Агроінженерія

PDF Програма вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник зі спеціальності 208 «Агроінженерія»‎ 590.72 KB PDF Програма вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності 208 «Агроінженерія»‎‎ 835.21 KB

Автомобільний транспорт

PDF Програма вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 392.9 KB PDF Програма вступного фахового випробування при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за скороченим терміном підготовки зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за денною і заочною формами навчання на основі ОКР кваліфікованого робітника 479.39 KB

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

PDF Програма фахового випробування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»‎ для вступу на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»‎ спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»‎ 1.26 MB PDF Програма фахового випробування на основі кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для вступу на навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 1.26 MB

Комп’ютерні науки

PDF Програма для вступного фахового випробування зі спеціальністі 122 «Комп’ютерні науки» на основі кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 1.34 MB

Економіка

PDF Програма фахового випробування на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «‎кваліфікований робітник»‎ для вступу на навчання за спеціальністю 075 «‎Маркетинг»‎ 697.67 KB PDF Програма фахового випробування на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «‎кваліфікований робітник»‎ для вступу на навчання за спеціальністю 071 «‎Облік і оподаткування»‎ 809.12 KB PDF Програма фахового випробування на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «‎кваліфікований робітник»‎ для вступу на навчання за спеціальністю 076 «‎Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»‎ 753.04 KB PDF Програма фахового випробування на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «‎кваліфікований робітник»‎ для вступу на навчання за спеціальністю 072 «‎Фінанси, банківська справа та страхування»‎ 692.08 KB PDF Програма фахового випробування на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «‎кваліфікований робітник»‎ для вступу на навчання за спеціальністю 051 «‎Економіка»‎ 655.02 KB