м. Житомир, вул. Покровська, 96

Атестація педагогічних працівників Житомирського агротехнічного коледжу – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

PDF Положення про атестацію педагогічних працівників Житомирського агротехнічного коледжу 286.53 KB PDF Положення про рейтингову оцінку діяльності викладача Житомирського агротехнічного коледжу 731.7 KB

2020-2021рр

PDF Графік атестації на 2020 – 2021 н.р. та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЖАТК 482.97 KB PDF План-графік роботи атестаційної комісії на 2020-2021 н.р. 694.49 KB PDF Наказ про атестацію педагогічних працівників у 2020-2021 н.р. 352.04 KB PDF Наказ про склад атестаційної комісії 118.69 KB

2019-2020рр

PDF Список педагогічних працівників ЖАТК на атестацію у 2019/2020 навчальному році 372.17 KB PDF План-графік роботи атестаційної комісії на 2019-2020 н.р 715.01 KB PDF Наказ про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. 476.11 KB PDF Наказ про склад атестаційної комісії 116.55 KB PDF Наказ про результати атестації педагогічних працівників 210.93 KB PDF Наказ про результати атестації педагогічних працівників 220.29 KB