., доц. В. А. Мостепанюка. – Житомир, 2019. – Ч. 3. Господарська інвентаризація земель лісогосподарського призначення (базове лісовпорядкування). 415 с.
10. Мостепанюк В.А., Тимошенко М.М., Левченко В.Б.Практикум з лісоінвентаризації (з основами лісовпорядкування) : навч. посіб.  /  під ред. В. А. Мостепанюка. Житомир, 2021. 656 с.
11. Мостепанюк В.А., Тимошенко М.М. Впорядкування лісів рекреаційно-оздоровчого призначення: навч. посіб. : у 3-х ч. Ч. 1. Теоретичні засади рекреаційної діяльності / за ред.  В.А. Мостепанюка. Житомир, 2022. 214 с.
12. Мостепанюк В.А., Тимошенко М.М. Впорядкування лісів рекреаційно-оздоровчого призначення: навч. посібник: у 3-х ч. Ч. 2. Інвентаризаціялісогосподарських земель рекреаційно-оздоровчого призначення / за ред. В.А. Мостепанюка. Житомир, 2022. 186 с.
13. Мостепанюк В.А., Тимошенко М.М. Впорядкування лісів рекреаційно-оздоровчого призначення: навч. посібник : у 3-х ч. Ч. 3. Проектування організації і розвитку лісопарку / за ред. В.А. Мостепанюка. Житомир:  2022, – 227 с.
14. Мостепанюк В.А., Кратюк О.Л., Бруцький Ю.В.Впорядкування лісів природно-заповідного призначення: навч. посібник : у 3-х ч. Ч. 1. Теоретичні засади природоохоронної діяльності на територіях об’єктів природно-заповідного фонду України / за ред. к. с.-г. н., доц. В.А. Мостепанюка. Житомир, 2022. 185 с.
15. Мостепанюк В.А., Кратюк О.Л., Бруцький Ю.В. Впорядкування лісів природно-заповідного призначення: навч. посібник : у 3-х ч. Ч. 2. Теоретичні засади природоохоронної діяльності на територіях об’єктів природно-заповідного фонду України / за ред. к. с.-г. н., доц. В.А. Мостепанюка. Житомир, 2022. 220с.
16. Мостепанюк В.А., Кратюк О.Л., Бруцький Ю.В. Впорядкування лісів природно-заповідного призначення: навч. посібник : у 3-х ч. Ч. 3. Теоретичні засади природоохоронної діяльності на територіях об’єктів природно-заповідного фонду України / за ред. к. с.-г. н., доц. В.А. Мостепанюка. Житомир, 2022. 241с.