Новини
Увага! Перехід на дистанційне навчання!--Оголошено додатковий набір студентів!
м. Житомир, вул. Щорса, 96
Педагогічні читання

Традиційним у коледжі стало проведення педагогічних читань за участі науковців вищих навчальних закладів та Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Не виключенням став і початок 2018 р. 4 січня було проведено чергове засідання педагогічних читань, у роботі якого взяла участь кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедр «Соціальних технологій» ЖДУ ім. І.Франка – Павлик Надія Павлівна, яка виступила з проблематикою «Нові технології навчання». У лекції було звернуто особливу увагу на розкритті понятті «неформальна освіта», її складових; рівнів розвитку професійної компетентності. Надія Павлівна досить детально зупинилася на основних організаційних формах неформальної освіти, а це – екскурсійні тури, стажування, семінари, презентації, творчі майстерні, курси для отримання нової професії, виїзні заняття тощо. Були також окреслені і методи, що сприяють її впровадженню: дискусії, дебати, кейс-навчання, моделювання проблемних ситуацій, інноваційні освітні технології (open-space/відкритий простір, майстерня-майбутнього, world-cafe/всесвітнє кафе, peer-education/рівний навчає рівного). Підсумовуючи було зазначено, що ефективність впливу зазначених методів і форм організації неформальної освіти визначається їх опорою на внутрішні потреби особистості у саморозвитку та самореалізації. Виступ науковця містив вагому педагогічну, психологічну та методичну складову та викликав велику зацікавленість серед викладачів коледжу. Під час педагогічних читань також було окреслено перспективи подальшої співпраці.

Методичне об’єднання – обмін досвідом

5 січня відбувся круглий стіл викладачів на тему: «Система роботи циклових комісій та кафедр щодо реалізації науково-методичної проблеми». 9 викладачів кафедр та циклових комісій обмінялися своїми напрацювання. У обговоренні взяли участь: Пустовіт Л.В. та Бондарчук Т.І. (циклова комісія загальноосвітніх дисциплін) з темою «Інформаційні засоби реалізації професійної компетентності при викладанні дисциплін загальноосвітнього циклу»; Герук С.М.(кандидат технічних наук, доцент) та Довбиш А.П. (кафедра «Агроінженерія») з темою «Розроблення та впровадження екологобезпечних технічних засобів і методів експлуатації та ремонту техніки в умовах АПК України»; Подкур В.О (кафедра гуманітарних та суспільних дисциплін) з темою «Професійна активність викладача»;»; Беляк А.В. (циклова комісія спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія) з темою «Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення спеціальних дисциплін»; Зайцева О.В. та Сорочинська С.П. (циклова комісія філологічних дисциплін) з темою «Підвищення якості викладання філологічних дисциплін через оптимальне поєднання традиційних та сучасних технологій та забезпечення міжпредметної інтеграції»; Гаврилюк В.М. (циклова комісія фізичного виховання та захисту Вітчизни) з темою «Розвиток та удосконалення методів і засобів ефективного навчання, розвитку фізичних якостей студентів з урахуванням стану їхнього здоров’я та рівня фізичного розвитку»; Поліщук О.С. (циклова комісія обліково-економічних дисциплін) з темою «Підвищення якості практичної підготовки молодшого спеціаліста через впровадження комп’ютерних технологій та інтерактивних методів навчання»; Логвінов Г.С. (кафедра «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») з темою «Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій «бакалавра» та «молодшого спеціаліста» в процесі вивчення спеціальних електротехнічних дисциплін»; Левченко В.Б. (кафедра «Агрономія та лісове господарство») з темою «Вивчення всихання соснових насаджень в умовах Житомирського Полісся»; Вензовська Н.П. (кафедра «Загально-технічних та природничих дисциплін») з темою «Впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій при вивченні загально-технічних та природничих дисциплін».

Педагогічний семінар

12 січня 2018р. у читальному залі коледжу відбувся педагогічний семінар на тему: «Соціально-психологічний супровід навчального процесу», у проведенні якого взяли активу участь Шваб І.М. (соціальний педагог), Додурич С.М. (кандидат педагогічних наук, психолог коледжу) та Оксютович М.О. (кандидат філософських наук, викладач кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін). На обговорення семінару були винесені такі питання, як аналіз та попередження зон ризику психологічного характеру; підвищення психолого-педагогічної компетентності викладачів, батьків та психологічної культури студентів; соціальна профілактика поведінки, з метою попередження злочинності, алкоголізму, наркоманії, правопорушень та інших асоціальних явищ серед неповнолітніх тощо.