Первинна профспілкова організація співпрацівників Житомирського агротехнічного фахового коледжу (ППО)

це виборний профспілковий орган, добровільне неприбуткова громадська організація, що об’єднує працівників навчального закладу для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Основними нормативно-правовими актами, які використовує у своїй діяльності профспілкова організація є такі: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут Профспілки працівників АПК України.

Згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії їх діяльності» первинна профспілкова організація співпрацівників Житомирського агротехнічного коледжу зареєстрована в органах юстиції, має статус юридичної особи, печатку, штамп встановленого зразка та перебуває у складі Житомирської обласної профспілки працівників АПК, що входить до складу галузевої Профспілки працівників АПК України.

Професійна спілка співробітників нині нараховує 270 членів – це викладачі та півробітники коледжу. Очолює ППО голова Оліфір Ірина Андріївна.

В основі діяльності Первинної профспілкової організації співпрацівників Житомирського агротехнічного коледжу й профспілкового комітету лежить співпраця з адміністрацією закладу в питаннях соціально-економічного захисту працівників та пошук оптимальних рішень. З цією метою між профспілковою організацією і адміністрацією коледжу укладено Колективний договір, що охоплює практично всі аспекти життя та трудової діяльності колективу. Серед найважливіших питань, що постійно знаходяться у полі зору професійної організації, є трудові відносини, режим праці та відпочинку, організація безпечних та здорових умов праці, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.

Найвищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори:

 • Профспілкові збори (конференція) – визначають пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової організації. Проводяться за необхідністю, але не рідше 2 разів на рік;
 • Звітні збори (конференції) – на зборах заслуховують і обговорюють звіт профспілкового комітету і дають оцінку його роботи, звіт ревізійної комісії.
 • Звітно-виборні збори (конференції) – проводяться в терміни, визначені Статутом, але не рідше ніж один раз на 5 років. На звітно-виборних профспілкових зборах – (конференції) делегати за затвердженою процедурою голосування обирають:
  – профспілковий комітет;
  – голову профкому первинної профспілкової організації з терміном повноважень 5 років;
  – ревізійну комісію – незалежний орган контролю діяльності профкому з терміном повноважень 5 років.

Основними напрямками діяльності профспілки є:

 • здійснення соціального та правового захисту;
 • організація відпочинку та оздоровлення членів профспілки;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням належних умов праці та безпеки життєдіяльності працівників;
 • надання індивідуальної, методичної та матеріальної допомоги працівникам та студентам.

Традиційними стали спільні заходи профспілки та адміністрації коледжу із відзначення державних та професійних свят, вітання співробітників з ювілейними датами, нагородження кращих працівників, відзначення ветеранів праці та Другої світової війни, учасників АТО та ООС, організація екскурсій за цікавими туристичними маршрутами.

Склад

Заступник директора з виховної роботи
Оліфір Ірина Андріївна
Заступник голови профспілкової організації
Лазаренко Інеса Станіславівна
Скарбник профспілкової організації
Магнушевська Тетяна Миколаївна
Секретар профспілкової організації
Борисевич Людмила Володимирівна
PDF Склад профкому 214.62 KB PDF Склад ревізійної комісії 179.28 KB PDF Склад комісії соціального страхування 195.12 KB

База

PDF Колективний договір Житомирського агротехнічного фахового коледжу на 2023-2024 роки 10.33 MB PDF Положення про порядок занесення на Дошку пошани педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Житоомирського агротехнічного фахового коледжу 1.18 MB PDF Документи про реєстрацію профспілки 1 MB PDF Правила внутрішнього розпорядку Житомирського агротехнічного коледжу 3.22 MB PDF Положення про моральне та матеріальне заохочення 1.92 MB