Будівництво та цивільна інженерія
Економічне відділення

Економічне відділення ЖАТК Економічне відділення Житомирського агротехнічного коледжу (ЖАТК) було відкрито в 1999 році. За роки свого існування на відділення було випущено більше 3 500 спеціалістів за спеціальностями: «Бухгалтерський облік» «Облік і оподаткування» «Економіка підприємств» «Економіка» «Комерційна діяльність» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» «Маркетинг» «Фінанси і кредит» «Фінанси, банківська справа та страхування» «Маркетинг» «Підприємництво, торгівля […]

Агроінженерія

Найбільшим підрозділом в структурі Житомирського агротехнічного коледжу за чисельністю здобувачів освіти, кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою є відділення «Агроінженерія». Відділення «Агроінженерія» має відповідну матеріально-технічну базу для підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Освітній процесі проведення наукових досліджень на випусковій кафедрі забезпечують 20 науково-педагогічних працівників, серед яких кандидати технічних наук, викладачі вищої категорії,  викладачі 1-ї та 2-1 категорії та […]

Заочне відділення

Заочне відділення Житомирського агротехнічного коледжу Глобалізація диктує свої закони, і підприємства висувають до співробітників все більші та більші вимоги. Отримати додаткові знання бажає багато хто, але не всі можуть присвятити навчанню весь вільний час. Поєднувати навчання та роботу непросто, але можливо, і практично в кожному закладі існує навчання без відриву від виробництва. Великий відсоток людей […]

Агрономія

Відділення “Агрономія” Житомирського агротехнічного фахового коледжу (ЖАТФК) Про відділення Графік освітнього процесу Розклад

Електрифікація та інформаційні системи

Відділення “Електрифікація та інформаційні системи” Житомирського агротехнічного коледжу До складу відділення входить кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки та циклова комісія комп’ютерних наук. Відділення проводить підготовку фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів та бакалаврів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (денна та заочна форми навчання) та фахових молодших бакалаврів по спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (денна форма […]