PDF Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 1.04 MB PDF Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 656.8 KB

Ознайомитися із сертифікатами про акредитацію Житомирського агротехнічного коледжу


PDF Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти 442.58 KB PDF Положення про освітню програму у Житомирському агротехнічному коледжі 465.18 KB PDF Положення про організацію освітнього процесу в Житомирському агротехнічному коледжі 939.66 KB PDF Положення про дистанційне навчання в Житомирському агротехнічному коледжі 305.04 KB PDF Положення про організацію інклюзивного навчання у Житомирському агротехнічному коледжі 766.34 KB PDF Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін 314.76 KB PDF Положення пропорядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 371.73 KB PDF Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів освіти Житомирського агротехнічного коледжу 706.74 KB PDF Положення про порядок переведення здобувачів освіти на вакантні місця за регіональним замовленням у Житомирському агротехнічному фаховому коледжі 3.56 MB PDF Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів освіти в Житомирському агротехнічному коледжі 377.3 KB PDF Положення про екзамени та заліки у Житомирському агротехнічному коледжі 298.32 KB PDF Положення про рейтинг здобувачів освіти в Житомирському агротехнічному коледжі 300.35 KB PDF Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в Житомирському агротехнічному коледжі 338.36 KB PDF Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в Житомирському агротехнічному коледжі 327.02 KB PDF Положення про правила призначення і виплат стипендії в ЖАТК 293.73 KB PDF Положення про організацію роботи стипендіальних комісій Житомирського агротехнічного коледжу 1.96 MB PDF Положення про надання матеріальної допомоги, преміювання та матеріального заохочення здобувачів освіти у Житомирському агротехнічному коледжі 309.54 KB