У сучасному світі наука є надзвичайно важливою галуззю, яка забезпечує технологійчний прогрес та розвиток суспільства в цілому. В той же час, наукові дослідження повинні відповідати високим стандартам якості та достовірності, щоб забезпечити світовий вплив та довіру науки серед суспільства. Саме тому, в сучасному науковому середовищі дедалі більше уваги приділяється розробці та використанню інструментів, які допомагають забезпечувати високу якість та достовірність наукових досліджень. Далі наведемо приклади деяких сучасних інструментів, які допоможуть в підготовці та публікації наукових досліджень.  

Платформа відповідальної редакційної політики PREP – є ініціативою, яка створена з метою покращення якості інформаційних матеріалів, що публікуються в ЗМІ. Ця платформа надає редакціям можливість розробляти і використовувати стандарти, що регулюють збір, обробку і публікацію новин, щоб забезпечити точність, об’єктивність та достовірність інформації.

PREP була створена у 2018 році Європейською комісією разом з групою провідних ЗМІ, а також за участю експертів з галузі журналістики та інших відомих фахівців. Її головною метою є створення стандартів, які допоможуть ЗМІ уникнути розповсюдження фейкових новин та дезінформації.

Платформа відповідальної редакційної політики (PREP) може бути корисною і для наукових досліджень. Якщо врахувати, що наукові дослідження також є формою інформації, яка публікується в ЗМІ, використання PREP може допомогти забезпечити точність, об’єктивність та достовірність цих досліджень.

PREP може надати науковим журналам та видавництвам чіткі рекомендації для забезпечення високої якості та достовірності наукових досліджень, а також захисту від маніпуляцій та зловживань. Наприклад, платформа може рекомендувати використання стандартів щодо збору та перевірки фактів, етики інтерв’ювання, використання соціальних мереж як джерела інформації, а також методів боротьби з фейками та дезінформацією.

Також, PREP може надати можливість редакціям наукових журналів та видавництвам використовувати різноманітні інструменти та ресурси для забезпечення високої якості та достовірності наукових досліджень. Наприклад, платформа може надавати редакціям доступ до баз даних та інших ресурсів, що допомагають перевіряти факти та достовірність інформації, що публікується в наукових дослідженнях.

Таким чином, використання PREP може допомогти забезпечити високу якість та достовірність наукової інформації, що публікується, та сприяти розвитку науки і наукових досліджень в цілому.

Платформа scite_ дозволяє користувачам швидко вияснити, чи була підтримана чи спростована певна наукова робота.

SCITE_ – це інноваційна платформа, яка допомагає забезпечити більшу достовірність наукових досліджень. Основною метою SCITE_ є покращення роботи наукових видавництв і наукових журналів, зменшення кількості помилок та забезпечення більш високої якості наукових публікацій.

Система SCITE_ працює на основі технології штучного інтелекту, що дозволяє аналізувати статті та наукові дослідження, щоб перевірити їх достовірність. Система оцінює кожну статтю за кількома критеріями, включаючи наукову методологію, використання даних та доказів, цитування та відповідність між заголовком та змістом.

Одним з найбільших викликів, з якими стикається сучасна наука, є забезпечення достовірності наукових досліджень. Відомо, що більше половини опублікованих досліджень містять помилки або недостовірні дані. Це може вплинути на довіру громадськості до науки в цілому, а також призвести до неправильних рішень в галузі медицини, науки про клімат, технологій та інших областей.

SCITE_ допомагає забезпечити достовірність наукових досліджень, що публікуються, шляхом перевірки їх наукової методології та використання даних. Це може значно підвищити довіру до науки та наукових видавництв, а також допомогти забезпечити більш точні та доказові дані для прийняття рішень у різних галузях.

WRITEFULL – це онлайн-інструмент, який допомагає покращити якість написання текстів. Цей інструмент пропонує користувачеві швидку перевірку правопису та граматики, а також надає можливість отримувати рекомендації щодо стилю та виразності тексту.

Однією з найбільших переваг Writefull є його здатність аналізувати та порівнювати тексти з великою кількістю джерел. Наприклад, при написанні наукових статей часто потрібно порівнювати свої дослідження зі статтями інших авторів, щоб переконатися у вірності своїх результатів. Writefull може швидко та точно знайти аналогічні тексти, порівняти їх та надати користувачеві цінну інформацію.

