quote Головною метою в отриманні освіти є не лише засвоєння здобувачем освіти певних знань, а й виховання освіченого, активного і відкритого до спілкування члена сучасного суспільства.

Стратегія розвитку ЖАТК на 2020-2025 р. р.

Стратегія розвитку Житомирського агротехнічного коледжу на 2020-2025 роки спрямована на підвищення якості освітнього процесу, забезпечення його відповідності стандартам, встановленим МОН України та досвідом кращих ЗВО України, європейських стандартів та рекомендацій.

PDF Програма стратегії розвитку Житомирського агротехнічного коледжу на 2020–2025 р. р. 525.5 KB

Очікувані стратегічні цілі стратегії розвитку ЖАТК

Основні напрямки розвитку щодо управління коледжем включають такі цілі і завдання:

 • вдосконалити систему менеджменту згідно з ДСТУ ISO 9001:2015;
 • постійно підвищувати систему якості освітніх послуг Коледжу, зокрема прозорість, демократичність проведення вступної кампанії на всіх її етапах від прийому документів, конкурсного відбору до зарахування до складу здобувачів освіти;
 • створити ефективну систему профорієнтаційної роботи та підготовки молоді до вступу в коледж з метою забезпечення якісного контингенту здобувачів освіти;
 • вдосконалювати відбір і виховання талановитої та обдарованої молоді;
 • розвивати стратегічне партнерство коледжу з загальноосвітніми закладами, професійно-технічними училищами, коледжами регіону, підприємствами та організаціями, соціальними структурами та іншими установами;
 • впроваджувати інтегрування навчальних планів і програм післядипломної освіти;
 • розпочати підготовку до відзначення 100-річчя коледжу, в тому числі відеоматеріалів, публікацій та інше.
 • з метою інтегрування в сучасну систему підприємств, вивчення виробничих процесів, випробування власних сил як спеціаліста – вдосконалити елементи дуальної освіти;
 • вдосконалювати систему вивчення ринку праці й прогнозування попиту на спеціальності коледжу, допомогати випускникам з питань працевлаштування;
 • створити разом із роботодавцями інституції ( курси, майстер-класи, інше) додаткової професійної освіти під час проходження студентами виробничих практик для прискорення адаптації випускників коледжу на первинних посадах та їх працевлаштування;
 • розширювати та удосконалити матеріально-технічну базу.

Очікувані результати стратегії розвитку ЖАТК

Реалізація Концептуальних положень та основних напрямів розвитку Житомирського агротехнічного коледжу забезпечить відчутне зростання інтелектуального, культурного і матеріального потенціалу; зростатиме рівень фахової підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник”, освітньо-професійного ступеня “Фаховий молодший бакалавр”, “Молодший бакалавр”, освітнього ступеня “Бакалавр”.

Впровадження новітніх технологій у освітній процес, повноцінна і оптимальна його комп’ютеризація дасть змогу:

 • розвивати пізнавальну активність;
 • підвищувати ефективність самостійної роботи;
 • спонукатиме здобувачів освіти до продуктивного мислення;
 • забезпечать вміння моделювати і прогнозувати виробничі ситуації.

Стратегія розвитку ЖАТК – це забезпечення подальшого сталого розвитку Житомирського агротехнічного коледжу та перетворення його на сучасний конкурентний, самостійний вищий заклад освіти, здатний надавати якісну, багатопрофільну освіту, що адекватно реагує на основні освітньо-наукові, ринкові та життєві виклики і потреби вищої освіти.