Новини
Увага! Триває додатковий набір випускників 11 класів та ПТУ на ОПС “Фаховий молодший бакалавр” на заочну форму навчання
м. Житомир, вул. Покровська, 96
Голова комісії, спеціаліст вищої категорії
Мельничук Веніамін Володимирович
Мельничук В.В. є визнаним професіоналом:
 • з досвідом роботи управлінської роботи за фахом працював завідувачем заочного відділенням Житомирського агротехнічного коледжу. На протязі 8 років займає посаду голови циклової комісії спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агротехнічному коледжі».
 • Мельничук Веніамін Володимирович автор 13 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей -5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 5 (електротехнології, електричне освітлення та опромінення, основи електроніки та мікросхемотехніки, економіка та організація агроенергосервісу, теоретичні основи електротехніки), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1, методичні розробки -2 (методичні вказівки для виконання курсового та дипломного проектування).
Спеціаліст вищої категорії
Новосилецький Юрій Леонідович

Новосилецький Юрій Леонідович автор 23 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 3 (монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок, експлуатація та ремонт електрозахисної апаратури, охорона праці в галузі), методичних вказівок для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальних дисциплін – 5, методичних розробок – 5 (методичні вказівки для курсового та дипломного проектування, збірки тестових завдань з дисциплін професійного циклу), співавтор посібників – 5, співавтор тестових онлайн-завдань для Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» при МОН України, опубліковано статей -5, організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

Спеціаліст другої категорії
Дурас Марія Володимирівна

Дурас Марія Володимирівна автор 11 опублікованих праць. У тому числі: опубліковано статей – 5, розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 2 (основи енергозбереження, автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування), методичні розробки для виконання лабораторно-практичних робіт – 1 (основи енергозбереження), методичні розробки – 3 (методичні розробки для виконання курсового та дипломного проектування, лабораторний практикум з автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування), організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування (гурток науково-практичної роботи при лабораторії).

Спеціаліст вищої категорії
Лавріщев Олександр Олександрович
Лавріщев О.О. є визнаним професіоналом:
 • з досвідом управлінської роботи за фахом працював старшим майстром у Центрі професійної освіти м.Житомир. Останні сім років обіймає посаду завідувача відділенням «Електрифікація та інформаційні системи» Житомирського агротехнічного коледжу.
 • Лавріщев Олександр Олександрович автор 12 опублікованих праць. У тому числі: розроблено методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентами з навчальних дисциплін – 4 (основи автоматики, вступ до фаху, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, мікроконтролери), методичних розробок – 2 (щоденники з технологічної та переддипломної практик), опубліковано статей – 5, співавтор посібника – 1.
Завідувач кафедри "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки"
Нездвецька Інна Володимирівна
Кваліфікація
Кандидат технічних наук, доцент
Педагогічний стаж
25 років
Освіта:

Київський політехнічний інститут

Відомості про підвищення кваліфікації:
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України,
 • ННІ післядипломної освіти
Нездвецька І. В. має досвід роботи в закладах вищої освіти понад 25 років, є визнаним професіоналом:
 • з досвідом дослідницької роботи понад 10 років;
 • з досвідом управлінської роботи за фахом понад 8 років (працювала на посаді заступника декана з навчальної роботи, була головою методкомісії спеціальності у вищому навчальному закладі);
 • Нездвецька І. В. має високий рівень наукової та професійної активності – за останні 5 років опубліковано:
  2 наукових публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus, рекомендованих МОН;
  видано 6 навчальних посібників, що рекомендовані вченими радами закладів вищої освіти та МОН України;
 • співавтор 1 монографії;
 • підготовлено призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (тема: «Дослідження магнітних властивостей тонких феромагнітних плівок щодо впливу фізичних чинників на прикладі пластикових карток» – ІІ місце у ІІ турі) – 2014 р.;
 • підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» – Сергійчук Ростислав Григорович, ІІІ місце, 2016 р., м. Львів, ЛНАУ;
 • підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – Нанівський Тарас Вячеславович, ІІ місце, 2017 р., м. Львів, ЛНАУ;
 • підготовлено студента, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – Загородній Дмитро, ІІІ місце, 2019 р., м. Львів, ЛНАУ;
Нездвецька І. В. автор та співавтор:
 • 41 наукових публікації у періодичних фахових виданнях та матеріалах конференцій;
 • співавтор 2 патентів (винахід та корисна модель);
 • понад 20 навчально-методичних видань.
Напрям наукової діяльності:
 • енергозбереження,
 • альтернативна енергетика,
 • енергозберігаючі технології в переробці продукції с.-г. виробництва.
Основні публікації за напрямом:
 1. Votsitsky A. P., Nezdvetska I. V., Logvinov G. S, Melnichuk V. V. Improvement of the methodology of laboratory practices for the preparation of electrical engineering experts / ZHYTOMYR IVAN FRANKO STATE UNIVERSITY JOURNAL. PEDAGOGICAL SCIENCES, Volume 1 (100), 2020, Ukraine, Zhytomyr, рр.. 113-126.
 2. Holubenko A., Tsyvenkova N., Nezdvetskaya , Pluzhnikov O. THE RESULTS OF INVESTIGATION OF CORROSION PROCESSES IN GASIFYER WHEN GASIFYING FUELS CONTAINING STRAW AND LIGNIN / Proceedings of 18th International  Scientific Conference «ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT», Volume 18, May 23-25, 2010, Jelgava, Latvia, pp. 1415-1422.
 3. Tsyvenkova N., Nezdvetskaya I., Yarosh Y., Chuba V. RESULTS OF LABORATORY STUDIES OF GRAIN DRYING IN FLUIDIZED BED DRYER / Proceedings of 17th International  Scientific Conference «ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT», Volume 17, May 23-25, 2018, Jelgava, Latvia, 1644-1652.
 4. Інженерна екологія. Навчально-методичний комплекс: [навчальний посібник для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» із напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, рекомендований рішенням НМК МОН України] / О. Д. Муляр,
  І. М. Бендера, Я. М. Михайлович, А. П. Войцицький, І. В. Нездвецька, О. В. Джежулей, О. І. Петрище. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2016 – 308 с.
 5. Войцицький А. П. Контрольно-вимірювальні прилади: [навчальний посібник] / А. П. Войцицький, І. В. Нездвецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 340 с.
Федій Всеволод Савелійович
Кваліфікація
Доктор технічних наук
Педагогічний стаж
40 років
Федій В.С. є визнаним професіоналом:
 • з досвідом дослідницької роботи – 40 років стажу роботи на наукових посадах, що відповідають та є спорідненими навчальним дисциплінам. А саме, обіймав посади від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника відділу перетворення і стабілізації електромагнітних процесів інституту електродинаміки АН УССР.
 • з досвідом інноваційної роботи – за час роботи в інституті електродинаміки АН УССР було підготовлено та опубліковано 2 монографії та отримано 41 авторське свідоцтво.
Федій Всеволод Савелійович
 • Автор 83 наукових статей.
 • Підготував двох кандидатів наук.
 • Федій В.С. має високий рівень наукової та професійної активності, а саме – опубліковано наукові статті у фахових виданнях; організаційна робота на посаді завідувача кафедри спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Житомирського агротехнічного коледжу;
 • наявність патентів кількістю 2 досягнення;
 • видання 3 конспектів лекцій та 2 методичних вказівок для самостійної роботи студентів.