Педагогічна рада Житомирського агротехнічного коледжу є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу.

Колегіальна функція Педагогічної ради реалізується шляхом колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності Житомирського агротехнічного коледжу, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців за різними освітньо-кваліфікаційними
рівнями. Педагогічна рада, як колегіальний орган, розглядає та ухвалює найважливіші рішення з питань організації навчально-виховного процесу.

Основними завданнями Педагогічної ради є:

 • Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • Забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів із спеціальностей;
 • Вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
 • Системне підвищення якості освіти на інноваційній основі;
 • Розробка ефективної системи навчально-методичного забезпечення освіти студентів коледжу;
 • Забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів;
 • Затвердження освітніх програм та навчальних планів для рівня вищої освіти та спеціальностей;
 • Ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу, визначати терміни навчання;
 • Затверджувати зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту та підстави для його видачі випускникам;
 • Брати участь в організації освітнього процесу;
 • Приймати рішення щодо видачі виготовленого власного документа про вищу освіту.
PDF Положення про педагогічну раду Житомирського агротехнічного коледжу 352.27 KB PDF План засідань педагогічної ради на 2022-2023 навчальний рік 98.45 KB

Проекти рішень педагогічної ради