Атестація педагогічних працівників Житомирського агротехнічного коледжу – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

PDF Положення про атестацію педагогічних працівників Житомирського агротехнічного коледжу 286.53 KB PDF Положення про рейтингову оцінку діяльності викладача Житомирського агротехнічного коледжу 731.7 KB

Атестація педагогічних працівників Житомирського агротехнічного коледжу

Рейтинги викладачів Житомирського агротехнічного коледжу