Заочне відділення Житомирського агротехнічного коледжу

Глобалізація диктує свої закони, і підприємства висувають до співробітників все більші та більші вимоги. Отримати додаткові знання бажає багато хто, але не всі можуть присвятити навчанню весь вільний час. Поєднувати навчання та роботу непросто, але можливо, і практично в кожному закладі існує навчання без відриву від виробництва.

Великий відсоток людей навіть не розглядають варіант вступу на денне відділення ВНЗ. Після закінчення школи або ПТУ вони йдуть працювати, продовжуючи свою освіту на заочній формі навчання, яка має ряд переваг:

 • Можливість поєднувати навчання з роботою і відразу застосовувати отримані знання і навички на практиці. Це дозволяє випускникам не тільки претендувати на більш високооплачувані посади після закінчення, а й швидше просуватися по кар’єрних сходах.
 • Порівняно низька вартість
 • Навчання в комфортному для себе темпі в порівнянні з денною формою, дотримуючись навчального плану і розкладу лабораторно-екзаменаційних сесій.

Історія відділення

За 64 роки (1956 – 2020), заочне відділення випустило 8.292 спеціаліста. Найбільшою кількістю студентів були позначені 1977, 1988, 1991, 1996 роки, коли на відділенні навчалось по 600 – 700 студентів (28 – 30 академічних груп).

Під час підготовки спеціалістів широко застосовувались і застосовуються прогресивні форми та методи навчання, зокрема: навчання на виробництві, екскурсії на передові господарства області та України.

1956
1965
2000
2002
2009
2017
2019

Перший набір студентів проведено в 1956 році на спеціальність «Плодоовочівництво» – 37 чол. та на спеціальність «Механізація сільського господарства» – 129 чол. Перший випуск студентів – заочників відбувся в 1960 році.

Заочне відділення Житомирського агротехнічного коледжу  було організоване в 1965 році. Підготовка спочатку велась за спеціальностями: «Плодоовочівництво», «Механізація сільського господарства», «Агрономія» (1956 – 1999рр.).

Очільниками заочного відділення працювали: Ляхов Віктор Олександрович – перший завідувач заочного відділення (1956 – 1976); Кульба Антон Андрійович (1976 – 1989); Гавриловський Володимир Петрович (1989 – 2005); Мельничук Веніамін Володимирович (2005 – 20007); Муляр Тамара Станіславівна (2007 – 2008); Маєвська Антоніна Петрівна (2008 – 2009). На даний час керівництво заочним відділенням здійснює викладач – методист, спеціаліст вищої категорії Насінник Інна Іванівна.

Методистами заочного відділеннями в різні часи працювали: Хабнер Юхим Мусійович (1959 – 1962); Тартасюк Зоя Іванівна (1962 – 1968); Поляк Клара Рафаїлівна (1968 – 1973); Барановський Григорій Семенович (1973 – 1979); Карашевич Неоніла Гергіївна (1979 – 2004); Шкатула Галина Данилівна (2004 – 2012); Лебідь Марія Марківна (2018 – 2019), Насінник Інна Іванівна (2019 – 2020).

З 2000 року – заочне відділення розпочало підготовку фахівців за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства».

З 2002 року за спеціальностями: «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси», з 2008 року – «Монтаж і обслуговування систем газопостачання».

З вересня 2009 року заочна форма навчання здійснювалась відділеннями у зв’язку зі скороченням кількості студентів.

З 2017 року розпочалась підготовка бакалаврів за спеціальностями: «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Лісове господарство».

З 1 вересня 2019 року на заочній формі навчається 170 здобувачів освіти, з них бакалаври – 103 чол. За спеціальністю «Агроінженерія» – 112 студ., «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – 20 студ., «Лісове господарство» – 14 студ., «Агрономія» – 24 студ.

Викладачі заочного відділення

Підготовку фахівців за різними спеціальностями забезпечують 50 викладачів, з них:

 • 1 доктор наук (2%);
 • 24 кандидата наук (48%);
 • 10 викладачів (20%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач-методист»;
 • 7 викладачів (14%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
 • 8 викладачів (16%) «спеціаліст першої категорії».

Заочне відділення: організація навчальної роботи заочного відділення

Заочна форма навчання передбачає великий обсяг самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом, участь в лабораторно-екзаменаційних сесіях, навчання без відриву від виробництва. Абітурієнт, який обирає заочну форму навчання, як правило, вже працює і бажає здобути вищу освіту, одночасно продовжуючи власну трудову кар’єру.

Дипломи, які отримують випускники денної та заочної форм, нічим не відрізняються між собою.

Здобувати освіту за заочною формою навчання має право будь-яка людина, незалежно від виду занять та віку.

Організація навчальної роботи на заочному відділенні проводиться згідно навчальних планів, навчальних програм, методичних вказівок із вивчення дисциплін, навчального графіку, плану проведення лабораторно-екзаменаційної сесії.

Навчальний процес на заочному відділенні планувався й проводився за таким способом:

 • Настановчі заняття
 • Зимова екзаменаційна сесія
 • Літня екзаменаційна

Заочне відділення: спеціальності

На теперішній час на заочному відділенні здійснюється підготовка за такими спеціальностями:

 • спеціальність 201 «Агрономія» (фаховий молодший бакалавр та молодший бакалавр за спеціальністю «Виробництво та переробка продукції рослинництва»);
 • спеціальність 201 «Агрономія» (ОС «Бакалавр»);
 • спеціальність 205 «Лісове господарство» (ОПС «Фаховий молодший бакалавр та молодший бакалавр»);
 • спеціальність 205 «Лісове господарство» (ОС «Бакалавр» за спеціалізаціями “Лісовпорядкування” та “Лісова таксація”);
 • спеціальність 208 «Агроінженерія» (ОКР  «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр та молодший бакалавр»);
 • спеціальність 208 «Агроінженерія» (ОС «Бакалавр»);
 • спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ОПС «Фаховий молодший бакалавр та молодший бакалавр»);
 • спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ОС «Бакалавр»)