Голова комісії, спеціаліст вищої категорії
Мельничук Веніамін Володимирович
Мельничук В.В. є визнаним професіоналом:
 • з досвідом роботи управлінської роботи за фахом працював завідувачем заочного відділенням Житомирського агротехнічного коледжу. На протязі 8 років займає посаду голови циклової комісії спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агротехнічному коледжі».
 • Мельничук Веніамін Володимирович автор 13 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей -5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 5 (електротехнології, електричне освітлення та опромінення, основи електроніки та мікросхемотехніки, економіка та організація агроенергосервісу, теоретичні основи електротехніки), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1, методичні розробки -2 (методичні вказівки для виконання курсового та дипломного проектування).
Спеціаліст вищої категорії
Новосилецький Юрій Леонідович

Новосилецький Юрій Леонідович автор 23 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 3 (монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок, експлуатація та ремонт електрозахисної апаратури, охорона праці в галузі), методичних вказівок для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальних дисциплін – 5, методичних розробок – 5 (методичні вказівки для курсового та дипломного проектування, збірки тестових завдань з дисциплін професійного циклу), співавтор посібників – 5, співавтор тестових онлайн-завдань для Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» при МОН України, опубліковано статей -5, організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

Спеціаліст другої категорії
Дурас Марія Володимирівна

Дурас Марія Володимирівна автор 11 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей – 5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 2 (основи енергозбереження, автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1 (основи енергозбереження), методичні розробки – 3 (методичні розробки для виконання курсового та дипломного проектування, лабораторний практикум з автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування), організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

Спеціаліст вищої категорії
Лавріщев Олександр Олександрович
Лавріщев О.О. є визнаним професіоналом:
 • з досвідом управлінської роботи за фахом працював старшим майстром у Центрі професійної освіти м.Житомир. Останні сім років обіймає посаду завідувача відділенням «Електрифікація та інформаційні системи» Житомирського агротехнічного коледжу.
 • Лавріщев Олександр Олександрович автор 12 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 4 (основи автоматики, вступ до фаху, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, мікроконтролери), методичних розробок – 2 (щоденники з технологічної та переддипломної практик), опубліковано статей – 5, співавтор посібника – 1.
Завідувач кафедри "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки"
Нездвецька Інна Володимирівна
Кваліфікація
Кандидат технічних наук, доцент
Педагогічний стаж
25 років
Освіта:

Київський політехнічний інститут

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України,
 • ННІ післядипломної освіти
Нездвецька І. В. має досвід роботи в закладах вищої освіти понад 25 років, є визнаним професіоналом:
 • з досвідом дослідницької роботи понад 10 років;
 • з досвідом управлінської роботи за фахом понад 8 років (працювала на посаді заступника декана з навчальної роботи, була головою методкомісії спеціальності у вищому навчальному закладі);
 • Нездвецька І. В. має високий рівень наукової та професійної активності – за останні 5 років опубліковано:
  2 наукових публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus, рекомендованих МОН;
  видано 6 навчальних посібників, що рекомендовані вченими радами закладів вищої освіти та МОН України;
 • співавтор 1 монографії;
 • підготовлено призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (тема: «Дослідження магнітних властивостей тонких феромагнітних плівок щодо впливу фізичних чинників на прикладі пластикових карток» – ІІ місце у ІІ турі) – 2014 р.;
 • підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» – Сергійчук Ростислав Григорович, ІІІ місце, 2016 р., м. Львів, ЛНАУ;
 • підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – Нанівський Тарас Вячеславович, ІІ місце, 2017 р., м. Львів, ЛНАУ;
 • підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – Загородній Дмитро, ІІІ місце, 2019 р., м. Львів, ЛНАУ;
Нездвецька І. В. автор та співавтор:
 • 41 наукових публікації у періодичних фахових виданнях та матеріалах конференцій;
 • співавтор 2 патентів (винахід та корисна модель);
 • понад 20 навчально-методичних видань.
Напрям наукової діяльності:
 • енергозбереження,
 • альтернативна енергетика,
 • енергозберігаючі технології в переробці продукції с.-г. виробництва.
Основні публікації за напрямом:
 1. Votsitsky A. P., Nezdvetska I. V., Logvinov G. S, Melnichuk V. V. Improvement of the methodology of laboratory practices for the preparation of electrical engineering experts / ZHYTOMYR IVAN FRANKO STATE UNIVERSITY JOURNAL. PEDAGOGICAL SCIENCES, Volume 1 (100), 2020, Ukraine, Zhytomyr, рр.. 113-126.
 2. Holubenko A., Tsyvenkova N., Nezdvetskaya , Pluzhnikov O. THE RESULTS OF INVESTIGATION OF CORROSION PROCESSES IN GASIFYER WHEN GASIFYING FUELS CONTAINING STRAW AND LIGNIN / Proceedings of 18th International  Scientific Conference «ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT», Volume 18, May 23-25, 2010, Jelgava, Latvia, pp. 1415-1422.
 3. Tsyvenkova N., Nezdvetskaya I., Yarosh Y., Chuba V. RESULTS OF LABORATORY STUDIES OF GRAIN DRYING IN FLUIDIZED BED DRYER / Proceedings of 17th International  Scientific Conference «ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT», Volume 17, May 23-25, 2018, Jelgava, Latvia, 1644-1652.
 4. Інженерна екологія. Навчально-методичний комплекс: [навчальний посібник для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» із напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, рекомендований рішенням НМК МОН України] / О. Д. Муляр,
  І. М. Бендера, Я. М. Михайлович, А. П. Войцицький, І. В. Нездвецька, О. В. Джежулей, О. І. Петрище. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2016 – 308 с.
 5. Войцицький А. П. Контрольно-вимірювальні прилади: [навчальний посібник] / А. П. Войцицький, І. В. Нездвецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 340 с.
Федій Всеволод Савелійович
Кваліфікація
Доктор технічних наук
Педагогічний стаж
40 років
Федій В.С. є визнаним професіоналом:
 • з досвідом дослідницької роботи – 40 років стажу роботи на наукових посадах, що відповідають та є спорідненими навчальним дисциплінам. А саме, обіймав посади від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника відділу перетворення і стабілізації електромагнітних процесів інституту електродинаміки АН УССР.
 • з досвідом інноваційної роботи – за час роботи в інституті електродинаміки АН УССР було підготовлено та опубліковано 2 монографії та отримано 41 авторське свідоцтво.
Федій Всеволод Савелійович
 • Автор 83 наукових статей.
 • Підготував двох кандидатів наук.
 • Федій В.С. має високий рівень наукової та професійної активності, а саме – опубліковано наукові статті у фахових виданнях; організаційна робота на посаді завідувача кафедри спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Житомирського агротехнічного коледжу;
 • наявність патентів кількістю 2 досягнення;
 • видання 3 конспектів лекцій та 2 методичних вказівок для самостійної роботи студентів.