“Економічне відділення” Житомирського агротехнічного коледжу

Економічне відділення в Житомирському агротехнічному коледжі відкрито в 1999 році за ініціативою директора коледжу Зорі Аркадія Євдокимовича. Перший набір проводився за спеціальностями «Економіка підприємств» та «Бухгалтерський облік» в ліцензованому обсязі 130 осіб. Перший завідуючий відділенням – Даниленко Олексій Львович.

У 2000 році розпочався набір за спеціальностями «Фінанси» та «Комерційна діяльність». Станом на 1 вересня 2002 р. на відділенні навчалося 870 студентів. Відділення було розділено на обліково-фінансове: спеціальності «Бухгалтерський облік» і «Фінанси», завідуюча відділенням Лебідь Марія Марківна та економічно-комерційне: спеціальності «Економіка підприємств» і «Комерційна діяльність», завідуючий відділенням Гавриловський  Петро Степанович. З 2009 року всі спеціальності об’єднано в економічне відділення, яке по 31 серпня 2017 року очолювала Лебідь Марія Марківна. З 1 вересня 2017 року відділення очолює кандидат економічних наук, доцент Муляр Тамара Станіславівна.

За весь період роботи відділення підготовлено фахівців: 3325 осіб, з них за спеціальністю «Бухгалтерський облік» – 879, « Облік і оподаткування» – 24, «Економіка підприємств» – 884, «Економіка» – 34, «Комерційна діяльність» – 406, «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 26, «Маркетинг» – 25, «Фінанси і кредит» – 1016, «Фінанси, банківська справа та страхування» – 32. Випускники відділення продовжують на денній і заочній формі навчання у ВНЗ III-IVрівня акредитації: Державний університет «Житомирська політехніка»; Поліський національний університет; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Університет державної фіскальної служби України м. Житомир, м. Ірпінь та інші. Працевлаштовуються на підприємствах (промисловості, сільського господарства, торгівлі) різних форм власності, у державних установах і організаціях (банках, казначействі, фіскальній службі).

Вимоги часу зумовили відкриття нових спеціальностей. З вересня 2016 року розпочато навчання за спеціальностями 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Для підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями 051 «Економіка»,076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» на відділенні створено необхідну матеріально-технічну базу, яка щорічно оновлюється. В освітньому процесі використовуються спеціалізовані кабінети («Філософія», «Іноземна мова», «Правознавство», «Історія України та всесвітня історія», «Соціологія», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Вища математика», «Культурологія», «Економічна теорія», «Економіка підприємства та нормування праці», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз та статистика», «Комерційна діяльність та товарознавство», «Облік, аудит та податкова система», «Фінанси та ціноутворення», «Менеджмент, маркетинг та підприємницька діяльність», «Екологія та безпека життєдіяльності», «Охорона праці», лабораторії («Інформатика і комп’ютерна техніка» та «Інформаційні системи та технології»), методичний кабінет, спортивно-оздоровчий комплекс.

Підготовку фахівців на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітньо-професійного ступеня за різними спеціальностями забезпечують 23 викладачі, з них 5 кандидатів наук (22%), 7 викладачів (30%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач-методист» і 11 викладачів (48%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Для поглиблення професійних знань проводяться зустрічі зі спеціалістами підприємств та організацій, фіскальної служби, банків. Виробнича практика проводиться на основі договорів з підприємствами м. Житомира та області.

На відділенні забезпечується високий рівень підготовки спеціалістів: 15% випускників отримують дипломи з відзнакою, 40-45% студентів навчаються на «добре» і «відмінно», відділення займає І-ІІ місце за результатами успішності серед відділень коледжу.

На відділенні склалися добрі традиції в організації виховної роботи: проводяться щорічно урочисті посвяти в студенти, випуски спеціалістів, вечори відпочинку, різноманітні конкурси, квести, ярмарки, тематичні виховні години, зустрічі з ветеранами війни і праці та багато інших заходів.

Студенти відділення – активні учасники художньої самодіяльності (ансамбль «Чарівність»), вони є також членами збірних команд коледжу з волейболу, баскетболу, настільного тенісу.

Опитування відділення

Опитування студентів економічного відділення PDF Результати опитування 403.08 KB

Викладацький склад

Підготовку фахівців на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітньо-професійного ступеня за різними спеціальностями забезпечують 23 викладачі, з них 5 кандидатів наук (22%), 7 викладачів (30%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач-методист» і 11 викладачів (48%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Завідувач
Муляр Тамара Станіславівна

Спеціальності

Після завершення навчання випускники відділення можуть обіймати наступні посади:

за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Керівник структурного підрозділу банку;
 • Фінансовим менеджером на підприємствах, у страхових компаніях, комерційних банках та інших фінансових установах;
 • Спеціалістом контрольно-ревізійного відділу на підприємствах та державних фінансових установах, бухгалтером незалежним аудитором;
 • Фахівець у сфері консалтингової, страхової, банківської та рекламної діяльності
за спеціальністю «Облік і оподаткування»
 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • інспектор
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • ревізор
 • аудитор
 • контролер
 • працівник державної фіскальної служби
 • митний інспектор
 • інспектор податкової служби
 • інспектором з експорту
за спеціальністю «Економіка»
 • економіст
 • фахівець з економічних питань та інвестиційної діяльності
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері виробництва
 • спеціаліст у сфері праці та зайнятості
 • технік з нормування праці
 • технік з планування
 • технік з праці
 • хронометражист
за спеціальністю «Маркетинг»
 • директор малої торгівельної фірми
 • керуючий магазином
 • агент торгівельний і комерційний
 • завідувач складу
 • торговельний брокер
 • товарознавець продовольчих і непродовольчих товарів
 • промоутер
 • мерчендайзер
 • супервайзер
 • менеджер з продажу
за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • організатор з постачання
 • організатор із збуту
 • брокер (посередник) з цінних паперів
 • дилер (продавець) цінних паперів
 • комерсант
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі
 • аукціоністами (ліцитатор)
 • торгівельний брокер (маклер, ріелтор з нерухомості)
 • помічник керівника малого підприємства
Випускники відділення можуть продовжувати навчання за спеціальністю в таких навчальних закладах:
 • Житомирський державний технологічний університет (денна і заочна форма)
 • Житомирський національний агроекологічний університет (денна і заочна форма)
 • Національний університет державної податкової служби України (заочна форма) м. Житомир, (денна форма) м. Ірпінь та інші навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації