Практичне навчання здобувачів освіти Житомирського агротехнічного фахового коледжу є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Воно спрямоване на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Метою практики є формування та розвиток у здобувачів освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках освітнього процесу. Тривалість практики, що передбачена в освітньо-професійній програмі, може бути збільшена за рахунок вибіркової частини програми.

Практичне навчання здобувачів освіти Коледжу проводиться на базі сучасних високотехнологічних підприємств (організацій, установ), фінансових установ та торгівельних закладів, навчально-практичних центрів.