Окрім того, Writefull може допомогти користувачам розвивати свій мовний навик. Інструмент надає можливість отримувати рекомендації щодо використання слів та фраз, що допомагає уникнути повторень та надати тексту більшої виразності. Також інструмент надає корисні поради щодо тону та стилю тексту, що допомагає виправити недоліки та забезпечити його більшу зрозумілість та зручність для читачів.

Writefull – це простий та зручний інструмент для всіх, хто прагне покращити свої мовні навички та надати своїм текстам більшої виразності та чіткості. Завдяки своїм функціям, цей інструмент може значно зекономити час користувача на перевірку та виправлення тексту, а також допомогти відшліфувати мовні навички до більш високого рівня.

Article Transfer Service від Elsevier Ukraine – це інноваційний сервіс, який запропонувала компанія Elsevier Ukraine з метою полегшення процесу публікації наукових статей. Суть сервісу полягає в тому, що автори, які подають свої статті до журналів Elsevier, можуть використовувати ATS для передачі своїх матеріалів до іншого журналу Elsevier, якщо їх стаття не підходить до вимог першого журналу.

ATS працює на основі інтеграції баз даних Elsevier та відповідних журналів, що дозволяє швидко та ефективно перенаправляти статті до журналів, які відповідають їх тематиці та вимогам до статей. Цей сервіс дозволяє авторам зберегти свій час та зусилля на пошук нового журналу та повторну подачу статті.

ATS – це також важливий інструмент для наукових журналів Elsevier, оскільки він дозволяє забезпечити оптимальне використання ресурсів та збільшити кількість прийнятих статей. Більш того, цей сервіс забезпечує більшу відкритість та доступність наукової інформації шляхом перенесення матеріалів до журналів з відкритим доступом.

ATS є важливим кроком у напрямі полегшення та оптимізації процесу публікації наукових статей, що дозволяє зосередитися на проведенні досліджень та вдосконаленні якості наукових матеріалів. Завдяки ATS вчені та автори отримують більше можливостей для публікації своїх статей та забезпечення більшої видимості своїх досліджень в науковому світі.

PUBLONS є інноваційною системою мотивації для наукових рецензентів, яка дозволяє їм отримувати визнання та показники за свою роботу. Крім того, ця платформа надає інструменти для видавців та редакторів наукових журналів, що допомагають управляти процесом рецензування та підвищувати якість публікацій.

Publons пропонує рецензентам можливість зберігати та відстежувати їх рецензії, а також отримувати кредити за свою роботу. Це стимулює наукових експертів до більш активної участі у процесі рецензування та підвищує якість оцінюваних матеріалів.

Крім того, Publons надає можливість видавцям та редакторам наукових журналів отримувати детальні статистичні дані про процес рецензування та експертів, які беруть участь у цьому процесі. Це допомагає керівництву журналів визначити найефективніших рецензентів та вдосконалювати процес рецензування, забезпечуючи високу якість наукових публікацій.

За допомогою Publons, наукові журнали можуть прискорити процес рецензування та підвищити його якість, а також залучати до цього процесу більше експертів з усього світу. Publons створює спільноту вчених, яка залучає до розвитку науки та забезпечує збільшення її впливу на суспільство.

Таким чином, Publons є не тільки інноваційним інструментом для мотивації рецензентів, але й корисним інструментом для видавців та редакторів наукових журналів, що допомагає підвищувати якість наукових публікацій та забезпечувати їх достовірність.

Publons надає можливість науковим журналам дізнаватися більше про своїх рецензентів та їх експертні здібності. Завдяки цьому, редактори можуть більш ефективно залучати рецензентів, які мають відповідну кваліфікацію та досвід, тим самим забезпечуючи високу якість рецензування. Крім того, Publons дозволяє видавцям відслідковувати кількість та якість рецензій, що проводяться для кожної статті, забезпечуючи збільшення рівня достовірності наукових публікацій.

В цілому, Publons є важливим інструментом для підвищення якості та достовірності наукових публікацій, а також для стимулювання активності наукових рецензентів. Використання цієї платформи може допомогти науковим журналам забезпечити високий рівень якості та достовірності своїх публікацій, що є важливим для забезпечення впливу науки на суспільство.

Завдяки розвитку технологій та використанню спеціальних інструментів, наукові дослідження стають більш достовірними та якісними. Інструменти, описані в статті, дозволяють науковим журналам, редакторам та науковцям забезпечувати високу якість та достовірність наукових публікацій, а також підвищувати ефективність своєї роботи.

Ірина Коваленко