PDF ННД.01. Українська мова (за професійним спрямуванням) 583.1 KB PDF ННД.02. Історія і культура України 734.9 KB PDF ННД.03. Філософія 609.26 KB PDF ННД.04. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 634.95 KB PDF ННД.05. Фізика 634.25 KB PDF ННД.06. Вища математика 606.55 KB PDF ННД.07. Хімія 926.9 KB PDF ННД.08. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 678.95 KB PDF ННД.09. Технічна механіка 991.15 KB PDF ННД.10. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи 777.31 KB PDF ННД.11. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство 339.08 KB PDF ННД.12. Паливо-мастильні та експлуатаційні матеріали автомобілів 339.28 KB PDF ННД.13. ВСТВ 666.25 KB PDF ННД.14. Деталі машин 783.17 KB PDF ННД.15. Основи теплотехніки 954.32 KB PDF ННД.16. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 617.28 KB PDF ННД.17. Автомобілі (будова) 915.71 KB PDF ННД.18. Автомобілі (теорія експлуатаційних властивостей та розрахунку) 691.72 KB PDF ННД.19. Випробування автомобiлiв 811.44 KB PDF ННД.20. Автомобільні двигуни 698.9 KB PDF ННД.21. Технічна експлуатація автомобілів 697.38 KB PDF ННД.22. Основи технічної діагностики автомобілів 690.52 KB PDF ННД.23. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів 940.9 KB PDF ННД.24. Проектування СТО та АТП 675.56 KB PDF ННД.25. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту 910.47 KB PDF ННД.26. Організація автомобільних перевезень 687.83 KB PDF ННД.27. Економіка підприємства 510.68 KB PDF ННД.28. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 812.38 KB PDF ННД.29. Інформатика та інформаційні технології 702.33 KB PDF ННД.30. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту 680.42 KB PDF ННД.31. Екологія транспорту 734.93 KB PDF ННД.32. Навчальна практика 794.68 KB PDF ННД.33. Технологiчна_практика 820.39 KB PDF ННД.34. Виробнича (преддипломна) практика 795.83 KB PDF ННД.35. Підготовка та захист бакалаврської роботи 1.73 MB