Основними напрямками методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та аспірантів;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
 • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

Центрами навчально-методичної роботи у коледжі є:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичні об’єднання;
 • кафедри, циклові комісії;
 • школа «Молодого викладача».

З метою підвищення професійної майстерності викладачів використовуються різноманітні форми методичної роботи:

 • навчально-методичні конференції, збори, засідання методичної ради, засідання кафедр та циклових комісій з навчально-методичних питань;
 • семінари, конференції, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси професійної майстерності;
 • тижні (декади) циклових комісій та кафедр;
 • відкриті та інструктивно-методичні заняття; майстер-класи;
 • контрольні та взаємні відвідування занять;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів;
 • аналітичні дослідження з питань методики навчання студентської молоді;
 • методичні консультації;
 • індивідуальна самоосвітня робота викладачів кафедр та циклових комісій;
 • індивідуальні та групові консультації із завідувачами кафедрами, головами циклових комісій та викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної методичної допомоги з питань планування роботи, визначення змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи.